Hold a Halakban: határtalan érzelmek, túlzott fogékonyság

Amennyiben Halakban áll a Holdad, rendkívül szenzitív és fogékony vagy; mindenki más érzéseit is hajlamos visszhangozni és visszatükrözni. A világ valamennyi lelkének emocionális terhét képes vagy átérezni és fuldokolsz e nehéz érzelmek súlya alatt. Mivel rendkívül gondoskodó és együtt érző vagy, mások iránt nagyobb empátiát, megértést tanúsítasz, mint amennyire saját folyamataidra vagy érzékeny. (The Astrology Place Membership)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Egy Halak Holdat könnyen lemeríthet mások energiája. Legbelső lényed olyan fogékony a felszín alatti áramlatokra, hogy magukkal ragadják a mások felől érkező impulzusok, tehetetlenül reagál valamennyi érzelmi ingerre mindaddig, míg el nem árasztják az emóciók. Érzelmeid igen erősek, de mélységükből kifolyólag szomorúságod intenzitása is nagyobb lehet az átlagosnál. Akár az egész világért képes lehetsz könnyeket hullatni.Nehezedre esik a leválás, független, elfogulatlan álláspont kialakítása , távolságtartás. Az óceán a hatalmas víztömeg szimbóluma és nem ismer határokat. A Halak energiája is a határtalansághoz társítható, így időnként nem létező személyiséghatárokról árulkodik. Az elhatárolódás nehézségei oly módon is megnyilvánulhatnak, hogy akkor sem vagy képes nemet mondani, amikor a hátad közepére kívánod a másikat. Olyankor is képes vagy például órákon keresztül beszélgetni egy barátoddal (pontosabban végighallgatni), ha éppen akkor csörög rád, amikor hullafáradt vagy. Egy Halak Hold ahelyett hogy egyértelmű határokat vonna, egyszerűen kerülni fogja, hogy megbánston másokat. Talán fel kellene hagynod a menetegtőzéssel és azzal, hogy megengeded másoknak, hogy sérelmeikkel és dühükkel manipuláljanak. A határok identitásod létalapját képezik: egyértelműen jelzik számodra, hol van a „Ki vagyok én” kezdete és vége.
Lelked mélyéből mindent felkavaró viharok támadnak, amelyek felülkerekednek a racionalitáson, így nagyon fontos számodra, hogy időt szakíts tudattalanodra. Az álmokkal való munka, az olvasmányaid társaságában töltött idő, az írás, festés és más fajta alkotó tevékenységek, kreatív projektek ideálisak ennek az energiának az egészséges mederbe terelésére. A Halak a lelket tápláló dolgokkal áll kapcsolatban: a költészettel, zenével, kreativitással, képzelőerővel. A lunáris Halak arra sóvárog, hogy valami olyasmiben ússzon, ami inspirál, ami átemeli a lelket a hétköznapok taposómalmából az érzelmek, látomások és álmok világába. Az óceánok indigókék mélyéből te hozod fel, teszed mindenki számára elérhetővé az elvesztett, megtagadott, elfeledett kincset. Érzelmes, intuitív, mediális természetednek köszönhetően képes vagy megnyitni a valóság más fajta tartományait is: képes vagy ráérezni az élet rejtett szintjeire, szivacsként szíva magadba a légkört, ami körülvesz.
Hold a Halakban

Gyermekkorában : a félénk vagy a szégyenlős gyerek. Álmodozó, fantáziadús, kreatív, ragaszkodó. Nagyon érzékeny, hajlamos a betegségre. Szeretné eltörölni az elválasztó határokat anya és gyerek között. Pontosan érzi, mi megy végbe a másikban. Nehezen találja meg saját álláspontját, későn tanulja meg kimondani az „én” szót.

Belső anyakép: finom érzésű, önfeláldozó anya.

Nehéz feladat: megtanulni lehatárolni önmagát, elvágni a köldökzsinórt és a saját lábára állni,

Anyaként: az önfeláldozó. Óvatos, óvó, toleráns. Pontosan megérzi, mire van szüksége a gyerekének. Feláldozza érte magát. Nem tudja behatárolni magát és könnyen mártírrá válik, aki mindent türelmesen magára vesz. Kifinomult hatalmat gyakorol a gyerek felett, bűntudatot kelt benne.

Nőképe: a sellő

Különösen erős beleérző-képessége van. Érzékeny, kifürkészhetetlen. Megérzi a másokban levő képességeket és vágyakat. Időnként van benne valami tetsnélküliség. Könnyen félrevezethető. Hajlamos áldozattá válni vagy függőségbe kerülni.

Árnyéka : az ingatag.

Erőssége: a rejtélyes. Igen odaadó és arra vágyik, hogy összeolvadjon a társával. Ösztönösenn törekszik a transzcendens tapasztalatokra. Végtelenül együtt érző. Vágyik a megváltásra. Mediális, mélyrehatoló, érzékeny, fogékony, intuitív, fantáziadús, szubjektív, megbocsátó.

Problematikája: a tehetetlen. Hajlamos belecsúszni az áldozati szerepbe, tragikus befolyásoltságra hajlamos, és arra az érzésre, hogy nem tudja lehatárolni magát. Tendenciája van a világ előli menekülésre és a lezüllésre is. Szeszélyes, labilis, melankolikus, ingatag, befolyásolható. Függőségi problémák.” Hajo Banzhaf – Anna Haebler: Kulcsszavak az asztrológiához, Bioneregetic, 1998, Ford Szabó Judit)
A Halak Hold passzívan süllyedhet érzelmeibe, amelyek teljesen hatalmukba keríthetik. A Halak egyik legnagyobb problémája, hogy inkább reagál, aktív szerepet tanúsítania igen nehezére esik. Ezekben a hangulatokban tehát semmibe se nagyon akarsz belefogni. Úgy érezheted, hogy miközben reagálsz a világunkat formáló rejtélyes, ámulatba ejtő és láthatatlan erőkre, szétfolyik körülötted az idő. Te végül is csak sodródsz az érzelmek áramlatával, mintha csak a világ legnagyobb óceánjában lebegnél. De a Halak vizeinek legmélyén rendszerint ott lappang egy olyan fájdalmas érzés, hogy valami elveszett; és fájdalmasan sóvárogsz ez után a titokzatos eltűnt dolog után. Így amikor hatalmába kerít a depresszió, nem csupán magad alatt vagy, hanem leírhatatlan beteljesületlenség – érzet gyötör. A Halak visszatükrözi és megérti valamennyi, a nem verbális kommunikáció formáin keresztül kifejeződő megéletlen álmunkat és sóvárgásunkat. E holdhelyzettel elmerülsz a folyamatosan változó érzelmek, a hangulatodat befolyásoló érzékelések és az egyetemes szeretet tartományaiban.

Kapcsolódó

Liz Greene : A Halak

Liz Greene: Halak, sellők, melúzinák

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Hold – Neptun fényszögek: csalóka érzelmek

A lunáris és a neptuni típus- lehetséges problémák

A 12. ház – hasznos idézetek

A 12 ház és az elmebetegségek

A 12 ház és a kreativitás vizei

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!