Regulus – Az Oroszlán Szíve (Cor Leonis)

A Regulus (Alpha Leonis) izzó fehérben és ultramarinkék színben játszó hármas csillag az Oroszlán Szívében, az Oroszlán csillagképben. Hatóköre 2°30′. 2011 november 28 -án (mások szerint 2012 folyamán) jegyet váltott, a tropikus állatövben jelenleg a Szűz 0°-on tartózkodik. (A precesszió jelensége miatt a tropikus és a sziderikus állatöv nem esik egymással egybe). Mivel közel van az ekliptikához és egyike a négy királycsillagnak, igen jelentős. Az asztrológiai hagyományok szerint Mars – Jupiter jellegű, nemes gondolkodást, őszinteséget, bátorságot adhat, de szélsőségekbe is taszíthat. Árnyoldalai: erőszak, pusztítás, rövid katonai sikerek, bukás, fogság. A cikk az Astrology King, Darkstar Astrology, Constellations of Words bejegyzései és a könyvajánlóban feltüntetett munkák alapján készült.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Regulus (Alpha Leonis) izzó fehérben és ultramarinkék színben játszó hármas csillag az Oroszlán szívében, az Oroszlán csillagképben. Hatóköre 2°30′. 2011 november 28 -án (mások szerint 2012 folyamán) jegyet váltott, a tropikus állatövben jelenleg a Szűz 0°-on tartózkodik. (A precesszió jelensége miatt a tropikus és a sziderikus állatöv nem esik egymással egybe). Azt illetően, hogy megváltoztatta -e ez a váltás az állócsillag eredeti jelentéstartalmát vagy sem, árnyalatnyi vagy szembetűnő a különbség, megoszlanak a vélemények. Erről egy másik cikkben lesz szó.

Csillagászat és mitológia

A négy királycsillag

A Regulus Copernicustól (1473-1543), a lengyel csillagásztól kapta jelenleg használt nevét, amely a korábbi Rex (Király) kicsinyítő képzővel ellátott változata, a görög Basiliskos (kicsi király) megfelelője. Ptolemaios, a 2. századi görög asztrológus ugyanis ezzel a névvel illette. Az elnevezés azt a hiedelmet tükrözte, miszerint a Regulus a mennyek birodalmát uralja. Ez a felfogás i.e 3000 -től kb 300 évvel ezelőttig tartotta magát. Sharru királyként a bablióni állatöv tizenötödik csillagképének része volt, Indiában Magha a hatalmas, a perzsák-lakta Sogdianában Magh, a hatalmas, Miyan, a központ, a turáni népek körében Masu, a hős néven ismerték. Akkádiában Amil-gal-urhoz, az égi szférák ötödik, özönvíz előtti királyához (gör. Amegalaros) társították. Egy ninivéi táblán ez áll: „ha a nagy oroszlán csillaga komor, az emberek szíve nem fog örülni”.

Az arabok Malikiyynek, királyinak, a görögök Basiliskos Asternek (Kis Királycsillag), a rómaiak Basilica Stellanak nevezték, Plinius  (i.sz 23 – 79) Regianak, az európai asztronómia felvirágzása idején Rexnek, a XVI-i dán asztrológust, Tychot követően Basiliscusnak.

A Regulus az ókori perzsa monarchia négy királycsillagának, a mennyek négy őrzőjének a vezércsillaga is volt. „ Perzsia egyik királycsillagaként egyike az égbolt (nagy) történelmi jelentőségű csillagainak. A perzsák a nyugati égtáj őrzőjének tekintették, amely mitikus királyukkal, Feridunnal állt kapcsolatban. Mitológiájuk szerint valamikor ő volt az egész, ismert világ ura. Nagy és jó király volt, akinek származási mítosza Zeuszéra hasonlít. Akárcsak Zeusz, ő is családjától távol nőtt fel, szent tehén szoptatta és felnőttként egy nagy csata árán szerezte meg trónját. A róla alkotott képzetek sok mindenben emlékeztetnek az egyiptomi Oziriszre is : tanított, békét és civilizációt hozott, törvényeket adott az embereknek. Öreg korában elhatározta, hogy felosztja hatalmas királyságát három fia között. A két idősebb fiú azonban fellázadt és meggyilkolták öccsüket, hogy megkaparintsák földjeit. E tettük annyira elkeserítette Feridunt, hogy bosszút állt két idősebb fián. A csatával véget ért Feridun királysága és fénykora.” Bernadette Brady : Brady’ s Book of Fixed Stars | Bernadette Brady : Állócsillagok könyve

Perzsa jellegére utalva Dupuis azt írja, hogy a négy csillag a négy kardinális pontot jelezte. Hastorangot északhoz, Venantot Délhez, Taschetertot Kelethez, Satevist Nyugathoz társította, de ezeket a címeket nem azonosította az egyes csillagokkal.

