Újhold az Ikrekben – 2019

Az újhold az Ikrek 12°-án született meg 2019 június 3-án, helyi idő (Budapest) szerint 12:01′ – kor. Része a júniust igen borulékonnyá tevő változó T- kvadrátnak is , így az előttünk álló 28 nap folyamán sokféle lehetőség adódhat, válaszutakon találjuk magunkat. A folyamatosan változó helyzetek azonban megnehezítik a döntést. További kihívást jelent a valós lehetőségek megkülönböztetése a légváraktól.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Az Ikrek egyebek mellett a tanulás, tájékozódás, információcsere, a kommunikáció különböző formáinak a jegye. A benne uralkodó bolygóhoz, a Merkúrhoz hasonlóan kapcsolatban állhat utazásokkal, kereskedelemmel, az ismeretszerzés különböző típusaival, a társas érintkezés formáival is. Egy Ikrekben létrejövő újhold új kezdeteket jelezhet ezeken a területeken, témákat illetően. A kettősségek, kétértelműségek, válaszutak témája és problematikája szintén sokféle módon jelenik meg ebben az időszakban életünkben.

A két fővilágító együttállást képez az Aldebarannal, az Ikrek 9°47′-en levő állócsillaggal. A csillagkép Bika bal szemén levő állócsillag 1-es méretű, hatóköre 2°30, így a konjunkció még orbison belül van. Az Aldebaran egyike a négy királycsillagnak és a 15 Behenius csillagnak. A régi idők asztrológusai szerint befolyása a Merkúr, Mars, Jupiter együttálláséra hasonlít. Energiát, bátorságot, állhatatosságot, népszerűséget ad, de a jótékony hatása nem tartós. Fennáll az erőszak, veszteségek, válságok veszélye. Jelezhet áradásokat is.

Bár még nem egzakt, az újhold része annak a változó T-kvadrátnak, amely a Nap részvételével június 9 – 10-én fog bepontosulni, és amelynek a Nyilasban tolató Jupiter és a Halak Neptun kvadrátja a másik két eleme. Bővebben: Jupiter – Neptun kvadrát I. rész, II részVáltozó T- kvadrátok – 2019 tavasz, koranyár.újhold az Ikrekben , 2019 június 3, Bp 12:01

Ez önmagában is nagyfokú instabilitást, változó helyzeteket jelez. Átmeneti időszakban vagyunk tehát, amelyben sok inger, impulzus záporozik ránk. Lehetőségek bukkannak fel a láthatáron, döntéseket kell hoznunk. Ilyen körülmények között nem könnyű megkülönböztetni egymástól a lényeges és a lényegtelen dolgokat. De még ha sikerül sem tudunk zavartalanul koncentrálni prioritásainkra, mert valami/ valaki folyamatosan megzavar.

Buzgón gyűjtjük az információt (Ikrek), hogy összeálljon a kép és kiderítsük, mi ennek az egésznek az értelme (Nyilas) . Az élmények feldolgozásakor azonban a logika, intellektus ütközik az érzelmi szempontokkal, intuitív bevillanásokkal. A hiányzó részletek, zűrzavar, vágyteljesítő fantáziák (Neptun) könnyen téves következtetéseket eredményezhetnek. A folyamatos változások, az egymásnak ellentmondó információk, elmosódó körvonalak még jobban megnehezítik a valóságteszteket. Ezért amennyiben lehetséges, fontos döntésekkel, projektek kezdeményezésével jobb kivárni az augusztus 1-i Oroszlán újholdat. (A július 2-i Rák újhold egyszersmind napfogyatkozás is, így inkább a lezárásokkal és/vagy krízishelyzetekből fakadó, kikényszerített új életszakaszokkal van kapcsolatban)
Az újholdképletben ott a Szaturnusz – Plútó konjunkció is (ezzel a hatással lényegében egész 2019 folyamán számolnunk kell). 2019 – 2020 emblematikus együttállása nyomást, frusztrációt, mérgező helyzeteket, hatalmi harcokat, a strukturális kríziseket, az erőviszonyok átalakulását , elkerülhetetlen lezárásokat jelez. Ezzel a témával több bejegyzés foglalkozott, és még lesz róla szó: Szaturnusz – Plútó fényszögek és a történelem, Szaturnusz a Bakban – beharangozó.

A jóformán egész évben érvényesülő Jupiter – Neptun kvadrát I. rész, II rész nagy ígéretekkel és merész álmokkal igyekszik e kellemetlen témákról elterelni a figyelmet. Amikor az Ikrekben járó bolygók is csatlakoznak hozzá és így változó T – kvadrát jön létre, még könnyebben veszítjük szem elől prioritásainkat, forgácsoljuk szét időnket, pazaroljuk el tartalékainkat. Mindez nagyon megnehezíti majd – ha nem egyenesen lehetetlenné teszi – hogy a jupiter – neptuni délibáb feloszlását követően – érdemi válaszokat adjunk a Szaturnusz – Plútó együttállás komor duójának kihívásaira.
A Neptunusz fontos szerepet játszik ebben az újholdképletben, akárcsak az egész időszakban.

Egyfelől, a T- kvadrát tengelybolygójaként arra figyelmeztet: megkülönböztetett tudatossággal kell kezelnünk ezt a tűnékeny, csalóka energiát. A legrosszabb tulajdonságaival mindannyian tisztában vagyunk: illúziók, csalódások, önbecsapás, hazugságok, szemfényvesztés. De ott vannak legnagyobb ajándékai is: az inspiráció, az intuíció, a kreatív látomások, együttérzés.

A Neptunusz egyszersmind szextilt képez a tolató Szaturnusszal is (Ez a jótékony fényszög szintén egész évben hat; másodszorra június 18-án pontosul be. Szextilt képez a Bak Plútóval és a Bika Vénusszal is, ami azt jelenti, hogy nagyjából a Vénusz Szaturnusszal és a Plútóval képezett trigonjának a felezőpontján áll.

Ezek a föld- trigonok, és a Neptun Vénusszal, Szaturnusszal, Plútóval képezett harmonikus fényszögei arra utalnak, hogy a lufik mellett vannak valóságos lehetőségek is. De mindkét lábbal szilárdan kell állnunk a földön ahhoz, hogy megragadhassuk őket. Adódhatnak pl olyan bevételforrások, befektetési lehetőségek, amelyek másoknak nem. Ennek ellenére igen konzervatívan és óvatosan kell kezelnünk pénzügyeinket. Jobb a már meglévő megtartására törekednünk, mint új projekteket kezdeményeznünk. Meglehet, stabilitásunk, biztonságunk megőrzése érdekében bizonyos kockázatokat kell vállalnunk, de ezeket gondosan ki kell számítanunk, megkülönböztetett figyelmet szentelve a részleteknek. Vagy, meggyőzőerőnknek, magnetikus kisugárzásunknak köszönhetően támogatókra találunk. Kreatív kezdeményezéseink is mély benyomást tehetnek másokra. Ennek ellenére nagyon keményen kell dolgoznunk azon, hogy megfoghatóvá tegyük látomásainkat, formát és struktúrát adjunk nekik. Jó és rossz értelemben is igaz, hogy azt aratjuk le később, amit most elvetünk.

Kapcsolódó

Júniusi előrejelzés

Jupiter – Neptun kvadrát I. rész, II rész

Az Aldebaran állócsillag : a Bika szeme

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!