December – 2021

December talán valamivel csendesebb hónapnak ígérkezik, legalábbis abból a szempontból, hogy a novembert oly ingataggá tevő Mars, Szaturnusz, Uránusz közötti T-kvadrát feloldódott. A következményei viszont maradnak: a Bakban retrográdba váltó Vénusz nem éppen a bőség és a felhőtlen év végi bulik jelölője. Az, hogy ebben a hónapban kétszer is együttállásba kerül a Plútóval, komoly szakítópróbákra utal. Ezeket követően valóban sikerülhet megkülönböztetni a valódi értékeket a hamisaktól, e felismerésekhez vezető út azonban nem feltétlenül kellemes. December 25-én harmadszorra is bepontosul az egész évet földrengés-sújtotta övezetté tevő Szaturnusz- Uránusz kvadrát, de hatása egész decemberben érvényesül. A legjobb hír, hogy a hónap végén a Jupiter átgördül otthonába, a Halakba. Vízöntő-beli ámokfutását követően igazi felüdülés lesz, hacsak nem fulladunk bele a vágyfantáziák óceánjába.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kiveséznikomment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A hónap kissé bódult hangulatban kezdődött: december 1-jén a Neptun abbahagyta június óta tolatását. Az irányváltás napjaiban hatása a szokásosnál erőteljesebben érvényesül; az álomtevékenység intenzívebbé válik, fantáziánk meglódul. Mint már szó volt róla, belső képeink kreatív formába öntése, a konszenzuális valósággal is meghitt kapcsolatot ápoló spirituális gyakorlatok a neptuni princípium sokkal egészségesebb megélési formái, mint vallási, ideológiai téveszmék csapdájába esni, túltolni a tudatmódosító szerek fogyasztását, érzelmi függőségekbe keveredni, stb.

Egyébként egész hónap folyamán sajátos kettősség figyelhető meg. Mindvégig adottak a feltételek ahhoz, hogy tudomást véve a realitásokról, intuícióinkra hallgatva, győztesen keveredjünk ki emberpróbáló helyzetekből. A „győztes” kifejezés jelen kontextusban inkább a károk minimalizálására, a legrosszabb forgatókönyvek elkerülésére vonatkozik, semmint igazán nagy dobásokra. Persze, némelyek számára ezek is benne lehetnek a pakliban.
A gondok a lehetőségek túlbecsüléséből és a kockázatok elbagatellizálásából adódnak. Amikor, november 13 után a Mars átlép a Nyilasba, ez a tendencia felerősödik.
December 4 : Újhold és teljes napfogyatkozás a Nyilasban

A december 4-i Nyilas újhold (Bp 08:43′) egyszersmind teljes napfogyatkozás is. Magyarországról nem volt látható, csak az Antarktisz nyugati részéről és Dél-Afrika egyes részeiről, viszont Nyilas országként hazánkra is hatással lesz. Általánosságban egy Nyilas újhold új tervek kitűzésére, új horizontok, új látomások keresésére inspirál. Jelen helyzetben azonban az eklipsz ténye, a fővilágítók szomszédságában levő elégetett Merkúr, a Neptun-kvadrát felé közeledő Nyilas bolygók azt sugallják, hogy a nagy álmok nem feltétlenül állnak a valóság talaján. A vakhit, önbecsapás és önveszélyes hiszékenység, propaganda általi megvezetettség jelentős kockázati tényezők. A fővilágítók ráadásul egy igen rosszindulatú állócsillaggal, a Rastabannal is együtt állnak. A 2-án, ill 3-án bepontosult, és az újholdképletben erőteljesen érvényesülő Merkúr/Nap – Uránusz kvinkunx fokozza az az izgágaságot.

