Antares állócsillag

“Az Antares Mars – Jupiter természetű állócsillag; rosszindulatot, destruktivitást, közvetlenséget, széles látókört, baljós előjelek és sorscsapások veszélyét hordozza; a szülöttet meggondolatlanná, mohóvá, makaccsá teszi, aki önfejűségével saját balsorsának okozójává válhat.”

A bejegyzés Jamie Partridge (Astrology King) Antaressel foglalkozó cikkének fordítása, amelyet más részletekkel is kiegészítettem.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem !  🙂  Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Pozíciója: Nyilas 9°47′, hatóköre: 2°40′

Az Antares állócsillag (Alpha Scorpii) 1.00 erősségű, égővörös – smaragdzöld csillag a Skorpió szívében, a Skorpió csillagképben. Hagyományos neve, az Antares, a görög -ből származik, amely anti- Arest, a Mars ellenlábasát jelenti. Feltehetően a vörös bolygóhoz hasonló színe miatt kapta ezt a jelzőt.

Fokszám                 Állócsillag                      Orbis

03 ♐ 11                  Acrab                            2°

09 ♐ 14                 Han                                2°

09 ♐ 46                Antares                       2°30′

11 ♐ 58                 Alwaid                           1°40

16 ♐ 09                Ras Algheti                1° 30

 

Az Antares az asztrológiában

 

Modern Antares – sigillum

Az Antares Mars – Jupiter természetű állócsillag; rosszindulatot, destruktivitást, közvetlenséget, széles látókört, baljós előjelek és sorscsapások veszélyét hordozza; a szülöttet meggondolatlanná, mohóvá, makaccsá teszi, aki önfejűségével saját balsorsának okozójává válhat.
Az Antares egyike a 15 Behenius – állócsillagnak. Egy páncélba öltözött férfi vagy egy skorpió formájában ábrázolják (l. a bejegyzés illusztrációja). Jó felfogóképességet és jó memóriát ad, segít a gonosz szellemek ellen, felruház a távol tartásukhoz szükséges erővel, megbéklyózza őket. Uralma alá tartozik a szardonix, ametiszt, farkasalma , sáfrány. [1] Vivian Robson: Állócsillagok

A Skorpió csillagképben található Antares, mint neve is mutatja (Ant- Ares), marsikus természetű, de jellegét merkúri, jupiteri, szaturnuszi sajátosságok is átszínezik. Az Antares keménnyé, kötekedővé, harciassá teszi az embereket. Hivatásos katonák számára nagyon fontos csillag, amely éberséget, jó stratégiai adottságokat, bátorságot kölcsönöz a szülöttnek. Ez vakmerőséggé fajul, ha együtt áll az MC-vel, Aszcendenssel, Nappal és Jupiterrel.

A Mars hatására a bátorság túlságos merészségbe csaphat át, ami igen veszélyes helyzetekbe is sodorhatja a szülöttet. Ezeknek az embereknek folyamatosan számolniuk kell a váratlan incidensekkel, előre nem látható eseményekkel és fennáll a balesetek lehetősége is. A hagyományok szerint az Antaresnek erőszakos természete van, és jelezhet erőszakos halált is – pl. csatában, vagy halálos ítéletet. (Ne felejtsük, ezek a „receptek” az ókorból – középkorból származnak, így az akkori idők társadalmi realitásaihoz igazodnak – ford. megj.) A veszély érkezhet tűz, fegyverek vagy gépek révén is. Ha együtt áll az Aszcendenssel, Nappal vagy a Holddal, az Antares szemproblémákat is jelezhet.Mahatma Gandhi képletében, akivel merénylet végzett, az Antares együtt állt az aszcendenssel, akárcsak Schleicher tábornoknál , akit Hitler a Hosszú Kések Éjszakáját követően kivégeztetett. Antares – MC együttállása volt Ten Hoffnak, a Harmadik birodalom nehézsúlyú boxbajnokának és Bormannak, Hitler miniszterelnökének, Albert Kesserling tábornagynak , Hitler „mosolygó tábornokának”, Sir Winston Churchill brit miniszterelnöknek Nap – Antares együttállása volt, Friedriech Nietzche  filozófus képletében, aki 45 éves korára megőrült az Antares együtt állt a Holddal és az Északi csomóponttal. Rudolf Kassner osztrák kultúrfilozófus gyermekparalízis miatt egész életében mankóval járt. Képletében egy Mars Antares együttállás volt [2] Fixed Stars and Their Interpretation, Elsbeth Ebertin, 1928, p.70-71.

