Erőpróbáló Jupiter – Szaturnusz fényszögek

Félig teli vagy félig üres a pohár ? Radix Jupiter együttállásban, kvadrátban, szembenállásban a Szaturnusszal

A két kronokrátornak, a Jupiternek és a Szaturnusznak a ciklusai döntő befolyással vannak a világ sorsára. E ciklusok képezik az emberi fejlődés alapjait: annak a folyamatnak a mérföldkövei, amelynek során a kollektív eszmék, képzetek, fejlődési potenciálok és lehetőségek konkrét formát öltenek az anyagi világban. Bővebben: Liz Greene: Jupiter és a SzaturnuszKülső  bolygók történelemformáló ciklusai, I részII rész A két bolygó közötti fényszögek e ciklusok fontos mérföldkövei. Az erőpróbáló aspektusok: együttállás, kvadrát, szembenállás látványosabb és nehézkesebb változásokat jeleznek. A velük kapcsolatba hozható kollektív folyamatok mellett az általuk fémjelzett időszakban születettek életére is erőteljes hatással vannak. Az alábbi, az The Astrology Place Membership oldal cikkei és Liz Greene, A Szaturnusz, egy ősi démon új megvilágításban című, magyarul is elérhető könyve alapján készült válogatás azt járja körül, miképp.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Egy Jupiter – Szaturnusz együttállással, kvadráttal, szembenállással rendelkező egyén oly módon éli meg a „Nagy Jótevő” és a „Nagy Rossztevő” találkozását, hogy életében adottak a fejlődés és az önmegvalósítás lehetőségei, de ezek legtöbbször kemény munkával és valamilyen nehezen teljesíthető kihívással párosulnak. Ezek miatt a kombinációk miatt az egyén úgy érzi, kettészakítják az ellentétes erők. Az erőpróbáló Jupiter – Szaturnusz aspektusokat gyakran „libikóka – fényszögeknek” nevezik, esetükben ugyanis remény és kétségbeesés váltogatja egymást. A félig üres és félig teli pohár példája kitűnően szemlélteti e kombinációkkal együtt járó, az élet hullámhegyeit és hullámvölgyeit kísérő jelentős szempontváltásokat. Közhelynek számít, hogy az optimista vagy pesszimista világszemlélet lelkialkat függvénye. E hajlamok mindenkiben megvannak, és időszakoktól, élethelyzetektől függően egyikük vagy másikuk kerül előtérbe. Erőpróbáló Jupiter – Szaturnusz fényszögekkel rendelkezők esetén hangsúlyozottabb a kontraszt.

A dolgokat szemlélhetjük a napos oldalon állva, jupiteri perspektívából, vagy a Szaturnusz realistább, sötétebb szűrőjén keresztül. A szülött hol nagy lelkesedéssel száguld, hol a depresszió és melankólia mocsarában landol, hogy aztán a remény és az optimizmus szárnyain ismét a magasba emelkedjen. Életében sok olyan helyzet adódik, amikor a Jupiter reménykedő természetének ki kell törnie a Szaturnusz börtönéből, le kell ráznia magáról a szemfedőt és felül kell kerekednie kétségbeesésén. Más esetekben azonban éppenséggel jupiteri felelőtlensége, kritikátlan optimizmusa, a lehetőségek túlbecsülése és a kockázatok elbagatellizálása taszítja a Szaturnusz szakadékaiba. A szülött a hajlamos lehet túl sokat tépelődni a lét értelmén. C. E. O. Carter, Liz Greene és Sue Tompkins megfigyelései szerint ezek a formációk gyakoriak öngyilkosok – és vagy erre hajlamos személyek képleteiben ( akárcsak az erőpróbáló Vénusz – Szaturnusz fényszögek)

