Uránusz – Vénusz tranzitok | Howard Sasportas

„A [horoszkóp] Vénuszával fényszögeket képező Uránusz a szerelem, a társulások, kreativitás területein jelez változásokat vagy zavarokat. Értékrendünk átalakulhat: ezt követően valószínűleg már nem ugyanazokat a dolgokat találjuk szépnek, vonzónak vagy kívánatosnak. Ebben az időszakban kreatív önkifejezési módunk is változhat, vagy éppenséggel utat nyithatunk számára”. Részlet Howard Sasportas magyarul szintén nem elérhető The Gods of Change, Pain, Crisis and the Transits of Uranus, Neptune and Pluto – A változás, a fájdalom és a krízis istenei: az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó tranzitjai című könyvéből. A szerző észrevételei elsősorban a személyi horoszkóp Vénuszát érő Uránusz – tranzitokra vonatkoznak, de más jellegűekre is alkalmazhatók.  Hogy kire mi módon, milyen életterületen hat, ezúttal is a horoszkóp egyéni adottságaitól függ.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A [horoszkóp] Vénuszával fényszögeket képező Uránusz a szerelem, a társulások, kreativitás területein jelez változásokat vagy zavarokat. Értékrendünk átalakulhat: ezt követően valószínűleg már nem ugyanazokat a dolgokat találjuk szépnek, vonzónak vagy kívánatosnak. Ebben az időszakban kreatív önkifejezési módunk is változhat, vagy éppenséggel utat nyithatunk számára.

Amikor a tranzitáló Uránusz trigont vagy szextilt képez a Vénusszal, e változások gyengédebb, könnyedebb módon mennek végbe. Ez jó időszak a már meglévő, kissé unalmassá vagy egyhangúvá vált kapcsolatok felélénkítésére. Szakíts hát régi szokásaiddal, keress fel új helyeket partnereddel, próbáljatok ki olyasmiket, amiket eddig még nem. Ha túlságosan függőkké váltunk másoktól, e tranzitot felhasználhatjuk arra, hogy kiderítsük: kik is vagyunk önálló lényként, időt szakítsunk arra, hogy kiderítsük, mi is érdekel valójában, többet foglalkozzunk saját érdeklődési körünkkel, leválasszuk identitásunkat a párkapcsolatról. Akár foglaltak vagyunk akár nem, találkozhatunk valakivel, akit inspirálónak, izgalmasnak találunk, aki új eszmékkel ismertet meg bennünket, új dolgok iránt kelti fel érdeklődésünket, hozzájárul ahhoz, hogy új megvilágításban tekintsünk az életre. Az új kapcsolat talán szexuális jellegű, jóllehet az Uránusz esetén a két elme találkozhat és élvezheti egymás társaságát anélkül is, hogy ez szexuális formában fejeződne ki; vagy van ugyan fizikai vonzalom, de különféle külső körülmények megakadályozzák, hogy a kapcsolat ebbe az irányba fejlődjön.

Tapasztalataim szerint mindenfajta Vénusz – Uránusz tranzit kedvez a kreatív önkifejezésnek. Ha nem nagyon voltunk kapcsolatban kreativitásunkkal, e tranzitok jó alkalomnak bizonyulhatnak személyiségünk ezen oldala kibontakoztatására. Ha már foglalkozunk valamilyen művészi tevékenységgel, ez az új technikákkal, közegekkel vagy önkifejezési módokkal való kísérletezés időszaka. Erőpróbáló tranzitoknál azonban megtörténhet, hogy mások túl sokkolónak, szélsőségesnek, nonkonvencionálisnak vagy korunkat megelőzőnek tartják kreatív törekvéseinket.A tranzit- Uránusz Vénusszal képezett együttállása, kvadrátja, szembenállása ugyanolyan izgalmas lehet, mint a trigon vagy a szextil, de több zavart, sokkot, kihívást jelezhet. Amennyiben a nyughatatlanság és a frusztráció érzéseit magunkba fojtva időztünk meglévő kapcsolatunkban és vajmi keveset – vagy semmit nem tettünk a helyzet javításáért, az erőpróbáló tranzitok szakítást vagy az utak elválását is jelezhetik. Ahogy érvényesülni kezd a tranzit hatása, oly mértékig halmozódik fel a feszültség, amikor is végül hangot adunk egyre növekvő frusztrációnknak, vagy cselekedni kezdünk hatására. Ha nem teszünk valamit a helyzet megváltoztatása érdekében, a külső körülmények végzik el a munkát helyettünk, így talán partnerünk lehet az, aki feldúlja a kapcsolatot vagy véget vet neki. Az Uránuszt hajlamosak vagyunk váratlan eseményekhez társítani, amelyek derült égből villámcsapásként érnek bennünket; de én azt hiszem, hogy jóllehet egy Uránusz – tranzit egy kapcsolat látszólag váratlan lezárulásával is összefüggésben állhat, a felszín alatt már valószínűleg évek óta lappangtak azok a megoldatlan problémák és feszültségek, amelyek aztán drámai vagy döntő lépések formájában fejeződnek ki, amikor az Uránusz végül „eltalálja” a Vénuszt.

