Mars – Neptun aspektusok | Liz Greene

Kétségtelen, hogy a Mars – Neptun fényszögek nagyon problémás módon is megnyilvánulhatnak. Akárcsak az összes többi Neptun – aspektus, vagy, ha már erről van szó, bármely más bolygókapcsolat is. De annak megértéséhez, miért fordul elő rendszeresen ez a bolygókombináció a komoly alkohol-vagy drogproblémákkal küzdők, valamint a súlyos, neptuni jellegű testi fogyatékossággal rendelkezők képleteiben, meg kell vizsgálnunk az aspektus marsikus- neptuni viselkedésminták mögötti, lényegi jelentését.  (Liz Greene: The Astrological Neptune and the Quest for Redemption)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Az asztrológiai szakirodalomban sok rosszat írnak a Mars – Neptun kapcsolatokról. Ebertin „gyengeséget”, betegséget, szenvedélybetegséget, a munkától való idegenkedést, fanatizmust emleget. Jóllehet elismeri, hogy a jóindulatú aspektusoknak inspiráció is lehet a hozadékuk, egyértelműen vonakodik bármi kellemeset is találni e komplex bolygópárosban. (Ld: Reinhold Ebertin : The Combination of Stellar Influences) Különösen a „nehéz” aspektusokat hozzák összefüggésbe szexuális bántalmazással és fekete mágiával. Időnként a Mars – Neptun kreatív dimenzióit is bemutatják, de ezeket általában a színészekre vagy zenészekre korlátozzák; magát az aspektust azoinban gyakran veszélyesnek látják, amely ellen vagy harcolni kell vagy pedig „magasabb szinten megélni”.

Kétségtelen, hogy a Mars – Neptun fényszögek nagyon problémás módon is megnyilvánulhatnak. Akárcsak az összes többi Neptun – aspektus, vagy, ha már erről van szó, bármely más bolygókapcsolat is. De annak megértéséhez, miért fordul elő rendszeresen ez a bolygókombináció a komoly alkohol-vagy drogproblémákkal küzdők, valamint a súlyos, neptuni jellegű testi fogyatékossággal rendelkezők képleteiben, meg kell vizsgálnunk az aspektus marsikus- neptuni viselkedésminták mögötti, lényegi jelentését.A Mars a Nap harcos karja; az agresszió és a vágy funkciói pedig nélkülözhetetlenek az önálló fizikai és lelki élethez. Azáltal, hogy akar valamit és dühbe gurul, ha frusztráció éri, a gyermek elkezd kiválni az anyával való kezdeti fúzióból és kialakul saját testi identitásának és személyes cselekvőkészségének érzete. Ebben az értelemben a Mars Mardukhoz, a babilóniai tűz-istenhez hasonlít, aki legyőzi a tenger-anyát, hogy megteremtse a világot. Először azokon a dolgokon keresztül válunk önmagunkká, amelyeket akarunk, elsődleges vágyaink pedig fizikai jellegűek, szenvedélyből fakadnak vagy az élet védelmére irányulnak jóval azelőtt, hogy a szoláris tudatosság átalakítaná a libidót mindazzá, amiket céloknak és aspirációknak nevezünk. Nem elegendő absztrakt szinten beszélni az identitásról; az ember előbb-utóbb olyan helyzetbe kerül, ahol állást kell foglalnia és meg kell harcolnia külső életbeli autonómiájáért. Amennyiben a Mars – funkció gyengélkedik, az illető nem képes megfelelő módon leválni és nehézségei támadhatnak akármilyen célokat és vágyakat akar megvalósítani felnőttkorában. Vagy teljesen lehasíthatja magáról vágyait és agresszív érzelmeit, a tudattalanba száműzve őket, ahol bőven van idejük gennyesedni. Ez az eltemetett düh aztán, burkolt formában másokra, vagy befelé fordítva, az egyén ellen irányulhat.A szülőket vádolni e probléma „előidézéséért” túlságosan leegyszerűsítő megközelítésmód. Jóllehet a gyerekkori környezet súlyosbíthatja a marsikus konfliktusokat, a magvaknak termékeny talajra kell hullaniuk ahhoz, hogy szárba szökkenjenek. A Mars -Neptun természetéből fakadóan elkerüli akarata bárminemű nyílt kifejezését, hiszen a Neptun az egyesülésre sóvárog. Az Édenkert Mars nélküli világ, hiszen a harag és az egység kölcsönösen kizárják egymást; a Paradicsomban az állatok nem eszik meg egymást. Az egyéni kezdeményezőkészség – a vágy természetes hozadéka – sem szívesen látott vendég a Kertben; engedetlenségnek tekintik. A fúzió megtörik, elkövetik az eredendő bűnt, a kertből való kiűzetés pedig e kihágás elkerülhetetlen következménye. Az ödipális vágyak nem amiatt az erotikus egyesülés miatt számítanak bűnnek az Édenkertben, amelyet megkövetelnek, hanem azért, mert az anya vagy az apa nem tűri a versengést. Ezért a Mars-Neptun oly módon igyekszik hát kielégíteni vágyait, hogy közben senkit se sértsen meg.