A Skorpió csillagkép legjelentősebb csillagának, az Antaresnek neve annyit tesz: a Mars vetélytársa. Éjszakánként gyakran fényesebben ragyog, mint maga a Mars. Az ókori Babilonban Urbat, a zoroastriánusok Hurrus, az isteni védelmező néven ismerték. A babilóni név közelebb visz annak megértéséhez, miért vált ez a négy arkangyalcsillag egyikévé (Gábriel – Fomalhaut, Mihály – Aldebaran, Raffael – Regulus, Uriel – Antares.) Ábrahám szülővárosa, Ur állítólag az első, a vízözön után után épült város volt és neve azt jelentette: „ a föld”. A település a későbbi Babilón közelében volt, nem messze a modern Bagdadtól.

Ptolemaios Mars – Jupiter típusú csillagként határozta meg az Antarest, és valamennyi asztrológus felfigyelt arra, hogy a hadiszerencse, hadvezéri képességek egyik jelölője. Arról azonban megfeledkeztek, hogy az ellenfelet ilyenkor a vele szemben levő csillag, az Aldebaran támogatja, amelyhez Mihály arkangyalt, a mennyei seregek vezérét jelenti. Amikor mindkét állócsillag szerepet kap egy horoszkópban, valamilyen komoly konfliktusra utal. Mundán asztrológiában pl. jelezheti egy háború kezdetét is, a vezetők képletében pedig azt, hogy nincs győzelem a másik fél totális veresége révén. Amennyiben háborúról van szó – az agresszív Mars és az expanzív Jupiter jellegéből adódóan – hatalmas méreteket ölthet, akár az egész világra kiterjedhet.

De nem csak a háború tartozik az Antares analógialáncába; legalább ilyen gyakran utal arra is, hogy a szülött hatalmas energiával rendelkezik és rendkívül optimista, ezért olyan kalandokra is vállalkozik, amelyektől mások óvakodnának. Attól függően milyen bolygóval áll együtt az Antares és ez melyik életterületen található, az ilyenfajta kalandok igen sokfélék lehetnek: a kiemelkedő sportteljesítményektől az Antarktisz kutatásán át a politikai, diplomáciai tevékenységekig, a bravúros tudományos eredményekig – egyszóval bármi, ami az emberi megismerés és képességek határait feszegeti [3] The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p.82-84.

Az emberi testben az ötödik lumbáris csigolya  jobb oldala tartozik az Antares uralma alá [ 5 ] The Fixed Star Health and Behavior Imbalance, Ted George and Barbara Parker, 1985, 105-107 old. | Az állócsillagok és az egészség-és magatartásbeli zavarok

A Skorpió csillagkép a sötétség rettegett szimbóluma volt az Eufrátesz térségében. A hagyományok szerint az égbolt e tartományából érkező üstökösök sáskajárást és más, a mezőgazdaság számára kártékony rovarok invázióját- hozták. A Klasszikus tudományos asztrológia a skorpió termékenységét emlegeti. Ez a tulajdonság a csillagképet is jellemzi. A legkorábbi feljegyzések tanúsága szerint a Skorpió csillagképet az antikvitásban is baljósnak tartották [2] Fixed Stars and Their Interpretation, Elsbeth Ebertin, 1928, p.70-71.
Antares együttállásai

 

Figyelem ! Az alábbi „receptek” meglehetős körültekintéssel kezelendők, az állócsillagok értelmezésére vonatkozó szabályok szerint. ( Többek között: egy állócsillag csupán átszínezi, nyomatékosítja vagy éppenséggel gyengíti annak a bolygónak vagy tengelynek a hatását, amellyel együttállást képez. Ha a képlet más sajátosságai nem utalnak az állócsillag által jelzett esélyekre és veszélyekre, pusztán az állócsillag jelenlétéből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni.)