[Természetesen ez nem mindenkinél van így. A Jupiter és a Szaturnusz lassú mozgású bolygók, fényszögeik – retrográd mozgásuktól függően nagyjából egy éven át hatnak, az év különböző időszakaiban bepontosulva. Ilyen hosszú idő alatt rengeteg ember születik, egymástól gyökeresen eltérő horoszkópokkal és tudatossági szintekkel. Még egyazon személy is eltérő módon éli meg születési képletét más és más fejlődési szakaszokban. Így például azokat a helyzetekre, amelyekre régebb öngyilkossági kísérlettel reagált volna, ma – nagyon helyesen – mély énjétől kapott felszólításként értelmezi: az egónak gyökeresen változtatnia kell eddigi hozzáállásán, szimbolikus halált kell halnia – ford. megj . Bővebben: Érzelmi szakítópróbák – életmentő műtétek]

A legalapvetőbb értelmezésben a Jupiter – Szaturnusz kapcsolat egy választást szimbolizál az élet céljainak ösztönös felismerésében való hit és a környezeti erők irányításából fakadó félelem között. A kvadrát és a szembenállás egy fajta ingadozó természettel hozható összefüggésbe, amely a reménység és a késégbeesés szélsőségei között mozog, és a Vénusz – Szaturnusz közötti fényszögkapcsolat után ennek az aspektusnak a hatása hajlamosíthat a leginkább az öngyilkosságra. Asztronómiai és asztrológiai értelemben e két bolygó méretben és súlyban egyforma kaliberű és mindkét bolygó képes lenne arra, hogy megvilágítsa a másik körvonalait, és gyakran ez is történik egy oda- vissza változó elmerülés esetén, amely egyszer a gyakorlati megértést és fegyelmet nélkülöző vak optimizmusban, aztán a jövőbeli boldogság lehetséges reményét és értelmét elvető vak pesszimizmusban nyilvánul meg. Ha egy ilyen pozícióval rendelkező egyénben nem tudatosul, hogy egyedül ő tehet valamit annak érdekében, hogy ezt a mintát megváltoztassa, akkor személyiségében a Jupiter tékozlása és a Szaturnusz kicsinyessége időszakonként váltani fogja egymást. Bár ezek a bolygók nem olyan értelemben uralnak személyes területeket, mint a Hold, a Merkúr, a Vénusz vagy a Mars, de a Jupiter – Szaturnusz kapcsolat hatása általában erőteljesen érezhető a személyes szférában, mivel befolyásolja az egyén alapvető szemléletmódját és életfilozófiáját. A szemléletmód határozza meg a cselekedeteket , és ez adja a tudatos viselkedés mögötti motivációt.” Liz Greene: Szaturnusz – egy ősi démon új megvilágításban , Bioenergetic kiadó 2004, 145 old
A Szaturnusz gyakran jelképezi azt a személyiségrészünket, amely újra meg újra nekirugaszkodik, megpróbálja, aztán újra meg újra kudarcot vall. [Pontosítanék: ezt a tendenciát nem a Szaturnusz, hanem a személyi bolygók vele képezett, rendszerint erőpróbáló fényszögei jelképezik – ford. megj]. Ez olyan érzés, mint amikor kavics került a cipőnkbe: folyamatos és fájdalmas módon emlékeztet bennünket mindarra, amit nem valósítottunk meg. Mindannyiunknak vannak olyan dolgai, amiket megtagadtunk magunktól és a kisördög pedig folyamatosan ott munkál bennünk, gondoskodva arról, hogy egy pillanatra se feledkezzünk meg arról, ami hiányzik. Míg a Jupiter két kézzel szórja ajándékait, a Szaturnusz esetén úgy érezzük, visszatart valamit tőlünk. Élményeinket rendszerint „kellemes” és „kellemetlen”, „jó” és „rossz” kategóriákba soroljuk. Vagy boldogok vagyunk vagy boldogtalanok. A Jupiter világában túlcsordul az életkedv, minden virágzik, nagyszabású terveket szövünk, a Szaturnusz jelenlétében azonban ezeket igen körültekintően kell megtervezni ahhoz, hogy megvalósíthatók legyenek. Mi több, a reménynek és aspirációknak az élettel szembeni komoly és realista hozzáállással kell hosszú távon is párosulnia.