Flammarion azonban igen. A Fomalhautot , a Regulust, és az Aldebarant az első háromhoz kapcsolja, a Satevist tehát az Antaresnek (magyar cikk itt) tekinthetjük.

Ez a mintázat Indiában is megjelent, jóllehet hivatalosan nem értettek egyet ezekkel a hozzárendelésekkel és megfeleltetésekkel. A rektaszcenziók (magyarázat itt és itt ) között azonban 6 óra  különbség van , így valószínűleg mindenütt ezeket használták a régebbi napéjegyenlőségi és napfordulós colurok jelölésére. (Négy meridián vagy nagy kör az égi szférán, l. link – vagy általában véve a mennyek négy negyede). Abban az időben, amikor ezeket valószínűleg meghatározták, a Regulus még nagyon közel volt a nyári napforduló pontjához, így a napfordulói colure [az égi szféra meridiánja vagy nagy köre, amely áthalad a pólusokon, majd a két napfordulón: a Rák első pontján, és a Bak első pontján –  wiki ] jelölője volt.A kereszténység arkangyal-csillagokként vette át a királycsillagokat: a Fomalhautot Gábriel arkangyalhoz, a Regulust Rafaelhez, az Aldebarant Mihály arkangyalhoz, az Antarest pedig Urielhez rendelték.

A régi idők angol asztrológusai szerint a Regulus dicsőséget, gazdagságot, hatalmat ad azoknak a szülötteknek, akikre befolyást gyakorol. Wyllyam Salysbury pl, valószínűleg Proclustól kölcsönözve ezt írta 1552-ben: „Az Oroszlán szívét néhányan Királycsillagnak nevezik, ugyanis szülötteiről azt tartják, királyi horoszkópjuk van.”

És Az Oroszlán Szíve elnevezés már a korai, klasszikus időktől kezdve népszerű volt. A görög Kardia Leontos és római Cor Leonis az arabok is átvették és Al Kalb al Asad-ként emlegették, amely aztán torzított formákban (Kalbelasit, Kalbeleced, Kalbeleceid, Kalbol asadi, Calb-elez-id, Calb-elesit, Calb-alezet, Kale Alased ) tűnt fel számos, azóta feledésbe merült listán. Al Biruni (i. sz. 973-1048) perzsa csillagász a Királyi Oroszlán Szívének nevezi.

Mivel annak a csillagképnek a része, amely a Nap otthona (Domicilium Solis) természetesen ennek a jellegét hordozza. Így az eufráteszi asztronómiában (akkoriban az asztrológia és az asztronómia még nem különült el egymástól) Gus-ba-ranak vagy Kelet háza vörös tüzének nevezték, Khorasmiában pedig Achirnak, a Fényes sugarakkal rendelkezőnek. Az egész klasszikus világban a Kutya-csillag mellett őt tekintették a hőség okának. Horatius (i. e. 65 -8) emiatt nevezi Stella vesani Leonis-nak, dühös Oroszláncsillagnak egyik ódájában.

A Regulus kulcsszavai

Bátor, vérszomjas, gúnyos, ambíciózus, motivált, megállíthatatlan, büszke, pompás, fenséges, varázslatos, hiú, arrogáns, egoista, királyi, szuverén, hűséges, tisztességes, híres, lenyűgöző, mesés, lendületes, udvarias, hódító, vállalkozói, kísérteties, ellentmondásos, dicsőséges, merész, forró, brutális, szexi, szenvedélyes, dívaszerű, felháborító, rossz, játékos, flörtölő, gyermeki, szélsőséges, romantikus, nagylelkű, fanatikus, ragaszkodó, emberbarát, mentoráló, profetikus képességek, látnok, jóindulatú vezető, felelősségvállalás, szülői, az emberek védelmezője, a magasabb rendű szolgálata, az egyéni büszkeséghez, méltósághoz való viszony, államférfi, alkímiai átmenet a Vörös Király (rubedo) állapotába, az individuáció felé vezető út.

