Hold – Neptun fényszögek: csalóka érzelmek

Egy Hold – Neptun fényszög a horoszkópban nem azt jelenti, hogy a szülöttnek nincs beépített „hazugságdetektora”. Inkább olyan lelki diszpozíciót képvisel, amely birtokában nagy kihívást jelent megkülönböztetni az igazságot a hazugságtól. (Forrás: The Astrology Place Membership)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Miközben  ezt a bejegyzést írom a fényszög legsebezhetőbb tulajdonságairól, már hallom is az ilyesféle ellenvetéseket: „Hold- Neptun kvadrátom van. Jóllehet igaz, hogy szeretek hinni abban, hogy az emberek jók, tisztában vagyok rossz oldalaikkal is. Tehát eléggé megbízom az emberekben, de nem vakon.” Helyes. De itt nem arról van szó, hogy kit érzékel valaki jó vagy rossz emberként, vagy melyik ember tűnik számára érzelmileg stabilabbnak és melyik kevésbé. Ha léteznek egyáltalán kulcsszavak rá, akkor úgy fogalmaznék, hogy egy, a szülött életében jelen levő potenciálról van szó. A Hold érzelem és a Neptun csalás, csalódás, így fennáll az esélye, hogy egy Hold – Neptun fényszög tulajdonosa érzelmi csalódásokat él át.

Az értelmező szótár szerint az emóció érzelem; érzelmi megnyilvánulás, amely a személy saját magával, gondolataival, illetve környezetében levő személyekkel, csoportokkal, tárgyakkal, helyekkel, dolgokkal kapcsolatos hozzáállását tükrözi. Pszichológiai értelemben lelki folyamat, amely az érzelmekkel kapcsolatos. Ezek magukban foglalják azokat a folyamatokat, ahogyan a lelki hozzáállása létrejön és alakul, illetve más lelki folyamatokra hatva megnyilvánul.Az ember környezetéhez való hozzáállása emócióinak az eredménye. A tanulás is emóciókat vált ki bennünk.

A Hold az érzelmi válaszok, a mély érzelmek, a védelmező, tápláló reakciók, általában véve a fogékonyság, valamint az anya és a hozzánk nagyon közel állók jelölője. Most azt kell tekintetbe vennünk, hogy a Hold – Neptun kapcsolatok igen telítettek érzelmileg és rendkívüli módon képesek ráhangolódni másokra. Sokféle, több ezer, millió lelki találkozás lehetséges, de az aspektus gyakran utal a szülött életének egy olyan szereplőjére, akinek érzelmei nem teljesen őszinték. Nos, a szülött időnként tudattalanul folyamatosan szemet huny a csalás fölött, mert ez illik pillanatnyi lelkiállapotához és kielégíti érzelmi vágyait.

A tragikus szerelmi történetek gyakori témái e fényszögnek, főleg ha párkapcsolati házakat (5-ös, 7-es , 8-as) köt össze. A Neptun rendkívül erős hatással van az érzelmekre, így kiadós könnyáradatra lehet számítani; időnként látszólag ok nélkül. Gyakori az önfeláldozás is a szerelem nevében, így érzelmi kizsákmányolásra; nem a megfelelő alanyokra irányuló szimpátiákra és érzelmekre is utalhat. Jelezhet nagy, csalódásokból, veszteségekből fakadó bánatot, sebezhető, könnyen kihasználható, lehúzható alkatot is.

A születési képlet Hold – Neptun fényszögei gyakran utalnak empátiára, kedvességre, kifinomult érzelmekre, rendkívül fejlett képzelőerőre. Egyszersmind e fényszögek hírhedtek arról, hogy boldogtalanságot is jelezhetnek. Ezt főleg betegségek és kapcsolati problémák váltják ki.” Liz Greene
A neptuni csalás a végtelen számú kifogás és mentség gyártását is magában foglalhatja. Ezek látszólag a legártalmatlanabb hazugságok, de mégis el lehet rajtuk csúszni. Ha személyes érzelmekről van szó, a Hold – neptuni emóciók igen ködösekké válhatnak. Vagy nem mások, mint valóságalapot nélkülöző vágyak és fantáziák, érzelmi csalódásokra pedig akkor kerül sor, amikor a Hold – Neptun fényszög tulajdonosa meg akarja védeni érzelmeit. Ilyenkor gyakran folyamodik csaláshoz, a kellemetlen helyzeteket elkerülendő. A szülöttnek nagy nehézséget okozhat az is, hogy beismerjen valamit egy számára fontos személyt illetően. Ez ugyanis igen fájdalmas és belső reakciók sokaságát szabadítja el. A Neptun még a legmegfontoltabb, legjózanabb alkatokat is képes ködös terepre csalni. Igyekezz, nehogy elkerülje figyelmed valami a Hold – Neptun fényszög értelmezése közben, mert ez még sebezhetőbbé teszi a fényszög által jelölt személyiségrészeket.

Egyaránt jelezheti, hogy a szülöttnek mások okoznak csalódást, csapják be vagy csalják meg, de azt is, hogy ő használja fel a körülményeket arra, hogy mások kárán nyerészkedjen. Az élet számos kísértést tartogat, amelyeknek a szülött nem mindig tud ellenállni. A vágy, hogy gyorsan és könnyen jusson hozzá dolgokhoz, felülkerekedhet a skrupulusokon. Ez a pénzügyi tranzakciókra is hatással lehet. A szerelemben is fokozottan fennáll annak a veszélye, hogy személyes varázsát a partner befolyásolására használja fel. A nyugtalanító és kínos incidensek is jellemzők lehetnek, amelyek bizalmatlanságot váltanak ki másokból . A szülött hajlamos lehet nem teljesen egyenes dolgokat művelni. A fényszög arra is utalhat, hogy a szülöttet befolyásolhatják a pletykák, de maga is hajlamos lehet a pletykálkodásra. Esetenként a szülött újra meg újra veszteségeket él át mások tisztességtelensége vagy betartatlan ígéretek miatt. A diszkréció hiánya, személyes ügyek kiteregetése szintén rossz benyomást kelthet.

Mindent egybevéve ez a misztikus inspiráció, az álomidő és a kreatív törekvések aspektusa. A psziché folyamatos áramlásban van, tartományainak beskatulyázása pedig gyökeres ellentétben van természetével. Az érzelmek termékenyek, az óceán (Neptun) határtalan, így az emóciók is határtalanok. Nagyon könyörületes fényszögről van szó , amely a Léthé folyó két alapélménye: a megbocsátás és a feledés révén hozza el a belső békét.
Kapcsolódó

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Vénusz – Neptun fényszögek: szerelmi csalódások, amelyekre nagy szükséged van

Hold – Neptun aspektusok (Liz Greene)

A lunáris és a neptuni típus

A lovagi szerelem problémás öröksége | Liz Greene

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!