Erőpróbáló Jupiter – Plútó kapcsolatok a horoszkópban

Jupiter együttállásban, kvadrátban, szembenállásban a Plútóval

Akiknek születési képletében a Jupiter erőpróbáló kapcsolatokat képez a Plútóval (együttállást, kvadrátot vagy szembenállást), látványos fenteket és lenteket tapasztalhatnak meg életük folyamán. Ezek a fényszögek hatalmas érzelmi erőforrásokról árulkodnak. A Plútó ráfixálódik a jupiteri tudás valamennyi területére: tanítás, utazások, vallás, filozófia, igazságkeresés, a megértés magasabb szintjei. Az önfejlesztés szükségességét gyakran a szülött életkörülményei kényszerítik ki, aki erősen vonzódhat a pszichológiához, self-help irodalomhoz, és/ vagy az okkult témákhoz. A Jupiter – Plútó kombinációk tulajdonosai számos réteget képesek beazonosítani a felszín alatt. Az ilyen aspektusokkal rendelkezők mindig a dolgok rejtett értelme, szimbolikus jelentéstartalma, univerzális mintázatok után kutatnak. (The Astrology Place Membership)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Jupiter – Plútó fényszögek tulajdonosai intenzív vizsgálódásba kezdenek valahányszor szenvedélyesen belevetik magukat valaminek a tanulmányozásába, a filozofálásba, az Istennel, teológiával kapcsolatos elmélkedésbe, magasabb szintű tanulmányokba. A csillapíthatatlan tudásszomj és az élet legmélyebb titkaiba való behatolás vágya szintén igen jellemző lehet rájuk. Az ilyen fényszögekkel rendelkezők a legapróbb részletekre kiterjedő módon kutatják azokat a területeket, amelyek felcsigázták érdeklődésüket. Porig rombolnak és az alapokról építkeznek újra mindaddig, amíg a lehető legpontosabban át nem látják az összefüggéseket. A Jupiter – Plútó aspektussal rendelkező szülöttek az őket foglalkoztató témák legmélyére ásnak és így az adott témával kapcsolatban beható ismeretekre tesznek szert.

Mint fentebb már szó volt róla, a Jupiter – Plútó fényszögek kutatás szempontjából igen kedvezők és igen ambiciózussá teszik tulajdonosaikat. Az ilyen bolygókapcsolatokkal rendelkezők érdeklődhetnek a lét misztériumai iránt is és szenvedélyesen keresik a válaszokat az élet értelmére. Vonzódnak a világ mély és titokzatos rétegeihez, a lét ismeretlen, láthatatlan mintázataihoz. Élénken foglalkoztatják őket a váratlan sorsfordulatok és a szó minden értelemében arra sóvárognak, hogy kifürkésszék a sors változásainak a titkát. Az emberek személyes sorsa, a mindannyiunkban ott hordozott egyéni végzet is nagyon érdekli őket.
A Jupiter – Plútó fényszögekkel rendelkezők minden ideológiát megkérdőjeleznek és semmit sem hisznek el kritikátlanul. Talán sziklaszilárdan hisznek Isten létezésében. Vagy épp ellenkezőleg, folyamatosan megkérdőjelezik, létezik-e Isten egyáltalán; mások hitét pedig oly módon teszik próbára, hogy fáradhatatlanul sorolják előttük a világban levő mérhetetlen fájdalmat és szenvedést, mint Isten nem- létének meggyőző bizonyítékát. Ha ugyanis ilyesmik előfordulhatnak, egész biztos nincs semmiféle természetfeletti védelmező erő – érvelnek. A Jupiter – Plútó fényszögek tulajdonosai hihetnek aztán valami igen fennkölt és értékes eszmében is, hogy aztán a sors egyszer csak kihúzza a talajt a lábuk alól. Ekkor mélységesen elárulva érzik magukat, és úgy érzik, már nem maradt semmi, amiben hihetnének. A középutat megtalálni igen nehéz, hiszen a nagy kihívást jelentő – és nem egyszer szélsőséges nézetek, vélemények és magatartásformák jellemzők ezekre az aspektusokra. A környezetükben élők gyakran megpróbálják lerombolni a Jupiter – Plútó aspektusokkal rendelkezők hitét, szakterületükön pedig kikezdhetik tudásukat és szakértelmüket.

