Nyilasból a Bakba: a kikristályosodás folyamata

Szaturnusz tranzitja a Nyilasban és a Bakban: különbségek és feladatok

A téli napfordulót követően jelentős energiaváltásra került sort: a Szaturnusszal együtt több bolygó is átlépett a Nyilasból a Bakba. Utolsóként a Merkúr hagyta el a kentaur jegyét 2018 január 10-én. Két nap múlva, immár a Bakban együttállást képez a tavaly december 20 óta szintén ott tartózkodó Szaturnusszal. Az isteni hírnök és a nagy tanítómester találkozói mindig jelentőségteljesek: ez alkalomból talán könnyebb megérteni a Nyilas és a Bak Szaturnusz közötti különbséget, valamint az egyik időszakból a másikba való átmenettel járó életérzéseket, feladatokat is. Az Evolving Door oldal bejegyzése az önmagában is Szaturnusz – jellegű kristályosodáshoz hasonlítja ezt a folyamatot.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

„Az emberek azt hiszik, fókuszálni azt jelenti, hogy igent mondunk mindenre, ami történetesen látóterünkben van. Óriási tévedés. Azt jelenti, hogy nemet mondunk százvalahány más jó dologra, ami szintén ott van. Nagyon körültekintően kell választanod. Ami engem illet, egyformán büszke vagyok azokra a dolgokra, amelyeket megcsináltunk és azokra is, amelyeket nem csináltunk meg. Az innováció ugyanis azt jelenti, hogy egyvalami érdekében ezer másra nemet mondunk” Steve Jobs

Mialatt a Szaturnusz a Bakban halad (2017 december – 2020 december), kollektív és személyes szinten egyaránt azzal a kihívással szembesülünk, hogy ragadjunk ki egyetlen, azzal kapcsolatos látomásunkat, mi lehetne, és keressük meg konkrét megvalósításának módját. Szembesülni fogunk Nyilasban való vándorlását kísérő álmaink, elképzeléseink, előfeltevéseink eredményeivel, következményeivel is. A látomás valósággá válik (persze nem mindig pont úgy, ahogy a gyakorlati részleteket elnagyolva vagy teljesen figyelmen kívül hagyva elgondoltuk). Ily módon a saját bőrünkön fogjuk megtapasztalni, mi működik elképzeléseinkből és mi nem. Most kell megfizetnünk majd a konkretizálódás árát is.

A Nyilas aspirációi kézzelfogható lehetőségekké válnak a Bakban, az őt inspiráló eszmék, gondolatok a Bak mottójává válnak, az ideálokból normák lesznek. (Ez elsőre nagyon biztatóan hangzik, de gondoljunk csak bele, hogy a Szaturnusz Nyilasban haladásának időszakában rengetegszer megtapasztalhattuk, hogyan akarnak vallási-és politikai vezetők akár erőszakkal is bizonyos ideológiákat, morális értékeket, normákat rákényszeríteni a világra. A sokféle nézőpont közös vonása valamilyen fajta rideg kérlelhetetlenség, beszűkültség, fanatizmus volt. Csak látszólagos paradoxon, hogy ez alól a Nyilas szellemiségével analóg, magukat haladó szelleműnek, nyitottnak, politikailag korrektnek valló világnézetek sem képeztek kivételt. A másik, semmivel sem rokonszenvesebb végletet a populizmus és az altright szélsőségei  képviselik – ford. megj. Témáról bővebben: A Szaturnusz visszatér a Nyilasba, 2015.szeptember)

 

A Nyilasból a Bakba való átmenet egyszersmind átmenet a lelkes, forró tűz-elemből a komoly, hideg föld elembe is. A váltás a Nyilas optimizmusából, inspirációiból, idealizmusából a komor, keményen dolgozó, hierarchikus Bak birodalmába olyan, mint amikor önfeledten sétálunk a verőfényben, aztán figyelmetlenségből egy gödörben landolunk. A Nyilas időszakban jó móka volt lehetőségek, vonzó eszmék, utak, „mi lenne ha” – k után kutatni. Még semmi sem dőlt el, minden út nyitva állt, lehetett reménykedni. De a Bakban le kell szűkítenünk a lehetőségeket, és ki kell választanunk egy, maximum két dolgot, amelyeket valósággá kell formálnunk. A lehetőségek végtelen tárháza érdekes, inspiráló, de mikor behatároltabbá válnak a körülmények, az energiát át kell alakítani ambícióvá és kemény munkává, ellenkező esetben csalódnunk kell és csüggesztő tapasztalatokban lesz részünk.