A cikkben idézett, magyarul, dr. Szepesi János fordításában elérhető Vivienne Robson: Állócsillagok című, egyébként kitűnő munkájával kapcsolatban nem szabad megfeledkezni arról, hogy a gyűjteményben szereplő meglátások egy része az ókorból – középkorból származik, így az akkori idők társadalmi realitásaihoz igazodnak.  Az észrevételek között sok a találó, de nem alkalmazhatók automatikusan kortársaink életére. A szintén idézett Bernadette Brady megfigyelései jobban alkalmazhatók napjaink realitásaira.

 

Aszcendens – Antares: gazdagság és tisztség, erőszak, betegség. A jótétemények ritkán tartósak [1] Robson: Állócsillagok, 95.old
Szenvedélye és rögeszméi vezérlik. Durva vagy akár gátlástalan is lehet. [2] Star and Planet Combinations, Bernadette Brady, 124 -125 old | Bernadette Brady: Bolygó és csillagkombinációk.
Példák: Nick Clegg (00’), Jude Law (16’), John Dee, Tim Leary, Helen Keller, Brad Pitt, Elizabeth Taylor, George Braque, Ian McKellen, James Dean

MC – Antares: megbecsülés, előléptetés, szerencse [1] Robson, 95.old
„Úgy tűnik, mintha a szülött életét folyamatosan áthatná a fekete és a fehér közötti archetipikus küzdelem. Rögeszmésségre, megszállottságra hajlamos. Intenzíven foglalkoztatják az igazságtalanság témái. Esetenként ezekkel konkrétan dolgoznia is kell.”[2] Star and Planet Combinations, Bernadette Brady, 124 -125 old | Bernadette Brady: Bolygó és csillagkombinációk
Példák: Wallis Simpson (05’), Jay Leno (15’), Harvey Milk, Howard ‘Hopalong’ Cassady, Whoopi Goldberg, Heinrich Himmler, Janis Joplin, Andrea Dworkin, Fay Weldon, Edward Degas, Auguste Renoir, H G Wells, Christina Aguilera, Prince William/Kate Middleton.

Antares – Északi holcsomópont:
„Látja a tömegek küzdelmeit, meg kell értenie és együtt kell működnie a nagyobb csoportokkal. Az apró részletekre fókuszálva fel kell ismernie a magasabb összefüggéseket.” [2] Star and Planet Combinations, Bernadette Brady, 124 -125 old | Bernadette Brady: Bolygó és csillagkombinációk
Meg kell küzdenie saját démonaival, függőségeivel, megszállottságaival, és ha ez sikerült, mások hasonló erőfeszítéseit támogatva kell beteljesülést találnia. Kreativitásának gyümölcsei a társadalmi traumákat és a legsötétebb árnyékokat tükrözik.
Példák: Mary Pierce (06’), William Wordsworth (14’), Pablo Picasso, Nietzsche, Louis Lord Mountbatten, Bjorn Borg, Tom Hanks, Sarah Gilbert, Jerry Hall, James Joyce, Cornelia Stuyvesant Vanderbilt, Franklin D Roosevelt, Beckhams Davison.

Szerencsepont – Antares: szegénység,  [1] Robson, 95.old

Nap – Antares (a november 28 – dec 1 között születettek) megjátszott vallásosság, zárkózottság, tisztség, gazdagság, amely balsikerrel, romlással végződik. Hadseregben előléptetés, árulás veszélye, erőszak melyet elszenved vagy elkövet, láz, betegség, a jobb szem sérülései, erőszakos halál. Ha felkel vagy kulminál: nagy tisztség, melyet erőszakkal szerez, , nehézségek, balesetek kísérik. Ha a Marssal is együtt áll: fertőző betegségek. [1] Robson: Állócsillagok, 95 . old
„Egoja szenvedélyes kivetítésére fókuszál. Szeret a csatakép része lenni, autoritását kihívások révén bizonyítani.” [2] Star and Planet Combinations, Bernadette Brady, 124 -125 old | Bernadette Brady: Bolygó és csillagkombinációk
Példák: Woody Allen (10’), Bette Midler, Britney Spears, Charles Patrick Graves, Gianni Versace, Nancy Mitford, Rose West, William Blake, Winston Churchill.

