Az Antares mitológiája és pszichológiája

Marina Macario | Darkstar Astrology

(részletek)

„Általánosságban véve tehát a mitológiában az Antares az életből a halálba majd a halálból az életbe való nehéz átmenetet jelképezi, valamint a karma elégetését.”

“Akárcsak az Aldebaran esetén, az Antaresnél is felbukkan a „jó és a rossz harcának” a témája. De ha az Antares a megtisztelő királycsillag nevet kapta, rendelkeznie kell bizonyos, megváltói tulajdonságokkal is. Az Aldebaran által képviselt fennkölt tulajdonságok túl szépek, hogy igazak legyenek és alaposan túlértékelik őket. Aldebaran a „megvilágosodott”, de azt hiszem, Antaresnek éppenséggel az a feladata, hogy emlékeztesse: még nem isten. Neki kell kapcsolatban tartania az emberi lét kemény igazságaival. Ez valami módon kidurrantja ugyan Aldebaran lufiját, de Antaresnek éppen az a feladata, hogy ízzé-porrá zúzza az émelygős cukormázakat”

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Az Antares a Skorpió csillagkép alfa csillaga. A szó szoros értelmében a Skorpió szívében, a Nyilas 9°47′-en található. Az Antares állócsillag egyike a négy arkangyalcsillagnak. Ő Uriel, a Nyugat őrzője. Fennkölt, arkangyali státuszához illően az Antares lenyűgözően szép is: az égővörös kettős csillag időnkénti, smaragdszínű villanása apró testvérének köszönhető. Az Antares 883-szor nagyobb a Napunknál, és az égbolt 15. legfényesebb csillaga. Csak a Betelgeuze nevű vörös óriás nagyobb nála . A szenvedélyes természet az összes vörös csillagot jellemzi -és ahogy általában a Skorpió jegynek, e hatalmas csillagnak is veszélyes, félelmetes hírneve van.
Robson ezt írja: „Ellenségeskedést, rombolókedvet, közvetlenséget, óriási szívet, rossz előérzetet, sorscsapások veszélyét hozza, az érintettet rideggé, önzővé, keményfejűvé, önpusztítóvá teszi, saját makacssága miatt.”

Az Antares vagy anti-Ares név annyit jelent: a Mars vetélytársa vagy a Marssal egyenértékű. Ez azért lehetséges, mert a Marshoz hasonlóan az Antares is izzó vörös fényt áraszt, és természete minden szempontból hasonlít a Marshoz. A Mars egyébként is a Skorpió hagyományos ura, és ez a fajta marsi energia éjszakai energia. Sokkal nagyobb rombolóerőt képvisel, mint a nyers Kos Mars.

Ebertinék ezt mondják: „Az Antares keménnyé, harciassá, kötekedővé teszi az embereket. Kedvez a katonai hivatásnak, éberséget, jó stratégiai készségeket, bátorságot ad, vakmerővé tesz [3] Fixed Stars and Their Interpretation, Elsbeth Ebertin, 1928, p.70-71

A Skorpió félelmetes hírneve talán déli pozíciójának köszönhető – ezt az világtájat számos kultúrában tekintik az alvilág kapujának. A Nap Skorpióban haladásának időszakához „haláli” ünnepek kapcsolódnak: a pogány Samhain, a Halloween, a mexikói Halottak Napját november 1-2-én, a katolikus „Mindenszentek” vagy Halottak napját november 2-án tartják.

A Skorpió csillagkép kezdetben sokkal nagyobb volt, mint most: a Skorpiót és a Mérleget egyaránt magában foglalta. A Mérleg két serpenyője volt a Skorpió két ollója. Az egyiptomiak szerint mérleget használtak az elhunyt lelkének megmérésére, mielőtt az belépett volna az alvilágba. Általánosságban véve tehát a mitológiában az Antares az életből a halálba majd a halálból az életbe való nehéz átmenetet jelképezi, valamint a karma elégetését. (Ford megj: Karmikus asztrológiai észrevételekkel csak óvatosan ! Ld: A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata)
Az Antares és a Skorpió mitológiája

A skorpiókat félelem és tisztelet övezte a nagyvilág mitológiájában. E mennyei istenekkel kapcsolatos visszatérő téma a természetüktől való félelem. Hóruszt az egyiptomi szoláris hőst, akit gyerekkorában Ízisz a Nílus deltájában rejtegetett Seth haragja elől, egy skorpió marta meg. A görög mitológiában Orionnak a lábát (a Rigel csillag helye) egy skorpió marta meg, akit Gaia küldött az isteni vadászra, hogy megtorolja dicsekvését. A keresztény kultúrkörben Jézust, aki szintén szoláris hős, megkísérti a Sátán és elárulja Júdás. Mindkettőjüket mérges kígyók vagy skorpiók társaságában ábrázolják.

Visszatérve az Antaresre, láthatjuk, miért ennyire nehezen kezelhető. Az Antares a gyökércsakra, a túlélés szintje. Ha egy nőstény oroszlán megöli egy őzsuta ártatlan, édes-aranyos kis Bambiját, hogy saját kölykeit megetesse, nem nevezzük kegyetlennek, érzéketlennek vagy pszichopatának. A túlélési ösztön munkálkodik benne, hogy megvédelmezze kölykeit.
Az Antaresnek van egy bestiális oldala, és meg kell tanulnia megzabolázni ezeket az elemi késztetéseit. Gyakran a vele szemben levő királycsillag, az Aldebaran (Mihály arkangyal, Isten katonája) hívja ki. Szembesülve nemezisével, Antares arra kényszerül, hogy bevesse logikus, szoláris tudatát. Gyakran ez a küzdelem rejtőzik a Skorpió szíve mélyén.

