Hold a VII házban

Egy VII házas Hold nagyrészt másoktól várja az érzelmi támogatást, biztonságot és védelmet pedig társulásaitól remél. Párkapcsolataiban gyakran valamilyen értelemben sebezhető. Erőteljesen igényli, hogy tartozzon valakihez és gondoskodjanak róla. (The Astrology Place Membership)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Hold többek között az emóciókat és az érzéseket jelképezi, a Hold jegy-és házhelyzete jelzi mi módon fejezi ki érzelmeit a szülött, hogyan reagál emberekre és helyzetekre. A modern asztrológia álláspontja szerint részben a Hold képviseli a tudattalant és a személyiség mindennapi szokásokból felépülő részét.

A víz, a Holdhoz hasonlóan responzív és alkalmazkodó természetű, mindig az őt tartalmazó edény alakját veszi fel. A Hold a zsigeri szintű tapasztalatok „érzékszerve”, ő emészti meg az életben szerzett benyomásokat és tapasztalatokat. A VII ház a „másik”, a többiek tartománya; az életünk folyamán kialakított személyes és társadalmi kapcsolatokat jelképezi : a házasságot, társulásokat, a nyilvánossággal való viszonyt. Részben a többiekkel való együttműködés jelölője is, és leírja, mi módon tapasztalunk meg másokat, mit várunk el tudattalanul a kapcsolatainktól és mit kapunk tőlük.

A VII házas Holddal rendelkezők gyakran függnek tudattalanul a partnereiktől. A Hold mindig valamilyen fajta válaszra vágyik. Amennyiben a Hold a partner tükrözője, a szülött érzelmes, gondoskodó, vagy éppenséggel ingatag, hangulatember – társakat vonzhat be a külvilágból. Ha a képlet más jelzései is megerősítik, e Hold-helyzettel rendelkezők túlságosan védelmező partnereket vonzhatnak be, akik elkényeztetik őket, némelyek pedig igen fiatalon kötnek házasságot.

A Hold túlérzékeny és túlságosan készségesen alkalmazkodik mások igényeihez. Azonban, ha a Hold nehéz fényszögeket kap, a szülött vonakodik kapcsolatokat kialakítani, vagy ezek késve jönnek el életébe. (Ez rendszerint Hold – Szaturnusz aspektusokra jellemző, Hold – Uránusz fényszögeknél inkább a társulások váratlan megszakadása, kiszámíthatatlansága jelenthet problémát.) Általános értelemben a Holddal fényszöget képező bolygók gyermekkori kondicionálásunkat írják le és későbbi érzelmi válaszainkat is meghatározzák.

A Holddal fényszöget képező bolygók az életre adott ösztönös válaszainkat írják le, és azt is jelzik, milyen típusú érzelmi tapasztalatokat vagyunk hajlamosak szerezni. A Hold egyebek mellett az anya jelölője is, így tehát a tőle örökölt minták és a szülött pszichéjére gyakorolt hatás fontos szerepet játszhat a házastárs kiválasztásában.

A Hold ebben a házban rendkívül érzékeny a külvilág véleményére és mások szükségleteire is. Ezek a szülöttek gyakran a „nyilvánossággal” kötnek házasságot, személyes kapcsolataikkal pedig komoly nehézségeik adódhatnak, hiszen a közönségük a valódi partnerük. (Ez főleg közsszereplők, színészek esetén jellemző.) Gyakran csak a nyilvánosság előtt érzik úgy, hogy tartoznak valahova. Ez a holdhelyzet olyan személyt is jelezhet, aki tudja, hogyan járjon mások kedvébe.

Jól aspektált Hold esetén valószínű, hogy a szülött kapcsolatai érzelmileg kielégítők, és természetes módon fogékony másokra. Támadott Hold esetén a szülött társulásait folyamatos változás és átalakulás jellemzi. Ez aláaknázhatja biztonságérzetét. A partnerkapcsolat hullámhegyei és hullámvölgyei a szülött érzelmi állapotára, társasági életére is hatással vannak. Egy VII. házas Holdnak érzelmes gesztusokra, rokonszenvre és megértő partnerre van szüksége.

Kapcsolódó

Illik hozzám a párom ?

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!