Galéria

ÁLOMIKONJAIMRÓL

 

Kígyók földje, egy gyerekkori álomsorozat alapján

Egészen kicsi korom óta intenzív, színes álmaim vannak. Ébredésem után sokáig, olykor éveken, évtizedeken át megmaradtak emlékezetemben. Jóllehet a felnőttek igyekeztek elhitetni velem, badarságok, jobban teszem, ha hétköznapi, okos és hasznos dolgokra figyelek, lelkem mélyén meg voltam győződve arról, hogy mégiscsak kell hogy jelentsenek valamit, és még ha fogalmam sincs, mi értelmük van, korántsem olyan hiábavalóságok, mint ahogy környezetem beállítja.

Erős késztetést éreztem, hogy lerajzoljam őket. Amikor, három éves koromban először kaptam vízfestéket, egy álomfigurát festettem vele, akivel előző éjjel találkoztam. Apró termetű rókakölyök volt, kék mezőben. Aztán még sok, nagyon sok álmomat festettem le abban az időben.

Később, amikor már tudtam írni-olvasni, némelyeket leírtam. Ez a szokásom felnőtt koromban is megmaradt. Az elmúlt évtizedek során tekintélyes mennyiségű álom halmozódott fel ily módon, még akkor is, ha csak az utóbbi tizenöt év anyaga áll rendelkezésemre. Egyszerűen muszáj volt több – kevesebb rendszerességgel jegyeznem őket. Akkor is így kellett tennem, amikor inkább a külvilágra figyeltem, sajátjaim helyett elsősorban annak normáihoz igyekeztem idomulni, belső életem pedig nemcsak nem volt fontos, de életem bizonyos szakaszaiban kifejezetten menekültem előle. Némely álmom azonban még ez idő tájt is annyira különös, erőteljes volt, hogy szinte fizikailag kényszerített arra, hogy papírra vessem.

Kezdetben pusztán intellektuális módszerekkel igyekeztem megérteni, kielemezni őket. Egy idő után azonban éreztem, ily módon nem jutok tovább. Álmaink ugyanis ugyanazt a látszatra logikátlan, szimbolikus, képszerű nyelvet beszélik, mint a mesék, a mítoszok, az alkímia és a Tarot kártya képei vagy akár az asztrológia valamivel absztraktabb jelrendszere. Ezért kezdtem újra rajzolni, festeni, akárcsak gyerekkoromban.

Képességeimhez mérten minél pontosabban igyekszem “lemásolni”, kidolgozni az álmaimban rendszeresen visszatérő vagy egyszerűen csak jelentőségteljesnek érzett motívumokat (geometriai alakzatok, tájak, növények, állatok, emberek, helyzetek, stb.), lehetőleg ugyanazokat a színeket használva, mint az álom. Ennek hatására nemcsak rendszeresebben térnek vissza, de újabb és újabb, mégis ismerős mintázatokba rendeződtek, ha úgy tetszik egész képi mondatokká, szövegrészekké.

Festegetés közben immár racionális tudatom számára is értelmezhető gondolataim, felismeréseim támadnak.

 

Galériám a Pinteresten:

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!