Újhold a Skorpióban: a következő lépés a Tarot tükrében

A Tarot útmutatásai a november18-i Skorpió újhold által jelzett „következő lépésekről”. Erre a négylapos vetésre újholdkor szoktam sort keríteni, hogy képet kapjak az előttem álló 28 nap prioritásairól. A kártyavetés a következő újholdig, december 18-ig terjedő időszakkal kapcsolatos útmutatásokat tartalmaz. Az újholdnál elkezdődött folyamatok teliholdkor, december 3-án tetőznek. Új kezdetekre a teliholdig terjedő időszak alkalmas, főleg az első holdnegyedig (november 26) hátralevő napok.

Kiindulópont: Botok 9

Az erő, kitartás, ellenállás lapja. A birtokát védő sebzett harcos alakja azt sugallja, hogy akkor is vannak még tartalékaink, ha úgy érezzük, minden erőnk elhagyott. Valójában teherbíró alapokon állunk, és ha bátran elviseljük a próbatételeket, jó esélyeink vannak a győzelemre. A Nagy Arkánum Erőjéhez hasonlóan ebben az esetben is belső tartalékaink segítenek tovább. A legmostohább körülmények között is kitartunk, tudjuk, hogy nem adhatjuk fel, utunkat akkor is folytatjuk – gyakran magunk sem tudva miként – amikor minden és mindenki összeesküszik ellenünk. Ilyenkor az által kerülhetjük el, hogy megkeseredett, szomorú ember váljon belőlünk, hogy folyamatosan emlékeztetjük magunkat: győzelmünk révén erősebbé, bölcsebbé is váltunk.

Ez a kártyapozíció fokozott elővigyázatosságra utal. Talán még fel sem ismerjük a konkrét veszélyt, csupán megérezzük, hogy támadás készül. Ha nem figyelünk oda, korábbi fájdalmas tapasztalatainkkal szembesülhetünk. Az óvatosságot a jelenlegi és a következő hetekben felerősödő bolygóhatások indokolják. A november 18-i újholdképlet általános bemutatásakor szó volt a Mérleg Mars erőpróbáló fényszögeiről: a 19-én bepontosult Plútó kvadrátról és az ezt követő, december 1-jén egzakttá váló Uránusz- szembenállásról. E fényszögek apropójából tettem közzé a Pszichoterror természetrajza című sorozatot is, ugyanis ezek a bolygóállások az ilyen jellegű atrocitások egyik legjellemzőbb konstellációi. A december 18-i újholdig más erőpróbáló hatások is érvényesülnek, ezek legfontosabbika a Merkúr – Szaturnusz együttállás. Nagy zűrzavart jelez a december 3-i telihold – képlet is: a november 18-i újhold környékén elszabadult folyamatok akkorra eszkalálódhatnak.

A lap időnként arra is figyelmeztethet, hogy korábbi sérüléseink emléke túlságosan gyanakvóvá, távolságtartóvá tesz bennünket. Talán szó sincs valódi veszélyről, ezzel szemben az élet kisebb-nagyobb örömeit is elmarhatjuk magunktól.

Esetenként utalhat arra is, hogy új tapasztalatok és felismerések ellen védekezünk, homokba dugjuk a fejünket. Ez jellegzetesen Nyilas valóságelhárító- technika, és amint a bolygók fokozatosan átlépnek ebbe a jegybe (a Nap november 21 -én, a Vénusz december 1-jén lép a Nyilasba, a Merkúr és a Szaturnusz pedig már ott tartózkodik), annál valószínűbben tévedhetünk ilyen zsákutcákba . Ez az állítás látszólag ellentmondásban van az olyan Nyilas tulajdonságokkal, mint az új impulzusokra, kalandokra, élményekre való nyitottság. Azonban, ha belegondolunk, hogy a Nyilas típus ezeket az új benyomásokat a valós tényekkel gyakran köszönőviszonyban sem lévő ideológiái, eszményei, vágyfantáziái szűrőjén keresztül értelmezi, rögtön világosabbá válik, mire gondolok. A Neptun erőpróbáló fényszögei (pl. a december 3-i, a teliholdképletben is érvényesülő T kvadrátja a Nappal és a Holddal) tovább torzítják a valóságérzékelést.Mi nem javallott most : A Főpapnő

Míg az október 18 -i Mérleg újholddal kezdődött ciklusban a Főpapnő lapja jelezte a követendő magatartást, a jelenleginél, negatív kontextusban arra utal, hogy ahelyett, hogy hetet havat összehordanánk intuícióról, biztos megérzésről, szellemi vezetettségről, jobb ha a konkrét feladatokra figyelünk. Most nem szabad megengednünk, hogy csak úgy maguktól történjenek a dolgok. (Ez az ellentmondás is csak látszólagos, hiszen az intuíció igenis fontos tényező a döntésben. Csakhogy a fentebb bemutatott erőpróbáló Neptun- fényszögek azt sejtetik, hogy annak amit megérzéseknek vélünk, sokkal több köze van a vágyfantáziákhoz és élénk képzelgéshez semmint a halálpontos zsigeri benyomásokhoz)
Ehelyett ez a fontos : Szerencsekerék

A Szerencsekerék egyike a Nagy Arkánum azon kevés kártyájának, melynek nem emberalak a központi szereplője. A kerék középpontja ugyanis, ahol a végső kérdések eldőlnek, az ember hatáskörén felül áll. A lap ezzel semmi esetre sem a szabad akarat létezését kívánja tagadni, hiszen egyik alapigazsága éppenséggel az, hogy sorsunkat képesek vagyunk alakítani…már amennyiben készek vagyunk őszintén, fenntartás nélkül elfogadni. A jelenleg tehát az a fontos, hogy ismerjük fel aktuális feladatainkat és csakis ezekre összpontosítsunk. A számos zavaró hatás miatt ez nem mindig egyszerű.

