Bonyolult kombinációk : Vízöntő – Skorpió

A Skorpió és a Vízöntő karakter irányultsága, vérmérséklete, igényei annyira eltérnek egymástól, hogy még a legmagasabb szintű elfogadás és megértés esetén is mindig lesz valamilyen szintű disszonancia és konfliktus közöttük. Jó esetben azonban e súrlódások nem megrekedést, hanem kreatív megoldásokat eredményeznek.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem ! 🙂  Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Az alábbi leírások nem napjegyek szempontjából tárgyalják a karaktereket. Érvényesek lehetnek akkor is, ha nem a Nap, hanem más bolygók állnak ebben vagy abban a jegyben. Személyiségen belül ható, egymással harmonizáló vagy éppenséggel inkompatibilis erőkként is megnyilvánulhatnak. Ilyenkor az egyénben hol az egyik, hol a másik jegy által képviselt motivációk, reakciók és karaktervonások fognak dominálni, hol pedig a külvilágba vetítve, másokon keresztül fog találkozni a tudatos személyiségétől különböző minőséggel. A két megélési mód között sokféle átmenet létezik, a tudatosság növekedésével pedig a projekciók gyakorisága, intenzitása is csökken. Ebben az asztrológia tanulása is nagy segítséget nyújthat.

Általános tudnivalók

Az ilyen típusú összefoglalók akkor lehetnek igazán hasznosak, ha nem receptszerűen, hanem egy adott személyre és/ vagy kapcsolat dinamikájára vonatkozóan alkalmazzák őket. Működhetnek persze olyan, „klasszikus” esetekben is, amikor az egyik félnek bolygói vannak a Vízöntőben, a másiknak a Skorpióban. Ilyen találkozásoknál rendszerint a Skorpió -karakterben is lehet valami „vízöntős” (pl. Asc, bolygók a Vízöntőben, 11. házban, Uránusz a Skorpióban) és a Vízöntő -félben is valami „skorpiós” ( pl. Asc, egy vagy több bolygó a Skorpióban, 8. házban, stb. A kombinációk száma végtelen – jelen bejegyzés is csak néhány analógiát sorol fel, a teljesség igénye nélkül).

 

Mivel a két jegy egymással nehezen összeegyeztethető vonásokat képvisel, interakcióik konfliktusok formájában is megnyilvánulhatnak. Amikor valaki folyton belebotlik a domináns jegyével kvadrátos vagy oppozíciós minőséget képviselő személyekbe, holott a háta közepére se kívánja őket, igen valószínű, hogy saját személyiségében is megvannak azok a kombinációk, melyek ilyen típusú kapcsolatokat hoznak életébe. (Egy képletelemzés segíthet átlátni az ilyen összefüggéseket).

Alacsonyabb tudatossági szinten persze könnyebb a másikban észrevenni az integrálatlan elemet, mint önmagunkban. Ilyenkor mindkét, az interakcióban érintett fél hajlamos lehet nagyon zavaros és elfogult képet táplálni a másikról. Ennek kialakításában a fantázia, romantikus képzelgés, vagy épp ellenkezőleg, előítéletek, félelmek, kivetítések (projekciók) is szerepet játszhatnak. Kölcsönösen hajlamosak lehetünk ilyenkor arra, hogy a másik személyről alkotott képpel keveredünk árnyékboxolásba a hús-vér személlyel folytatott tényleges interakciók helyett. Minél kevésbé vagyunk tudatában ennek az oldalunknak és/ vagy minél kevésbé tudjuk kezelni, annál nehezebben kezelhető a kapcsolat is a külvilágban. Elsősorban tehát ezeket a személyiségen belüli ellentéteket kell egyensúlyba hozni, és csak ez után sikerülhet jobban kommunikálni egymással.A Vízöntő és a Skorpió karakter

A Vízöntő és a Skorpió egyaránt fix jegyek. Így mindketten makacsak, csökönyösen ragaszkodhatnak véleményükhöz és bizonyos szintű rugalmatlanság is jellemzi őket. Ahhoz, hogy hosszú távú kapcsolatban képesek lehessenek együttműködni, kölcsönösen meg kell érteniük a temperamentumukban levő eltéréseket és meg kell tanulniuk értékelni a másik fél másságát. Ugyanez vonatkozik arra a helyzetre, amikor egyazon személynél állnak bolygók mindkét jegyben. Ilyenkor ugyanis nem szakíthatja meg a számára zavaró interakciókat, hiszen a nap 24 órájában együtt kell élnie önmagával. Az együttélés minősége azonban egyáltalán nem mindegy.