A Jupiter az asztrológiában többek között hatalmas partit jelent, sok színes lufival. Ilyen időszakokban csodálatos a világ, mindent áthat az öröm és az életkedv. Erőpróbáló Jupiter – Szaturnusz fényszögeknél aztán egyszer csak kidurrannak a lufik és jön a padlót fogás (Szaturnusz). Az ilyen váltások gyökeres életszemlélet – váltást is előidézhetnek. A Jupiter a szülött világának kitágítására törekszik, a Szaturnusz azonban beszűkíti, félelemmel tölt el, szorongásra hajlamosít és igen óvatos. Ebből kifolyólag teljesen érthető, ha a képlet tulajdonosa vegyes érzelmekkel küzd, ha felmerül egy- egy lehetőség: most kockáztasson-e vagy sem. Ennek eredményeként el is szalaszthatja a kedvező alkalmat, de van, amikor jól jön az elővigyázatosság. Nem ugrik fejest például gondolkodás nélkül minden új kalandba és ahelyett hogy mindent egy lapra tenne fel, óvatosan mérlegeli a lehetőségeket.

Az erőpróbáló Jupiter – Szaturnusz fényszögek gyakran jeleznek merev vallási – vagy ideológiai nézeteket (vagy ilyeneket tápláló családi hátteret). Az ezekből fakadó bűntudat a siker és a boldogság útjába állhat. A sors próbatételei többször is megkérdőjelezhetik az életbe vetett hitet, a gazdagságról, vagyonról és az élet értelméről alkotott nézeteket pedig szintén gyakran kell átértékelni. A túl nagyszabású projektek sokszor ütköznek össze a rideg valósággal, és a gravitáció ilyenkor meglehetősen kellemetlen módon rángatja vissza a szülöttet a realitások talajára. Miközben a Jupiter folyamatosan terjeszkedni akar és új élményeket keres, a Szaturnusz a már ismert dolgok közelében szeretne maradni és a korábbi tapasztalatok bölcsességére támaszkodik. A Szaturnusz energiáját súlyosnak, tömények érzékeljük, amikor az autoritás szerepében lép fel, és mindig együtt jár a megnövekedett felelősséggel. Ez alaposan lehűtheti a lángoló kalandvágyat. Azonban ilyenkor nagyfokú kötelességérzet és a célok iránti elkötelezettség is jelen van. Ezek struktúrákat adhatnak a remény expanzív formáinak és a jövő látomásainak.
A Szaturnusz általában többet nyújt az élet második felében, ugyanis az egyénnek „meg kell érnie”, fel kell nőnie hozzá. A jutalmakat általában azok kapják, akik az ezekhez szükséges munkát is elvégezték. Így az évek során folyamatos előmenetelt tapasztalhatunk az egyén hivatásában, aki apránként egyre sikeresebb lesz. Ez egyre szembetűnőbb, ahogy az idő múltával egyre bölcsebbé válik és egyre nagyobb tiszteletet vív ki magának.
Az erőpróbáló Jupiter – Szaturnusz fényszögek tulajdonosai egyik pillanatban azt hiszik, minden lehetséges – és ilyenkor hegyeket tudnak megmozgatni, monumentális teljesítményre képesek. A következőben azonban az élet értelmetlenné válik számukra, értéktelenek tartják magukat és csak a legegyszerűbb feladatok végrehajtására képesek.” Sue Tomkins: Aspects in Astrology: A Guide to Understanding Planetary Relationships in the Horoscope (Fényszögek az asztrológiában: kalauz a horoszkóp bolygókapcsolatainak megértéséhez)

Marc Edmund Jones szerint a Jupiter – Szaturnusz közötti kvadrát az „élet utolsó esélyének” a szimbóluma. A két bolygó közötti kapcsolat, amelyek közül egyik sem teljesen személyes vagy transzperszonális – utalhat fatalizmusra hajlamos beállítottságra, vagy legalábbis az ösztönös értékelés és a gyakorlati tapasztalat közötti éles kettősségre, amely némileg zavarossá teszi a szabad akarat témakörét az egyénben. A Szaturnuszt és a Jupitert ellentétpároknak is tekinthetjük, amelyek együtt alkotják a lelki élmény egységét, az emberi természet egy archetípusát vagy alapvető oldalát”. Liz Greene: Szaturnusz – egy ősi démon új megvilágításban , Bioenergetic kiadó 2004, 145 old