Teljes napfogyatkozás a Nyilasban, 2021 december 4, Bp 08h43

Természetesen, mint mindig, most is adottak a szerencsésebb forgatókönyvek, főleg ha tudatos igyekezettel munkálkodunk rajtuk: a fővilágítók szextilben vannak a Szaturnusszal. (Az újhold egyébként ily módon bekapcsolja a most már egyre markánsabban érződő Szaturnusz- Uránusz kvadrátot: tapasztaljuk a földindulást, semmissé tenni nem tudjuk, de nem is vagyunk teljesen kiszolgáltatva az eseményeknek.)

A Vénusz már együtt áll a Plútóval, a Marssal és a Neptunnal való harmonikus fényszögeik azonban a pozitívabb megélési lehetőségeknek is teret adnak. A tudatos igyekezet, az önfegyelem, önmérséklet megint csak kulcsfontosságú. Lehet és kell hallgatni a megérzésekre, a feszültségeket tombolás helyett konstruktív irányba terelni, tudatosan növelni az állóképességet, igyekezni kihozni a lehető legjobbat az adott körülményekből, gondosan gazdálkodni a forrásokkal, stb. Ez egyébként egész hónapra , sőt a Vénusz teljes, Bakon való áthaladására érvényes.

A Mars újholdképletben is érvényesülő, de csak később bepontosuló fényszögei (december 6 -án szextil a Plútóval, december 8-án kvadrát a Jupiterrel) szintén ezt a kettősséget hordozzák. Urával, a Plútóval való kapcsolata megnöveli hatékonyságát, teherbírását, állóképességét. A Skorpió érzelmi motivációi a Bak gyakorlatiasságával párosulnak, a Neptun által is felfokozott megérzéseit kézzelfogható módon kamatoztathatja. Így sikerülhet ellenállni a Jupiter kvadrát természetéből fakadó túlzásoknak, a kockázatvállalási kedv megfontoltsággal párosul. Kevésbé szerencsés, ha a diszharmonikus Jupiter- hatás a szélsőségeket, a sors kísértésére való hajlamot, a gátlástalanságot, túlkapásokat növeli. Mi tagadás, ez is benne van a pakliban.

A valóságtévesztés veszélyére figyelmeztet a Merkúr (december 7) és a Nap (december 12) Neptunnal képezett kvadrátja is a hónap első két hetében. Mint más bejegyzésekben már szó volt róla, a Nyilasnak és a Halaknak, a Jupiternek és a Neptunnak közös vonásuk, hogy a dolgokat olyannak látják, amilyennek éppen akarják. (Ld Arroyo, Liz Greene) Van, amikor a hit kívánságaik szerint képes átalakítani a valóságot, van, amikor nem. Most nem annyira. Van, amikor a rózsaszín szemüveg csak egy kisebb gödröcskét takar el, van, amikor egy szakadékot. Most esélyesebb a szakadék. A Merkúr 11-i, a Nap 20-i szextilje a Jupiterrel feltételes módban óv meg a zakózástól. Mondjuk, olyan esetekben, ha az ember a józan eszét, ítélőképességét is használja.
December 11 : első Vénusz- Plútó együttállás

Hádész és Perszephoné, görög vázakép

A Vénusz és a Plútó első együttállására december 11-én kerül sor, a Bak 25°-án. Másodszor december 25-én találkoznak, amikor a Vénusz már tolat, a harmadik együttállás pedig jövő március 3-án jön létre. Az asztrológusok a világ minden táján hasonlóan látják ezt az eseményt, az alábbi gondolatokat egy amerikai blogon találtam. Szeptemberi poszt. Nyilván, a konjunkciónak, akárcsak a Vénusz Bakban való tolatásának párkapcsolatokra, közérzetre, társasági életre, a bolygó uralma alatt álló foglalkozásokra is hatása van, itt most egy specifikus mundánasztrológiai témát domborítanék ki.

„Különösen december ad okot aggodalomra, amikor is egy jelentős pénzügyi folyamat veszi kezdetét és/vagy ismétlődik meg. December 11-én kerül sor a Vénusz és a Plútó három találkozójából az elsőre. A Vénusz december 19-én retrográdba vált, majd karácsonykor újabb pontos Vénusz és Plútó együttállás jön létre.