Hold – Antares: népszerű, széles látókörű, érdeklődik a filozófia, tudomány, metafizika iránt, hajlamos megváltoztatni vallásos meggyőződését, befolyásos barátok, kedvezően hat az üzleti és az otthoni ügyekre, aktív helyi ügyekben, nagy hatalom, tisztség, vagyon – de nem biztos, hogy tartós előnyök. Erőszak, betegség, vízbe fulladás, gyilkosság veszélye. Ha az I. vagy a X. házban áll: nagy tisztség, emelkedés, de sok veszély, katasztrófa. Vakság veszélye, különösen, ha a Mars vagy a Szaturnusz együtt áll a Regulussal. Szaturnusz – Aldebaran együttállás esetén erőszakos – valószínűleg akasztás általi halál, de ha a Mars áll együtt az Aldebarannak, leszúrhatják, robbantás áldozatává válhat, lelökhetik vagy lezuhanhat, különösen, ha az együttállás főtengelyeken jön létre. Ha egyidejűleg valamely rossztevő – együtt áll az Aldebarannal a 4, 7, 11. házban: halál hirtelen veszekedés miatt, leszúrják, lezuhan. [1] Robson: Állócsillagok, 95 . old
Otthoni drámák, gátlástalan temperamentum. Látványos érzelmi kitörésekre hajlamos. Odaadó, de zűrzavaros családi ügyeivel rögeszmésen sokat foglalkozik.” [2] Star and Planet Combinations, Bernadette Brady, 124 -125 old | Bernadette Brady: Bolygó és csillagkombinációk
Példák: Bob Geldof (05’), Pablo Picasso (06’), Copernicus, Nietzche, Rock Hudson, Carl Wilson, Sean Lennon, Maurice Chevalier, Saddam Hussein, Ramsay McDonald.

Merkúr – Antares: bizalmatlan, igazságtalanul meggyanúsítja barátait, népszerűtlen, egyházi befolyást használ fel üzleteihez, lassan és sok nehézséggel jut pénzhez, betegség veszélye önmagára és a családra, rokon halálának a veszélye a házban vagy a ház körül. [1] Robson: Állócsillagok
Szorongó, rögeszmés- kényszeres gondolatok; stalking magatartásformákra hajlamosíthat, bosszúállóvá tehet. [2] Star and Planet Combinations, Bernadette Brady, 124 -125 old | Bernadette Brady: Bolygó és csillagkombinációk
Példák: Mackenzie Phillips (06’), Wassily Kandinsky, Uri Geller, Tina Turner, Steven Spielberg, Richard Burton, Paul Klee, Noel Coward, Neil Young, Marie Curie, Joan Sutherland, Henri Toulouse-Lautrec, Danny DeVito, Cynthia Payne.