A Regulus analógiái

 

A Regulus sigilluma

A Regulus a 15 Behenius csillag egyike. Oroszlán, macska vagy egy széken ülő tiszteletreméltó személy képében ábrázolják. Viselőjét temperamentumossá teszi, szerencsét ad és csillapítja a haragot. Uralma alá tartozik a gránit, a vérfű, a fekete ürüm és a masztix 

A kabbalisták az Oroszlánt a héber Káf betűvel és a Tarot Nagy Arkánumának 11. lapjához, az Erőhöz társítják az Oroszlánt Robson Állócsillagok – a magyar fordítás hiányos

Az emberi testben a Regulus uralma alá tartozik a vesecsúcsok alatti két hüvelyknyi ( kb 5 cm) terület The Fixed Star Health and Behavior Imbalance, Ted George and Barbara Parker, 1985, p.67.Ted George és Barbara Parker: Állócsillagok és egészségi, viselkedésbeli problémák

A mundán asztrológiában az Oroszlán csillagképhez királyokat érintő események kapcsolódnak. Ezek főleg királyok és királynők trónra lépései és halála, államelnökök megválasztása és halála, gyilkosságok, felkelések, mészárlások; a pénz, a valuta, a tőzsde, a Vatikán és az Európai Unió.

 

Regulus a horoszkópban

„Ez az erős és szenvedélyes csillag mindig éreztetni fogja befolyását a képletben. Sok múlik azon, hogyan kapcsolódik a horoszkóp többi eleméhez, de valamilyen módon összefüggésben áll majd a sikerért tett erőfeszítésekkel és az ambíciók beteljesülésének lehetőségét is magában hordozza. Egyszersmind azonban azt is jelzi, hogy a bosszúval kapcsolatos témák folyamatosan kísértésbe viszik és próbára teszik a szülöttet. Ha dühében vagy valamilyen őt ért sérelem miatt az illető bosszút áll, kiesik a kegyelemből. Ez egyébként a többi királycsillag esetén is így van. Ez a kísértés a Regulus által aktivált horoszkóptengelyek által jelzett életszakaszban következik be. [Az Asc az élet első szakaszát, az MC az élet közepét, a Desc az öregkort, az IC az élet végét jelképezi – Anonymous a 379. évből : Értekezés a fényes állócsillagokról, angolra ford. Robert Schmidt ] Amennyiben a szülött bosszút áll, elveszti mindazt, amit megszerzett. Ez a veszteség bekövetkezhet a nyilvánosság előtt, a közéletben vagy magánjellegű is lehet.”  Bernadette Brady : Brady’ s Book of Fixed Stars | Bernadette Brady : Állócsillagok könyve

„Feridun, a mitikus perzsa király (ld fentebb) történetének jelentősége abban áll, hogy felhívja figyelmünket a Regulus – jelezte katonai sikerek és tisztségek mögötti mítoszra. A másik három királycsillaghoz hasonlóan azok, akiknek képletében kiemelt szerepet játszik, nagyon sikeresek lehetnek, egyszersmind sajátos végzet leselkedik rájuk. A Regulus esetén ez a nemezis a bosszú. A csillag által jelzett területen nagyon sikeres lehetsz, de ha valaha is bosszúra vetemedsz, elveszted hatalmadat, pozíciódat, a társadalomban betöltött szerepedet.” Bernadette Brady : Brady’ s Book of Fixed Stars | Bernadette Brady : Állócsillagok könyve

Mars és Jupiter természetű állócsillag. Erőszak, pusztítás, rövid katonai siker, bukás, fogság, erőszakos halál, siker, ideálok, szellemi erő, nagyvonalúság, liberális, kalandvágyó, becsvágyó, hatalom-és vezetésvágy, merészség, függetlenség jellemzi. Robson : Állócsillagok, 133 old

Ptolemaios megjegyzései: „Az Oroszlán csillagai közül kettő, a fején, a Szaturnuszhoz és részben a Marshoz hasonló. A nyakán levő három a Szaturnuszra és részben a Merkúrra emlékeztet…Az ágyékán levők…Szaturnusz – Vénusz természetűek, a combján levők vénuszi és bizonyos fokig merkúri jellegűek” Azt mondják, hogy a nyakon, a háton és a szárnyakon levő csillagok mindegyike bajt, kegyvesztést, betegséget hoznak. A betegségek a test jel által uralt részeit érintik, főleg, ha az állócsillagok a Holddal állnak együtt.