Persze, a Skorpió és a Vízöntő karakter irányultsága, vérmérséklete, igényei annyira eltérnek egymástól, hogy még a legmagasabb szintű elfogadás és megértés esetén is mindig is lesz valamilyen szintű disszonancia és konfliktus közöttük. Jó esetben a súrlódások nem megrekedést, hanem kreatív megoldásokat eredményeznek. De ez a belső munka nem könnyű, hiszen a fix jegyek hatása alatt álló személyiségelemek makacsul ragaszkodhatnak bejáratott útjaikhoz és nem különösebben nyitottak a változásra, amennyiben ez nem a saját elképzeléseik szerint zajlik.

Ráadásul, a két jegy ura, a Plútó (Skorpió) és az Uránusz (Vízöntő) nem épp visszafogottságáról és kompromisszumkészségéről híres. Ilyen vagy olyan formában mindkét őselv hajlamos a szélsőségekre, tabudöntögetésre, provokálásra. A saját útjukat járják és bizonyos fokú deviancia sem idegen tőlük. Így aztán a Vízöntő és a Skorpió karakterek (vagy a kettő kombinációi) is hajlamosak a legvadabb túlzásokba esni szempontjaik érvényesítése érdekében.

További fontos tudnivaló, hogy míg belső inkompatibilitásaink és ellentéteink összehangolásán kutyakötelességünk dolgozni, egy általuk bevonzott párkapcsolaton nem mindig. Ez sokszor éppenséggel olyan pótcselekvéssé válhat, amely távol tart valódi feladatainktól. A képletek összevetése (szinasztria)  segíthet eldönteni, hogy az elkerülhetetlen belső munkával egy időben érdemes -e a kapcsolat megmentésén is fáradozni.

A Skorpiónak, mint vizes jegynek intenzív közelségre és érzelmi intenzitásra van szüksége. Szeretteihez hevesen kötődik. Ennek lehetnek olyan árnyoldalai is, mint a túlzott birtoklási vágy, féltékenység, irigység, szeretteinek kontrollálására és manipulálására való törekvés. (Ezek azonban inkább a típus sérült képviselőire jellemzők, az egészségesebbek akkor reagálnak így, ha nem érzik magukat biztonságban). A levegős Vízöntő nagyon független és önálló. Ez diszharmonikus változatainál a kötődésre való képtelenségig fajulhat. Minden fajta birtoklás vagy ellenőrzés heves tiltakozást vált ki belőle: sokszor a kapcsolati megállapodások, a közös vállalások rá vonatkozó részének számon kérését is ekként értelmezi. Sokkal inkább intellektuális, elvont, mint emocionális. A Vízöntő idealista, és nagyon absztrakt és hirtelen is lehet, míg a Skorpió inkább ösztöneire, érzékeny intuíciójára és zsigeri benyomásaira hagyatkozik.

Az érzelmeknek egyébként is hatalmas befolyásuk van a Skorpió életére. Teljesen megszállottjává válhat egy érzelemnek vagy egy vágynak. A Vízöntő sokkal kevésbé kötődik, mint ő, és gyakran nincs is kapcsolatban érzelmeivel és emócióival. Ezért a Skorpió intenzitása gyakran hűvös, szenvedélymentes, igen racionális fogadtatásra talál nála, vagy egyszerűen nem is képes ezt megérteni. Szenvedélye, irracionális szeretete és gyűlölete, intenzív érzelmi válaszai akár el is képeszthetik a nála sokkal racionálisabb és intellektuálisabb Vízöntőt. (Amennyiben ezek az ellentétek egy személyiségen belül csapnak össze, előfordulhat, hogy a szülött nem vesz tudomásul érzelmi igényeiről, nem érzékeli, hogy valóban jó hatással van-e rá egy ideáljaival, eszméivel vagy rögeszméivel összhangban levő helyzet, kapcsolat, út stb. Az ilyenfajta hárításoknak lelki zavarok, betegségek, balesetek lehetnek a következményei.)

