Mars a IV házban

A IV házas Marssal rendelkező személyek energiatartalékai a felszín alatt vannak, és rendszerint otthonuk az a hely, ahol a legenergikusabbaknak, legvállalkozóbb szelleműbbeknek, legélénkebbnek érzik magukat. Ezt az energiát azonban megfelelő mederbe kell terelni és irányítás alatt kell tartani, ugyanis olyanok számára, akik érzéseik hatására cselekszenek, egyaránt válhat áldássá és problémák forrásává. ( The Astrology Place Membership)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Egy tüzes bolygó lényük egyik legérzékenyebb, legemocionálisabb területén nagyfokú harci szellemmel ruházza fel őket. Első pillantásra azonban ez az adottságuk nem szembetűnő, akárcsak arra való képességük sem, hogy szembeszálljanak azokkal, akik el akarják taposni őket.

A szülött határozott mozdulattal nyúl ki várából és ragadja meg azt, amit szeretne és amiben hisz. Erős igénye van arra, hogy kitapossa a maga útját és ezt az irányt kövesse és kitörjön az őt korlátozó otthoni hatások alól. (Ezek különfélék lehetnek: minták, hagyományok, családtagok, stb). A IV házas Marssal rendelkező személy egyszersmind túlérzékeny, sebezhető az otthonnal, családdal kapcsolatos témákat illetően. Velük kapcsolatos érzelmei igen nyersek is lehetnek. Ennek eredményeként intim kapcsolatait a hullámhegyek és hullámvölgyek kiszámíthatatlanul váltakozása jellemezheti, erőteljes emóciói pedig dührohamok, heves indulatok formájában fejeződhetnek ki. Dühe váratlanul és kontrollálhatatlanul robbanhat ki, a családi csatatér többi lakója nagy meglepetésére. Az asztrológiában a vörös bolygó agresszív, asszertív, sokféle vágy fűti- hajtja, amikor pedig az otthon életterületén nyilvánul meg, a szülött belső szinten érzi ezt az energiát. Belső világában folyamatos az érzelmi hullámvasutazás, aztán ezek az emóciók ki- kitörnek és személyes kapcsolataira is hatást gyakorolnak.

A kora gyerekkori élmények nagy túlélővé tehetik e Mars pozícióval rendelkezők némelyikét. Általában rendkívül aranyosak és udvariasak, de ha valaki telibe találja Achilles-pontjukat, olyan harciasan vágnak vissza, amin még ők maguk is meglepődnek. Energiájuk tekintélyes része otthonukkal kapcsolatos projektekre irányul, pl lakásfelújítás, dekorálás. Ilyen házhelyzetű Marssal a barkácsoláshoz is kitűnő érzékük lehet. Más jellegű fizikai aktivitás is sokat segíthet abban, hogy egészségesek maradjanak és konstruktív módon égessék el ezt a hatalmas energiát. A szóba jöhető stresszfaktorok közül a IV házas Marssal rendelkezők esetén a család, ahonnan származnak áll az első helyen. Ez a pozíció legklasszíkusabb és érzelmektől leginkább átszőtt analógiája. A düh valósággal lebénít ezen az életterületen, hiszen a múltra irányul.
Ha dühösek vagyunk , gyakran hitelesebben, őszintébben, nyíltabban viselkedünk. E pozíciónál azonban a családtagokkal, anyósokkal, apósokkal való hadakozás meg képviselhetik a szülött legsebezhetőbb pontját. Saját vagy házastársuk szüleit túlságosan követelődzőnek, érzéketlennek, önzőnek élhetik meg, olyan embereknek, akik csak saját magukkal vannak elfoglalni. És ez nagyon felbőszíti őket. Howard Sasportas szerint az ilyen pozícióval rendelkező szülöttnek meg kell vívnia apjával ahhoz, hogy visszanyerje önállóságát és szabad önkifejezéshez való jogát. (Egyes irányzatok szerint a IV ház az apával, a X ház az anyával áll kapcsolatban, mások szerint fordítva. A gyakorlatban mindkét szülőre utalhatnak – így a IV ház is jelezhet anyával, a X ház pedig apával kapcsolatos témákat. – ford megj)

A horoszkóp legmélyebb pontjára merült Mars az élet korai szakaszának nagy érzelmi viharairól árulkodhat, amelyek konfliktusokat okozhatnak a későbbi kapcsolatokban. Utalhat olyan háttérre, ahol a szülők sokat vitatkoztak és talán a családi erőszak sem volt ritkaság. Az otthon lehet az az életterület, ahol szabad utat kapnak a legszenvedélyesebb érzelmek, gyakran nagy igény van a személyes biztonságra, de ez csak nehezen nyerhető el. Sajnos, a IV házas Mars hosszan tartó családi viszályokra is utalhat. Az asztrológia álláspontja szerint azon a területen, ahol a Mars található a horoszkópban, különféle stresszhatások érvényesülnek – és a pozíciónál is pontosan ez a helyzet. Jó esetben a IV házas Mars kellemesen mozgalmas családi életre utal, a képlet tulajdonosa már korán szülővé válhat és nagy lelkesedéssel veti bele magát a feladatba.