Királyi tulajdonságokat, nemes gondolkodást, őszinteséget, bátorságot adhat. E csillag jelentőségét az ekliptikához való közelsége is hangsúlyozza. Hatása leginkább a Jupiterére és a Marsra emlékeztet. Bernadette Brady : Brady’ s Book of Fixed Stars | Bernadette Brady : Állócsillagok könyve

A Regulus együttállásai

 

Aszcendens – Regulus

Nagy tisztesség és nagy vagyon, de erőszak és baj, betegség, láz, heves betegségek, ritkán tartósak az előnyök, nagyok jóindulata, győzelem az ellenségek fölött és botrányok. Robson : Állócsillagok, 133 old

Az Aszcendenssel együtt állva bátor és becsületes jellemet ad, főleg ha a Nappal. Holddal, Jupiterrel vagy Merkúrral is együtt áll. Elsbeth Ebertin, Az állócsillagok és értelmezésük

„A 145 szempontként nézzük meg nappali születéseknél, vajon a Cor Leonis * az Ascendensen van-e, tehát a keleti tengelyen, vagy egy fokkal felette, három fokkal alatta, vagy ugyanígy a tizedikben [ház csúcsán], hasonló helyen, anélkül, hogy együttállásban vagy fényszögben lenne bármelyik Jótevővel. Ez ugyanis önmagában jelzi, hogy a Szülött nagy hírnévre és hatalomra tesz szert, túlságosan is nagyra tartják, és túl magas kinevezést és elismerést kap, még ha alacsonyabb sorból származik is. Ha valamelyik Jótevő fényszöget vet erre a helyre, dicsősége még teljesebb lesz. Ha azonban a Szülött éjszakai születésű, dicsősége valamivel szerényebb lesz, de nem sokkal. De ha Kártevők vetnek oda fényszöget, akkor még kevesebb lesz. De ha Jótevők is fényszögelik, az negyedrészben megnöveli a beígért jót és ugyanennyivel csökkenti a rosszat. Akárhogyan is alakuljanak ezek, mindenképpen azt jelenti, hogy a szülöttnek szerencsétlen halála lesz, de legalábbis érdemei, nagysága és hatalma végül törést szenved és befellegzik neki.”(*Regulus -i.o. Fényrendű csillag, 2003-ban, a könyv kiadásakor Oroszlán 29°53′; Mars természetű, úgy tartják, dicsőséget, gazdagságot és megbecsülést ád, főleg katonai pályán, de a beígért dicsőség, mint ahogy az Aldebaran, Hercules, Bellatrix, Antares, stb -és minden Mars természetű csillag esetén ideiglenesnek bizonyul) – [ Guido Bonatti (Bonatus) Anima Astrologiae (Asztrológiai aforizmák avagy asztrológusok útmutatója) – Magyarul: Mediter Kft, 2004, ford. Tárnoki Gábor ]

Példák:

Elton John : Diana hercegnő temetésén (akinek Mars- Regulus együttállása volt) Elton John énekelte a búcsúdalt. Ő írta az Oroszlánkirály zenéjét is. Művészi tevékenységéért és jótékonykodásáért lovaggá ütötték. Több mint 250 millió lemezt adott el, amivel a világ egyik legsikeresebb énekesévé és zeneszerzőjévé vált. Azonban az állócsillaghoz társítható drámákból és botrányokból is része volt; alkohol -és drogproblémákkal küzd. Donald Trumpot nem kell bemutatni. Vállalkozásainak értéke 4 milliárd dollár, 2013 – ban egy milliót költött elnökké választásának esélyeit kutatására. Azóta jobban megismertük, így még biztosabban állíthatjuk, hogy megjeleníti a Regulus jó és rossz tulajdonságait is. Cynthia Payne (57’) a felső tízezrek számára szervezett szex-partikat egy délnyugat-londoni kertvárosban. A madám életéről két film is készült, az egyik célzásaiból kiderül, hogy azért úszta meg mindössze négy havi börtönnel, mert a bírói testületből néhányan kitűnően szórakoztak hölgyei társaságában. A Payne & Pleasure (gyönyör) párt színeiben parlamenti babérokra is pályázott. Woody Allen jó példa a Regulus bukást tartogató hatására. A világhírű színészt volt felesége, Mia Farrow hurcolta meg azzal vádolva, hogy szexuálisan zaklatta nevelt gyerekeiket. Helena Bonham Carter brit színésznő kosztümös drámákban játszott szerepei révén vált ismertté. Általában arisztokrata hölgyeket alakít, figyelemre méltó frizurakölteményekkel.

Charles/Camila Davison, Justin Timberlake, Uma Thurman, Robbie Williams, Avril Lavigne, Morrissey, Siouxie Sioux, Natalie Cole, Mystic Meg, Stephen Fry, Agatha Christie, Henry Ford, Audrey Hepburn

 

MC – Regulus

Tisztség, kinevezés, szerencse, magas állás a kormányban, katonai sikerek. Ha együtt áll a Nappal, Holddal, Jupiterrel: nagy tisztség, hatalmas vagyon Robson : Állócsillagok, 133 old

„Az MC-n levő Regulus magas pozícióba emeli a szülöttet, olyan társadalmi státusba, amely jóval felülmúlja a környezetet, amelybe beleszületett.