Természetesen a Skorpió szerelméhez is nagyon kötődik érzelmileg. Fontos számára (különösen, ha a Mars és a Vénusz is ebben a jegyben áll), hogy a kapcsolat szexuálisan is jól működjön. A testiség, hacsak a képlet más tényezői nem utalnak az ellenkezőjére, azonban nem túl jelentős tényező a Vízöntő számára. Akár kimondottan aszexuális is lehet, vagy a barátkozás egyik megnyilvánulási formájának tekinti. Akárcsak azt , ha adott esetben ágyba bújik egyik – másik ismerősével. De, még ha közben jól is érzi magát, nehezen tudja megérteni, hogyan játszhat valakinek a szex akkora szerepet az életében, mint egy Skorpió karakternek. Azt pedig végképp nem képes  felfogni, miért csinál hűtlenkedéséből élet- halál kérdést a másik.

(Csak zárójelben teszem hozzá: ha egy Vízöntő típusnak olyan Skorpió karakterű partnere van, aki féltékenykedésével úgymond pokollá teszi életét, egész biztos neki is van egy vele rezonáló, integrálatlan plútói – skorpiós személyiségrésze. Ez bármi lehet: Skorpió Hold, Vénusz, személyi bolygó fényszögben a Plútóval, rengeteg változat lehetséges. Ezek nélkül bele se ment volna ilyen jellegű interakciókba.  Hosszabb távú – több éves, évtizedes – kapcsolat esetén ezek megléte teljesen biztos. Azért tartom fontosnak felhívni erre a figyelmet, mert többször hallok olyat, hogy Vízöntő – hangsúlyos egyén panaszkodik, Skorpió párja folyamatosan gyanúsítgatja, ellenőrzi és ezer más módon nyomasztja, amit ő ki nem állhat. És láss csodát, képletelemzéskor az ilyen esetekben MINDIG kiderül, hogy van benne is valami, ami ilyen társulásokat vonz. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy szakítás után máris a következő, az előzőhöz kísértetiesen hasonló kapcsolatban landol. Vagy, ha tudatos elvárásainak megfelelően végre egy levegősebb karakterű társat talál, ő kezd irányában többé- kevésbé skorpiósan viselkedni…)

A Skorpió nagyon kényesen ügyel magánszférájára és kimondottan személyes jellegű, míg a Vízöntő igen társasági ember és elemi igénye, hogy kivegye részét a világ dolgaiból. Nagyon fontos számára, hogy csoportok, szervezetek, egyesületek, klubok tagja lehessen, miként a közügyek is jelentős szerepet játszanak életében. Inkább intellektuális kontaktusokra vágyik, mint érzelmiekre. Sok barátra, ismerősre, de nem bonyolódik bele annyira a személyes kapcsolatokba, mint az emberek nagy része. Annyira pedig végképp nem, mint egy Skorpió. Utóbbinak intim kapcsolatai a legfontosabbak. Ez nem minden esetben párkapcsolatot jelent; de az bizonyos, hogy csak kevés embert fogad igazán a szívébe, azokhoz pedig mélységesen kötődik. A Vízöntővel ellentétben, hacsak képlete sajátosságai nem utalnak az ellenkezőjére, visszahúzódó típus. A világot sem akarja megváltani – inkább saját magát igyekszik.