De a Szaturnusz mégsem olyan rossz fiú, mint sokan hiszik. Míg a Nyilasban járt, úgy érezhettük, életünk csupa beváltatlan ígéret és soha meg nem térülő befektetés. Vagy, ha nem is voltunk híján az ihletnek, a remélt változások végül  nem következtek be.

Így, amikor a Szaturnusz átlép a Bakba, úgy érezhetjük: valami végre megváltozik. A Bak által megkövetelt kemény munka nem annyira izgalmas és lélekemelő, mint a Nyilas látomásai, de az eredmények kézzelfoghatóbbak, tartósabbak és megbízhatóbbak.

Szóval hogyan alakul át hirtelen a Nyilas által jelzett potenciál a Bakban szubsztanciává? Itt egy analógia, amely segíthet.

Melegebb vízben sokkal több cukrot vagy sót oldhatsz fel, mint hideg vízben. Ha felfőzöd, aztán hagyod lehűlni a cukros vagy a sós vizet, túltelített oldatot készíthetsz. Ez olyan, mint amikor telepakolod életed Nyilas potenciállal. A Bak fázisba átlépve azt akarjuk, hogy kristályosodás révén megszilárduljon. Tehát, amikor már kihűlt a túltelített oldatod, csak egy egészen pici darab kristályra, egy magkristályra van szükséged a kristályosodási folyamat elindításához. Ez varázslatos látvány !

Kristálymagvat dobni a potenciálok tartályába azt jelenti, hogy a szóba jöhető számos lehetőség közül kiválasztod azt, amelyet megvalósítani, fejleszteni akarsz, és csak erre összpontosítasz. Ha szándékaidból, motivációidból, látomásaidból, hitedből, felismeréseidből és annak megértéséből, hogy mit akarsz létrehozni, már elegendő potenciált halmoztál fel, a megvalósítás felé tett lépések olyan folyamatot indítanak el, amelyben minden összeér, ami összetartozik. De megfelelő előkészítés híján látványos eredmények sem várhatók.

A tüzes Nyilas jegyéből átléptünk a földes Bakba. Ez olyasféle lehűsülést is jelenthet, mint amikor a perzselő napsütésből egy hegyi tó hideg vizébe csobbanunk. Vagy beállunk a hideg zuhany alá. Az energiaváltás ilyenkor kicsit lehangoló is lehet, az inspiráció hőjének elvesztése eleinte nyugtalanítóan hat.

De semmi sincs veszve ! A kémia tanúsága szerint a kristályképződés is hőfejlesztéssel jár. Tehát, jóllehet a kristályosodási folyamat nem kezdődhet el lehűlés nélkül, a kristályok létrejötte során újra hő képződik. Hasonlóképpen, mielőtt hozzákezdenénk valami új létrehozásához, kicsit le kell hűlnünk, meg kell nyugodnunk, összeszedettebbekké kell válnunk. Repdeshetsz az örömtől, vibrálhatsz az izgalomtól, de mielőtt aláírod a szerződést és elkötelezed magad, jobban teszed, ha mindkét lábadat megveted a földön – ellenkező esetben ugyanis nem biztos, hogy eléred a vágyott eredményeket. A hőtermelő kristályokhoz hasonlóan, látva hogyan öltenek fokozatosan formát ambícióid, a beteljesülés és a hála érzése tölthet el, a külvilágból érkező elismerés melege pedig tovább táplálja motivációidat és mozgásban tart.
 

Kapcsolódó

 

Most feladták a leckét ! 2017 téli napforduló, Nap – Szaturnusz együttállás a Bakban

Irányváltás – év végi értékelő után (2017. december 25, Vénusz – Szaturnusz együttállás a Bakban)

Térjünk a lényegre ! (Merkúr a Bakban 2018)

Szaturnusz a Bakban (tematikus oldal)

Szaturnusz a Nyilasban (tematikus cikkek)

A Szaturnusz visszatér a Nyilasba – 2015 szeptember ( mundán-asztrológia, közélet)

Szaturnusz – Neptun kvadrát: amikor minden darabokra hullik (2015 – 2016)

Mi az igazság ? Szaturnusz – Neptun – Jupiter , változó T – kvadrát 2016 nyár

Átmeneti állapotban. Szaturnusz – Neptun – Jupiter , változó T – kvadrát 2016 nyár

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!