Az MC-n álló Regulus nem csupán a katonai karriernek kedvez, hanem az olyan hivatások gyakorlására is, amelyek valamilyen módon a nyilvánossághoz kapcsolódnak (pl. ügyvédek, köztisztviselők, bankárok, egyházi tisztségviselők – különösen ha a Regulus a Nappal, a Holddal vagy más jótékony égitesttel is együtt áll. A hagyományok szerint a Regulussal együtt álló MC uralkodókkal, tiszteletre méltó vagy híres emberekkel hoz kapcsolatba. Ha a képlet egésze utal ilyen lehetőségre, a Jupiterrel együtt álló Regulus a siker egyik legjobb konfigurációja. Az ilyen együttállással rendelkező szülöttek magas pozíciókba kerülhetnek, alkalmasok bizalmi állásokra, népszerűek, szerencsések és sok kedvezményben részesülnek. A gazdagság és a hatalom könnyen az ölükbe hullik.” Elsbeth Ebertin, Az állócsillagok és értelmezésük

Elsbeth Ebertinnek, Az állócsillagok és értelmezésük című könyv írójának és Reinhold Ebertinnek – Az égi hatások kombinációi szerzője anyja – az MC-je közelében állt. Egy régi szólás szerint a X. házas Regulussal rendelkezőkből királyok, magas pozíciójú személyek, nemesek asztrológusai lesznek. Természetesen nem minden ilyen pozícióval rendelkező személyből lesz „királyi asztrológus”, akkor sem, ha birtokában van az ehhez szükséges képességeknek és készségeknek. Frau Ebertin esetében azonban ez a szabály beigazolódott. Királyi horoszkópok című munkája az első világháború idején jelent meg. Ezt királyi családoktól és a kor vezető iparmágnásaitól érkező megbízások követték. (Ezek részletes felsorolását l. Az állócsillagok és értelmezésük című könyvben)

Példák

Jackie Kennedy Onassis;(03′) a Regulus szomszédja Phecda, egy meglehetősen vérszomjas állócsillag. Marina Macario, a Darkstar Astrology blog  szerzője véleménye szerint e hatásnak tudható be a Regulus nyers, harcias oldala. Az Oroszlan vadállati természete nem riad vissza attól, hogy a csatába vesse magát és összevérezze a kezét. Jackie esetében ez a szó szoros értelmében beigazolódott, azt követően ugyanis, hogy John Kennedyt lelőtték, nem volt hajlandó levenni vérfoltos, rózsaszín Chanel kosztümét. Még összevérezett arcát, kezét is vonakodva mosta meg : „Azt akarom, hogy lássák, mit műveltek Jack-el.” – hajtogatta. A Vatikán: sok vérontás – Jézus Krisztus nevében…, Mark David Chapman, John Lennon gyilkosa, Bernadette Brady és Elsbeth Ebertin – jelen bejegyzésben is idézett asztrológusok.

Michael Douglas, Clint Eastwood, Mata Hari, Patrick McNee, Henri Toulous Lautrec, Jim Carrey, Shania Twain, Claudia Shiffer, Peter Stringfellow.
 

Nap – Regulus

Hatalom, autoritás, nagy befolyás a barátokra, tisztség, gazdagság, de erőszak, bajok, a végén pusztulás, romlás, betegség, láz, nem tartós előnyök. Robson : Állócsillagok, 133 old

Nap – Mars – Regulus együttállás: Meglehetősen problémás kapcsolódás. Ezek a szülöttek nagyképű kiskirályok, akik fel-alá parádéznak, fontosságukat fitogtatva. Mindig autoritásszemélyek, akik teljesítményük és képességeik maradéktalan elismerését követelik meg. Szeretnek nyakon csípni másokat és bebizonyítani nekik felsőbbrendűségüket. Hírből sem ismerik az „alázat” szó jelentését. Szélsőséges, lehengerlő késztetéseik és igényeik vannak. Amennyiben a hadseregben dolgoznak, arra törekszenek, hogy a lehető legmagasabb pozícióba kerüljenek. Ezeket az embereket semmi nem érdekli autoritásuk elismertetésén kívül. A Nap – Mars együttállás ebben a pozícióban a szívnek is árt. Ezeknek az embereknek túl sok energia árad keresztül a szívén, és idősebb korukban, amikor már nincs elegendő vitalitásuk e folyamat táplálásához, a szív veszít valamennyit rugalmasságából és erejéből. Ez aztán elér egy kritikus pontot. Csak kevesen érnek meg hatvan évnél idősebb kort. Élettartamukat oly módon hosszabbíthatják meg, ha alázatot tanulnak, de ennek elsajátítását nagyon korán kell elkezdeniük. Elsbeth Ebertin, Az állócsillagok és értelmezésük