Megjegyzés: A Vénusz a kapcsolatok bolygója – az emberekkel és a pénzzel áll összefüggésben, beleértve a banki tevékenységet, a valutát és a megtermelt jövedelmet. A Plútó általában a hatalom, az irányítás, a halál és az átalakulás bolygójaként ismert. Emellett a Plútó képviselheti az adósságot, a másoktól származó pénzt, az adókat, a traumatikus eseményeket és a felfordulásokat. Kombinációjuknál ezen energiák hangsúlyozottan és szuperkoncentráltan érvényesülnek.

Visszatekintve a történelemben, vegyük 1987. október 19-ét, amikor a Dow Jones ipari átlaga 22,6%-ot esett, és a Vénusz együtt állt a Plútóval a Skorpió 9°-án. Az a “fekete hétfő” egy nagyszabású, egynapos esemény volt, amelyre szintén nagy hatással volt a Skorpió jegy, mivel a modern asztrológiában a Plútó uralma alatt áll.

Idén, 2021 decemberében a Vénusz több napon keresztül kapcsolódik össze a Plútóval a Bakban. És ez a kecske a Szaturnusz fennhatósága alatt áll, így bizonyos értelemben olyan, mintha a Szaturnusz a Plútóval képezne együttállást. Emellett a Bak és a Szaturnusz a kormányzat és az üzleti élet területeit uralja. (Ford. megj: Nem egészen, mert az alfabetikus zodiákus, bolygó = jegy = ház koncepció nem alkalmazható automatikusan. Az viszont tény, hogy a december 4-i újhold képletében a Vénusz a Bak 22°19′-en áll, majdnem ugyanott, ahol a 2020 január 12-i Szaturnusz- Plútó együttállás végbement).

A Skorpió/Plútó erőszakot és katarzist sugall, míg a Bak/Szaturnusz korlátokat, megszorításokat és leckéket. Sajnos nem néz ki vidám, könnyed ünnepi időszaknak.

Ha felidézzük, mi történt nem sokkal a 2020. január 12-i nagy Szaturnusz-Plútó együttállás után (emlékeztek a világjárvány bejelentésére?), 2021 decemberében talán mindama kormányzati szabályozásoknak és támogatásoknak a hozadékai tetőzhetnek, melyeket a Covid-19 színre lépése óta zárlatok, ösztönző pénzek, új törvények, törvényjavaslatok, infláció stb. formájában tapasztaltunk.

A Vénusz és a Plútó 2021. december 6. és december 31. között a Bak 25°-ának közelében lesznek, szűk, 2°-os hatókörön belül. Szokatlanul hosszú ideig. Bármi is történjék az Egyesült Államokban és a nagyvilágban ebben a hónapban, minden bizonnyal hatással lesz a 2022-es évre és az azon túli jövőre. Remélem, hogy a fenyegető adósságválság és más függőben lévő számlák már jóval ezen időszak előtt megoldódnak”.

Érdemes lesz tehát nem csupán figyelni, hanem nagyon-nagyon tudatosan, fegyelmezetten kezelni az előttünk álló időszakot.
Személyes szinten a Vénusz- Plútó együttállások rendszerint felfokozzák az érzelmeket, szenvedéllyel, motivációval ajándékoznak meg. Ez jó esetben azt jelenti, hogy a számunkra fontos kapcsolatok, ügyek mellett a legvégsőkig kitartunk, a nehézségektől sem visszariadva. A szakmai, üzleti sikerekért, kedvezőbb helyzetbe jutásért, társadalmi emelkedésért (Bak analógiák) keményen megdolgozunk.