Mindez felkavaróan és kellemetlenül hangzik, és sokszor az is. Azonban meg is lehet érteni e tranzitokat, így pedig konstruktívabb és kreatívabb módon kezelhetjük őket. Amikor a frusztráció a felszínre tör és komolyan próbára tesz egy meglévő kapcsolatot, az Uránusz lehetőséget ad arra annak megvizsgálására, mi nem működik megfelelően vagy mi nem fejeződhet ki a megfelelő helyzetben, és más kapcsolódási módok felkutatására ösztönözhet, amelyek új életet lehelnek társulásba. Ha össze vagyunk nőve partnerünkkel vagy ő velünk, az Uránusz nem akar feltétlenül véget vetni a kapcsolatnak, csak azt várja el, hogy akár egyikünk, akár mindketten függetlenebbé és önállóbbá váljunk.

Az Uránusz kifordít bennünket. Ha túlságosan önállótlanok voltunk, több autonómiát követel tőlünk. Amennyiben azonban kapcsolatmintánkat az elköteleződés, a mélység vagy a hűség elkerülése jellemezte, egy Uránusz – Vénusz tranzit az az időszak is lehet, amikor felébred bennünk a monogámia igénye és vágya. Az Uránusz arra ösztönöz, hogy kipróbáljuk mindazt, amit eddig még nem és megtanuljunk új módokon kapcsolódni egymáshoz.
De a legjobb akarat és szándék ellenére is a nehéz Uránusz – Vénusz tranzitok egy kapcsolat végét is jelenthetik. Számos olyan esetnek voltam tanúja, amikor e tranzit idején lezárásokra is sor kerül, az egyik vagy a másik fél felfogta az elválás „helyességét” vagy szükségszerűségét. Lelkünk mélyén érezzük, hogy ahhoz, hogy lelkünk oly módon nyisson az élet felé, ami nem lett volna lehetséges, ha a párkapcsolat megmarad vagy változatlan marad, a párkapcsolatnak véget kell érnie vagy meg kell változnia. Ettől függetlenül meg kell gyászolnunk azt, ami elmúlóban van, de az Uránusz segíti az alkalmazkodást, ugyanis pszichénk olyan részeit aktiválja, amelyek megértik, hogy ahhoz, hogy egy új szakasz kezdődjék, egy másiknak le kell zárulnia. Egyszer egy olyan pár szinasztriáján dolgoztam, akik hét éve voltak együtt. A férfinél a tranzit Uránusz szembenállást képezett képlete Vénuszával, a nőnek pedig ezzel egyidejűleg kvadrátot vetett radix Vénuszára. A feszültség már évek óta halmozódott, és az Uránusz tranzit felszínre hozta a mindkettőjükben meglévő nyughatatlanságot és frusztrációt. Mindketten változatos módokon próbáltak új életet lehelni kapcsolatukba és működtetni azt, de minden kísérletük kudarcba fúlt. Egy szép napon, említett Uránusz – tranzitjaik kellős közepén összenéztek és megállapították: „Eljött az elválás ideje”. A horoszkópjaik Vénuszát érintő Uránusz – tranzit mindkettőjüknél olyan időszakot jelzett, amikor képesek voltak elfogadni a válás szükségszerűségét. Egyikük sem tudta hogyan folytatja ez után, mindketten tudatában voltak annak, hogy meg kell gyászolniuk és el kell temetniük mindazt, amit maguk mögött hagytak, ennek ellenére szemernyi kételyük sem volt azt illetően, mi a teendő.

Persze nem mindig zajlik mindkét félnél egy időben a Vénusz – Uránusz tranzit. Lehet, hogy a tranzitot átélő személy szakítani akar vagy változtatna a kapcsolaton, de korántsem biztos, hogy partnere is ugyanígy érez. Ennek a fordítottja is lehetséges: neked van Uránusz – Vénusz tranzitod, de partnered az, aki lelép vagy változásokat követel a kapcsolatban. Ha így áll a helyzet, őszinte önvizsgálatot tartva rájöhetsz, hogy a partnered mindössze megjelenítette azt a benned lévő frusztrációt vagy nyugtalanságot, amelyet már oly hosszú ideje letagadsz vagy elfojtasz. E tranzitokkal járó zavar ideiglenes is lehet. Te vagy a partnered szerelmi kalandba bonyolódik, egy darabig független, netán magányos akar lenni; aztán e tranzit múltával ezek az érzelmek is eltűnnek és újra egymásra találtok, hogy új alapokon építsétek újra kapcsolatotokat.

