Neptun – Vénusz aspektusok | Liz Greene

De bármennyire kifinomult pszichológiai érzékkel rendelkezzék is, gyakori, hogy a Vénusz – Neptun aspektus tulajdonosa mindennemű introspekciót elkerül tulajdon kapcsolatmintái természetét illetően, hacsak nem válik elviselhetetlenül súlyossá a fájdalom. Kizárólag ekkor hajlandó egy, a lovagi szerelem átromantizált tragédiájától eltérő nézőpontot is fontolóra venni. Amikor végre elhangzanak a kérdések, az asztrológusnak képesnek kell lennie valami más magyarázattal is előrukkolni ahelyett, hogy: „Ez a karmád”. (Liz Greene: The Astrological Neptune and the Quest for Redemption)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Neptun – Vénusz kapcsolatok a legromantikusabb aspektusok, a szó hétköznapi és történelmi értelmében egyaránt. A Vénusz nem emocionális szinten írja le a szerelmet, hanem inkább az eszményi szerelem ideálját mutatja be, ami magában foglalja mindazt, amit az egyén szépnek és értékesnek tart. A vénuszi kapcsolatok teszik lehetővé számunkra értékeink felfedezését; mi az, amit szeretünk, mik vagyunk titokban, és e sajátosságok együttese képezi az önértékelés alapjait. A belső bolygókkal képezett aspektusai révén a Vénusz rátalál a szépségideálját megtestesítő emberekre, tárgyakra és hétköznapi tapasztalatokra. A személyes ízlésen keresztül kifejeződő egyéni értékek elégedetté tesznek és az érzéki gyönyörök valamint az emberek társaságának örömei révén nap mint nap boldogsággal töltenek el. A Vénusszal ellentétben a Neptun krónikus boldogtalanságra hajlamos, hiszen az égvilágon semmi – legyen bármennyire szép is – nem kárpótolhatja a Paradicsom elveszett vizeit.A Vénusz – Neptun kapcsolatoknak két jellegzetes megnyilvánulási formájuk van: a szerelmi élettel szembeni „isteni elégedetlenség” és a személyes boldogságra való képesség beárnyékolása. Ha a szerető nem tökéletes, a szülött úgy érzi, elárulták, ha a környezet nem tökéletes, a szülött depressziós lesz, ha a társadalom nem tökéletes, kétségbeesik, ha teste nem tökéletes, szűkítené vagy tágítaná, arcplasztikázná, elrejtené, vagy ha minden egyéb kudarcot vall, megsemmisítené -, hiszen nem hajlandó az Éden szeplőtelen szépségénél kevesebbel beérni.

A Vénusz – Neptun aspektusokat gyakran hozzák összefüggésbe a szexuális vonzerővel és csáberővel; a filmvilágban hemzsegnek a Brigitte Bardothoz (horoszkópja itt) és Marilyn Monroehez (horoszkópja itt) hasonló példák. De olyan fajta karizmával rendelkezni, ami lehetővé teszi, hogy az illető minden legyen mindenki számára, nem túl jó ómen a jövöbeli stabilitás és elégedettség szempontjából. Szexualitásán keresztül ugyanis az egyén tudattalanul azonosulhat az áldozat-megváltó alakjával, oly módon igyekezve rátalálni szilárd önbecsülésére, hogy mindenkinek felkínálkozik, akiket megsebzett az élet. Az együttérzés, sőt, akár a szánalom is fontos alkotóelemét képezi annak, amit az illető a szerelmen ért.

A Vénusz – Neptun típus azokhoz is vonzódhat, akik látszólag megváltást kínálnak; ez az aspektus különösen hajlamossá tehet az elérhetetlen kergetésére. A szerelmi ideálok a szenvedés és az áldozat témáival társülnak, és csak egy olyan kapcsolatot érez hitelesnek, amelynek része a fájdalom és a vezeklés is. A lovagi szerelem költészete nem áll távol a Vénusz – Neptun álmaitól, ahogy a lovagi szerelem ödipális háromszöge is gyakori tartozéka a Vénusz -Neptun lélektanának. A rivalizálás éppen annyira része a Vénusz témakörének mint a harmónia, ugyanis az ember csak másokéval összemérve képes meghatározni a maga értékét. A Vénusz háromszögek kialakítására való hajlama ugyanolyan szembetűnő az életben, mint az istennő mítoszaiban. De az ödipális háromszögek színes kavalkádja – melyek, ha hihetünk Freudnak, a gyermekkori élmények szerves részét képezik – sokkal drámaibban fest a neptuni világ vizeiben. A szülő, aki után azért kutat az illető, hogy kinevezze isteni forrásnak és az ödipuszi bűn nem csupán tiltott erotikus fantáziálás, hanem a mindenható istenség fúzión keresztül való elnyerése utáni sóvárgás. Mint Plotinosz írta egykor: „Nem bűntelenségre törekszünk, hanem arra, hogy Istenné váljunk” . A Vénusz – Neptun nem halandó partnerre vágyik, aki visszatükrözi saját értékeit, hanem az istenséggel való egyesülésre törekszik. Csak ott találhat rá az abszolút szépségre és tökéletességre.