Kevésbé szerencsés, ha megszállottá tesz, így nem tudunk lekattanni azokról a személyekről, irányokról sem, amelyek hiábavalósága már egy óvodás számára is nyilvánvaló. ( Bővebben: Megszállott szerelem) A kombináció másik veszélye, ha rideg számítás kerekedik felül az emberiességi, érzelmi szempontokon, magunkkal és másokkal szemben kíméletlenek, részvétlenek vagyunk, társulásainkat kizárólag haszonelvű szempontok motiválják. (A megkülönböztetés képessége ebben az esetben is fontos, hiszen destruktív kapcsolatainkkal és saját rossz szokásainkkal szemben a lehető leghatározottabban kell fellépnünk. Energiavámpírokat lepattintani pedig – bukkanjanak fel akár párkapcsolatban, baráti körben, akár szakmai, üzleti interakciók részeként – nem részvétlenségre, hanem egészséges önértékelésre, jó érzékkel, jó helyen, jókor megvont határokra vall.)

Bár minden évben van Vénusz – Plútó együttállás, az ideit illetően hasznos lehet felidézni a 2019 december 10-i Szaturnusz-Vénusz-Plútó hármas találkozót, a 2020 január 12-i Szaturnusz – Plútó konjunkció felvezetőjét.
December 12 – újabb üstökös? 

Johannes Hevelius : Kometenbuch , 1587

Ha minden igaz, december 12 körül újabb üstököst láthatunk, a Leonardot, amely legutóbb 70 000 éve járt errefelé. Sajátos nyomatékot adna a Vénusz -Plútó együttállás- R Bak Vénusz, Szaturnusz – Uránusz kvadrát bepontosulás kombónak. A tradicionális és klasszikus asztrológiai irányzatok igen kedvezőtlennek tartják a „szakállas csillagokat”; háborúk, járványok, ínség, természeti csapások ómeneit látják bennük. Hogy az egyébként gyönyörű Neowise-hoz mi minden kapcsolódott, láthattuk 2020 nyarán. (Persze, bőven volt ott más is, Szaturnusz- Plútó együttállás, Szaturnusz – Uránusz kvadrát, év  második felében R Kos Mars, stb). Az üstökösök felbukkanása asztrológiai módszerekkel nem jelezhetők előre, érkezésük az utolsó pillanatokban derül ki. Ha mégiscsak idelátogat a Leonard, és időm is lesz, talán írok részletesebb összefoglalót is a témáról.
.Mars a Nyilasban : december 13 – 2022 január 24

A valóságérzék, praktikus megközelítésmódok, egészséges veszélyérzet azonban még nagyobb kihívásokkal szembesül, azt követően, hogy december 13-án a Mars belép a Nyilasba. Skorpió-beli, idei tranzitja, valljuk be, kissé viszontagságosra sikeredett, így sokan fogadják megkönnyebbült sóhajjal ezt a jegyváltást. A vidám kentaur által teremtett légkör összhangban van az ünnepi időszak jellegével, de azért túl is lőhetünk a célon. Ha az előző hetekben azt tapasztaltuk, befülledtek, leálltak a dolgok, most úgy érezhetjük, csak kicsit kell rásegítenünk és újra felvehetjük a fonalat. Valamilyen szinten így is van; az október végi – november elei Mars- Szaturnusz kvadráthoz képest az év végi Mars-Szaturtnusz szextil valóságos felüdülés. Így, ha lesznek is korlátozások, talán lesz valamelyes mozgásszabadság. Olyanfajta utazási lehetőségek, társasági élet, amilyen a Nyilas karakterének megfelelne, nem biztos. (A Vénusz- Plútó együttállások ugyanis éppenséggel visszaesést jelezhetnek a társasági programokban, szórakozásban, és az ilyen ágazatok válságával is összefüggésbe hozhatók. A Bak Vénusz mellett a Nyilas bolygók pazarlási kedve sem tud maradéktalanul megélődni, ami persze növelni fogja a frusztrációt. A konteókra való fogékonyságról, és a velük megideologizált rendbontásokról már nem is beszélve.)