A Szerencsekerék kapcsolatban állhat sorsszerű eseményekkel, sorsfordulatokkal is. Egyszerre jelképe az állandóságnak, hiszen a középpontja mozdulatlan, és a változásoknak is, mivel egységes rendszerként folyamatos mozgásban van. Utóbbiakkal szemben, akár kedvünkre valók akár nem, eleinte tehetetlenek vagyunk, később azonban, belenőve az új élethelyzetekbe, már kezelni is jobban tudjuk őket. Rajtunk áll tehát, mit kezdünk velük: e tekintetben mindannyian felelősek vagyunk sorsunkért. Minél tudatosabban, nagyobb rálátással kezeljük ezeket a helyzeteket, annál nagyobb lesz cselekvési szabadságunk is.

Jelen helyzetben a kártya arra utalhat, hogy fontos kérdésben kell döntenünk, netán el kell fogadnunk az elkerülhetetlent. Valamely probléma megoldását nem halogathatjuk tovább. (Ha semmiképp nem tudjuk rá a választ, meglehet, az élet oldja meg majd helyettünk. Ez nem biztos, hogy kellemes lesz, tekintve a következő 28 nap bolygóhatásait. Így, mielőtt kapásból rávágnánk, nem tudunk megbirkózni valamely feladattal, érdemes lenne mégiscsak megpróbálnunk, mielőtt még a sors kényszeríti ki. Különösen így van ez azoknak a lépéseknek az esetén, amelyekről magunk is tudjuk, szükségesek, időszerűek, csak épp nem fűlik hozzájuk a fogunk.Jelezhet váratlan, hirtelen bekövetkező eseményeket, sorsszerű, elkerülhetetlen élettapasztalatokat is.

A lap egyszersmind az összefüggések, az aktuális feladat váratlan felismerését, az elmúlt két és fél év tanulságainak levonását, a Szaturnusz jegyváltása előtti utolsó vizsgát is jelentheti. Ez annál is valószínűbb, hogy november 21-től a Nap, a tudatosság jelölője a Nyilasban halad, a Szaturnusz pedig utolsó heteit tölti ebben a jegyben. A két bolygó együttállására már csak újhold után, december 21-én kerül sor, amikor a Szaturnusz belép a Bakba, de a világosság pillanata már sokkal hamarabb elkezdődhet. Aki eredményesen oldotta meg a Nyilas Szaturnusz tranzit feladványait, annak a vizsga egyszersmind azt is jelentheti, hogy új lehetőségek nyílnak meg előtte, képes lesz kamatoztatni az elmúlt három év alatt tanultakat. A lustábbak még mindig felismerhetik, hogy kerülgeti őket a sors, így a rendelkezésre álló egy hónapban dönthetnek úgy, hogy bepótolják mulasztásaikat, elvarrják az elvarratlan szálakat, akítvabb részt vállalnak saját életükben, kihasználják/ felismerik/ megteremtik a kedvező alkalmakat
Ide vezet : Kardok 3

Jóllehet a Kardok 3 nem tartozik a legkellemesebb lapok közé, értelemszerű, hogy a Sorskerék által jelzett helyzetekkel szemben tanúsított hozzáállástól függően jelezhet kedvezőbb vagy kevésbé szerencsés forgatókönyveket. Mint mindig, most is fontos leszögezni: hogy milyen szinten, milyen konkrét esemény formájában éljük meg egy kártya által jelzett hatásokat, nagyrészt saját döntéseinktől és tudatossági szintünktől függ.

Jó esetben a Kardok 3 lapja olyan kellemetlen felismerésekre – és az ezeket követő döntésekre utal, amelyek előbbre visznek bennünket. Bármennyire szeretünk is valakit, ha a kapcsolat megbetegít, el kell mennünk, félelmeink ellenére vállalkozunk az életmentő műtétre, káros szenvedélyeinktől, lelki – kémiai függőségektől sem könnyű megszabadulni. Bármilyen gyötrelmesek is azonban rövid távon ezek a döntések, egészségünket, szabadságunkat csak általuk nyerhetjük vissza.

Másfelől, kedvezőtlenebb esetben jelezhet olyan élethelyzeteket is, amikor érzelmileg hátba támadnak, elárulnak bennünket. Más valaki karjában találjuk szerelmünket, megtudjuk legjobb barátunk intrikál a legádázabban a hátunk mögött, üzlettársunk, akiben annyira megbíztunk, évek óta átvág, stb. Nem csupán ilyen nagy horderejű traumákra, hanem apró árulásokra, törésekre, visszautasításra, kellemetlen felismerésekre is utalhat, időnként arra is figyelmeztethet, mi törtük össze valakinek – talán anélkül, hogy tudatában lettünk volna – a szívét .

Az ilyen élmények általában derült égből villámcsapásként érnek bennünket, olyanoktól, akiktől a legkevésbé számítottunk rá. Ha nem jövünk rá azonnal, miért húztuk a kártyát, fogjuk fel figyelmeztetésként. Tartsuk nyitva szemünket, figyeljünk oda fontos kapcsolatainkra, beszéljük meg esetleges problémáinkat. Ne igyunk előre a medve bőrére, számoljunk kapcsolataink mulandóságával. A közelgő támadás kiindulópontját akkor is beazonosíthatjuk, ha belső hangunkra figyelünk.
 

Kapcsolódó

Újhold a Skorpióban

Novemberi előrejelzés

A pszichoterror természetrajza

Merkúr a Nyilasban: részletek – madártávlatból

Szaturnusz a Nyilasban

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!