Telihold a Bakban – 2018 június 28

A június 28 -i telihold a Bak 06°28′ -án teljesedik ki, magyarországi idő szerint 6h 52′ -kor. A teliholdképletben a Nap szembenállást képez a Szaturnusszal (a fényszög előző nap pontosult be), a Hold pedig együtt áll vele. A két fővilágító szoros és feszült kapcsolata a kozmikus tanítómesterrel fontos vizsgahelyzeteket jelezhet.

A teliholdak az újholdnál elkezdődött folyamatok kiteljesedésével állnak kapcsolatban. Még egy akkoriban elkezdett, 28 naposnál hosszabb távú projekt esetén is megmutatkozhatnak az első, látható eredmények. Mint a június 13-i újholdhoz kapcsolódó kártyavetésben már szó volt róla, a jelenlegi holdciklusban fontos szerepet kapott a Halál kártyája. Ez a Tarot – lap általában nem fizikai értelemben vett elmúlást jelez, de szoros kapcsolatban áll a lezárásokkal, leválásokkal, folyamatok természetes végével. Ahhoz, hogy új életszakaszba lépjünk, elkerülhetetlenül be kell járni ezt az utat. A telihold oppozíciós fényszöge és a Napnak meg a Holdnak a Szaturnusszal képezett erőpróbáló kapcsolata szintén jelezhet ilyen forgatókönyveket.

A Nap- Szaturnusz szembenállással egy korábbi bejegyzés foglalkozott részletesebben. A két bolygó erőpróbáló kapcsolatai (együttállás, szembenállás, kvadrát) az év fontos fejlődési szakaszainak mérföldkövei, egyszersmind a felelősségvállalás, tehertétel, valamilyen megmérettetés kérdéseit is feszegetik. A nyomás fokozódik, különféle autoritásszemélyek (apa, szülőfigurák, hatóságok, elöljárók, főnökök, stb) indokolt vagy irreális követelésekkel bombáznak, melyekre, alkatunktól függően vagy oly módon reagálunk, hogy 24 órából 48-at hajtunk, vagy pedig megpróbálunk cseles megoldásokat találva kibújni a felelősség alól. Természetesen egyik véglet sem szerencsés. Kötelességeinknek, különösen ezekben a kritikus napokban legjobb, ha maradéktalanul eleget teszünk, ugyanakkor határainkat is tanácsos megvonnunk.

A Hold – Szaturnusz együttállás sem kimondottan kellemes bolygókapcsolat, de a Szaturnusz többi, erőpróbáló aspektusához hasonlóan segíthet rálátni, hogyan is állnak a dolgok valójában (ahhoz képest, ahogy szerettük vagy reméltük volna). Ez a felismerés ritkán szokott feldobni, de nélkülözhetetlen lehet a továbblépéshez.

A Hold amellett hogy az érzelmek, hangulatok, lelki élet jelölője, utalhat az anyára, idősebb nőkre, gyerekkorra, otthonra, családra, múltra is. Bár mindenkinél más és más életterületekre esik a telihold, és képlete egyéni sajátosságai szerinti témákkal, megélési módokkal szembesül, az előbb felsorolt analógiák valamilyen értelemben szintén előtérbe kerülhetnek. Olyan feladatok, életérzések kapcsolódnak hozzájuk, amelyekkel foglalkozni kell.

A Bak- Rák tengely a felnőtt- gyerek polaritással is analógiában van. Ez az ellentétpár személyiségen belül épp úgy megjelenik, mint a külvilágban. Így téma lehet a belső gyermek – belső felnőtt közötti kapcsolat is. Ez többek között akkor működik egészséges módon, ha a felnőtt tápláló, védett környezetet biztosít a gyerek számára, ahol kreativitása szabadon kibontakozhat. Ez a külvilágban szükségessé teheti azoknak a támadási felületeknek a megszüntetését, amelyek kiszolgáltatottá tettek, akadályoztak. A folyamat önmagában is régi sebeket téphet fel, különösen akkor, amikor a belső felnőtt, a belső szülő egészségesebb az illető hús- vér családjánál, és az egészségesebb új életszakasznak éppenséggel azoknak a szálaknak az elvágása az alapfeltétele, amelyek a szeretetlen otthonhoz, mostohaként viselkedő szülőkhöz/ őket helyettesítő figurákhoz, pl. partnerhez, felettesekhez, stb kötöttek. Lehet szó olyan szokások, beidegződések, minták elvágásáról is, amelyekben „otthonosan” mozgunk, de a legkevésbé sem szolgálják javunkat.