A Jupiter – Plútó fényszögek egyikei a legnagyobb fejlődési potenciállal rendelkező kombinációknak, bármire irányuljon is energiájuk. Akár spirituális, akár mentális, akár érzelmi vagy fizikai szintekről van szó, gyógyító erejük megsokszorozódhat. Mi több, emberfeletti hajtóerőt is jelezhetnek, amely valami rendkívüli, valami nagyszabású megvalósítására ösztönöz, és nagy erőt adhat a szülöttnek. Az illetők rengeteg energiát fektetnek céljaik elérésébe és nagy áldozatokat is hozhatnak értük.

„Sem a Jupiter sem a Plútó nem végez félmunkát, és ha a két bolygó kapcsolatban van egymással születési képletünkben, nem győzünk eleget olvasni, nem győzünk eleget tanulni, nem tudunk eléggé odaadónak lenni. A szülött sürgető kényszert, nagy nyomást érez a lét miértjeinek és hogyanjainak a kutatására. Meg akarja találni és meg akarja élni az igazságot. A Jupitert az utazással és a hosszú utakkal is kapcsolatba hozzák…és ezen utazások igen veszélyesek, kockázatosak is lehetnek. A szülöttre cselszövések leselkedhetnek, sőt életveszélybe is keveredhet. De valószínűbb, hogy fizikai halál helyett pszichológiai értelemben halunk meg és támadunk fel ilyenkor. Egy-egy ilyen utazás gyökeresen megváltoztathatja életünket és világszemléletünket.” Howard Sasportas: The Gods of Change: Pain, Crisis, and the Transits of Uranus, Neptune, and Pluto (Contemporary Astrology) A változás istenei: fájdalom, válság és az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó tranzitjai
A Jupiter – Plútó fényszögek gyakran az egész életet megváltoztató tapasztalatokkal is összefüggésbe hozhatók. Ezek történhetnek egyéni szinten is, de a szülöttnek időnként azért lesz része bennük, mert valamely csoport része és/vagy egy forrongó társadalomban él. A változás lehet kedvező és kedvezőtlen is; és akkor következik be, amikor annyira felerősödnek a vágyak, hogy ez az elviselhetőnél nagyobb fokú veszteségeket és összeütközéseket eredményez – hatóságokkal, vallással, valamilyen külfölddel kapcsolatos témát illetően. Ilyenkor is tetten érhető azonban az átalakulások iránti, mélyről fakadó igény. A Plútó valamely bolygóval képezett fényszögei azt jelzik, hogy az adott bolygó – jelképezte témákat illetően mélyebb megértésre és átalakulásra, újjászületésre van szükség.

Ez általában nélkülözhetetlen az illető fejlődéséhez, és rendszerint olyasvalamit jelképez, amivel az illetőnek teljes intenzitással szembe kell néznie. Mi több: alapkövetelmény, olyasmi, ami rögeszméssé, megszállottá tesz – az adott életterület mélyreható vizsgálatára kényszerítve a szülöttet. Ezek a fényszögek általában jó lehetőséget adnak a Jupiter és Plútó hatalmas energiatartalékainak kiaknázására. A képletek tulajdonosainak általában legalább egy olyan spirituális, transzcendens vagy paranormális élményben van részük életük folyamán, amely metafizikai, okkult vagy pszichológiai tanulmányokra ösztönzi őket. Vonzódhatnak a Tarothoz, asztrológiához vagy más, jövőbelátással foglalkozó területekhez is.

Az egyénnek gyakran szent meggyőződése, hogy élete egy bizonyos szakaszában mesés vagyonhoz jut. A világegyetem néha valóban besegít, de vannak, amikor kollektív szinten is borzalmasan félresikerülnek a dolgok. A meggondolatlan kockázatvállalás, fanatikus magatartásformák, a hitelkeretek túllépése gyakran vezet nagyarányú anyagi veszteségekhez. Más esetekben a meggazdagodás utáni rögeszmés vágyakozás és a hatalmas ambíciók a vágyak beteljesülését eredményezik. Mindannyian tudjuk, hogy az életben a „gazdagság” sokféle szintje létezik, és spirituális, mentális, anyagi szinten vagy belső dimenziókból tanulmányozva mást és mást értünk „gazdag életen”.

 

Forrás: The Astrology Place Membership

Kapcsolódó

A Plútó archetípusa

A Jupiter általános jelentéstartalma

A Jupiter, a Nyilas és a kilences ház

A közelmúlt Jupiter – Plútó együttállásai

Jupiter – Plútó dinamikák (Bil Tierney: Békességben a Plútóval)

Jupiter a Skorpióban tranzitként (2017 október – 2018 november)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!