Pszichológiai szinten a IV ház nem csak otthoni környezetünkre, hanem érzelmi fejlődésünkre is utal. Ez az a terület ahol szoros lelki kötelékek kapcsolnak családunkhoz. Egy ilyen a csupa tűz bolygó egy ennyire vizes házban azonban nagyfokú, tudattalan hangulatingadozásokat is jelezhet. A vizes házak egy személy érzelmi és lelki szintjeivel állnak kapcsolatban és e területeken olyasmik kondicionálhatnak bennünket, amelyeknek egyáltalán nem vagyunk tudatában. Kedvezőtlen esetben az élet korai szakaszát konfliktusok, erőszak, viták hatották át, így a tudattalan pincéjében jó adag düh rejtőzik, amely kiszakadhat az ellenőrzés alól. Valamelyik szülő viselkedését talán túlságosan áthatotta a szexualitás vagy az agresszió, így az egyik legszemélyesebb életterület harctérre emlékeztetett. Egy IV házas Mars olyan szülőt is jelezhet, akivel a gyereknek folyamatosan fel kellett vennie a versenyt, de utalhat túlságosan domináns, önző, énközpontú szülőre is.

Más esetekben utalhat olyan szülőre is, akinek fegyveres testületekhez fűződő szakmája van: pl honvédségnél, haditengerészetnél dolgozik. A Mars a férfiak, a férfiasság jelülője, a IV háznak pedig kardinális jellege van: egy ilyen Mars helyzettel rendelkező nő pl elmondta, olyan háztartásban nőtt fel, ahol a férfiak voltak túlnyomó többségben. A személyiség maszkulin, kihívást kereső oldala oly módon is megnyilvánulhat, hogy a szülött otthonából és/vagy családi vállalkozás formájában folytat valami olyan üzleti tevékenységet, ahol jelentős konkurenciával kell számolnia. Egy ilyen házhelyzetű Mars energikus takarítóra is utalhat – olyan személyre, aki rövid idő alatt jelentős mennyiségű házimunkát képes elvégezni. A szülött erősen kötődhet gyökereihez is. Ez a Mars – pozíció olyan személyeknél is megtalálható, akik otthonukért harcolnak, vagy harciasan védelmező természetűek. Hajo Banzhaf Kulcsszavak az asztrológiához című könyvében “házörző kutya” -pozíciónak nevezte ezt a Mars helyzetet .
Mars a IV házban : Lelki zendülés

Erőssége: a házörző kutya. Éber és mindig kész a harcra, ha meg kell védenie családját, otthonát vagy szüleit. Korán törekszik az önállóságra. Ha a Mars az IC közelében áll (5°-ig), nagyon jó érzéke van a lelki energiákhoz és tehetségesen dolgozik a spirituális energiákkal.

Problematikája: a tűzfészek. Ellenszegülés, vita és szembenállás a szülői házban, különösen az apával szemben. A megaláztatások, szabadságkorlátozások és a tehetetlenség megtapasztalása a szülői háztól való korai elváláshoz vezetnek. A felgyülemlett agresszivitás és a mélyen elnyomott, bénító düh erős benső nyugtalansághoz és lelki feszültségekhez vezet, amelyeket nehéz a felszínre hozni és integrálni.

Az apa képe: erős és hatalmas vagy agresszív és hirtelen haragú”. ( Hajo Banzhaf Kulcsszavak az asztrológiához, 166 old, 1998)

Mivel a IV ház jelképezi a családi gyökereket, ősöket, hagyományokat, az e területen őrzött emléklenyomatok talán arról tanúskodnak, hogy a családtagok valóságos háborút vívtak egymással, pl a földért, ingatlanokért (szintén IV házas analógia), harcias, klánszerű magatartást tanúsíthattak. Egy IV házas Marssal rendelkező szülött talán zajos környéken lakik, ahol sok az agresszív fiatal, jelezhet lakással kapcsolatos problémákat, konfliktusokat a főbérlővel. E Mars – pozíció otthoni balesetekkel (Pl tűzesetek) is kapcsolatban állhat, hiszen a Mars feltüzesíti az általa érintett területeket. Természetesen nem kell mindig nagy károkra gondolni, hiszen az olyan apróbb konyhai incidensek, mint egy kigyulladt serpenyő is ebbe az analógialáncba tartoznak.

IV házas Mars utalhat energikus, aktív családi életre, úgy érzelmi mint fizikai szempontból intenzív otthoni tevékenységekre. E pozíciónál az egyik legfontosabb feladat az odabent fortyogó düh tudatosítása, a rá való reflektálás és egészséges mederbe terelése. Ez sokszor a múlt feltárását is magába foglalja, különösen, ha az indulatok a jelenlegi családi életet hatják át és a szülött gyakran dühös partnerére. Ilyenkor vissza kell mennie a düh forrásáig, hogy kiderítse: valóban rászolgált-e párja ezekre a hatalmas indulatokra vagy sem. A marsikus düh ugyanis nem valami csendes és nem is csitul el egyhamar.

A szülött a külvilágban vajmi keveset árul el forrongó érzelmeiből és a lelke mélyén tomboló érzelmi viharokból. Általában gondosan leplezi, mi kavarog odalent, és csak otthon enged szabad utat érzelmeinek, vágyainak, szenvedélyeinek. Neki is családtagjainak is komoly problémát okozhat, ha az illető csak otthonában engedi szabadjára dühét. E Mars – pozíció esetén különösen jellemző lehet a pszichológia egyik központi témája, az, hogy az ember hajlamos lehet összetéveszteni partnerét az egyik szülőjével. A IV házas Mars másfelől kitűnő lehetőségeket ad arra, hogy az illető otthonával, lakásával, családjával kapcsolatos tevékenységekkel vezesse le fölös energiáit és ezektől feltöltődjön. Lelkileg folyamatosan készen áll a megmérettetésre is.Forrás : The Astrology Place Membership

Kapcsolódó

Erőpróbáló Hold – Mars fényszögek: együttállás, kvadrát, szembenállás

Erőpróbáló Hold – Mars fényszögek : a vulkánkitörés

Rák Mars a horoszkópban (The Astro Codex)

Rák Mars a radixban (The Astrology Place Membership)

A Mars princípiuma az asztrológiában

Így kezeld a dühödet !

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!