Lunáris és neptuni alkatok: lehetséges problémák

A Holdat és a Neptunuszt is az érzelmekkel, fogékonysággal, intuícióval, hangulatokkal, médiumitással, tudattalannal, álmokkal, vizekkel hozzák kapcsolatba. Mégis, szembetűnő különbségek vannak a lunáris (vagyis akiknek a Hold vagy a Rák princípium kiemelkedő szerepet játszik születési képletében, pl. Rák Hold az I. házban, általában az I házas Hold, Hold a IV házban, bolygótömörülés a Rákban, Hold együtt áll személyi bolygókkal, stb) és a neptuni típusok ( vagyis akiknek a Neptunusz vagy a Halak princípium kiemelkedő szerepet játszik képletében, pl. Neptunusz az I házban, Halak Neptunusz, Neptun a 12 házban, bolygó -tömörülés a 12 házban, Neptun együtt áll személyi bolygókkal, stb) között. Az Astrology Place Membership cikke az erős Hold-és Neptun- pozíciókból adódó lehetséges problémákat foglalja össze.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂  Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre kerülnek…

A lunáris és a neptuni típusok közötti különbség

Általánosságban elmondható, hogy mindketten érzelmi szűrőn keresztül szemlélik a világot, de két különböző perspektívából. A lunáris típus szűk, személyes szférában él, önfenntartó ösztöne igen erős és az utódok gondozása elemi szükségletei közé tartozik. Igyekszik kivédeni minden lehetséges, a biztonságát fenyegető vélt vagy valós veszélyt, minél inkább, lehetőleg a probléma felbukkanásánál jóval előbb bebiztosítani magát. Ez a típus minden tőle telhetőt megtesz, hogy gondolkodjon biztonságáról. Ha ez nem sikerül neki, élete csupa rettegés. A lunáris alkatok bizonyos mértékben előnyben vannak a neptuni típusokkal szemben, hiszen erős védőpáncéllal rendelkeznek. Így aztán aktívabban vetik magukat az életbe, ugyanis képesek lezárni magukat. Ha része vagy egy lunáris típus „belső körének”, tudod, hogy minden tőle telhetőt megtesz majd azért, hogy biztonságos menedéket nyújtson számodra minden ártalmas külső hatás ellen, és rengeteg érzelmi megerősítést kapsz tőle. Úgy tűnik, a lunáris alkatok több belső erővel rendelkeznek és így hatékonyabban birkóznak meg a hétköznapokkal. A neptuni alkatok érzelmei nem szorítkoznak csupán a családtagokra és közeli barátokra: emocionális energiáik sokkal tágabb körre terjednek ki.

A lunáris típusok

A Hold (Rider Tarot)

Először is, a lunáris alkatokat hangulataik irányítják, és úgy tűnik, hogy ezek önálló életet élnek. Nagyon változékonyak. Rejtélyesek és teli vannak szorongással, akár az éjszaka. Inkább befelé figyelnek, gondoskodók, érzelmesek. Kemény páncéljuk van, amely megvédi a lágy, sérülékeny belső részeiket, és ennek köszönhetően jobban boldogulnak a világban.

Közelség, szeretet, biztonság iránti igényük túlzott formában destruktívvá válhat. Erre jó példa az az anya, aki ráakaszkodik felnőtt fiára, és megbénítja annak valamennyi kitörési -és önállósodási törekvését. Ez a fajta torzult lunáris energia fia társaságával, jelenlétével igyekszik pótolni férje hiányát, ha az meghalt vagy elvált tőle. Az is megtörténhet, hogy lányát taszítja rabszolgasorba: az öreg kor magánya ellen úgy próbál védekezni, hogy magához bilincseli.

Nála a személyes érzelmek sokkal erőteljesebbek, és a múlthoz kapcsolódnak. Oly mértékben adja át magát a régi emlékeknek, hogy elfelejt az itt és mostban jelen lenni. Ez a női princípium egyszersmind igen sérülékeny; védelemre, páncélzatra vágyik. A lunáris típus biztonságos, védett pozícióból nézegeti, hogyan megy el mellette az élet.

Erőteljes igénye van arra, hogy visszavonuljon a társasági élettől, és bizonyos időszakonként kifejezetten remete- hajlamú is lehet. Ez a típus egyes változataira folyamatosan jellemző. Ahhoz, hogy megvédjék érzékeny pszichéjüket, vissza kell vonulniuk kagylójukba és ki kell zárniuk a világot.

A védekezés egyik legalapvetőbb reakcióik közé tartozik, mások önállósága működésbe hozza riasztócsengőiket, hiszen azt az archaikus üzenetet hordozza számukra, hogy elpusztulnak, ha a többieknek már nem lesz rájuk szükségük. Mindent egybevéve szokásaikhoz igen ragaszkodó, félénk teremtmények, akiket már az is rettegéssel tölt el, ha szeretteik elmennek otthonról.A neptuni alkatok

A neptuni emberek nem szeretik, amikor mások erőnek-erejével igyekeznek elszakítani őket a Neptunusz erős ópiumától Az alternatív valóságok persze mindig is nagyon vonzották az embereket. A Neptun inkább az álmokat, illúziókat vagy egyszerűen a feledékenységet választja ahelyett, hogy szembenézne a valódi élettel. Nem csoda, ha a valóság tagadásának szándéka vagy az erre való elemi igény időnként elmebetegség alapja – vagy legalábbis jelentős szerepet játszik kialakulásában.

Néhány jó szándékú neptuni alkat szentül meg van győződve arról, hogy problémáik varázsütésre eltűnnek. Csakhogy a szembesülés elkerülése egyetlen probléma megoldásánál sem valami jó taktika.A legtöbb élethelyzetre érvényes, hogy ha nem foglalkozunk az adott problémával, a helyzet romlani fog.

Az alvás a Neptunusz uralma alá tartozik. Ez teljes mértékben pszichés valóság, ahol feloldódnak a határok, és a belső én számára minden tudás és tapasztalásforma lehetségessé válik. A neptuni fantáziák birodalmában az én bármilyen alakot ölthet, bárhova elmehet, bármit megtehet és bármiben – beleértve a határtalan örömöt is része lehet. A neptuni típusok gyakran a letargiát használják védőpáncélként. Odabent gyakran egy színes, vibráló személyiség lakozik.

A neptuni alkatok sokféle tulajdonsággal jellemezhetők: introspektívek, intuitívek, fogékonyak, együttérzők, művésziek. Ez a típus minden rezdülésre érzékeny lehet. Emocionális szempontból a neptuni alkatok rendkívül fogékonyak, de pszichológiai szempontból gyakran nem elég érettek ahhoz, hogy ezt az adottságukat jól kezeljék. Az érzelmek nagyon könnyen elárasztják őket, és ilyenkor rendkívül nehezükre esik a kívülálló pozíciójába helyezkedniük és függetleníteniük magukat emócióiktól.
Kapcsolódó:

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Hold – Neptun aspektusok (Liz Greene)

Erőpróbáló Hold – Neptun fényszögek: csalóka érzelmek

A víz elem és a vizes típus

Kép:  Rob Gonsalves festménye

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!