Akárcsak az Aldebaran esetén, e csillagnál is felbukkan a „jó és a rossz harcának” a témája. De ha az Antares a megtisztelő királycsillag nevet kapta, rendelkeznie kell bizonyos, megváltói tulajdonságokkal is. Az Aldebaran által képviselt fennkölt tulajdonságok túl szépek, hogy igazak legyenek és alaposan túlértékelik őket. Aldebaran a „megvilágosodott”, de azt hiszem, Antaresnek éppenséggel az a feladata, hogy emlékeztesse: még nem isten. Neki kell kapcsolatban tartania az emberi lét kemény igazságaival. Ez valami módon kidurrantja ugyan Aldebaran lufiját, de Antaresnek éppen az a feladata, hogy ízzé-porrá zúzza az émelygős cukormázakat.

Az Antares tehát mindig a rossz fiút játssza, ő vállalja mindennek az ódiumát, rá lehet kivetíteni a kollektív démonokat. Ő az a férfi vagy nő, akit úgy szeretsz gyűlölni. Az Antares boldogan ölti fel a sarokból elővigyorgó, vörös szemű, fekete köpenyeges szörny jelmezét. Jó, ez talán túlságosan közhelyes sztereotípia, de ha megfigyeled azokat, akiknek pl. együtt áll az Aszcendensével, könnyen felfedezheted a szájuk sarkában a krampusz -mosolyt, vagy az ördögi kis szikrát a szemükben.

Persze a dolog jelentőségét nem kell eltúlozni. Hajlamosak lehetünk leegyszerűsíteni a Skorpió csillagainak jelentéstartalmát, és potenciális pszichopatának tekinteni mindenkit, akinek képletére erőteljes hatást gyakorolnak. Egy támadott Mars csakugyan problémás lehet, ugyanis ez az Antares agresszív – destruktív oldalát támogatja. A pszichopatákra jellemző vonások azonban sokkal jellemzőbbek a Skorpió olyan csillagaira, mint a Lesath, az Acrab vagy a Dschubba (a fullánkjában vagy a tüskéjén) . Kutatásaim során ezekkel a csillagokkal találkoztam a leggyakrabban a pszichopaták képletében, de így is azt mondom: olyan hatalmas energia birtokában vannak, amelyet igen felelősségteljesen kell használni. Az Antares azonban a Skorpió szívében található, így aztán végképp nem vádolható szívtelenséggel !Az Antares problematikája

Királycsillagként az Antares jelentős világi sikereket adhat. A hatása alatt álló szülöttek azonban gátlástalanul ambíciózusak lehetnek; az Antaresnek nehezére esik visszafognia magát. Bernadette Brady így ír: „ha az Antares kiemelkedő szerepet játszik egy születési képletben, azt jelezheti, hogy a szülött saját maga oka balszerencséjének. Ennek a csillagnak természetes témája egy megtisztító élet- halál élményen keresztül bekövetkező siker. Ez arra is utalhat, hogy valaki akkor is az intenzitást keresi, amikor erre nem lenne szükség. Mitológiai szimbolikája szintén szélsőségekre utal, akár tudatosan választják ezeket akár nem.” [2] Star and Planet Combinations, Bernadette Brady, 124 -125 old | Bernadette Brady: Bolygó és csillagkombinációk

Az Antares problémája az, hogy a dráma, a szélsőségek és a szenzációk hajszolása motiválja. Emiatt pedig a hatása alatt álló személyeknek nehéz ráhangolódniuk vagy fogékonyak lenniük az élet finom árnyalataira. Megfelelő mederbe terelve ezt a hősies, félelmet nem ismerő szellemiséget, energiája hegyeket mozgathat. Az Antares kedvezőbben fejti ki hatását olyan, visszafogottabb alkatok képletében, akik képesek megzabolázni belső „ördögüket”. A világegyetemben minden energia egyaránt fontos; a hangsúly az egyensúly megteremtésén van. Az Antaresre akkor van szükség, amikor túlságosan engedékenyekké válunk, és túl készségesen alkalmazkodunk másokhoz. Ez a vörös csillag ilyenkor felráz egykedvűségünkből. A perzsák (akik királycsillaggá tették az Antarest), nem tartották annyira kártékonynak, mint később a görögök és a rómaiak. Éppen ellenkezőleg, nagyon szerencsés csillagnak tartották, amely kiválóságot ad és kiemelkedő teljesítményekre sarkall.

A temperamentumos Antaressel nagy kihívás napi szinten együtt élni, így akiknek képletében erőteljes hatást gyakorol, arra kell törekedniük, hogy ha hazatérnek, hagyják harci vértjüket az ajtó előtt.

Az Antares kulcsszavai

Intenzív, drámai, harcias, tüzes, szenvedélyes, rögeszmés, kényszeres, gyors és dühös, pikáns, lenyűgöző, kiemelkedő, elementáris, követelődző, könyörtelen, ambiciózus, túlélők, nyomozók, harcosok, tolakodó, mániákus, türelmes, zsarnoki, erőszakos, szeszélyes, impulzív, természetes, gonosz, az ördög ügyvédje, zaklatott, zabolátlan, forradalmi, tomboló, bestiális, démoni, ösztönös, érzéki, csábító, provokatív, a lángokból kiemelkedő főnix, önszabotőr, irigy, értékes, versengő, emocionális, temperamentumos, motivált, öntörvényű, felrázó, inspirálóIrodalom

1.Antares: Robson
2. Star and Planet Combinations, Bernadette Brady, pg 124 -125
3. Fixed Stars and Their Interpretation, Elsbeth Ebertin, 1928, p.70-71

Kapcsolódó:

Antares – általános tudnivalók

A cikk illusztrációja Marina Macario grafikája

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!