Bonaparte Nepóleon és horoszkópja. Forrás: www.astro.com
1769 aug 15, Ajaccio (Franciaország),
A Neptun kollektív érzésekre való fogékonysága átalakítja a Marsot, Homérosz Iliászának gyilkos harcosa helyett ímmár egy kifinomult mágussal találkozunk, aki tisztában van a participation mystique hatalmával és a „mi” szócska rendkívüli vonzerejével. A Mars -Neptun beszivároghat mások álmaiba és sóvárgásáaiba, oly kifinomultan fejezve ki azt, hogy „akarom”, hogy úgy tűnik, mintha mindenki ezt akarná. Ez nagy ajándék lehet, és legtipikusabban neptuni tartományokban, például a művészetekben és terapeutikus területeken fejeződik ki. Nagy kincs lehet a politikus és a katonai vezető számára is. Mindeme területeken nélkülözhetetlen a participation mystique kiváltására való képesség. A színésznek rá kell hangolódnia közönségére, a terapeutának vagy a tanácsadónak képesnek kell lennie arra, hogy együttérzően azonosuljon ügyfelével, valamint arra is, hogy finoman, agresszió- mentesen érzelmeket és felismeréseket húzzon ki az illetőkből. A politikai vagy katonai vezető meg kell ihlesse követői szívét; ha ugyanis enélkül akarna fegyelmet kényszeríteni rájuk, csak lázadást váltana ki. [Napóleonnak pl Szűz Mars – Neptun együttállása volt. Lord Horatio Nelson horoszkópjában kvadrátot képeztek (Mars a Skorpióban, Neptun az Oroszlánban – horoszkópja itt). Augustus császárnak, a történelem egyik legnagyobb politikai manipulátorának a képletében szextilben álltak (Mars a Bikában, Neptun a Rákban – lehetséges horoszkópjai itt). Ezek a férfiak nem nyers erő révén tettek szerthatalomra, hanem azért, mert szerették és idealizálták őket.] Dionüszoszhoz hasonlóan a Mars- Neptun csábító, de időnként kollektív szinten is el kell csábulnunk. Ez a fajta sóvárgás rejlik a vallásos szertartások mélyén akárcsak a zenei vagy színházi művek nyújtotta katarzisokéban. Ez annak az aspirációnak az érzése, amelyben mindannyian osztozni tudunk és amely nélkül úgy éreznénk, cserben hagytak bennünket egy pusztaságban, magányosan és reménytelenül. A Mars – Neptun világában az extázisnak célja van.

