Rák Mars a radixban

Egy Rák Marssal rendelkező személy hatalmas érzelmi energiákkal rendelkezik. Biztonsággal, otthonnal kapcsolatos igényei, érzelmi szükségletei motiválják. Energiaszintje ciklikusan változik és erőteljesen befolyásolják hangulatai. Az ilyen jegyhelyzettel rendelkező személyek gyengéden, finoman, tapintatosan fejezik ki személyes vágyaikat. (The Astrology Place Membership)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Rák Mars olyan környezetben működik a legjobban, amelyben mások oltalmát és támogatását élvezi. Az e pozícióval rendelkezők közvetett módon érvényesítik érdekeiket és amennyire csak lehet, kerülik a konfrontációt. Attól tartva, hogy felbosszanthatják a hozzájuk közel állókat, az érzelmi kötelékeket még akkor is fenntartják, ha cserében le kell mondaniuk saját emócióik és igényeik kifejezéséről. A Rák Mars félénk és bizonytalan, amikor közvetlenül a tettek mezejére kellene lépnie. Az agresszivitás kifejezése és a versenyhelyzetek is kellemetlenek lehetnek számára, ami csökkentheti biztonságérzetét és egyre kevésbé érzi majd úgy, hogy befolyással van a dolgok alakulására.

Ez a Mars- helyzet több- kevesebb otthoni viszályt vonz, és a szülött igen defenzívvé, duzzogóvá és manipulatívvá válhat. Rengeteg neheztelés halmozódhat fel benne amiatt, hogy úgy érzi: személyes beteljesülését feláldozta mások kedvéért. A kifejezetlen harag állandósult dühvé alakulhat, ugyanis ezek az emberek hajlamosak mindent magukban tartani. A családi konfliktusok, az otthonukért folytatott harc gyakori élettémák esetükben és már házasságuk elején vagy később is felmerülhetnek. Ez ilyen jegyhelyzettel rendelkezők közül sokan igen család-és otthonközpontúak, és érzelmi kapcsolatokra, támogatásra való túlzott igényük miatt könnyen megrekedhetnek az anya-, gondozó szerepében. Dühbe gurulnak, amikor nem kapják meg a többiektől azt a figyelmet és gondoskodást, amit igényelnek, vagy amikor fenyegetve érzik biztonságukat. Ilyenkor mimóza-érzékenyekké válhatnak.
A Rák Mars igen állhatatos pozíció, de a visszautasítás vagy a kritika könnyen elbátortalanítja. Ezért csak óvatosan közeledik. A rákokhoz hasonlóan oldalazva közelednek célpontjaikhoz. Ebben a jegyhelyzetben a Mars akkor működik a leghatékonyabban, ha biztonságban érezheti magát. Gyakran harcol hazájáért, gyökereiért, hagyományaiért – vagy éppenséggel ellenük. A szélsőséges patriotizmus, a nagyfokú lojalitás, a rendkívül erős érzelmek szintén jellemzők e szülöttekre – de belőlük fakadó tetteik nem mindig válnak javukra. A düh időnként közvetlenül a gyomrukra megy (a szerv a Rák uralma alatt áll) és különböző panaszokat, fekélyt eredményez. A terület általában is érzékeny lehet.

Az ilyen Mars -helyzettel rendelkező férfiak fojtogató szeretettel és túlvédelmező magatartással vannak jelen kapcsolataikban (hacsak a képlet más tényezői nem utalnak az ellenkezőjére – ford megj). A hűtlenség alapjaiban fenyegeti biztonságérzetüket és az összetartozás számukra oly fontos érzését is tönkreteszi. A Rák Marsú nők az érzékeny, érzelmes, tápláló, gondoskodó természetű férfiakhoz vonzódnak.