Naaagy kérés kleptomániás félig- sem- barátaimhoz 😈 Sajnálatos módon az oldalamon levő másolásvédő dacára is még mindig nagyon sokan „inspirálódnak” ( = gátlástalanul lopják a tartalmakat) innen. Igen, ezt a tevékenységet akkor is LOPÁSNAK nevezik, ha már nem tudják olyan könnyen szó szerint lemásolni, “csak” összefoglalózzák, esetleg más igényes blogokról, YouTube-csatornákról összemazsolázott tartalmakkal kombinálva) . Amennyiben Te magad is azon „kollégák” cseppet sem tisztelt csoportjába tartozol, aki tárgyi tudása mélyítése helyett kizárólag oldala marketingezésével, és azon platformok tallózásával foglalkozik, ahol igényes tudásanyagokból lopkodhat ( többek között pl  az én oldalamat is e céllal követed, ahogy teszitek sajnos elég sokan), kérlek, a változatosság kedvéért most tegyél kivételt. Nagyon sok munkám van  az ilyen típusú fordításokban (a minőségi  szakirodalom beszerzésébe fektetett jelentős összegekről már nem is beszélve), akárcsak az oldalamon elérhető összefoglalókban, meg a többi posztban is. Ezért, ha merítesz  belőlük, kérlek jelöld meg a forrást, tüntesd fel a cikkemre mutató linket. Nagyon jó lenne, ha ez szokásoddá válna, és nem csak az én írásaimat illetően, hanem akkor is, amikor a többi hiteles tudással rendelkező, posztjaikba, videóikba komoly munkát fektető asztrológus- társam oldalain „tallózgatsz” ( = nézel lenyúlnivaló tartalom után).

Mivel a Vénusz – Neptun szerelmi aspirációi hátterében az Édenkert tökéletessége csillámlik, a fizikai tökéletesség vagy ennek hiánya az egyén kapcsolatmintájának egyik fő témájává válhat. A Vénusz – Neptun aspektus tulajdonosa akaratlan, de visszafordíthatatlan kiábrándulást élhet át mihelyt rádöbben, hogy partnere teste nem tökéletes. Ez a csalódás időnként az első szerelmi együttlét után következik be, máskor fokozatosan alakul ki, ahogy a partnerén mutatkozni kezdenek az öregedésnek azok a bizonyos apró, de összetéveszthetetlen jelei, amelyek kihívást jelentenek a paradicsomi halhatatlanság számára. (Ford megj: a szépségideál lehet teljesen egyéni, az általánosan elfogadottól eltérő is, a Vénusz és a Neptun pozíciójától függően. És nem is mindig fizikai tulajdonságok idealizálódnak – a szerelmi eszménynek sokféle összetevője lehet. A csalódás azonban általános élmény, ahogy a partner valóságos személyisége kezd megmutatkozni – és ha a szülött képletének nincsenek nagyobb fokú realitásérzékre valló komponensei is, ez általában a kapcsolat folytatását is meghatározza). A tökéletes szexuális egyesülés fantáziája gyakran olyan távol áll a fizikai aktus mechanizmusától, hogy az utóbbi mélységes kiábrándulással tölthet el. A csalódás így sosem áll távol ettől az aspektustól, ahogy annak a partnernek a dühe és sértődöttsége sem, akinek sehogysem fér a fejébe, miért utasítják el pusztán azért, mert fizikai testben él.
De nem az egyén elégedetlenségre való hajlama a Vénusz – Neptun aspektusok egyik legproblémásabb sajátossága- az ilyen melankólikus állapotok akár az áldozatkész szerelem ethosza részének is tekinthetők – hanem inkább a másoknak okozott szenvedés. Azoknak, akik nem biztos, hogy felismerik, hogy nem az ők fizikai vagy szexuális hiányosságaikkal van gond. A Vénusz – Neptun által keresett tökély talán a művészetekben sejlik fel, és ezek az aspektusok leggyümölcsözőbben ezen a területen képesek kifejteni hatásukat. Még ha a szülöttnek nincs is különösebb zenei érzéke, áktalában mélyen vonzódhat a zenéhez, amely rezonál a tökéletes harmónia iránti igényével és sok mindent kielégíthet a Vénusz -Neptun legelemibb sóvárgásaiból. A költészet, a festészet, a regények és drámák is képesek lehetnek odavarázsolni az elveszett Édent, amely egy-egy pillanatra felragyog a szeretett személy arcán, de aztán gyorsan el is tűnik. Jól ismert művészek képleteit tanulmányozva számos Vénusz – Neptun kapcsolatra bukkanhtunk, noha az alkotótevékenységre való késztetés nem ennek a kombinációnak tulajdonítható. Ha nincs meg ez a késztetés, a Vénusz – Neptun aspektusok esztétát vagy művészetkedvelő személyt jelezhetnek – aki különösen a Neptun megváltó álmait kifejező romantikus művészetekhez vonzódik.

