Rák Mars a horoszkópban

A Mars, a cselekvés planétája nehezebben fejti ki hatását ebben a vizes, nyári jegyben, hiszen ez a nedves, nőies környezet nem igazán az otthona. A tüzes bolygó gyakran negatívan reagál a Rák vizes tulajdonságaira, az így keletkezett gőz pedig, ha csak nem terelik egészséges irányba, komplikációkat idézhet elő. Az idegesség, ingerlékenység jellemző az ilyen pozícióval rendelkezőkre, így a szülöttnek feltétlenül módot kell találnia marsikus energiájának kifejezésére. A Mars köztudottan igen dinamikus, míg a Rák inkább introvertált és szentimentális jegy. Ezek miatt az ellentétes sajátosságok miatt a cselekvés szükségszerűsége egész biztos konfliktusba kerül azzal, hogy a szülött túlságosan bizonytalannak és gyengének érzi magát a kívánt lépés végrehajtásához. (The AstroCodex)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Általános értelemben a Mars uralja cselekedeteinket és késztetéseinket, mindazt, amiért harcolunk és amit meghódítunk. A vörös bolygó uralma alá tartoznak tevékenységeink, azok a területek, amelyekre energiáinkat irányítjuk és ahonnan eredményeket várunk, de azok is, amelyeken céljainkért harcolva mások ellenállásába (vagy az élet- támasztotta akadályokba) ütközünk. Természetes, hogy ez a robbanékony, hirtelen, türelmetlen bolygó az erőszak és a düh összes típusával is kapcsolatban áll. Az európai kultúrkörben a tüzes bolygó már az ókor óta a görögök hadistenének, Árésznak, illetve római megfelelőjének, Marsnak a nevét viseli. Energiája igen férfias és a Nappal együtt ( a Nap – Hold tengely mentén) a férfi archetípusát jelképezi. Ellentétpárja és kiegészítője természetesen a Vénusz; ketten egy másik archetipikus Yin – Yang párost alkotnak.

Érdekes tény, hogy már az ókoriak is igen óvatosan kezelték a Mars (Árész) isten által képviselt energiákat. A görög panteon többi tagjához képest Árésznak viszonylag kevés szentélye volt és nem invokálták túl gyakran. Természetesen megkapta a neki járó tiszteletet, de nem voltak erre specializálódott papok vagy kultuszok – hiszen a háború és az erőszak sosem volt kívánatos. Lélektani szempontból vizsgálva az a puszta tény, hogy nem rendeztek számára túl sok ünnepélyt, azt jelentette, hogy az egyének és a csoportok tudattalanjában egyaránt nehezen volt megközelíthető. Így tehát általában nyugton hagyták, és csak háborúk idején idézték meg, hogy szítsa a küzdőszellemet és szent őrülete megszállja a harcosok tudatát.
A Rák jegyében a Mars esésben van, így igen alacsony hatásfokkal működik. A Rák oppozícióban van a Bak jegyével, amelyben a hagyományok szerint a Mars erőben van. A Rák a negyedik állatövi jegy, és a Hold ura alatt áll. A Rákhoz tartozik a gyökereinket, múltunkat, családunkat, komfortzónánkat, otthonunkat jelölő négyes ház. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a Mars nagyjából két hónapot tölt egy – egy jegyben, kétévente pedig, két hónapon keresztül retrográd. Ilyenkor úgy tűnik, mintha hátrafelé mozogna az égbolton.

Egy Rák Mars meglehetősen impraktikus egy személyi horoszkópban. A cselekvés planétájának olyan környezetre van szüksége, amely feltüzeli, lázba hozza, vagy legalábbis nem tompítja természetes tulajdonságait. A Rák azonban túlságosan passzív, befogadó és cseppfolyós, és ez végül feloldja a Mars kezdeti lendületét. A Mars legyengül, elveszti tájékozódókészségét, és nem lesz képes oly módon kifejezni magát, ahogy elvárnánk tőle. A Rák áthangolja a vörös bolygó energiáját, így az érzelmek révén fejeződik ki. Ebben nincs semmi meglepő, hiszen ez a jegy uralja emócióinkat. A Mars egyszerűen nem érzi magát otthon itt, és amíg e kényelmetlen, vizes tartományban időzik, jobbnak látja, ha védekező álláspontra helyezkedik. Ez együtt jár egy folyamatos riadókészültséggel. Ennek természetes következményeként a Rák Mars folyamatos stresszben készül a lehetséges támadásokra, és mindenfajta racionális megfontolás nélkül kész azonnal visszavágni. Ez főleg annak tudható be, hogy a Mars ösztönösen érzi: ez a jegyhelyzet meggyengíti, így könnyebben legyőzhető.