Ford. megj: A pozíció hűségével kapcsolatban írtakat  nem csak a horoszkóp más tényezői miatt  érdemes kissé árnyalni. Liz Greene Rák típussal kapcsolatos meglátásai e Mars – helyzetnél is érvényesek lehetnek:

” A Rák hajlik arra, hogy hűséges legyen egy kapcsolatban. Ugyanakkor könnyen változó jegy: látszólag nehezére eshet lojálisnak maradni. Az otthon a biztos bázisa, de hírhedt arról, hogy útközben nem veti meg a kalandokat, ugyanakkor, ha eléggé biztonságban érzi magát, azonnal tisztában lesz elsőbbségi jogaival. Semminek nincs létjogosultsága, ami a kapcsolatát veszélyezteti. (…) Számára akkor sem könnyű a szakítás, ha nagyon vágyik már a szabadságára. “ Liz Greene: Szerelmesek asztrológiája, 254 old, Bioenergetic kiadó 2005

Ez a kombináció hangulatingadozása miatt hírhedt: e szülöttek könnyen kijönnek a sodrukból, kiszámíthatatlanok és igen hatékonyan tudnak bűntudatot kelteni környezetükben. Egy Rák Marsnak az átlagosnál nehezebbre esik az elengedés, nagy igénye van az érzelmi biztonságra, és rossz hangulataival, duzzogásával, vagy azzal, hogy keresztülnéz a másikon, hatalmas érzelmi nyomást képes gyakorolni. Szexuális kapcsolataikban újra meg újra meg kell bizonyosodjanak afelől, hogy akarják őket, szükség van rájuk és mindenek előtt biztonságban kell érezniük magukat. E jegyhelyzetben a Mars pontosan tudatában van a szexuális együttléttel járó, mély szinteken zajló energiacserének.
A Rák Mars igen hajlamos arra, hogy személyesen vegye a támadásokat. Ha érzelmileg érintve érzi magát túlságosan defenzív módon reagálhat. A Rák Mars időnként sebezhetőnek és gyengének érezheti magát és nagyon nehezen kezeli tulajdon érzékenységét. Ezek a személyek mindent meg akarnak adni partnerüknek és családjuknak és oly módon akarnak gondoskodni róluk, hogy egyszersmind saját igényeik is kielégüljenek. Nagyon hatékonyan képesek védelmezni családjukat, és sok köztük a lágy szívű, szentimentális, romantikus álmodozó.

Ha valóban meg akarod érteni a Rák Marsot, szánj némi időt egy rák megfigyelésére. Néhány éve alkalmam volt megfigyelni egyet, amelyet egy csalival sikerült kicsalogatni a rejtekhelyéről. Óvatosan előmerészkedett, aztán vissza is iszkolt víz alatti üregébe. Aztán egy idő után ismét előoldalazott, de már egy másik szögből, majd újra gyorsan visszaosont. Amikor végre elkapta a csalit, bámulatra méltó gyorsasággal és erővel iramodott vissza. Ollói kinyíltak, majd rákattantak az élelemre és már el is tűnt a felkavart vízben. Gondoljatok bele, hogyan érezheti magát a rák amikor évenként levedli páncélját és egy rövid időt teljesen védtelenül kell töltenie. A Rák Mars azt az időszakot idézi fel, amikor teljesen védtelenek voltunk, és nem lettünk volna képesek anyánk gondoskodása nélkül életben maradni. Ez a Mars-helyzet valamilyen módon mindig is sebezhető marad, ugyanis az érzelmek és a tettek integrációját követeli meg a személyiség maszkulin és feminin részei között zajló valóságos párbeszéd révén. Megfigyelted, hogy mindannyian valamilyen formában sebzettnek érezzük magunkat? Sérelmeink és veszteségeink szűrőjén keresztül értelmezzük világunkat…A Rák Marsú egyének általában nem szándékosan bántanak meg másokat, de védekezésük időnként hangulatingadozás és undok viselkedés formájában nyilvánulhat meg.” Liz Greene : A Mars kvartett – négy asztrológiai szeminárium a vörös bolygóról (The Mars Quartet: Four Seminars on the Astrology of the Red Planet )
Forrás: The Astrology Place Membership

Kapcsolódó

A víz elem és a vizes típus

A víz jegyek és az agresszió

Rák Mars a horoszkópban

Így kezeld a dühödet !

Hold – Mars fényszögek: a vulkánkitörés

Erőpróbáló Hold – Mars aspektusok: együttállás, szembenállás, kvadrát

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!