Mivel hagyományok szerint a Vénusz erőben van a Neptun jegyében ( a Halakban – ford megj), sok mindent írtak már a két bolygó közötti összhangról és az egyetemes szeretettel való kapcsolatukról. A Vénusz – Neptun világgal való interakcióiban gyakran jut kifejezésre az emberiséggel – különösen az élet áldozataival szembeni együttérzés és a természet teljességével való misztikus azonosság érzete. Ez finom és érzékeny módon történik. A Vénusz – Neptun aspektus tulajdonosa ugyanilyen gyakran tanúsíthat határtalan toleranciát és együttérzést szerelme idealizált tárgya iránt. Ez sokszor odáig fajulhat, hogy az illető mindenféle sérelmet és megaláztatást is hajlandó eltűrni. A Neptun „éntelensége” enyhíti a Vénuszra jellemző hiúságot és büszkeséget, így az egyén őszintén megbocsátó és rendkívül kedves lehet.

De a neptuni világ sötétebb aspektusai mindig ott vannak a közelben, így az illető érzelmei talán egy idealizált Madonna és egy megvetett Tiámat – vagy férfi megfelelőik – között oszlanak meg. A Vénusz – Neptun fényszög tulajdonosa rendkívüli kegyetlenséget és érzéketlenséget tanúsíthat azokkal szemben, akikre az ősi tengeri szörnyeteg képét vetíti ki, miközben határtalan együttérzéssel és nagylelkűséggel viseltetik azok iránt, akiknek az áldozat-megváltó projekciója jut osztályrészül. A Vénusz – Neptun egyetemes szeretetete valószínűleg az olaszországi autópályák sebességhatárához hasonló eszmény marad, amelynek elérésére az egyén sóvárog.
A férfiak egy olyan idealizált anya- házastársra vetíthetik a Neptunt, aki alkalmas rá, hogy odaadást és szánalmat váltson ki belőlük, de szexuális szenvedélyeket aligha. Egy ilyen kötelék bűntudattól és kötelességérzettől terhes, és egy arra való hajlam súlyosbítja, hogy ingoványosabb terepeken kutasson vénuszi kielégülés után. A háromszögek iránti fogékonyság gyakran prózaibban ödipális jellegű, semmint azt a poétikus lelkületű Vénusz – Neptun típus hajlandó lenne beismerni. A nők bármelyik bolygót átruházhatják egy vetélytársra vagy egy olyan nőre, aki a szexuális vonzerő vagy a spirituális nőiség olyan eszményét jeleníti meg számukra, amiről úgy érzik, belőlük hiányzik. De az egyén azonosulhat is ezzel az aspektussal a képlet többi komponense rovására, arra kárhoztatva magát, hogy ne teljes értékű nőként szeressék, hanem a benne levő melúzinát vagy hableányt, akinek el kell lepleznie varázserejét és titkait, ellenkező esetben faképnél hagyják Vénusz – Neptuni szeretői, akik ugyanannak a misztikus hálónak a csapdájában vergődnek, mint jómaga.