Példák

River Phoenix (48’) amerikai színész a Regulus sötétebb megnyilvánulásainak példája: a Napjával szoros együttállást képező Regulus túl gyorsan elégette: 23 évesen halt meg, kábítószer túladagolásban. Bill Clinton, akit Monica Lewinskyvel folytatott viszonya sodort kínos helyzetbe. Figyelemreméltó, hogy Monicának Vénusz – Regulus együttállása van. Margit hercegnő, aki dohányzásával, italozásával, nem túl bölcsen választott playboy – partnereivel „szégyent hozott” a királyi családról, Dorothy Parker írónő, aki szintén gyakran nézett a pohár fenekére és közismert volt vadóc magatartásáról. Teréz anya, akinek PR -ja ugyan feddhetetlen, a valóságban azonban sok mindennek lehetett nevezni, csak épp szentnek nem  , H.P Lovecraft XIX századi író, aki a sci-fit és a horrort kombinálva külön műfajt teremtett . Sean Connery – aki 1960-as James Bond alakításaival az alfa-hím archetípusát jelenítette meg

Usain Bolt, Robert Redford, Gene Roddenberry, Claudia Shiffer, Coco Chanel, Stephen Fry.

Hold – Regulus

Okkult érdeklődés, hatalmas barátok, veszélyek, ellenségek és hamis barátok miatt, nyereség spekuláció által, nyilvános hírnév, nagy hatalom, tisztelet, jólét, az előnyök ritkán tartósak, erőszak, bajok, betegség. A nőket függetlenné és büszkévé teszi. Ha egyidejűleg a Nap a felkelő Sárkányfejjel (felszálló holdcsomópont) az Ikrekben áll vagy a Jupiter a X. házban trigonban a Marssal és konjunkcióban a Sárkányfejjel: magas kinevezés, a legalacsonyabb származásból is akár igen magas rangúvá. Robson : Állócsillagok, 133 old

Példák

Margaret Thatcher (09′) a „Vaslady” kitűnő példája a Regulus által jelzett „nemeslelkű és független” nőkre, ahogy 1990-es bukása is összhangban volt az állócsillag karakterével. Cherio (magyarul a Számok titkai olvasható tőle) a Regulus által jelképezett okkult érdeklődésre jó példa, Dolly Parton, a country királynője, aki aranyszőke sörényével, feltűnő ruháival épített én-márkát magának, Ron L. Hubbard, a scientológia megalapítója. Az ízig – vérig new agesnek nevezhető, destruktív kultusznak számos híve -és áldozata van.

Sir Winston Churchill, K D Laing, Venus Williams, Tony Hancock, Ian McKellen, Paul Weller, Robert Graves, Mike Leigh, Mickie Rourke, Noel Tyl asztrológus

Merkúr – Regulus

Őszinte, igazságos, népszerű, ellenfelei visszaélnek a nagyvonalúságával, hírnév, nyereség magas állás által. Robson : Állócsillagok, 134 old

Példák

Freddy Mercury, a Queen fronténekese, Michael Jackson, a pedofíliával (a gyerekek a Merkúr uralma alá tartoznak) alaposan gyanúsítható popkirály, J.K Rowling, a Harry Potter sorozat – a leghíresebb gyerekkönyvek szerzője, Tim Burton, aki különös, gótikus fantasy filmjeivel szerzett hírnevet magának, Goethe, a világhírű író, költő, művész, botanikus, államférfi – aki Leonardo de Vincihez hasonlóan sokoldalú zseni volt

Sandra Bullock, Peter Sellers, Chrissy Hynde, Patsy Cline, Ernest Hemingway

Vénusz – Regulus

Sok csalódás, váratlan események, erős kötődések, bajok szerelmi ügyek miatt Robson : Állócsillagok, 134 old