A radix Rák Mars olyan, mint egy sarokba szorított állat. Kényelmetlenül érzi magát és ha valaki szembeszegül vele, kissé paranoid is, ezért akár veszélyes és kiszámíthatatlan is lehet. E jegyhelyzetnél gyakoriak a passzív – agresszív magatartásformák, hiszen az agresszív bolygónak egy igen passzív archetípuson keresztül kell megnyilvánulnia. Hasonló problémák merülhetnek fel Halak vagy 12-es házas Mars esetén, ahol szintén el van nyomva.

Egy ilyen radix Rák Mars hatására a szülött hajlamos lehet magába fojtani dühét, ami hosszú távon nem valami egészséges. Ez az energia ugyanis kétségbeesetten igyekszik kiutat találni magának és ez olyan egészségi problémák formájában nyilvánulhat meg, mint a gyomor megbetegedései, emésztési problémák. Ciszták és gyulladások is keletkezhetnek a szervezetben.

A Rák Marssal rendelkezőknek óvakodniuk kell attól, nehogy otthonuk, családjuk ellen fordítsák indulataikat. ( A dolog fordítottja is gyakori: ilyenkor ők válhatnak családi konfliktusok áldozatává – ford megj). Ez az életterület ugyanis a Rák uralma alá tartozik, és amikor valaki nem tudja a külvilágban kifejezésre juttatni ezeket az érzelmeket, hazahozza őket a Rák biztonságos birodalmába. Olyan esetekben, amikor a Marsot rosszindulatú planéták, pl a Szaturnusz és a Plútó is támadják, a családi erőszak veszélye is fennállhat. Ha a te képletedben is erőpróbáló fényszögeket kap a Rák Mars, és szüleid részéről ilyen viselkedést tapasztaltál, jól vigyázz, nehogy megismételd a mintát. Meg kell törnöd, ellenkező esetben ugyanis utódaidat is végigkísérheti, és családi vonalad ismertetőjegyévé is válhat.

A Rák Marssal rendelkezőket hangulataik irányítják és igen gyanakvók – a vízjegyek memóriája pedig egyébként is kiváló. A Rák nem képes túl sikeresen kontrollálni érzelmi kitöréseit, ugyanis ura, a Hold a leggyorsabb mozgású planéta, így gyorsan változó magatartásformákat jelez. Az ilyen Mars- helyzettel rendelkező férfiak gyakran kimondottan feminin módon viselkednek, ha dühbe gurulnak vagy provokálják őket. A hisztérikus reakciók is gyakoriak lehetnek – az ilyen jelenetek során pedig rendszerint anyjukat másolják.
Születési képletben ez a Mars – pozíció gyakran utal problémás lelkialkatú anyára, aki ahelyett, hogy segítette volna gyermeke- főleg kisfia érzelmi fejlődését, veszekedett vele és arra kényszerítette, hogy megadja magát (jó esetben csak verbális) támadásainak. Szélsőséges esetekben ez a pozíció utalhat nőgyűlöletre is (az anyával szembeni neheztelést ilyenkor a szülött a teljes női nemre kiterjesztheti). Természetesen kedvező helyzetű Rák Marsnál ilyesmi fel sem merül.

Egy jól pozícionált Rák Mars igen hasznosnak bizonyulhat vízzel kapcsolatos vagy víz közelségét feltételező szakmák esetén. A Rák Marssal rendelkezők között sok a jó úszó, többen tengerész-pályát választanak és a horgászatot is kedvelhetik. A vendégszeretet és a főzés ráadásul szintén összefüggésbe hozható a Rákkal, így e szülöttek között sok a jó séf, szakács és az utasellátásban is jeleskednek. Kiváló szállásadók és házigazdák.