Mindeme potenciális buktató ellenére a Vénusz – Neptun aspektusok rendkívüli varázserővel rendelkeznek és nagy varázslatokra képesek. Kifinomultságuk, költészetük, romantikus fogékonyságuk a szerelem és a harmónia szárnyaló látomásait képesek létrehozni, amelyek elbűvölően szép alkotások formájában fejeződhetnek ki. Az a mélységes boldogtalanság azonban, amelynek formájában ezek az aspektusok a szülöttek életében megnyilvánulnak, se nem elkerülhetetlen karmikus körülmény (még ha maga a Vénusz – Neptun fényszög tulajdonosa így is látja) sem pedig a magasabb rendű spiritualitás ismérve. Sokkal gyakrabban egy, a Neptun mitikus álmai által erőteljesen átszínezett ödipális konfliktus terméke, és pszichológiai szempontból csak addig elkerülhetetlen, amíg dinamikája tudattalan.

De bármennyire kifinomult pszichológiai érzékkel rendelkezzék is, gyakori, hogy a Vénusz – Neptun aspektus tulajdonosa mindennemű introspekciót elkerül tulajdon kapcsolatmintái természetét illetően, hacsak nem válik elviselhetetlenül súlyossá a fájdalom. Kizárólag ekkor hajlandó egy, a lovagi szerelem átromantizált tragédiájától eltérő nézőpontot is fontolóra venni. Amikor végre elhangzanak a kérdések, az asztrológusnak képesnek kell lennie valami más magyarázattal is előrukkolni ahelyett, hogy: „Ez a karmád”. Ha az egyén közönséges halandó minőségében is kielégítő módon képes felépíteni önbecsülését, és nem vár lehetetlen dolgokat szeretteitől, a Vénusz – Neptunt az Édenkert időnkénti felvillanásai is elégedettséggel tölthetik el, és nem fog rá napi rendszerességgel igényt tartani. Ebben az esetben maradéktalanul kiélvezheti annak adományát, hogy a hétköznapi életet különleges szépséggel képes feltölteni, és a két ember közötti hétköznapi interakciókat műremekké alakítani.

 
Liz Greene: The Astrological Neptune and the Quest for Redemption

Az asztrológiát tanulók számára egyik alapműnek számító kiadvány Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlen. Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel lefordítanám.

Liz Greene : A Neptunusz az asztrológiában és a megváltás keresése című, terjedelmes művének megjelenése (1996) nagy eseménynek számított a világ asztrológusai körében. A szerző munkássága, aki egyszersmind jungiánus analitikus is, asztrológusok egész nemzedékeire hatással van. Hogy sokrétű megnyilvánulási módjait érzékeltesse, Greene ebben a könyvében a tőle szokásos részletességgel járja körül a Neptunusz témáit az irodalomban, a vallásban, politikában, divatban, művészetben. Eközben enciklopédikus műveltségéről is tanúságot tesz. Mélyére hatol az olyan, részben vagy teljes egészében a neptuni analógialáncba tartozó kérdéseknek is, mint a csalódás, az illúziók, függőségek, lemondás, áldozat, karmikus -és előszeretettel annak címkézett vonzatok, kreativitás, szerelem, kapcsolatok, stb.

Asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok valamint a szimbológia iránt érdeklődők egyaránt érdekesnek találhatják a könyv nagy témáit: Neptunusz a mitológiában (Fons et Origo), A Neptunusz pszichológiája (Hysteria Coniunctionis), A Neptunusz és a kollektív (Anima Mundi)A Neptunusz szakácskönyve (Ferculum Piscarium). Az asztrológiát tanulóknak valószínűleg tetszeni fognak a példahoroszkópok, a Neptunusz házak, fényszögek szerinti -, valamint a szinasztriában, kompozit- képletekben játszott szerepének bemutatása. Akik nem jártasak az asztrológiában, de érdeklődnek az egyetemes szimbólumok iránt, szintén hasznosnak találhatják, hiszen képet kaphatnak arról, hogyan hatja át a Neptunusz kreatív energiája életünket, illetve milyen destruktív megnyilvánulásaival kell nap mint nap szembesülni.

A Scribden e- könyv változatban is elérhető . Az elektronikus könyvtár tagdíja 10 dollár/hó)
Kapcsolódó

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Az örök háromszög (Liz Greene)

“Karmikus kapcsolatok” – az önbecsapás eszköztárából

Elérhetetlen uraság: Vénusz – Neptun kapcsolatok

Szerelmi csalódások, amelyekre nagy szükséged van (Vénusz – Neptun)

A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata (Glenn Perry)

További részletek a könyvből

A lovagi szerelem problémás  öröksége

Nap – Neptun aspektusok

Merkúr – Neptun aspektusok

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!