Erőpróbáló Szaturnusz – Plútó aspektusok a horoszkópban

Erőpróbáló Szaturnusz – Plútó aspektusokkal (együttállás, félkvadrát, kvadrát, kvinkunx, szembenállás) akkor sem leányálom együtt élni, ha nem tranzit hatásként, hanem a személyi horoszkópban szereplő formációról van szó. (ld. A történelmi áttekintésben szereplő dátumok között születettek). Az a tény azonban, hogy ezekben az időszakokban is születtek emberek, sokan közülük értékes, alkotó életet éltek, élnek tisztes öregkort érve meg, elegendő okot ad az optimizmusra.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Mint mindig, most is kizárólag a többi horoszkópelemmel összefüggésben kaphatunk részletesebb információt a Szaturnusz – Plútó fényszög által befolyásolt életterületekről. Néhány általános vonás természetesen így is felismerhető. Mivel úgy a Plútó mint a Szaturnusz lassú mozgású bolygók, nemzedéki hatásról is beszélhetünk. Személyiségre gyakorolt hatásuk akkor a legjelentősebb, ha személyi bolygóval is összekapcsolódnak, I házban/ Aszcendensen állnak .
Jó esetben ezek az emberek nagyfokú szociális érzékenységről tesznek tanúságot, azonosulnak a társadalom perifériáján élők vagy különböző határhelyzetekben levők problémáival. Társadalmi, gyakran föld alatti mozgalmak élére állnak vagy legalábbis szerepet vállalnak bennük, olyan szakmát választanak, melyekben a leghatékonyabban képviselhetik a rászorulók ügyét. Máskor folyamatos összetűzésbe keverednek az autoritás különböző képviselőivel, esetleg egy csoport fekete bárányaivá, bűnbakjaivá válnak .A hatalommal való konfliktusok során különösen erőszakos, életveszélyes helyzeteket vonzhatnak magukhoz, környezetüket kegyetlen visszavágásokra provokálják akkor is, ha ennek nincsenek tudatában, túlélésük érdekében folyamatosan harcolniuk kell. Máskor ők szegődnek a hatalom szolgálatába – akár hivatalos formában, államigazgatási szervezetek tagjaiként, akár az alvilághoz, zsoldos alakulatokhoz, légiókhoz csatlakozva.

Szociális hátrányaikat esetenként kudarcaik megideologizálására használhatják. Magatartásuk részben valamely mély gyerekkori sérüléssel magyarázható. Ilyen vagy olyan okokból nélkülözniük kellett a biztonságos, szerető otthont, kapcsolatuk szüleikkel több fájdalmat, frusztrációt tartogatott, mint szeretetélményt – gyakran pl. családon belüli erőszak áldozataivá váltak, vagy annak voltak szemtanúi, hogyan bántalmazzák egymást szüleik, esetleg a történelem dúlta fel családi fészküket. Ezért aztán belőlük is hiányzik az ősbizalom, érzelmileg megbélyegzetteknek érzik magukat, önértékelésük pedig akkora csorbát szenvedett, hogy még saját, gyakran kiemelkedően jó adottságaikat, tehetségüket sem merik maradéktalanul kiaknázni.

Képességeiknek gyakran csak életük későbbi szakaszaiban ébrednek tudatára. Bár sokkal szívósabbak embertársaik többségénél úgy érzik, alaposan elbánt velük az élet. Ebben sokszor kétségtelenül igazuk  van, hiszen az átlagosnál súlyosabb terhet kell cipelniük. Időnként mintha az egész világ eseményei azért lennének, hogy megnehezítsék a dolgukat – tépelődnek keserűen. Ha belefognak valamibe, egész biztosak lehetnek benne, hogy nem fog karikacsapás – szerű könnyedséggel menni. Persze, ebben az is közrejátszik, hogy a túl egyszerű nem jelent kihívást számukra, ha pedig fanyar realizmusuk negatív elvárások sokaságába csap át, ennek megfelelő bánásmódot, eseményeket vonzhatnak a külvilágból. Kudarcaikért ilyenkor őket is felelősség terheli.

Sebezhetőségüket kompenzálandó már-már a megszállottságig vonzódhatnak a hatalomhoz, társadalmi státushoz. Biztonságuk érdekében szeretik átlátni, ellenőrzés alatt tartani a környezetükben zajló folyamatokat, kapcsolatrendszereiket. A skála meglehetősen széles: ha szerencsésen kamatoztatják jó megérzéseiket, szervezőkészségüket, radarjaikat a kiélezett helyzetekre, remek nyomozók, magándetektívek, kémek, biztonsági berendezések készítői, forgalmazói, minőségi ellenőrök lehetnek belőlük.
Diszharmonikus képviselőik besúgóként, a munkatársak telefonjait lehallgató vagy szállodaszobákat bekamerázó és üzemeltető “személyzetként”, szadista rabtartókként, áldozataikat halálra kínzó martalócokként végzik a piszkos munkát. A fizikai bántalmazás és a pszichoterror , manipuláció eszköztárát gyakorlottan alkalmazzák. A típus más képviselőiből ilyen típusú atrocitások, bűncselekmények, mobbing – bullying áldozatai válhatnak.

Beteges változataikban pedig paranoid képzeteik között vergődnek, de sosem tudják megszerezni a “tettenéréshez” szükséges bizonyítékokat. A rögeszmés- kényszeres személyiségzavarok, a szkizofrénia különböző változatai, az üldözéses téveszmék a legsúlyosabb végletek közé sorolhatók – bár a legegészségesebbek is hajlamosak némi rögeszmésségre, időnként pedig tudattalan tartalmaik megszállottjaivá válhatnak.
Kapcsolódó

A Plútó archetípusa

Erőpróbáló Szaturnusz – Plútó fényszögek (Donna Cunningham)

Szaturnusz – Plútó fényszögek és a történelem (Marjorie Orr)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!