Ettől függetlenül, a tranzit pozitívumait kihasználva, energiaállapotunkat sporttal, természetjárással növelhetjük-már amennyiben az időjárás megengedni. A lelkesedést, motivációt is könnyebb visszaszerezni, egyszersmind azonban nehézséget okozhat, hogy ki is tartsunk a kitűzött célok mellett. Hajlamosak lehetünk gondolkodás nélkül beleugrani a vonzónak tűnő projektekbe, rábólintunk a túl szépen hangzó ígéretekre. Meglehet, jó ötlet ezeket a spontán impulzusokat követni, de sok esetben megtörténhet, hogy ami elsőre pofonegyszerűnek, kockázatmentesnek tűnik, a későbbiekben már nem fog gördülékenyen működni. Érdemes szem előtt tartani azt is, hogy a spontán és kalandvágyó viselkedés nem csupán a szabadság szeretetéből vagy bátorságból fakadhat. Lehet annak a bizonyítéka is, hogy a legkevésbé sem törődünk feladatainkkal, kötelezettségeinkkel, valamint az ezek alól való kibújás következményeivel. Jelen helyzetben ez saját és mások életének veszélyeztetése is lehet.

Merkúr a Bakban : december 13 – 2022 január 2, majd tolatása miatt január 27- február 14
Beszédes egybeesés, hogy ugyanezen a napon a Merkúr belép a Bakba, ahol jövő évi tolatása miatt a szokásosnál hosszabb időt tölt. Ez a jegy egyébként sem száguldozásáról híres, ennél a tranzitnál azonban még inkább megtörhet a lendület. Haladni persze lehet, lépésről lépésre, a realitásokat figyelembe véve, módszeresen építkezve, neadj’Isten a legjobbaknál sokkal kevésbé jó, vagy egyenesen tragikus forgatókönyvekkel is számolva.
December 19 : telihold az Ikrekben

A december 19-i Ikrek telihold (Bp 05:35) is inkább zűrzavarra utal, mint felhőtlen óévbúcsúztatásra. (Más kérdés, hogy a még mindig érvényesülő Mars- Jupiter kvadráttal, a Neptunnal csatározó fővilágítókkal, a Bak Vénusszal és Plútóval kvinkunxot képező Holddal jelen lehet egy bulizunk, ha beledöglünk is típusú erőlködés, a szó átvitt és konkrét értelmében is.
Természetesen vannak pozitívumok is; a Nap szextilben, a Hold trigonban van a Jupiterrel, így zsákutcák helyett értelmes célok felé vezetőkön is el lehet indulni. A 20-án bepontosuló, de már érződő Merkúr- Uránusz trigon jóvoltából váratlan lehetőségek oldhatják a Szaturnusz-Uránusz kvadrát patthelyzeteit. Ezek megragadásához azonban kalandvágy mellett kell némi józanság, gyakorlati érzék is, blöffök helyett pedig valós készségeket kell villantani.

Telihold az Ikrekben, 2021 december 19, Bp 05h35
Retrográd Vénusz : december 19- 2022 január 29

Az élj a mának görcsös igyekezete már csak azért sem vezet túl messzire, mert a Vénusz másnap hátraarcot vág, és elkezdi január 29-ig tartó tolatását. A retrográd Vénusz tranzit sajátosságaival külön bejegyzés foglalkozik a blogon. Nagyon röviden, ilyen időszakokban átértékeljük társas kapcsolatainkat, leginkább a párkapcsolatot, értékrendünket, anyagiakhoz való viszonyunkat, önértékelésünk is átalakulásokon megy keresztül. Ezek a folyamatok rendszerint nem gondtalan ejtőzés közben szoktak felmerülni. Általában jön egy fejbekólintás; ami a Plútó szomszédságában akár egészen durva pofára esés is lehet. Ezek a sebek nem feltétlenül szoktak 8 napon túl begyógyulni – van amelyik életünk végéig elkísér. A Plútó már csak ilyen. Érzelmi téren elég sajátos megszállottságok szoktak adódni, lekattanni nem tudunk, de abban a mederben haladni sem, amerre eddig; anyagiakat illetően az orbitális padlót fogások szintén gyakoribbak, mint a lottó ötösök. (Vannak persze ilyenek is, az Alvilág Ura ugyanis meglehetősen jómódú, de azért nem az a javait két kézzel szóró típus.) És sajnos a halállal való szembesülés sem mindig szimbolikus formában történik.