Példák

Bob Geldolf : híres adománygyűjtő. Úgy tűnik, a Regulus- jelképezte zuhanást az életében szereplő nők révén kellett megtapasztalnia. Volt feleségével, Paula Yates-el kábítószer-túladagolás végzett, lánya pedig rejtélyes körülmények között hunyt el, Heinrich Himmler (29’), a náci Németország egyik legerősebb embere, egyike azoknak, akik közvetlen felelősséggel tartoztak a holokauszt miatt. Mielőtt letartóztathatták volna háborús bűnök miatt, öngyilkos lett. Sean Lennon, akinek megölték apját. Sean Vénusza együtt áll John Lennon gyilkosának, Mark Chapmannek az MC-jével -ld. fentebb. A XIV. Dalai Láma, akinek nem sok fejfájást okoznak a nőügyek. Daniel Radcliffe – a Harry Pottert alakító színész, akinek Vénusza együtt áll a könyv írójának, J. Rowlingsnak a Merkúrjával. Monika Lewinsky, aki kétségtelenül kegyvesztett lett, Bill Clintonnak pedig „szerelmi ügyek miatti problémákat” hozott. Látjuk, hogyan erősíti fel a Regulus a Nap- Vénusz kapcsolatot egy szinasztriában . (Persze, ez más kapcsolódásokra is érvényes, és nem csak a Regulus esetén). György cambridge-i herceg, a királyi család első sarja, akinek képletében már a Szűzben áll a Regulus. Vajon tükrözni fogja-e élete a Regulus jegyváltása által jelképezett paradigmaváltást? „Baj szerelmi ügyek miatt” – vajon azt jelenti, hogy párválasztása bonyodalmakat kelt a királyi családban. Regulussal együtt álló Vénusza ráadásul nagyanyja, lady Diana Marsával is konjunkciót képez.

Antonio Banderas, Kate Winslet, Heather Locklear, Catherine Zeta Jones, Bryan Ferry, Eddie Fisher, Sonny/Cher Davison

Mars – Regulus

Tisztelet, hírnév, erős jellem, nyilvános hírnév, magas katonai vezető pozíció Robson : Állócsillagok, 134 old

Ez a pozíció olyan személyre vall, aki átveszi az irányítást és utasításokat ad. Jól teljesítenek a hadseregben, ahol valóra válthatják nagyra törő céljaikat és magas kitüntetéseket kapnak. Az irányítási hajlam még szerelmi életüket is áthatja, hiszen mindenki, akivel kapcsolatba kerülnek pusztán az örömszerzés és egojuk táplálásának eszköze. The Fixed Star Health and Behavior Imbalance, Ted George and Barbara Parker, 1985, p.67.Ted George és Barbara Parker: Állócsillagok és egészségi, viselkedésbeli problémák

Elsbeth Ebertin minden esetben részletesen tanulmányozta a a bolygókonfigurációkhoz kapcsolódó történelmi eseményeket és az alábbi következtetésre jutott: „amikor a Mars vagy a Szaturnusz együtt áll a Regulussal, mindig különösen izgalmas eseményekre kerül sor – pl. merényletekre, gyilkosságokra, államcsínyekre, forradalmakra, demonstrációkra, államfők eltávolítására és hasonlókra.” Elsbeth Ebertin, Az állócsillagok és értelmezésük, 1928, p51-52.

Példák

Henry Ford  : A Ford Motor Company alapítóját a szó szoros értelemben a Regulus hajtotta, amely 00°pontossággal állt együtt Marsával. Bob Geldolf, az egykori punkból lett aktivista, Sting, aki zenei karrierje mellett a környezetvédelemnek is nagy figyelmet szentel, Mary Shelley – a Frankenstein írója. Ez a tény is összhangban van a Regulus bestiális oldalával. Diana walesi hercegnő esete jól példázza, hogy nem lehet egyetlen bolygó-állócsillag kapcsolatra visszavezetni a sors alakulását, hanem a teljes horoszkópot figyelembe kell venni. A képlet alapelemei már mutatják azokat a jellegzetességeket, amelyeket az állócsillagok hatása csak átszínez. Diana esetén pl volt egy tág T-kvadrát a Mars, Vénusz és Hold között. A formáció fókuszpontját az Algollal, a rossz hírű „démoncsillaggal” együtt álló Vénusz képezte.

