Gondold újra át !

Merkúr – Szaturnusz együttállás

A Merkúr –Szaturnusz együttállás november 28-án pontosul be. Kettőjük fényszöge komolyabb témák felé tereli gondolatainkat, egyszersmind azonban a kommunikációra is blokkolóan hat. A Szaturnusz és egy személyi bolygó találkozása mindig fontos mérföldkövet jelez, idei, a Nyilas jegy végén bekövetkezett konjunkciói azonban még nagyobb jelentőséggel bírnak. Mivel a kozmosz keménykezű tanítója december 21-től már a Bakban halad, a hátralevő nem egészen egy hónap alatt ideje mérleget készíteni az elmúlt három évnek a történéseiről, mialatt a Nyilasban vendégeskedett. Merkúrral, a gondolkodási folyamatok, kommunikáció princípiumával képezett első találkozása kitűnő alkalmat ad erre.

Természetesen a két bolygó együttállását kísérő szinkronicitásokról első körben sok minden eszünkbe juthat, csak a „kitűnő” jelző nem. A Nyilasban, száműzetése jelében haladó Merkúr hatására ugyanis hajlamosak lehetünk túlságosan szubjektív szempontok alapján mérlegelni és így tálalni mondanivalónkat. Egyszersmind, a Szaturnusz– befolyás miatt a Nyilas patetikus szónoklatai elvakult dogmatizmust áraszthatnak, egy inkvizítor kegyességével hirdetjük az igét, megfeledkezve arról, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Ez nem csak személyes szinten, hanem a nagyvilágban is érvényes – így környezetünk részéről is hasonlóra számíthatunk. Kedvezőtlen esetben tehát a fényszög hozadékai : terméketlen viták, álláspontjukhoz dogmatikusan ragaszkodó beszélgetőpartnerek, az információcsere különféle típusú megrekedései (kommunikációs zsákutcáktól a kommunikációt szolgáló műszaki cikkekben keletkező zavarokat, rendszerhibákat), késések.

Kedvezőbb esetben arra használjuk ki a kényszerszünetet, hogy felülvizsgáljuk gondolatainkat, eszméinket, keressük a pontosabb önkifejezés lehetőségeit. Végiggondoljuk, hogy az álláspontok további ütköztetése vagy közelítése, netán az adott kommunikációs csatorna ideiglenes vagy végleges lezárása szolgálja-e jobban a javunkat.

Ha nem akarjuk erőnek-erejével a másik félre kényszeríteni álláspontunkat, az egyetértés vagy egyet nem-értés kierőszakolása helyett éberen, kívülállóként figyeljük kommunikációnk mintázatait, arra is van esély, hogy a november 23- án bepontosult, de még mindig érződő Merkúr – Uránusz trigon (és a sokkal hosszabb távú Szaturnusz – Uránusz trigon) befolyására váratlan megoldások, gondolatsziporkák oldják a bemerevedett frontvonalakat. Az is előfordulhat, hogy egy hirtelen szempontváltás hatására okafogyottá válik, a hangsúlyok és prioritások felcserélődnek.
Összeszedettségre, önfegyelemre, gondolkodási időre, átértékelésre több okból is szükség van. November 30/december 1 -én ugyanis a bepontosuló a Mars – Uránusz szembenállás elszabaduló indulatokat, nehezen kontrollálható folyamatokat jelez. A külvilágban és belső tartományainkban, szűkebb-és tágabb környezetünkben zajló események a november 15-én egzakttá vált Mars – Plútó kvadrát témáinak folytatásai. Az azt követő, november 18-i Skorpió újhold (bővebben az újholdképlet bemutatása és a kártyavetés) olyan időszak kezdetét jelentette, amikor eredeti elképzeléseinket váratlan fordulatok írták felül, az övön aluli támadások, a pszichoterror különböző változatai, a hatalmi harcok közepette nagyon nehéz volt megőrizni egyensúlyunkat és kitartani utunkat. Ezek a folyamatok a december 3- i teliholdnál eszkalálódnak, amikor is a Merkúr hátraarcot vág, a Nap meg a Hold pedig egy destabilizáló változó T- kvadrátot képez a Neptunnal.
Ezekről a bolygóhatásokról még lesz szó a későbbiekben. Elemezgetésük helyett a jelenlegi „szünetet” használjuk inkább erőgyűjtésre. Dolgozzunk ki részletes stratégiát azt illetően, hogyan őrizhetjük meg összeszedettségünket a káosz kellős közepén is. Gondoljuk végig, hogyan kerülhetjük el, hogy magunk is részévé váljunk a csataképnek, hogyan járhatjuk higgadtan, hosszabb és rövidebb távú céljainkra koncentrálva, saját érdekeinket szem előtt tartva utunkat akkor is, ha körülöttünk mindenki úgy viselkedik, mintha megőrült volna.

Jó ötlet folyamatos, kitartó fáradozásokat tennünk, hogy az elméletet összehangoljuk a gyakorlattal, az ideális és a reális közötti szakadékot csökkentendő. Elnagyolt koncepciók helyett tanácsos gondosan kimunkálni a részleteket, bár meg kell hagyni, hogy a folyamatosan változó helyzetek, a környezetből záporozó intenzív ingerek miatt még a szokásosnál is többet kell bíbelődni a kirakósjátékkal.

Magunk is csak alapos fontolgatás után ítélkezzünk. Ebben az időszakban jobb lenne elhalasztani a fontos megbeszéléseket, különösen azokat, amelyek egyébként is érzelmi sérüléseket okozhatnak, kényes témákat érintenek. Egyébként is, ahelyett, hogy szűkebb – tágabb környezetünkben akarnánk rendet teremteni, fontosabb eltöprengeni és tudatára ébredni személyes igazságainknak.

A szaturnuszi hatásoknak ezúttal sem az a céljuk, hogy „öncélú” kétségbeesésbe taszítsanak. Persze kár tagadni, a többi erőpróbáló bolygóhatással kombinálódva hatalmas nyomás alá helyezhetnek.

Fontos emberi kapcsolataink szaladhatnak meg, jelentős anyagi veszteségek érhetnek, összetörhetnek legszebb álmaink, a sok szörnyűség pedig elapaszthatja hitünket. Az ilyen helyzetekből akkor hozhatjuk ki a legtöbbet, ha a Nyilasban haladó bolygóktól inspirálva feltesszük magunknak az alábbi kérdéseket (ezek tisztázásában asztrológiai tanácsadás is segíthet):

  • vajon mégis mi ennek az egésznek az értelme?
  •  miért pont én élem át ezeket az élményeket ?
  • mi ebből a tanulság, mit akar velük üzenni számomra a sors?
  • hogyan kovácsolhatok hosszabb távon tőkét az esetleges traumákból, kudarcokból is ?

 
 

Kapcsolódó:

Novemberi előrejelzés

A pszichoterror természetrajza ( A Mars – Plútó kvadrát, majd az azt követő Mars-Uránusz szembenállás apropójából indított sorozat)

Újhold a Skorpióban

A Tarot a Skorpió újholdról

Merkúr a Nyilasban: részletek – madártávlatból

Újabb esély a sorstól : Szaturnusz – Uránusz trigon

Szaturnusz a Nyilasban (2014. december 23 – 2017. december 21)

Szaturnusz a Bakban 

Telihold az Ikrekben, 2017 december 3

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!