Naaagy kérés kleptomániás félig- sem- barátaimhoz 😈 Sajnálatos módon az oldalamon levő másolásvédő dacára is még mindig nagyon sokan „inspirálódnak” ( = gátlástalanul lopják a tartalmakat) innen. Igen, ezt a tevékenységet akkor is LOPÁSNAK nevezik, ha már nem tudják olyan könnyen szó szerint lemásolni, “csak” összefoglalózzák, esetleg más igényes blogokról, YouTube-csatornákról összemazsolázott tartalmakkal kombinálva) . Amennyiben Te magad is azon „kollégák” cseppet sem tisztelt csoportjába tartozol, aki tárgyi tudása mélyítése helyett kizárólag oldala marketingezésével, és azon platformok tallózásával foglalkozik, ahol igényes tudásanyagokból lopkodhat ( többek között pl  az én oldalamat is e céllal követed, ahogy teszitek sajnos elég sokan), kérlek, a változatosság kedvéért most tegyél kivételt. Nagyon sok munkám van  az ilyen típusú fordításokban (a minőségi  szakirodalom beszerzésébe fektetett jelentős összegekről már nem is beszélve), akárcsak az oldalamon elérhető összefoglalókban, meg a többi posztban is. Ezért, ha merítesz  belőlük, kérlek jelöld meg a forrást, ÉS tüntesd fel a cikkemre mutató linket is !!!! Ez az egyik olyan fontos gesztus, amely megkülönböztet a  tartalomtolvajoktól. Nagyon jó lenne, ha ez szokásoddá válna, és nem csak az én írásaimat illetően, hanem akkor is, amikor a többi hiteles tudással rendelkező, posztjaikba, videóikba komoly munkát fektető asztrológus- társam oldalain „tallózgatsz” ( = nézel lenyúlnivaló tartalom után).
A kérdés ilyenkor az, mennyire egészséges ez a cél és hogyan törekszenek elérésére. Ahhoz, hogy az egyén igényei kielégüljenek, a Mars eredendően énközpontú vágyainak, a Neptun vizeiben feloldódva magukba kell foglalniuk másokat is. A vágy így megtisztul a bűntől, hiszen látszólag mindenki megváltására irányul. Ez a keresztesháborúk szellemisége, amelyekben döbbenetes barbárságokat követtek el az üdvözülés nevében, és ahol a szent leplek alól Tiámat arca villan elő. De ez az Alexander Dubcek-eket (neki Mars- Neptun szextilje volt, horoszkópja itt  ) vezérlő szellemiség is, akik önzetlenül harcolnak hazájukért. A hősi mártíromságnak sok arca van; egyesek közülük a terrorizmus és a népirtás közeli rokonai mások pedig határtalanul nemesek. Ha a születési képlet más sajátosságai mély kisebbrendűségi-és alkalmatlansági érzéseket sugallnak – ezeket általában egy problémás Szaturnusz vagy Chiron jelzi – a marsikus – neptuni mágia bekerül a gyerek eszköztárába, és egyszerre válik az elutasítás elkerülésének és a hatalomszerzésnek az eszközévé, anélkül, hogy az illetőnek közben felelősséget kellene vállalnia vagy szembe kellene néznie a következményekkel. Az agresszió ilyenkor a látszólagos fogékonyság álcájába rejtőzik; a felszín alatt munkáló düh pedig a kábítószer-és alkoholfüggőségek fő okává válik. Ezek legalább annyira tükrözik az élettel szembeni dühöt és bosszúvágyat, mint az élettől való elmenekülés vágyát. Amikor nem sikerül jól kivilágított medret -pl politikai, katonai, tudományos vagy művészi jellegűt – találni a Mars – Neptun romantikus heroizmusának , az egyén a sötétebb vizekben keresheti. Charles Mansonhoz hasonlóan (akinek horoszkópjában a két bolygó pontos együttállást képezett, horoszkópja itt  ) a Mars – Neptun az antihős szerepét is eljátszhatja, aki inkább magát is, másokat is megsemmisít semmint elviselje az illedelmes, de csillogásmentes élet kietlenségét.