Vénusz – Antares: nem egyenes, nem őszinte, energikus, tehetséges, de önző. Előnytelen nyereséghez és egészséghez. [1] Robson. Állócsillagok, 95. old
Áttöri a társadalmi korlátokat. Áttöri az érzelmi páncélt. Alaposan felkavarja az érzelmeket -így hatol a szívekbe. Érdeklődés társadalmi kérdések iránt. [2] Star and Planet Combinations, Bernadette Brady, 124 -125 old | Bernadette Brady: Bolygó és csillagkombinációk
Példák: Salvatore Giuliano, Kevin Costner, Connie Francis, Whoopi Goldberg, Lyle Menendez, Jimmy Page, Christina Rossetti, Dylan Thomas, Cecil Beaton, Helmut Newton, Kelly Osbourne, Katy Perry.Mars – Antares: káros szokások, amelyek az életét súlyosan veszélyeztetik, veszekedések barátokkal, rokonokkal, egyértelműen előnyös a nyereséghez. Ha ekkor együtt áll a Hold az Aldebarannal: életveszély, leszúrhatják, felakaszthatják.[1] Robson: Állócsillagok, 95 . old
„Megszállott ambíciók. Elhamarkodott, impulzív cselekvés. Hajlamos a jó és a rossz hadszíntereként értelmezni a világot. Bűnösből szent lesz. Szélsőséges nézetek. [2] Star and Planet Combinations, Bernadette Brady, 124 -125 old | Bernadette Brady: Bolygó és csillagkombinációk
Brutálissá tesz; a szülött rengeteg dolog miatt képes feldühödni. Ezek az emberek gerincük tövénél érzik a haragod, aztán ez az energia felkúszik a gerincoszlop mentén, és fokozott működésre készteti /serkentőleg hat adrenalinmirigyeikre. A társadalom mentalitása dühíti fel őket : pl. a törvénykezéssel, a vallással, kormánnyal kapcsolatos témák. Dühíti őket mindenfajta korlátozás, az otthoni, a munkahelyi, a kormány, a vallás, a hadsereg által szabott korlátok és szabályok. Mások számára jelentéktelen incidensekre is képesek kaotikusan és agresszíven reagálni. Legdestruktívabbak a hozzájuk közel állókra, mert ők kapják a legnagyobb adagot a dühükből. Ezek a szülöttek sosem nyugodtak és a szó szoros értelmében képesek bárkit leütni, aki útjukban áll. Semmiféle lelkiismeret furdalást vagy megbánást nem éreznek az után, hogy megbántottak valakit: teljes mértékben híján vannak az együttérzésnek. [5]The Fixed Star Health and Behavior Imbalance, Ted George and Barbara Parker, 1985, 105-107 old. | Az állócsillagok és az egészség-és magatartásbeli zavarok
Példák: John Basilone, Ronald & Reginald Kray, Arthur Koestler, Julie Andrews, Tatum O’Neal, Dennis Wilson, Lena Zavaroni, Charlotte Church, Jack Kerouac, H. P Lovecraft, T S Eliot, Terence McKenna,Beefheart kaptány, Johnny Lydon.

Jupiter – Antares: Nagy vallási buzgalom- valódi vagy megjátszott, egyházi támogatáshajlam az alakoskodásra, előnyök rokonok révén.[1] Robson: Állócsillagok, 95 . old
„Szélsőséges vallásos nézetek, fundamentalizmus egyfelől, másfelől remek adottság a szimbólumok szintetizálására és az ezoterikus bölcsesség átadására. Pszichikusan érzékeny személy, látó, okkultista.”[2] Star and Planet Combinations, Bernadette Brady, 124 -125 old | Bernadette Brady: Bolygó és csillagkombinációk
Példák: Enoch Powell, Khomeini ayatollah, Heinrich Himmler, Henri Toulouse-Lautrec, Hans Christian Andersen, George Oppenheimer, Phil Donahue, John Cage, Winona Ryder, MacKenzie Phillips.

Szaturnusz – Antares: materialista, adott körülmények között (környezet hatására) nem őszinte, vallási buzgalom, sok csalódás, veszteség veszekedések, jogi ügyek kapcsán, bajok ellenségek miatt, sok kudarc, rokonok akadályozzák, előnytelen az otthoni dolgokhoz, gyerekek gyakori betegsége, emiatt sok gond. Ha a Hold együtt áll az Aldebarannal: életveszély, leszúrhatják, felakaszthatják.[1] Robson : Állócsillagok, 95. old
„Belső konfliktus a jó és a rossz között. Hajlamos a bűnös vagy a szent szerepét alakítani. Polaritások és szélsőségek között ingadozik. A fekete és a fehér. Gyakran alapos indok nélkül démonizálják vagy kezelik szentként őket. Hajlamosak beskatulyázni. [2] Star and Planet Combinations, Bernadette Brady, 124 -125 old | Bernadette Brady: Bolygó és csillagkombinációk
Ez a bolygó korlátozza a mozgást, így e szülötteknek később általában sétabotot kell használniuk. Idegeik általában megrövidülnek, így egyik lábuk rövidebb, ami bicegésre kényszeríti őket. Ez fájdalmas, de a sétabotra támaszkodva a fájdalom enyhül. Végül azonban még nagyobb fájdalmaik lesznek, mert azon a ponton megszakad a véráramlás, ami felborítja a gerinc egyensúlyát. A naponta fogyasztott kis adag fokhagyma jó hatással lesz annak a környéknek az idegeire és serkenti az energiaáramlást. [ 5 ] The Fixed Star Health and Behavior Imbalance, Ted George and Barbara Parker, 1985, 105-107 old. | Az állócsillagok és az egészség-és magatartásbeli zavarok
Példák: a csernobili katasztrófa időpontja (1986 április 26) Oscar Pistorius, Lady Gaga, Nick Cave, Marc Almond, Charlotte Church, Dawn French, Jennifer Saunders, Stephen Fry, Kevin Rudd, M.C Escher, Paul Cezanne, XVI. Benedek pápa, Sidney Poitier

