Menu
Aldebaran állócsillag – a Bika szeme
2019-06-04 állócsillagok

Az Aldebaran halványrózsaszín csillag, a Bika déli vagy bal szemén (Ikrek 9°47′). A négy királycsillag és a tizenöt Behenius – csillag egyike. Általában kiemelkedően szerencsésnek tekintették, úgy tartották, hogy gazdagságot és megbecsülést hoz. Jótéteményei azonban nem tartósak, vagy kellemetlen „árukapcsolásokkal” járnak. A bejegyzés Jamie Partridge (Astrology King) Aldebarannal foglalkozó cikkének fordítása, amelyet más részletekkel is kiegészítettem.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem ! 🙂  Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Aldebaran, Ikrek 09°47′, hatókör 2°30

Az Aldebaran állócsillag (Alpha Tauri) 0.9-es nagyságú narancssárga óriáscsillag a Bika bal szemén, a Bika csillagképben. Az égitest hagyományos neve, Aldebaran az arab al-dabaran szóból ered, amely követőt jelent (a Plejádok követője)

Fokszám               Állócsillag                Orbis

06 ♊ 52                  Hyadum II                     1°30′ 

08 ♊ 28                  Ain                                  1°30 

09 ♊ 47                  Aldebaran                    2°30′

15 ♊ 17                    Cursa                              2°00

16 ♊ 50                  Rigel                                 2°40

Aldebaran

Aldebaran

Az Aldebaran az asztrológiában

Az Aldebaran állócsillagot kiemelkedően szerencsésnek tekintették, úgy tartották, gazdagságot és megbecsülést hoz. Egyike volt Perzsia négy királycsillagának, az égbolt négy őrzőjének. 5000 évvel ezelőtt a nyári napfordulót jelezte. [1]

Kulcsszavai: Tisztelet, okosság, ékesszólás, állhatatosság, népszerűség, integritás, bátorság, kegyetlenség, lázadás, felelősségteljes állás, köztisztelet, más emberek révén hatalom és vagyon növekedése, erőszak és betegség veszélye, jótékony hatása nem tartós.

Aldebaran

Aldebaran -szigillum

A 15 Behenius -csillag egyike. Az istenhez hasonlóként vagy repülő emberként ábrázolják. Uralma alá tartozik a karbunkulus, a rubin és a máriatövis. [2]

Egyike az égbolt négy legfontosabb csillagának, az arkangyalcsillagoknak. Ő Mihály arkangyal, a mennyei seregek parancsnoka. „Kelet őrzőjeként” is ismerték, valószínűleg azért, mert ő a Bika szeme. De minden arkangyal őrző: Gábriel (Fomalhaut) Dél, Raphael (Regulus) Észak, Uriel (Antares) pedig Nyugat őrzője. Egykoron ők képviselték a két napéjegyenlőség és a két napforduló pontjait.

Alridas úgy véli, hogy hatása a Merkúr, Mars, Jupiter konjunkcióhoz hasonlít. Ptolemaios szerint Mars jellegű csillag, és valóban, a vörös óriás időnként összetéveszthető a vörös bolygóval. Nem csoda, ha úgy tartották, szoros kapcsolatban áll a háborúkkal és a katonai hivatással. Neve, a „követő” arra is utalhat, hogy Mihálynak, az égi tábornoknak a nyomában jár. Egyes, világiasabb gondolkodású csillagászok szerint neve mindössze annyit jelent, hogy rögtön a Plejádok csoportja után következik, de ennek így nincs sok értelme, hiszen minden csillag valamelyik másik után jön.

