Merkúr a Bakban: térjünk a lényegre !

2018 január 10-én a Merkúr elhagyta a retrográd árnyék zónáját és átlépett a Bak jegyébe, ahol január 31-ig tartózkodik. A váltás érezhető változásokkal jár: jóllehet az információ áramlása továbbra sem a leggyorsabb, strukturáltabbá, lényegre törőbbé, egyértelműbbé válik, mint az elmúlt két hónap folyamán. A Nyilas elméleti fejtegetései helyett a dolgok praktikus aspektusa, megvalósíthatósága kerül előtérbe. A határidők, mérhető eredmények is nagyobb jelentőséget kapnak.

A Merkúr már közvetlenül Bakban lépését követően megérkezik első, jelentős állomására: január 13-án harmadszorra is együttállást képez a Szaturnusszal. Mint a korábbi bejegyzésekben már szó volt róla, a kozmikus feladatosztó és az isteni hírnök először tavaly november 28-án találkozott a Nyilasban (l. Gondold újra át ! ) , amikor mindkét bolygó direktben haladt. December 6-án az akkor már retrográd Merkúr visszatolatott a találkozó helyszínére (A Merkúr tolatása a Nyilasban), hogy aztán január 13-án, amikor ismét direktben mozog mindkét planéta, újabb együttállásra kerüljön sor.

A két előző találkozó a Szaturnusz Nyilason való áthaladása során szerzett élmények és benyomások feldolgozásával telt. A nem éppen könnyű tranzit számos tanulsággal szolgált és maradhattak elvarratlan szálak is. A tisztánlátás visszaszerzése, a kézenfekvő következtetések levonása is a feladatok közé tartozott. 2017 utolsó hónapjában mindenképp sort kellett keríteni bizonyos lezárásokra. Ezekre nem mindig saját elhatározásból került sor, hanem a sors kényszerítette ki őket. Jó esetben a lezárásokat új kezdetek követték, az idei év első két hetének bolygóállásai ehhez bőséges segítséget adtak.

A Szaturnusz és a Merkúr jelenlegi, utolsó találkozója napjaiban már egyértelműen körvonalazódnak az új irányok is. A világos, egyértelmű döntések, a szükséges, a hasznos és a felesleges különválasztása szintén ennek a tranzitnak a prioritásai közé tartoznak.

Mint szó volt róla, a Szaturnusz és a Merkúr együttállások nem mindig szívderítők, de összeszedetté, céltudatossá tesznek. Ezek a napok nem kedveznek a felületes tereferének, de annál alkalmasabbak arra, hogy komolyan elmélyedjünk egy adott témában, kidolgozzuk az eddig elnagyolt részleteket, elkötelezzük magunkat egy irány mellett és a teendőkhöz lássunk. Nyilvánvaló, hogy a földies Bak jegyében a Merkúr nem száguldhat a karakterének megfelelő hétmérföldes csizmákban, de a kardinális minőség jóvoltából elfogadható ütemben halad, a Szaturnusz pedig kitartóvá, fegyelmezettebbé teszi. A szavak áradatát tettek, kézzel fogható, mérhető eredmények váltják fel, a hatékonyság, a feladatok teljesítése (beleértve a saját magunkkal szembenieket is), az értelmes célok kitűzése és megvalósítása pedig a szaturnikus depresszió egyik leghatékonyabb ellenszere.

A hatékonyság azonban rugalmasságot is feltételez; a Bak és a Szaturnusz merevségét jelen esetben a Merkúr oldja. Erre nagy szükség is lesz, hiszen ha túlságosan merevek a szabályok, ha a magunkkal és másokkal szembeni elvárások köszönő viszonyban sincsenek az életszerűség követelményeivel, ha kizárólag az előre kigondolt koncepciók mentén akarunk haladni, az Uránusz többször is megtréfálhat a hónap folyamán.

Január 13-án Vénusz – Uránusz kvadrát, 14-én a Nap-Uránusz kvadrát válik egzakttá; a kettő hatása természetesen összeadódik és rányomja bélyegét a hét utolsó napjaira. Ezek a fényszögek anyagi, pénzügyi kérdésekben, társulásokat illetően hozhatnak váratlan fejleményeket. A folyamatok természetes dinamikájának való ellenállás, olyan változások sürgetése, melyeknek bizonyos időbeliségük van a törések lehetőségét is magukban hordozzák. Erre a lehetőségre most jobban kell odafigyelni, mint máskor, ugyanis a Szaturnusz- együttállások által jelzett változások meglehetősen hosszú távra szólnak és általában visszafordíthatatlanok.A Merkúr későbbi fényszögei, január 19 -i szextilje a Neptunnal, január 25- i szextilje a Jupiterrel oldani fogják január utolsó hetének más bolygóhatások miatti feszültségét. Jupiterrel képezett kedvező kapcsolata hozzájárulhat ahhoz, hogy másnapi együttállása a Plútóval ne rögeszmésségre, paranoiára, hatalmi harcokra, manipulációra hajlamosító tranzit legyen, hanem a tényfeltárás, belső munka, hatékony kommunikáció időszaka. (Ahhoz is hozzásegíthet, hogy felismerjük az ellenünk irányuló manipulációt, a hátunk mögött zajló intrikákat és eredményesen védekezzünk ellenük.

A január 28 -i Merkúr – Uránusz kvadrát valamilyen módon folytatása január 13, 14 hétvégéje témáinak. Jó esetben szemléletváltás ( és a felismerések gyakorlatba való átültetése), önkéntes kilépés a komfortzónából, szakítás az előítéletekkel. A felelősség, kötelesség előli menekülésnek, a kanyarok levágására tett kísérleteknek azonban kellemetlen következményei lehetnek. Ne feledjük: a Merkúr és Plútó, Merkúr és Uránusz erőpróbáló fényszögei balesetveszélyesek is, szaturnikus hatásokkal kombinálódva pedig ez fokozottan igaz. A tudatosság, figyelem, (ön)fegyelem, megfelelő energiaállapot most is életet menthet.
 

Kapcsolódó:

Januári előrejelzés

Gondold újra át ! (Merkúr – Szaturnusz együttállás november 28)

A Merkúr hátraarcot vág ( benne december 6 -i Merkúr – Szaturnusz együttállás a Nyilasban )

A Merkúr abbahagyta tolatását 2017 december 23

Merkúr a Nyilasban: részletek madártávlatból

Nyilasból a Bakba : a kikristályosodás folyamata

Szaturnusz a Nyilasban (tematikus cikkek)

Szaturnusz a Bakban (tematikus oldal)
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!