David Cameron, Eckhart Tolle, Benjamin Netanyahu, Hirohito császár, Edith Piaf, Frank Sinatra, Lyndon B Johnson, Ben Affleck, Claudia Shiffer, Jayne Mansfield, Donald Trump 2°18′, Ariana Grande

Jupiter – Regulus

Hírnév, magas kinevezés, elssorban katonai természetű, siker az egyházban Robson : Állócsillagok, 134 old

Bill Gates 1°26′

Szaturnusz – Regulus

Igazságos, egyházi barátok, sikerek az egyházban vagy jogi pályán, tanult, vagyonos, nyereség spekuláció által, társaság, barátok, magas pozíció, büszke az otthonára és a családjára, jó egészség, élet végén szívpanaszok. Ha a fő tengelyen áll és felkelő vagy kulmináló, köztisztelet és hitel. Ha a Mars együtt áll a Plejádokkal: erőszakos halál tülekedésben. Robson : Állócsillagok, 134 old

Uránusz – Regulus

Energikus, becsvágyó, sikeres, igazságtalan és őszintétlen is lehet, magas közhivatal, támogatja az arisztokráciát, az egyházzal csak üzleti célból áll kapcsolatban, nyereség spekuláció és kereskedelmi társaság révén, előnyös a házassághoz, bánat egyik lánya halála miatt vagy csalódás a fiában, élete végén barátai ellenségévé válnak, visszavonultan élhet, erőszakos halál baleset vagy gyilkosság folytán. Robson : Állócsillagok, 134 old

Ezek az emberek vezetésre törekszenek, és majdnem sikerül is kiteljesíteniük céljukat. Azért szeretnek kormánypozíciókat betölteni, hogy tömegeket kontrollálhassanak. Siker felé vezető útjuk során sok támogatásban vannak, de amikor elbízzák magukat a siker dicsőségétől, valaki megbuktatja őket. Valami mindig történik, ami miatt elveszítik feljebbvalóikba vetett bizalmukat, vagy közönségük ábrándul ki belőlük. Ez váratlanul, meglepetésszerűen következik be és természetesen hatalmas pofon egójuk számára. The Fixed Star Health and Behavior Imbalance, Ted George and Barbara Parker, 1985, p.67.

Jim Carrey 0°28′, Johnny Depp 2°15′

Neptun – Regulus

Híres vezető, törvényhozó, diplomatikus, erős jellem, ellenőriz másokat, befolyásos barátok, ha vannak, kevés ellenség, otthoni egyetértés, természetes halál magas korban. Robson : Állócsillagok, 134 old

Audrey Hepburn 0°14′

Plútó – Regulus

Emberjogi aktivisták és/ vagy hatalommániások. Gyanakvással szemlélik, mit rejteget a kormány, az állami szervek vagy a nagyvállalatok. Élénken érdeklődnek az összeesküvés- elméletek iránt

Bill Gates 0°52′

Északi holdcsomóponttal:

Diana walesi hercegnő 1°06′, Barack Obama1°5

Rosszakaróval

Ha a Hold együtt áll az Antaressel, Praespe-vel vagy a Plejádokkal: vakság vagy a szem sérülése. Robson : Állócsillagok, 134 old
 

 

Irodalom

 

Asztro – blogok:

Astrology King/ Állócsillagok/ Regulus

A honlap : https://astrologyking.com/

Tematikus oldala : Fixed Stars

Jamie Partridge blogján (Astrology King) az állócsillagok pozíciója a 2000 évre van kiszámítva. Ehhez az értékhez 72 évenként egy fokot kell hozzáadni, a precessziót korrigálandó.

Darkstar Astrology/  Regulus

A honlap: www.darkstarastrology.com

Constellations of Words / Regulus

A honlap : http://www.constellationsofwords.com/

Cosntellations of Words/Stars

Evolving Door : Regulus in Virgo

 

Könyvek:

Fixed Stars and Constellations in Astrology, Vivian E. Robson, 1923, p.195, 235 Magyarul: Vivian E. Robson : Állócsillagok, Sindbad kiadó 2001, ford. dr. Szepesi János

Fixed Stars and Their Interpretation, Elsbeth Ebertin, 1928, p.51. , Elsbeth Ebertin, Az állócsillagok és értelmezésük

 The Fixed Star Health and Behavior Imbalance, Ted George and Barbara Parker, 1985, p.67.Ted George és Barbara Parker: Állócsillagok és egészségi, viselkedésbeli problémák

Bernadette Brady : Brady’ s Book of Fixed Stars | Bernadette Brady : Állócsillagok könyve

Guido Bonatti (Bonatus) : Anima Astrologiae (Asztrológiai aforizmák avagy asztrológusok útmutatója) – Magyarul: Mediter Kft, 2004, ford. Tárnoki Gábor. Guido Bonatti a középkor végének legünnepeltebb olasz asztrológusa volt, 1296 – 1300 körül halt meg. II. Frigyes német-római császár tanácsadója volt, de Firenze, Siena és Forlí igazgatásában is segített. Leghíresebb könyve az 1277 körül írt Liber Astronomiae. Dante Isteni színjátékának poklában is helyet kap asztrológiája miatt.

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!