Az asztrológiai gyakorlat nem támasztja alá, hogy az Aldebaran szükségszerűen hadiszerencsét jelezne, hacsak nem áll kivételesen jól a horoszkópban. Szembenállást képez ugyanis a Mars – Jupiter karakterű Antaresszel, és jóllehet Ptolemaios jupiteri jelleget is társított a csillaghoz, az Antares az erősebb. Azok a tábornokok, akik olyan időpontot választanak támadás indítására, amikor az Aldebaran az (esemény) Aszcendensén áll, jó, ha szem előtt tartják: az ellenfelet jelölő Deszcendensen ott az Antares ! Sok olyan tábornok is megfeledkezett erről, aki asztrológussal is konzultált előtte (És megbánták). Az Aldebaran i.sz. 1286 – ban lépett az Ikrekbe, nagyjából akkoriban, amikor az iszlám elleni keresztes háborúk kitörtek. Érdekes utalás ez a két hitrendszer és gondolkodásmód közötti konfliktusra. Az Antares 1272 -ben lépett a vallásos Nyilas jegyébe, és erősebbnek bizonyult, hiszen a keresztesek nem tudták legyőzni a szaracéneket. [3]
Azt mondják, a csillag „nyughatatlan és lázongó személyeket jelez, akik örökösen felkavarják a kedélyeket, zendüléseket és forradalmakat szítanak.” A csillag hatása alatt állóknak könnyen felforr az agya, dühödt veszekedésekbe bonyolódnak. A csend és a béke ellensége, betegesen vágynak a polgárháborúkra.” Maternus így ír: „ha az Aldebaran kártékony bolygókkal áll kapcsolatban, a szülött váratlanul zavargásokba és lázadásokba keveredhet, az emberek pedig jogosan elítélik majd.” Figyelemreméltó, hogy Patty Hearst képletében az Aldebaran kulminál és szemben áll a Marsával.

De ez a csillag egyike a legszerencsésebbeknek is, gazdagságot és megbecsülést ad (főleg hadiszerencsének köszönhetően). Szülöttei azt a benyomást keltik, mintha folyamatos stressz alatt lennének és állandóan aggódnak, de a pénzcsináláshoz remekül értenek. A Hyadokhoz hasonlóan az Aldebaran is esőt hoz, de amennyiben nincsenek esőzések heliakális kelésekor, száraz év lesz. [4]

Ha együttállást képez az aszendenssel vagy a Nappal, rendkívüli energiára utal. Egy ilyen személy képes utat mutatni másoknak, vezetői pozícióra és elismerésre tesz szert, de veszélyes ellenségeket is szerez. A nagyvilág eseményeit illetően a Marssal vagy a Szaturnusszal képezett együttállásai időjárás – okozta katasztrófákat, pl árvizeket, hajótöréseket jelezhetnek [5] (2019 április 15-én, a Notre Dame leégése idején a Mars az Ikrek 10°-on szoros együttállást képezett az Aldebarannal. Persze, sok más tényező is utalt a tragédiára. 2001 szeptember 11-én az Aldebaran szembenállást képezett a Nyilas 12°-on levő Plútóval, amely viszont az Antaresszel állt együtt. Érvényesült persze egy önmagában is nagyon Problémás Szaturnusz – Plútó szembenállás is – ford megj.)

Az Aldebaran a mellkas fölötti 3 hüvelyknyi (kb 7, 8 cm) részt uralja az emberi testben [6]

A Bika csillagkép hosszú időn keresztül képezte kultusz tárgyát a világ primitív kultúráiban. Az ókori egyiptomiak számára bika- isten volt, de a babilóniaiak, a kínaiak, druidák, néhány amazonasi indián törzs is imáda a csillagot. A Bika csillagkép hagyományosan nagy politikai vállalkozások kezdetét is jelzi. A csillagkép vadállatokkal, különösen emberre veszélyesekkel kapcsolatos témákat is jelez. [4]
Az Aldebaran együttállásai

Az alábbi „receptek” meglehetős körültekintéssel kezelendők, az állócsillagok értelmezésére vonatkozó szabályok szerint. ( Többek között: egy állócsillag csupán átszínezi, nyomatékosítja vagy éppenséggel gyengíti annak a bolygónak vagy tengelynek a hatását, amellyel együttállást képez. Ha a képlet más sajátosságai nem utalnak az állócsillag által jelzett esélyekre és veszélyekre, pusztán az állócsillag jelenlétéből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni.)

A cikkben idézett, magyarul, dr. Szepesi János fordításában elérhető Vivian Robson: Állócsillagok című, egyébként kitűnő munkájával kapcsolatban nem szabad megfeledkezni arról, hogy a gyűjteményben szereplő meglátások egy része az ókorból – középkorból származik, így az akkori idők társadalmi realitásaihoz igazodnak. Az észrevételek között sok a találó, de nem alkalmazhatók automatikusan kortársaink életére.