Bak Vénusz esetén vannak aztán olyan kulcsszavak is, mint az értékállóság, tartós értékek, hagyomány, bevált, nehéz időkben is működő kapcsolatok….az eldobhatóság, az instant megoldások kultuszában szocializálódott tömegeket jó eséllyel késztetheti gondolkodásra egy ilyen tranzit. Főleg ha, mit tesz már megint az fránya véletlen, egy világjárvány kellős közepén, gazdasági válság már nem is annyira küszöbén, hanem inkább az előszobájában, vagy egyes helyeken éppen a nappalijában ér…
December 21 : téli napforduló

A Nap december 21-én , helyi idő szerint 17:00-kor lép be a Bak jegyébe. Ezzel asztrológiai értelemben is elkezdődik a tél. Mint már többször szó volt róla, a napforduló / napéjegyenlőség képletek igen jelentősek, hosszabb távú, időszakokra utalnak.Téli napforduló esetén a tavaszi napéjegyenlőségig hátralevő időintervallumról van szó .

Téli napforduló, 2021 december 21, Bp 17h

Lehet, hogy lesz róla részletesebb bejegyzés is, most csak néhány gondolat. A képlet legszembetűnőbb sajátossága egy I házas Rák Hold-Vízöntő Jupiter-Nap közötti Yod, fókuszbolygóként a Holddal. A rossz közérzet, bizonytalanság, mindenre ugró túlérzékenység tehát elég masszívan jelen van, mondhatni ezek a legbiztosabb pontok. A Hold szembenállást képez a VII. házban levő Vénusszal és a Plútóval, így a még inkább kiéleződő ellentétek is adottak. A sárdobálás, egymást kikészítősdi, kollektív paranoia maximumra kapcsol, nem mintha eddig idilli lett volna a légkör. Közéleti, diplomáciai botrányok is lehetségesek. A 8-as házas támadott Szaturnusz arra utal, hogy a járványnak még mindig lesznek áldozatai, bár a helyzet talán inkább kontroll alatt tartható, mint az előző hónapokban. Konszolidálódásra tett kísérletek zajlanak, talán nem is teljesen eredménytelenül, de a 25-én újra bepontosuló Szaturnusz- Uránusz kvadrát arra utal, hogy még lehetnek olyan, megrázkódtatást okozó meglepetések, amelyek komoly munkát adnak a tavaszi napéjegyenlőségig. A X-es házban, az MC közelében álló Neptun alapján úgy tűnik, kormányzati szinten kevesebb a magabiztosság mint az őszi napéjegyenlőség -képlet idején, ködösítésből viszont túlkínálat van. Nincs teljes irányvesztés, több-kevesebb erőfeszítéssel sikerül kézben tartani folyamatokat (Mars-Szaturnusz szextil), de kialakulat irányok sem. Az itthoni és a nemzetközi környezet is nagyon képlékeny.
December 25: Szaturnusz- Uránusz kvadrát, Vénusz – Merkúr-Plútó együttállás

A karácsonyi ünnepek egy speciális ajándékcsomagot tartogatnak, ami gyaníthatóan nagyot fog szólni, és nem csak hazai viszonylatban. A Szaturnusz – Uránusz kvadrát újra, harmadszorra is bepontosul. Persze, mivel két lassú bolygóról van szó, egész hónapban erőteljesen érződik. Az elmúlt 12 hónap folyamán nagyjából láthattuk hozadékait: nagyszabású gazdasági átalakulások- inkább az összeomlás mint a prosperitás irányába, boruló társadalmi struktúrák, értékrendek, bizonytalanság, nehezen kordában tartható indulatok, természeti katasztrófák. A blogon elég sok bejegyzés foglalkozik a Szaturnusz- Uránusz fényszögek dinamikáival és az általuk fémjelzett ciklusokkal. Általánosságban sok mindent lehet mondani róluk, konkrét, esemény orientált előrejelzéseket sokkal nehezebb készíteni. Nem is vállalkozom rájuk ebben az esetben sem.

