Újhold a Halakban: a következő lépés a Tarot tükrében

A Tarot útmutatásai a március 17-i Halak újhold által jelzett „következő lépésekről”. Erre a négylapos vetésre újholdkor szoktam sort keríteni, hogy képet kapjak az előttem álló 28 nap prioritásairól. A kártyavetés a következő újholdig, április 16-ig terjedő időszakkal kapcsolatos útmutatásokat tartalmaz. Az újholdnál elkezdődött folyamatok teliholdkor, március 31-én tetőznek. Új kezdetekre a teliholdig terjedő időszak alkalmas, főleg az első holdnegyedig (március 24) hátralevő napok.

Kiindulópont: Kelyhek Királya

A kártya a víz elem férfi oldalát jelképezi. A Halak stellium időszaka, hacsak nem vesztünk el az illúziók és vágyfantáziák labirintusában, kitűnő alkalmat adott arra, hogy egészséges kapcsolatba kerüljünk tudattalan áramlatainkkal, intuícióinkkal, érzelmeinkkel. Ily módon álmokon, meditációs élményeken keresztül, vagy más lelkigyakorlatok, kreatív tevékenységek révén útmutatást kaphattunk, hogyan kezeljünk egy bizonyos helyzetet, személyt.

Kiindulópontként utalhat közelmúltbeli élethelyzetre, amikor is valamilyen sérülést, frusztrációt szenvedtünk el. Nem sokkal újhold után a Mars átlépett a praktikus Bak jegyébe. Ez azt is jelentheti, hogy nem csak felismerjük: módunkban áll elhagyni megpróbáltatásaink helyszínét, hanem praktikus lépéseket teszünk a helyrejövetel irányába.

Mi nem javallott most : az Uralkodó

Míg az Uralkodónő az anya, az Uralkodó az apa alakját személyesíti meg: az autoritást, hatalmat, férfi teremtőerőt, anyagi jólétet. Alakja részben Zeusszal mutat rokon vonásokat, aki a javak mellett törvényekkel és szabályokkal is elárasztotta híveit. Arthur Edward Waite, a Rider – WaiteTarot „atyja” a Kos jegyet rendelte a Nagy Arkánum e negyedik lapjához, mások, pl. a szintén ezzel a paklival dolgozó Hajo Banzhaf a Bakot. Mindkét megállapításnak van realitása – hozzám Banzhaf értelmezései állnak közelebb.

Ebben a kontextusban a lap arra utal, hogy még nem jött el elképzeléseink gyakorlati megvalósításának az ideje, nem most kell mindent ellenőrzésünk alá vonni, és az autoritásszemélyek, hatalmi struktúrák, saját felelősségeink, feladataink elleni lázadozás sem túl kifizetődő. Bővebben: Márciusi előrejelzésEhelyett ez a fontos : Érmék Lovagja

A kártya jelképezte légkört valóságérzék hatja át, melyben lépésről lépésre tartós, megbízható értékek hozhatók létre. Utalhat olyan élethelyzetekre, melyekben látszólag hosszú ideig nem történik semmi változás (ilyen lehet az idei, sok feszültséget tartogató retrográd Merkúr időszak, és a Bak Mars, Szaturnusz együttállással fűszerezett tranzitja) mégis javunkat szolgálják, az általa jelölt események lassan bontakoznak ki, de az eredményre nem panaszkodhatunk. (A gyümölcs majd akkor érik be, amikor április közepén, a Mars és a Plútó együtt áll és trigont képeznek az akkor már Bika jegyében haladó Vénusszal. Jóllehet az április 16-i újholdképlet is sok feszültséget jelez, a Bikában a Vénusz otthonában van, a Bakban pedig a Mars erőben van, így a befektetett munka busásan megtérül. A Bakban Plútó növeli az erőfeszítések hatásfokát és a gyarapodást is látványosabbá teszi. Minderre természetesen csak akkor kerülhet sor, ha az ezt megelőző időszakban keményen dolgoztunk céljainkért.

A lap esetenként olyan hiányosságainkra is felhívhatja figyelmünket, melyeket az általa jelképezett tulajdonságok révén korrigálhatnánk. Ha pl. folyamatosan túlköltekezünk, ideje visszafognunk magunkat. Ha túl könnyen feladjuk, kitartóbbaknak kellene lennünk, munkánkat pedig lelkiismeretesebben végeznünk.Ide vezet: a Főpap

Amennyiben sikeresen kezeltük az időszak kihívásait, rálelhetünk valódi feladatainkra, képesek leszünk megkülönböztetni a valóban fejlődésünket szolgáló utakat a zsákutcáktól és pótcselekvésektől. A lap az élet értelmének, valódi elhivatottságunk, a velünk megtörtént események mélyebb jelentésének keresésével is kapcsolatban áll, hiszen Cheironhoz hasonlóan még a legnagyobb megpróbáltatásokat is sokkal könnyebben tudjuk elviselni, ha valamilyen értelmes célt szolgálnak. Ebből kifolyólag a közelmúltban megélt, komorabb tapasztalatokat is a helyükön tudjuk kezelni, egyszersmind tudni fogjuk, hogyan őrizzük meg egyensúlyunkat a 2018 folyamán még esedékes hullámvölgyekben haladva is.

Figyelemreméltó, hogy a január 17-i Bak újholdkor szintén a Főpap, a Nagy Arkánum ötödik lapja lett a következő lépés utolsó kártyája. Az akkori újholdképletben jelentős szerepet játszott az előző nap bepontosult Jupiter- Plútó szextil, amely április 14-én, két nappal a Kos újhold előtt, újra egzakttá válik. Min a Saját szerencséd kovácsa című bejegyzésben már szó volt róla, ez a nem túl látványos fényszög jelentős stabilizáló erőt képvisel 2018 folyamán. Mivel március utolsó szakasza és április első fele meglehetősen zűrösnek ígérkezik, erre szükség is lesz. Szextilről lévén szó, ahhoz, hogy bekapcsoljanak a kedvező forgatókönyvek, a mi erőfeszítéseink is nélkülözhetetlenek. Ha azonban már megtettünk minden tőlünk telhetőt valamilyen, számunkra fontos ügy érdekében, a gondviselés segítségére is számíthatunk.

Kapcsolódó

 

Újhold a Halakban – 2018 március 17

Márciusi előrejelzés

A Merkúr áthaladása és tolatása a Kos jegyén

Jupiter – Plútó szextil: a saját szerencséd kovácsa

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!