A Vízöntő sokkal felszínesebb, sekélyesebb lélek a Skorpiónál – legalábbis érzelmi differenciáltságát tekintve mindenképpen. Levegős jegyként, bár a fix minőség kitartóbbá teszi, inkább új impulzusok után vágyik, semmint egy témában mélyedne el. Vele ellentétben a Plútó uralma alatt álló Skorpió folyton a dolgok mögé akar bepillantani, feltárni lényegüket. Intuíciója egyszerre jár előtted és mögötted, analizál, letapogat, nyomoz. Ily módon gyakran félelmetesen pontos képet alkot az igazságról. Ez főleg racionális, intellektuális, az ösztönszférával- a Vízöntőhöz meg a másik két levegős jegyhez hasonlóan hadilábon álló jegyek képviselői számára félelmetes. Máskor azonban, főleg ha sérült – a vájkálás, tépelődés paranoid gondolatokat gerjeszt benne. A Vízöntő inkább elméleti jellegű, a Skorpió empirikus alkat. Ha szükséges, saját magát használja fel kísérleti alanyként; a Vízöntő azonban még a legszemélyesebb ügyeit is hajlamos lehet kívülállóként szemlélni.

A Vízöntő konfliktushelyzetre érzelmi és/vagy térbeli távolságtartással, leválással reagálhat, míg a Skorpió görcsösen tapad, és intenzíven fixálódhat egy személyre. Manipulál, jelenteket rendez, végső esetben önrombolóvá válhat és/vagy gyilkos indulatok kerítik hatalmába. A lelki feszültségek átélése és generálása másokban, az ellentétek és mélységek felszakítása szintén alapigénye lehet (Ez főleg diszharmonikus típusokra jellemző) Ehhez képest a Vízöntő hűvös, érzelemmentes és inkább tartózkodó, az érzelmi bonyodalmaktól irtózik. A másik fél intenzív érzelmi reakciói távolságtartásra késztetik, még nagyobb elutasítást váltanak ki belőle. Diszharmonikus Vízöntő típusnál ez sokszor szadizmusig fajul: rideg, gunyoros megjegyzéseivel szándékosan, az őrületig fokozza a másik fájdalmát. Mindaddig, amíg abban el nem pattan a húr. Ennek akár végzetes következményei is lehetnek. Egészséges Vízöntő típus sosem feszíti idáig a helyzetet: csak a diszharmonikus Skorpióra jellemző játszmák* hatástalanítása céljából veti be a módszert. Meg kell mondani: jogosan és sikeresen.

Könnyen elképzelhető, milyen forgatókönyveket eredményezhet mindez egy párkapcsolati konfliktus esetében. Az örökifjú archetípusa, Medeatól don Joséig , a Skorpió Vénuszról, Marsról írt bejegyzések részletesen tárgyalják ezeket, így most nem megyek beléjük részletesen.Fejlődési lehetőségek

Az említett cikkekben bemutatott kapcsolati bonyodalmak kialakulásában jelen helyzetben nagy szerepet játszik az is, hogy mindkét félben van egy Vízöntő és egy Skorpió rész. Ezek valamelyike tudattalan, nehézkesen illeszkedik be a személyiség egészébe, és hogy munka lenne vele, a sorozatos kapcsolati problémákból derül ki. Ezek, a jegyekben és a bennük lévő bolygók természete szerint igen sokfélék lehetnek. Skorpióban és Vízöntőben álló bolygók kvadrátja esetén pl. eltérő szexuális igények, eltérő intimitás – igények, érzelmi skála, prioritások, konfliktushelyzetek lereagálása, stb – a fentebb leírtak szerint.

Persze adottak a fejlődési lehetőségek is. Egy Skorpió Vénusszal/ Holddal – Vízöntő Marssal rendelkező nő pl. vonzónak találhatja azokat az eredeti, öntörvényű férfiakat, akik nem sok hajlandóságot mutatnak az állhatatosságra, viselkedésük meglehetősen kiszámíthatatlan. Így a kapcsolat sok szenvedést tartogathat számára mindaddig, míg maga is meg nem tanul távolságot tartani. Vagy eleve bele se menni olyan viszonyokba, amelyekről borítékolható, hogy több probléma, mint öröm forrásai.