Abban azonban majdnem teljesen biztos vagyok, hogy a Vénusz és a Plútó újabb együttállásával kombinálódva valami nagyon ütőssel kell számolni. Ez a második konjunkció, tehát a december 11-i találkozó témái megismétlődnek. Képbe kerül a Merkúr is, amely 29-én a Vénusszal, 30-án a Plútóval találkozik; aztán január 30-án, egy nappal az után, hogy a Vénusz direktbe váltott, az Isteni hírnök újra eléri a Plútót, február 12-én pedig már direktben haladva találkozik vele. Olyasmiről lesz tehát szó, amivel egész tél folyamán kell majd számolnunk, és nem biztos, hogy sok örömöt lelünk benne. Valamilyen szintű gazdasági lecsüccs borítékolható (e tekintetben tanulságos pl visszaolvasgatni a Vénusz november 5-i Bakba lépését kísérő híreket), a légkör tovább durvulhat, és lévén, hogy a Plútó nemcsak az átalakulás, hanem az elimináció princípiuma is, lehetnek bizony lezárások, gondok a kereskedelmi kapcsolatokkal, stb. Fegyveres konfliktusok ilyen állásoknál általában valószínűek, vannak is bármikor robbanásra kész lőporos hordók.

Egyéni szinten több a választási lehetőség mint kollektíve: minél kevésbé mozog együtt valaki a tömeggel, annál jobban jár. A szintén aznap bepontosuló Mars – Szaturnusz szextil a folyamatok valamelyes irányíthatóságát sugallja. Ettől függetlenül a gazdasági helyzet, az itthoni és a nemzetközi légkör, a lehetőségek és a korlátok mindnyájunkra hatással vannak. És persze, az ilyen állásoknál szokásos érzelmi hullámvasutazások, tisztázási, lezárási folyamatok sem maradhatnak el. Év végén egyébként is ajánlott egy konkrét és átvitt értelemben vett nagytakarítás; az idei kiadósra fog sikerülni.
Jupiter a Halakban : 2021 december 30- 2022 május 10; 2022 október 28 december 20

De van egy jó hír is az év utolsó napjára: a Jupiter elhagyja a Vízöntőt, és visszatér a Halakba. (Tavaly tavasszal-nyáron kaptunk némi ízelítőt ebből az energiából). A jegyváltásról talán lesz külön poszt, most annyit, hogy a nagylelkűségéről híres bolygó az asztrológia hagyományai szerint is otthon érzi magát a Halakban. Akárcsak egy messze földről érkezett nagybácsi, ezúttal is ajándékokkal megrakodva tér haza és mi tagadás, e megpróbáltatásoktól időszakban el is kell segítsége. Miközben azonban hálásan fogadjuk adományait, egy pillanatra sem feledkezhetünk meg a népi bölcsességről, miszerint amit szabad Jupiternek, nem szabad az ökörnek. Az istenek legbőkezűbbikének ugyanis gyarlóságai is ugyanolyan mérhetetlenek, mint erényei, ezért ha nem vagyunk képesek ellenállni túlkapásainak, nemhogy a kínálkozó lehetőségeket nem leszünk képesek kihasználni, hanem még azt is elveszíthetjük, amivel eredetileg rendelkeztünk.