Az erőpróbáló Uránusz – Vénusz tranzitok nem mindig jelentik egy kapcsolat végét. Ha már egy ideje egyedülálló voltál, ez a tranzit új kapcsolatot is jelezhet életedben. Azonban, figyelembe véve az uránikus hatás „kiszámíthatatlan” mivoltát, nem mindig biztos, hogy ez a tranzitot követően is tartósnak bizonyul.
(Howard Sasportas : The Gods of Change, Pain, Crisis and the Transits of Uranus, Neptune and Pluto, 56 – 59 old. )

Megjegyzés:

E tranzitok hatása nem csupán egzakttá válásukkor, hanem 5°-kal bepontosulásuk előtt és 5° -kal azt követően is érvényesül. (Egyeseknél előbb vagy később is: a hatókörökre vonatkozó szabályok hasznosak, de nem alkalmazhatók mechanikusan. ) Az Uránusz lassú mozgású bolygó, egy éven belül háromszor pontosul be tranzitfényszöge : egyszer, amikor direktben halad, aztán amikor tolat, aztán amikor újra direktbe vált. Azonban az ezt megelőző és követő év folyamán is orbison belül marad. Így, mindent egybevéve 2 – 2,5 – 3 éven keresztül érvényesül a hatása. Általánosítani most sem lehet: a legtalálóbb következtetések a személyes tapasztalatokból vonhatók le. Asztrológiában járatosabbak megfigyelhetik, esetükben mi módon és milyen időintervallumon belül érvényesül a tranzit hatása.

 

Az asztrológiát tanulók, gyakorló asztrológusok számára egyaránt fontos könyv Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlen. Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel lefordítanám.

A szerzőről

Howard Sasportas (1948, április 2 , 01:46, Hartford, Connecticut, Amerikai Egyesült Államok – 1991 május 16, 17:12, London, Egyesült Királyság) 1973-ban a New York-i Antioch Universityn szerzett mesterfokozatot humanisztikus pszichológiából, aztán Londonba költözött, hogy, a C.E.O Carter által alapított Asztrológiai Karon ( Faculty of Astrological Studies ) képezze tovább magát. 1979-ben megkapta az egyik legrégebbi kortárs asztrológusképző intézmény arany kitüntetését. 1983-ban, a blogon sokszor idézett Liz Greene-el megalapította a Pszichológiai Asztrológia Központot (Centre for Psychological Astrology ), amely a világ egyik legbefolyásosabb asztrológia iskolája lett. Rendkívül népszerű tanár és termékeny szerző volt. (Többek között: a magyarul oly sok más fontos asztrológiakönyvhöz hasonlóan szintén nem elérhető The Twelve Houses – A tizenkét ház és a The Gods of Change, Pain, Crisis and the Transits of Uranus, Neptune and Pluto – A változás, a fájdalom és a krízis istenei: az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó tranzitjai) Közérthető, egyszersmind mélyreható írásai mitológiai, kultúrtörténeti szempontból is hiánypótlók: igen behatóan foglalkozik pl a görög mítoszokkal. Az 1980-as évek folyamán a klasszikus műveltségű szerző Liz Greene-el együtt sokat tett az asztrológiával szembeni előítéletek eloszlatása érdekében.

Élete utolsó éveit súlyos betegen, kerekesszékhez kötötten töltötte. Még így is sok szemináriumon és kongresszuson vett részt. A változás, a fájdalom és a krízis isteneit ímmár halálos betegségen és a rendelkezésére álló rövidsége tudatában írta. Így aztán, ha munkássága kezdetén valóságérzékelését itt-ott el is torzította a new- ages szemlélet, a transzperszonális bolygók tranzitjairól írt könyve már érett asztrológusra vall. Sasportas nem csupán szembenézett a halállal és elfogadta sorsát, hanem, mint jelen könyve is tanúsítja igyekezett a tőle telhető legértékesebb módon tölteni élete utolsó szakaszát.Kapcsolódó

Az Uránusz  (Liz Greene)

Vénusz -Uránusz együttállás a radixban

Vénusz – Uránusz együttállás tranzitként

Vénusz – Uránusz kvadrát a horoszkópban

Vénusz – Uránusz kvadrát tranzitként, szolárban és szinasztriában

Vénusz – Uránusz szembenállás a horoszkópban

Vénusz – Uránusz szembenállás tranzitként, szolárban és szinasztriában

Illusztráció: a könyv címlapja és Michael Cheval egyik festményéből készült montázs

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!