Uránusz – Antares: Nem normális, extrém ötletek, hazug, alakoskodás, szélsőséges szocialista nézetek, társadalmi zendülésre, törvénytelenségre, anarchizmusra buzdít, emiatt fennáll a börtönbüntetés lehetősége, időszakos szegénység, viták rokonokkal, több házasság, gyerekekkel kapcsolatban előnytelen, erőszakos halál veszélye. [1] Robson: Állócsillagok, 95 . old
Az ülőideg és a combizmok görcsei. Nem fájdalmas, de destabilizálja az egyensúlyt, ugyanis ezek az emberek enyhén remegni fognak, amikor megpróbálják áthelyezni testsúlyukat arra az oldalra. A komló sokat segíthet; heti háromszor ajánlott fogyasztani tea formájában, pl. kamillával összekeverve, ami fellazítja az izmokat. [ 5 ] The Fixed Star Health and Behavior Imbalance, Ted George and Barbara Parker, 1985, 105-107 old. | Az állócsillagok és az egészség-és magatartásbeli zavarok

Antares – Neptun: ravasz, kiegyensúlyozatlan, szellemileg instabil, titkolódzó – de nyíltnak tetteti magát, becstelen, hajlamos a lopásra, takarékos, nem őszinte, furcsa vallásos nézetek, gonosz környezete, bevételek kemény munka révén, váratlan, erőszakos halál árulás – vagy olyan ellenségek miatt, akik megússzák a felelősségre vonást. [1] Robson, 95 . old
Irodalom

1. Fixed Stars and Constellations in Astrology, Vivian E. Robson, 1923, p.136, 234.
Vivianne Robson : Állócsillagok, magyarul 2001 Bp, Sindbad kiadó, ford. Dr. Szepesi János
2. Fixed Stars and Their Interpretation, Elsbeth Ebertin, 1928, p.70-71.
3. The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p.82-84.
5. The Fixed Star Health and Behavior Imbalance, Ted George and Barbara Parker, 1985, p.105-107.
6. Fixed Stars and Judicial Astrology, George Noonan, 1990, p.47.

Valamennyi állócsillag pozíciója a 2000-es adatoknak felel meg. A precesszió jelensége miatt ehhez az értékhez 72 évente 1 ° -ot kell hozzáadni.

A szerzőről

Jamie Partridge Ausztráliában élő asztrológus. 1968 szeptember 21-én született, bőséges élettapasztalattal rendelkezik, egészségügyi dolgozótól kezdve a farmi gazdálkodásig sok mindent kipróbált. Szűz stelliumának köszönhetően, miközben az égbolt titkait kutatja, tisztában van az anyagi világ realitásaival is. Ez cikkeiből is kitűnik. Az asztrológia iránt 29 éves korában, nem sokkal Szaturnusz – visszatérése előtt kezdett el érdeklődni, azt követően, hogy egy könyvesboltban „véletlenül” épp élethelyzeteivel rezonáló könyvek kerültek a kezébe. „Azt hiszem, tudat alatt választ szerettem volna találni arra, miért ennyire eseménydús és végzetszerű az életem mostanában” – ismerte fel később.

2009- ben, akkori házastársával, a szintén asztrológus Marina Macarioval közösen írták a Funkastrology blogot, amelynek nevét később DarkstarAstrology-ra  változtatták. (Az Asztropresszen is található néhány fordítás az oldalról). Jamie 2013-ban, válásukat követően indította el saját honlapját, az Astrology Kinget. Sajnálatos módon, egészségi állapota miatt már kevesebbet ír, de blogján rengeteg igényes cikk található – angolul értőknek ajánlom. Állócsillagokról, fényszögekről szóló írásai nagyon színvonalasak.

 

Kapcsolódó:

Az Antares mitológiája és pszichológiája

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!