Halakon való áthaladása kiegyensúlyozottabbnak ígérkezik majd, mint Vízöntőbeli tranzitja. Utóbbi ugyanis év elején, a Marssal és az Uránusszal való huzakodása idején tovább fokozta a Szaturnusz-Uránusz kvadrát szélsőségeit, év közben pedig egy-egy ráadás-rengéssel zárta az idegtépő sorozatokat. (Ld Oroszlánban és Skorpióban haladó bolygókkal létrejött Szaturnusz- Uránusz T-kvadrátok). Mostani, lassú bolygókkal képezett aspektusai inkább enyhülést és kapaszkodókat hoznak. De csak feltételes módon:

Jupiter – Uránusz szextil : 2022 február 17, Halak – Bika 11°13
Jupiter – Neptun együttállás: 2022 április 12, Halak 23°59 – egyszersmind egy új Jupiter- Neptun ciklus kezdete is
Jupiter- Plútó szextil : 2022 május 3, Halak – Bak 28°36

Mint Dawn Bodrogi blogomon magyarul is elérhető, A Jupiter és Mr Hyde című írásában részletesen szó volt róla, a Nagy Jótevő egyik legproblémásabb oldala a fedezet nélkül való ígérgetés, csodavárás, túlzott kényelemszeretet, aminek nagy padlótfogás is lehet a vége. Neptunnal való találkozója fokozza ezeket a kockázatokat (ld Stephen Arroyo és Liz Greene oldalamon elérhető írásait a Jupiter – Neptun aspektusokról. ) Mielőtt túl komolyan vennénk hangzatos ígéreteit, nem árt szem előtt tartani, hogy 2022 első fele talán elműködgethet, javulásnak is indulhatnak dolgok, de az ígéretes folyamatokat őszre lelassítja az Ikrekben tolató Mars. Az újabb földrengéseket a 2022 második felében újra egzakt Szaturnusz- Uránusz kvadrát garantálja.

Tervezni, építeni, újraépíteni persze lehet, de a realitások között maradva, folyamatosan számolva a bizonytalansággal és a bármikori összeomlásokkal. Egyéni szinten, amíg a Jupiter a Halakban vándorol, leginkább azáltal hangolódhatunk rá a bolygó energiáira, ha megbízunk megérzéseinkben, szabadjára engedjük képzeletünket és együttérzéssel viseltetünk minden érző lény iránt, saját magunkat is beleértve. Valamilyen művészeti irányzat gyakorlása, elsősorban a zene vagy a festés, akár hobbiként is – megnyitja intuitív csatornáinkat, akárcsak az ima, meditáció, önkéntes áldozathozatal, introverzió.
Fontosabb bolygóállások

December 1 – a Neptun direktbe vált
December 2 – Merkúr – Uránusz kvinkunx
December 3- Nap- Uránusz kvinkunx
December 4 – újhold és teljes napfogyatkozás a Nyilasban
December 6 – Mars- Plútó szextil
December 7 – Merkúr – Neptun kvadrát
December 8 – Mars – Jupiter kvadrát
December 11 – Vénusz D -Plútó együttállás
December 12 – Nap- Neptun kvadrát
December 13 – 2022 január 24 : Mars a Nyilasban
December 13 – 2022 január 2 : Merkúr a Bakban
December 18 – telihold az Ikrekben
December 19 – 2022 január 29: a Vénusz tolatása a Bakban
December 20 – Nap- Jupiter szextil
December 20 – Merkúr – Uránusz trigon
December 21- téli napforduló, a Nap a Bakba lép
December 25 – Szaturnusz – Uránusz kvadrát
December 25 – Vénusz R- Plútó együttállás
December 26 – Merkúr – Neptun szextil
December 29 – Mars-Uránusz kvinkunx
December 29 – Vénusz – Merkúr együttállás
December 30 – 2022 május 10 : Jupiter a Halakban
December 30 – Mars-Szaturnusz szextil
December 30 – Merkúr – Plútó együttállás
Kapcsolódó

Újhold és teljes napfogyatkozás a Nyilasban – 2021
Aphrodité a tükörbe néz: általános tudnivalók a Vénusz retrográd időszakairól
Szaturnusz- Uránusz ciklusok tematikus oldala
Szaturnusz – Uránusz kvadrát- általános tudnivalók
Szaturnusz – Uránusz ciklusok – Jessica Davidson
Szaturnusz és Uránusz : összeütközés a valósággal (Charlie Obert)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!