Az érzelmi mélypontokig, depresszióig fajuló nyomott kedélyállapotok, az alacsony energiaszint, a mások által felállított korlátokba ütközés és/vagy a saját határaink megvonásának szükségessége, a felelősségvállalás kérdései a Hold – Szaturnusz fényszögeknek is fontos témája. (A Nap – Szaturnusz aspektusokkal ellentétben itt nem annyira racionálisan, tudatosan, hanem érzelmileg, ösztönösen reagálunk rájuk. Az ösztönös, érzelmi reakciók elnyomása, elfojtása egyszersmind probléma is lehet.)Bár nem egzakt, a Szaturnusz és az Uránusz föld trigonja enyhítheti a nyomást. Ez a fényszög 2017 folyamán tűz jegyekben, az akkor Nyilasban tartózkodó Szaturnusz és a Kos Uránusz között hatott, kezelhetőbbé téve az időszakra jellemző hullámvasutazást. Mint a témával foglalkozó többi bejegyzésben már szó volt róla, a Szaturnusz segít elfogadható, megvalósítható formába önteni az Uránusz extravagáns elképzeléseit, az Uránusz pedig megóvja a szaturnikus struktúrákat a bemerevedéstől. Ez a kiszámítható kockázat, az általánosan elfogadott szabályok és normák keretei között érvényesülő egyéniség formációja. Jóllehet a nyár nem szűkölködik az elsöprő erejű – és nem mindig jó irányban zajló változásokban, önfegyelemmel, realitásérzékkel, megfelelő helyre és időben irányított energiával, jól csoportosított tartalékokkal no meg némi intuícióval a hullámverés közepette is teherbíró struktúrákat lehetett létrehozni. A régi témák újszerű megközelítésmódja, eredeti ötletek, humorérzék, szellemesség szintén segíthet választ találni az erőpróbáló fényszögek kihívásaira. Az eredmények eléréséhez azonban jó adag türelemre, kivárásra és hosszú távban való gondolkodásra is szükség van.

A Neptun – Jupiter trigon, amely július elején a Rák Nap részvételével egy újabb nagy víztrigonná áll össze, szintén arra utal, hogy a türelem, beleérzőképesség, a belső hangra való odafigyelés – pl. az álmok üzenetének értelmezése, a belső képek kreatív feldolgozása formájában sokat enyhíthet a nyomáson.A Mars, a cselekvés, önérvényesítés, harc jelölője június 26-án kezdett tolatni – ami szintén arra utaló jel, hogy ez nem a kezdeményezés, a látványos előrelépések időszaka. Mint a Vontatott, lassú nyár című bejegyzésben már szó volt róla, jelenleg inkább a múlttal való szembesülés, az elvarratlam szálak elvarrása, a részletek aprólékos kidolgozása, az esetleges hiányosságok korrigálása a feladat. Sajnálatos módon azonban az Uránusz uralma alatt álló Vízöntő Mars szokásos formájánál is türelmetlenebb. Az Oroszlánban haladó bolygókkal és urával, az Uránusszal képezett nehéz fényszögei kritikátlan tekintélyrombolásra, a felelősség elhárítására vagy az előle való kifejezett menekülésre is hajlamosíthatnak. Mondani sem kell, hogy az ilyesmiknek ebben az időszakban súlyosabb következményei vannak, mint általában. A kanyarokat nem éri meg levágni.
 

Kapcsolódó

 

A Tarot a június 13-i újholdról

Vontatott, lassú nyár

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

Nap – Szaturnusz szembenállás

A Mars tolatása a Vízöntő jegyében – 2018 nyár

Tűzvihart, jégesőt tartogat a nyár: a Vízöntő Mars szembenállása az Oroszlánban haladó bolygókkal

Nehezen összehangolható ellentétek: fix T kvadrát – 2018 nyár

Mars – Uránusz kvadrát – 2018 nyár

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!