Ami az orvosi, egészségügyi témákat illeti, nagyon fontos tudnivaló : egy horoszkópelemzés adhat hasznos kiegészítő információkat valakinek az erőnlétéről, testi- lelki állapotáról, betegséghajlamairól de semmiképp nem helyettesíthet egy szakszerű orvosi vizsgálatot. Bár az ókori és a középkori orvoslás rendszeresen alkalmazta megfigyeléseit, az egészségi problémák diagnosztizálása, kezelése nem tartozik a modern kori asztrológia – sem a neki szentelt weboldalak sem pedig az asztrológusok hatáskörébe. (Hacsak nem rendelkeznek erre felhatalmazó orvosi képzettséggel). Akinek egészségi problémája van, feltétlenül forduljon az illetékes szakemberekhez.

Aszcendens – Aldebaran: rendkívüli energia. Egy ilyen személy képes utat mutatni másoknak, vezetői pozícióra és elismerésre tesz szert, de veszélyes ellenségeket is szerez. [5] Jean Dixon 0°37

Aszcendenssel vagy Holddal együtt állva: jó cimbora, de ha egyszersmind az azscendens urával és a Holddal is együttállást képez, gyilkost jelez, különösen ha az aszcendens ura hímnemű bolygó és ha egyszersmind a Nap is támadott [2]

MC- Aldebaran együttállás: becsület, közkedveltség, jó szerencse, támogatás nők részéről [2]

Szerencsepont- Aldebaran : szegénység [2] Dwayne Johnson 0°03, Joseph Goebbels 1°26

Nappal : nagy energia és kitartás, veszélyek veszekedések miatt és a törvény oldaláról, dicsőség és gazdagság mely romlással végződik, beteges, láz, erőszakos halál. Ha együtt áll a Nappal és a Marssal is – fertőző lázra hajlamos [2]

Egy ilyen személy képes utat mutatni másoknak, vezetői pozícióra és elismerésre tesz szert, de veszélyes ellenségeket is szerez. Amennyiben a Neptun is része a konfigurációnak, mérgezés veszélye.

Louise Michel 0°19′, Brooke Shields 0°44′ John F. Kennedy 0°47′, Riley Keough 0°56′ Clint Eastwood 1°01′, Melissa Etheridge 1°05′, John Hinckley 1°06′, Fromental Halévy 1°06′, Sepp Dietrich 1°11′, Heidi Klum 1°20′, Bob Monkhouse 1°30′, Colleen McCullough 1°32′, Don Ameche 1°37′, Marilyn Monroe 1°41′, Rudy Giuliani 1°43′, Mel B 1°44′, David Berkowitz 1°53′, Ian Shaw 1°57′, Gregor Strasser 2°00′, Louis-Ferdinand Céline 2°01′.

Holddal : előnyös üzletekhez, tisztelet és hitel, különösen az I. és X. házban, de katasztrófák veszélye. Előnyös otthoni, nyilvános és vallási ügyekhez, erőszakos halál veszélye. Ha ezzel együtt a Mars és a Szaturnusz az Antaresszel áll együtt, az érintett akasztófán végzi, vagy leszúrják. [2]

Johannes Kepler 0°13′, Jeff Bridges 0°20′, William Bligh 0°27′, Rutherford B. Hayes 0°31′, Antoine Chanzy 0°36′, Stéphane Mallarmé 0°53′, Dale Winton 1°00′, Benito Mussolini 1°01′, Alan Oken 1°11′, Princess Helena of the UK 1°20′, Fred Astaire 1°24′, William S. Burroughs 1°32′, Billy Corgan 1°33′, Omar Sharif 1°41′, Julia Gillard 2°01′, Lionel Messi 2°04′, Gwyneth Paltrow 2°09′, Ian Shaw 2°10′, Lord Louis Mountbatten 2°26′.

Nappal vagy Holddal kulmináló vagy felelmelkedő : erőszakkal szerzett tisztelet, nehézségek, balesetek. [2]

Merkúrral : megterheli az egészséget és az otthoni körülményeket, hírnév merkúri tevékenységből, anyagi előnyök, sok tanult barát.