Charles Manson és horoszkópja. Források: Astro.com és Radar Online
1934 november 12, Cinncinati (USA) 16:40

A vele járó szeparációtól való félelem miatt a Mars – Neptun számára nem könnyű az életre irányítani az agressziót és a vágyat, ezért az is jobbnak tűnhet számára, ha egyáltalán nem vágyakozik. A szexuális érdeklődés hiánya és az általános apátia az alkoholizmus és kábítószerfüggőség szokványos kísérői. E kifejeződésmódoknál a halálvágy nyilvánvaló, akárcsak a mazochista elem; ha valaki pusztán csak szeretne lesétálni az élet színpadáról, azt sokkal kevésbé fájdalmas, gyötrelmes módokon is megtehetné. A Mars – Neptun aspektusok a szexuális mazochizmussal is összefüggésbe hozhatók, akárcsak ennek fordítottjával, a fájdalomokozásra való vággyal. Az egymással ellentétes vágyak, a bűntudat, a fúzió utáni sóvárgás, a düh és impotencia e zűrzavaros elegye a hősi áldozat – megváltóval  való erős, de torzult identifikációt tükrözi. Nem azért ébrednek fel, mert a Mars -Neptun kapcsolatok eredendően „gonoszak” lennének, hanem azért, mert a személyiség túlságosan infantilis ahhoz, semhogy eleget tegyen annak a kihívásnak, hogy kreatív és az életet támogató módon fejezze ki a mítoszt. Mint bármely erőszaktevő tisztában van vele, az impotencia kegyetlenkedésre sarkallhat.
Hasonló mondható el a Mars-Neptun „fekete mágiájáról”. Ezt a fogalmat nehéz értelmes módon meghatározni anélkül, hogy az embernek ne egy Dennis Wheatley regény jusson eszébe, amelyben Asmodájhoz szóló varázsigék vannak, a padlón pedig feláldozott csirkék maradványai hevernek. De mindig lesznek olyanok, akik örömmel használják ki a tömegek neptuni sebezhetőségét azért, hogy megkaparintásk az áhított hatalmat; ilyen vagy olyan módon, általában csirkék nélkül a legtőbb politikus él egy kicsit ezzel a lehetőséggel. A politikai jelszavak egy fajta varázsigék, a politikai szimbólumok pedig az amulettek bizonyos típusait képviselik. A fekete mágia mindenkinél megfigyelhető, aki tulajdon sérülései és bizonytalanságai miatt azért manipulálja mások tudattalanját, hogy szert tegyen arra az ősi mindenhatóságra, amelyre a Neptun titokban sóvárog. Ami a marsikus – neptuni feketemágiát megkülünbözteti a marsikus – neptuni fehér mágiától az az egyén tudatossága és a személyiség integritása, amelyet sikerült felépítenie.

A szex idealizálása szintén mars – neptuni foglalatosság lehet. A mítoszokban számos olyan férfi és női istenség van, akik nem csupán szaporodnak, hanem határtalan bűbájukkal és termékenységükkel hősi fajokat nemzenek, és sem a halandók sem az istenek nem tudnak nekik ellenállni. E képek elárulnak valamit a Mars – Neptun szexuális fantáziavilágáról. Időnként, ha a Szaturnusz vagy a Chiron sebző aspektusokat képez a Marssal, Vénusszal vagy a Holddal, a Mars – Neptun kapcsolat mindkét nem esetén Don Juant jelezhet, aki isteni mivoltát kinyilatkoztatandó örökösen szexuális hódításokra törekszik.

Gyakoribb azonban, hogy[ a kombináció] az effajta hódításokról való folyamatos fantáziálást tükrözi, amely személyes kapcsolatban elégedetlenséget és frusztrációt gerjeszthet. Amennyiben elég nagyok a félelmek és a bizonytalanságok, az egyén akkora űrt tapasztalhat a fantázia és a realitások között, hogy a földi szintű szexuális kielégülés minden vonzerejét elveszti. A Mars – Neptun aspektus a szerzetes vagy az apáca cölibátusát is jelezheti, és nem csupán a spirituális elhivatottság értelmében, hanem azért is, mert az Istennel való egyesülést részesíti előnyben a gyarló halandó emberi testtel valóval szemben.