Egyes megfigyelések szerint a Rák Marsú személyek igen hatékonyan takarítanak; e tevékenységet nagy erőbedobással és szinte fáradhatatlanul végzik. Azt szeretik, ha kuckójuk takaros; a rumli a szó szoros értelmében az idegeikre megy. Az ilyen pozícióval rendelkezők számára otthonuk takarítása, rendezgetése egy fajta meditációs gyakorlattá is válhat. Rendrakás közben szimbolikus értelemben tudatukban is helyükre kerülhetnek a dolgok. Amennyiben Rákban áll a Marsod és valóban szeretsz takarítani, próbáld meg egy fajta terápiaként használni. Meglátod: a stressz és a negatív gondolatok maguktól eltűnnek.

Egy Rák Marsú személy hajlamos túlságosan a védelmezni azokat a személyeket, tárgyakat és eszméket, amelyekhez érzelmileg kötődik. Ha fenyegetést észlel, feléled anyai ösztöne, és így félelmetesebb harcossá válhat adott helyzetben más Mars- helyzettel rendelkezőknél is. Azonban vigyázniuk kell, nehogy túlbecsüljék a veszélyt vagy félreértsék a helyzetet, mert így ártatlan személyeket is megbánthatnak, illetve maguknak is, másoknak is sok bonyodalmat okozhatnak.
A Rák Marssal rendelkezők nem rajonganak a változásokért. Biztonságra, stabilitásra törekszenek és arra vágynak, hogy ilyen kerékvágásban teljenek napjaik. Nem örülnek, amikor gyors egymásutánban követik egymást az események, hiszen az ilyen helyzetek általában azonnali cselekvést vagy az új valóságokhoz való gyors alkalmazkodást követelnek. Egy Rák Mars általában kagylójába rejtőzve szereti kivárni, üljön el a vihar, és csak ezt követően merészkedik elő, hogy alkalmazkodjon az új helyzethez. Tulajdonképpen azt szeretné, ha egyáltalán nem is lennének viharok és nem kellene új dolgokhoz alkalmazkodni, de ha az élet ilyen helyzeteket hoz, azt látja a legbiztonságosabbnak, ha szorosan magára zárja a kagylót. A változás viharai közepette cselekvésre nyitottnak lenni ugyanis rendszerint még nagyobb stresszt jelent számára, ez pedig meggondolatlan és tervszerűtlen tettekre és reakciókra sarkallja.

A Rák Marsú személyek rendszerint közvetett cselekvéssel és indirekt döntésekkel reagálnak az élet problémáira és változásaira. Oldalazva közelítik meg a kihívásokat – ugyanúgy, ahogy a rák araszolgat. Ha egy rákot arra kényszerítesz, hogy előre haladjon, valószínűleg rossz irányba fog mozogni. Egyszerűen azért, mert az nem az ő haladási iránya !

Pontosan ugyanilyen módon nyilvánul meg e jegyhelyzettel rendelkezők szexualitása is. Ez különösen férfiakra igaz, hiszen az ő szexualitásuk elsősorban a Mars uralma alatt áll. Vágyaik tárgyához tehát közvetett módon, óvatosan, gyakran kételyekkel küzdve közelednek. Tartanak a visszautasítástól, ezért eleinte nagy körültekintéssel puhatolódznak, és csak akkor próbálják meghódítani szívük választottját, ha már meggyőződtek afelől, hogy jó esélyük van a sikerre. Felesleges hangsúlyozni, hogy ezeknek az embereknek a szexualitása szoros kapcsolatban van érzelmeikkel és komfortérzetükkel, így csak kellemes, családias, biztonságot árasztó környezetben tudnak igazán megnyílni.

 

Forrás: The AstroCodex

Kapcsolódó

A víz elem és a vizes típus

A víz jegyek és az agresszió

Rák Mars a radixban

Így kezeld a dühödet !

Hold – Mars fényszögek: a vulkánkitörés

Erőpróbáló Hold – Mars aspektusok: együttállás, szembenállás, kvadrát

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!