Vilmos, Cambridge hercege 0°33′, II Károly angol király, 0°38′, Allen Ginsberg 1°21′ Marilyn Monroe 1°58′.

Vénusszal: hírnév, irodalom, zene, művészet által, kreatív tehetség, előnyös az egészségre, házasságra.[2] Rossz célokra használt erő, perverzitások a szerelmi életben [5]

Robert Watson-Watt 0°05′.

Marssal : magas katonai kinevezés, de nagy veszélyekkel kísérve, balesetre hajlamos, láz, erőszakos halál. Ha ekkor a Hold az Antaresszel áll együtt, különösen sarokházban, leszúrják, agyonverik vagy lezuhanás a halál oka. [2]

Sean Penn 0°57′, Johhny Weissmuller 2°26′.

Jupiterrel : magas egyházi méltóság, katonai beosztás,[2]

Ez a pozíció nem megérdemelt elismerést vagy dicsőséget ad ezeknek a szülötteknek. Nem dolgoztak meg érte vagy tisztességtelen eszközökkel érték el. Hacsak nincsenek nagyon magas tudatossági szinten, e konfiguráció mellett végül mindent elveszítenek. E szülötteknél általában e pozíció negatívumai nyilvánulnak meg, pl. nagyfokú lustaságra hajlamosíthat. A Jupiter árnyoldala a lustaság. [6]

Brooke Shields 0°18′, Honore de Balzac 0°25′, Rutherford B. Hayes 0°53′, Fromental Halévy 1°09′.

Szaturnusszal : sok gond, megdöbbentő gondolkodás, gonoszság, szarkazmus, ékesszólás, jó emlékezet, tanulásvágy, visszahúzódó, jogi érzék, otthoni és anyagi siker, veszteség merkúri barátok miatt. Ha a Hold együtt áll az Antaresszel – erőszakos halál, valószínűleg felakasztják [2]

Amennyiben kedvezőtlenül kapcsolódik más planétákhoz, vízzel kapcsolatos veszélyeket és veszteségeket jelez, pl árvizeket, viharokat, hajótöréseket, fulladást [5]

Albrecht Durer 0°50′, Benito Mussolini 0°35′, Aiko hercegnő 1°51′

Rosszakaróval a IV, VII, 11 vagy 12 házban vagy együtt a Hold az Antaresszel: hirtelen halál váratlan veszekedés miatt, leszúrják vagy lezuhan [2]

[Reinhold Ebertin Állócsillagok és értelmezésük című könyvében (Fixed Stars and their interpretation) arra hívja fel a figyelmet, hogy transzperszonális bolygókkal való állócsillag – egytütt állások személyi horoszkópban csak akkor értelmezendők, ha más bolygók is részei a konfigurációnak. Az Uránusz, Neptunusz, Plútó ugyanis nagyon lassan mozognak, így ugyanaz a pozíció rengeteg embernél előfordulhat – ford megj. ]

Uránusszal : tudományos, természetszerető, kritikus, igazságos, otthoni és politikai sikerek, köztisztelet, okkultizmus szeretete, ami által félreértik, sorvadás (orvosi) [2]

Ez a kombináció a szívbe vagy a szívből vezető vénák és artériák súlyos zavaraira utal a szívbe ezen a testtájékon. A vérerekben, amelyek a szívből a karba szállítják a vért, görcsös összehúzódások valószínűsíthetők. Ez a keringési probléma hatással van az idegrendszerre is, így ezeknek a személyeknek szabálytalan lehet a szívverése és rángásokat érezhetnek a bal karjukban. Ez nem feltétlenül szívbetegség, de karjaikban olyan kevés energia van, hogy időnként még emelni is képtelenek. E zavarok jelentkezése nagymértékben függ attól, hogy mennyire van kitéve stressznek az illető élete folyamán. Sokan vérhígítókat szedve igyekeznek e korlátozottságtól megszabadulni, mások pedig sebészeti beavatkozással szeretnék orvosolni a problémát. A műtét azonban súlyosbítja a helyzetet, ugyanis akadályozza az energiaáramlást, így az illetőknek fájdalomcsillapítókon kell élniük. [6]