Egy ilyen döntéshez persze jelentős erőfeszítések is kellenek: a Skorpió intuíció megállapítja, hogy ebből a társulásból nem fog semmi jó kisülni, a Vízöntő pedig a leválást, távolságtartást segíti. Segít megzabolázni azokat az érzelmi késztetéseket is, amelyek a pillanatnyi örömök kedvéért hosszabb távon egészségtelen helyzetekbe bonyolítják és ott is tartják a képlet tulajdonosát. Így alakulnak ki a Vénusz – Neptun témáival szoros kapcsolatban levő függőségek is egyébként. Hiszen, mint tudjuk (Vénusz), ami jól esik, lehet nagyon kártékony is hosszabb távon (pl. különböző élvezeti szerek, túlzott édességfogyasztás, toxikus kapcsolatok, stb.)

Az intuíciók, zsigeri benyomások, hangulatok oly módon való megfogalmazása, hogy az a racionális tudat számára is feldolgozható, elfogadható legyen, a belső Skorpió – Vízöntő elvek összehangolásának további, hasznos hozadéka lehet. A Skorpió Marsnál részletesen leírtam azt a folyamatot, hogyan képes az intellektus, főleg levegős jegyekben (Ikrek, Mérleg, Vízöntő) álló bolygók esetén ezeket felülírni vagy akár teljesen el is hallgattatni. Némi gyakorlással azonban akár oly módon is ki lehet fejezni őket, hogy a racionális, intellektuális részek (és azok az emberek, akik megfelelnek nekik a külvilágban) számára is „tárgyalási alapot” képezzenek. Persze, ez munkaigényes, de megtérül.

Érzelmi hullámvasutazásaik kellős közepén a Skorpió részeknek kimondottan jól jöhet egy „kívülálló” szemtanú valamelyik Vízöntő bolygó képében. Ez ugyanis hűvös tárgyilagosságával képes lehet megakadályozni, hogy túlságosan beleragadjanak ebbe a tudatállapotba. A Skorpió karakterek számára problémás leválási/ elengedési folyamatokat is megkönnyítheti. A dolog fordítva is működik: a Skorpióban levő bolygók ellensúlyozhatják a Vízöntőben levők olykor életszerűtlen, túlságosan is rideg, intellektuális hozzáállását. Így az egyén hajlamosabb lehet teret engedni érzelmeinek is, nagyobb teret engedhet ösztönös impulzusainak, empátiás készségének, és ez a hétköznapokban is hasznára válhat. 

Kapcsolódó

A Vízöntő – Liz Greene

A Skorpió – Liz Greene

A nem is olyan ördögi Skorpió

Vénusz a Skorpióban: a boszorkány, a kurtizán és a lélekvezető

Mars a Skorpióban : mélységeink ösvényein

A Plútó archetípusa

Az Uránusz (Liz Greene)

Mars a Vízöntőben

Az örökifjú archetípusa

Medeától don Joséig: megszállott szerelem

Illik hozzám a párom?

A víz elem és a vizes típus

A víz elem és az agresszió

A levegő elem és a levegős típus

A levegő elem és az agresszió

 

Mindennapi játszmáink *

“A játszma kiegészítő, rejtett tranzakciók folyamatos sorozata, amely pontosan meghatározott, előre látható kimenetel felé halad. Leíró módon: nemegyszer ismétlődésekbe bocsátkozó, a felszínen hitelt érdemlő, rejtett indítékú tranzakciók ismétlődő készlete. Köznapibb nyelven: csapdás vagy “trükkös” lépések sorozata. A játszmákat két fő ismertetőjegy világosan elkülöníti az eljárásoktól, a rituáléktól és az időtöltésektől: 1. a rejtett jelleg és 2. a nyereség. Az eljárások lehetnek sikeresek, a rituálék hatékonyak, az időtöltések hasznot hajtók, de meghatározásánál fogva mind a három nyílt; járhatnak versengéssel, de sohasem konfliktussal, a befejezés lehet feltűnést keltő, de sohasem drámai. Ezzel szemben minden játszma alapvetően tisztességtelen, kimenetele pedig nem csupán izgalmas, hanem drámai jellegű.”

Nagyon hasznos link Eric Berne Emberi játszmák c. könyvének részleteivel

Emberi játszmák I. (Játszmaelemzés)

Emberi játszmák II. (Játszmatár)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!