A psziché mélyebb rétegeiben zajló áramlatokra való rendkívüli érzékenysége miatt azonban ugyanennyire valószínű, hogy a Mars – Neptun aspektus tulajdonosa hallatlanul érzéki és érzékeny szerető, aki képes elővarázsolni az Édenkert valamennyi gyönyörűséget. Így aztán a szexuális gyönyörnek nem a Paradicsomból való kiűzetés a következménye, hanem az oda való visszatérés legfontosabb eszközévé válik. Ha a Mars – Neptun félresiklik, szörnyen félre tud siklani. Fehér mágiája nélkül azonban fájdalmasan szegény lenne világunk, hiszen nem lennének művészek, akik elhozzák dionüszoszi extázisainkat, sem pedig gazdag képzelőerővel megáldott vezetőink, tanítóink, tudósaink vagy gyógyítóink, akik segíthetnének megvalósítani kollektív álmainkat.

Forrás:   Liz Greene: The Astrological Neptune and the Quest for Redemption/ Neptune – Mars Aspects,  427 – 431 old

Liz Greene: The Astrological Neptune and the Quest for Redemption

Az asztrológiát tanulók számára egyik alapműnek számító kiadvány Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlen. Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel lefordítanám.

Liz Greene : A Neptunusz az asztrológiában és a megváltás keresése című, terjedelmes művének megjelenése (1996) nagy eseménynek számított a világ asztrológusai körében. A szerző munkássága, aki egyszersmind jungiánus analitikus is, asztrológusok egész nemzedékeire hatással van. Hogy sokrétű megnyilvánulási módjait érzékeltesse, Greene ebben a könyvében a tőle szokásos részletességgel járja körül a Neptunusz témáit az irodalomban, a vallásban, politikában, divatban, művészetben. Eközben enciklopédikus műveltségéről is tanúságot tesz. Mélyére hatol az olyan, részben vagy teljes egészében a neptuni analógialáncba tartozó kérdéseknek is, mint a csalódás, az illúziók, függőségek, lemondás, áldozat, karmikus -és előszeretettel annak címkézett vonzatok, kreativitás, szerelem, kapcsolatok, stb.

Asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok valamint a szimbológia iránt érdeklődők egyaránt érdekesnek találhatják a könyv nagy témáit: Neptunusz a mitológiában (Fons et Origo), A Neptunusz pszichológiája (Hysteria Coniunctionis), A Neptunusz és a kollektív (Anima Mundi)A Neptunusz szakácskönyve (Ferculum Piscarium). Az asztrológiát tanulóknak valószínűleg tetszeni fognak a példahoroszkópok, a Neptunusz házak, fényszögek szerinti -, valamint a szinasztriában, kompozit- képletekben játszott szerepének bemutatása. Akik nem jártasak az asztrológiában, de érdeklődnek az egyetemes szimbólumok iránt, szintén hasznosnak találhatják, hiszen képet kaphatnak arról, hogyan hatja át a Neptunusz kreatív energiája életünket, illetve milyen destruktív megnyilvánulásaival kell nap mint nap szembesülni.

A Scribden e- könyv változatban is elérhető . Az elektronikus könyvtár tagdíja 10 dollár/hó)
Kapcsolódó

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Az archetipális Mars (Linda Reid)

Így kezeld a dühödet !

A Halak (Liz Greene)

Halak, sellők, melúzinák (Liz Greene)

Halak Mars a horoszkópban

Mars a 12. házban : passzív agresszió
További részletek a könyvből

A lovagi szerelem problémás  öröksége

Nap – Neptun aspektusok

Merkúr – Neptun aspektusok

Vénusz – Neptun aspektusok

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!