Rudy Giuliani 0°10′, Robert De Niro 0°29′, Mick Jagger 1°12′

Neptunnal : kapcsolódik a tudományokhoz, művészetekhez, okkultizmushoz és médium, jó felfogás, veszteség tűz, áram vagy spekuláció miatt, de nyereség fémek, gépek vagy tudományos műszerek révén, különösen ha a Mars erős. Sok utazás, akadályok, melyek az otthoni boldogság útjában állnak, előnytelen a gyerekekhez, balesetveszély, váratlan halál. [2]

Sepp Dietrich 0°24′, Gregor Strasser 0°32′, Robert Watson-Watt 1°07′, Francisco Franco 1°32′

PlútóvalMivel a vérerek rugalmassága elvész, ezek összeroppanhatnak. A kezet így már egyáltalán nem lehet használni. Régebb kis csöveket vezettek a karba, hogy nyitva tartsák őket, de amikor a Plútó az Ikrekben járt, ez a technológia nem volt elérhető. Most ismét rendelkezésre áll. Jóllehet sok év van hátra addig, amíg a Plútó visszatér az Ikrekbe, a kik majd abban az időszakban élnek, hasznát veszik majd e módszernek. Akiknek jól áll a Plútó a képletében, képesek lesznek a probléma spirituális oldalát is átlátni, és megpróbálhatják visszaállítani az egyensúlyt a testükben. A támadott Plútóval rendelkezőknél súlyosabban jelentkezhet a probléma. Akik a magasabb megélési szintek mellett kötelezik el magukat, elkerülhetik a teljes összeomlást [6]

Sepp Dietrich 0°01′, Gregor Strasser 0°05′, Francisco Franco 0°28′, Robert Watson-Watt 0°54′, Rudolf Hess1°11′, Louis-Ferdinand Celine 1°52′ [6]

Északi Holdcsomópont – Aldebaran: Bob Monkhouse 0°45′, Andy Warhol 1°46′

Déli Holdcsomópont – Aldebaran: Leonardo DiCaprio 0°55′, Pablo Picasso 1°14′, Ariana Grande 2°17′A szerzőről

Jamie Partridge Ausztráliában élő asztrológus. 1968 szeptember 21-én született, bőséges élettapasztalattal rendelkezik, egészségügyi dolgozótól kezdve a farmi gazdálkodásig sok mindent kipróbált. Szűz stelliumának köszönhetően, miközben az égbolt titkait kutatja, tisztában van az anyagi világ realitásaival is. Ez cikkeiből is kitűnik. Az asztrológia iránt 29 éves korában, nem sokkal Szaturnusz – visszatérése előtt kezdett el érdeklődni, azt követően, hogy egy könyvesboltban „véletlenül” épp élethelyzeteivel rezonáló könyvek kerültek a kezébe. „Azt hiszem, tudat alatt választ szerettem volna találni arra, miért ennyire eseménydús és végzetszerű az életem mostanában” – ismerte fel később.

2009- ben, akkori házastársával, a szintén asztrológus Marina Macarioval közösen írták a Funkastrology blogot, amelynek nevét később DarkstarAstrology-ra  változtatták. (Az Asztropresszen is található néhány fordítás az oldalról). Jamie 2013-ban, válásukat követően indította el saját honlapját, az Astrology Kinget. Sajnálatos módon, egészségi állapota miatt már kevesebbet ír, de blogján rengeteg igényes cikk található – angolul értőknek ajánlom. Állócsillagokról, fényszögekről szóló írásai nagyon színvonalasak.

Az eredeti cikk : The Antares Star – the Bull’s Eye

 

Irodalom

[1] Star Names, Their Lore and Meaning, Richard Hinckley Allen, 1889].

[2] Vivian Robson : Állócsillagok, Szindbád kiadó 2001, ford dr Szepesi János, 83 -84 old. Angolul : Fixed Stars and Constellations in Astrology, Vivian E. Robson, 1923, p.119-122, 233, 242.

[3] The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p.35,36.

[4] Fixed Stars and Judicial Astrology, George Noonan, 1990, p.34.

[5] Fixed Stars and Their Interpretation, Elsbeth Ebertin, 1971, p.22,23.

[6] The Fixed Star Health and Behavior Imbalance, Ted George and Barbara Parker, 1985, p.26.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!

Comments are closed
* *