Más asztrológusok szerint a Jupiter – Szaturnusz aspektusok a reinkarnációs ciklusokkal is kapcsolatban állnak. [Az előző életekkel kapcsolatos asztrológiai kijelentéseket nem árt fenntartásokkal kezelni. Bővebben l. Glenn Perry : A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata című tanulmányát.] Doris Hebel szerint pl a Jupiter – Szaturnusz együttállással vagy nyitó kvadráttal rendelkezők egy új életsorozat kezdetén állnak. Itt azon van a hangsúly, hogy az egyén a lehető legtöbb tapasztalatra tegyen szert. A Jupiter – Szaturnusz nyitó kvadrátja és szembenállásuk még mindig főleg a tapasztalatszerzéssel van kapcsolatban, de ezek az élmények menet közben egyre strukturáltabbakká válnak és egyre jobban szelektálódnak. A szembenállást követő, záruló kvadráttal születettek esetén irányváltás megy végbe: ők már inkább az eddig szerzett tapasztalatok feldolgozásával semmint új élmények gyűjtésével lesznek elfoglalva. Őket sokkal jobban érdekli az, hogy valamennyi életterületükön a megfelelő dolgot tegyék. A záró kvadráttól a következő együttállásig terjedő Jupiter – Szaturnusz szakasz talán az utolsó az életek egy bizonyos sorozatában, így a figyelem olyan specifikus életterületeken elkövetett hibák korrigálására irányul, mint az üzlet, család, stb. Bármely szakaszról legyen is szó, amennyiben a Szaturnusz valamelyik horoszkóptengelyen áll, a szülött úgy érezheti, már nincs túl sok ideje. Az utolsó szakaszban ez az érzés az egész életet áthatja.
Ami a sikereket illeti, a Jupiter kedvező alkalmak révén beköszöntő, elsöprő, váratlan sikereket jelez. A szaturnuszi jutalmakért általában egész életen át kell dolgozni, de rendszerint hosszú távon megtérülnek. E fényszögek gyakran jeleznek olyan sikereket, amelyeket aztán veszteség és bukás követ, és ezeknek gyakran vannak anyagi vonzataik. A szülöttnek nagyon oda kell figyelnie, hogy elkerülje a rossz befektetéseket, balul sikerült spekulációkat, és nehogy cserben hagyja a szerencse . Az illető egyik pillanatban talán nagyvonalúan adakozik, aztán megbánja. Kedvező esetben a Szaturnusz- Jupiter aspektusok jó megérzéseket jelezhetnek üzleti ügyekben, a jupiteri tulajdonságokat pedig a gyakorlatban, céltudatosan lehet kamatoztatni. (Ez harmonikus fényszögek – szextil, trigon esetén könnyebb)

A Jupiter – Szaturnusz kapcsolat a hagyomány szerint összefügg a pénzügyi sikerrel vagy kudarccal, és bár nagyon valószínű, hogy befolyásolja az élet anyagi területét, a következmény ‘melléktermék’ , és nem közvetlen hatás eredménye. A Jupiter és Szaturnusz közötti szextil vagy trigon hétköznapi szinten összefüggésbe hozható az anyagi jóléttel, a két bolygó közötti úgynevezett ‘nehéz’ fényszögek hatását pedig úgy emlegetik, hogy a szülött alig tud kijönni a pénzéből. Szintén a ‘nehéz fényszögekkel’ kapcsolatban a hagyományos értelmezés szerint nem túl fényes üzleti kilátásokra és kockázatos vállalkozás esetén anyagi veszteségre lehet számítani. Ezen értelmezések és a Jupiter ‘nagy szerencsehozó’ szerepe alapján könnyen levonható az a következtetés, hogy a Jupiter – Szaturnusz kapcsolatok az anyagi szférára vannak hatással.

A Jupiter azonban egy mentális bolygó és egy olyan házzal áll kapcsolatban, amely szintén inkább mentális, mint anyagi jellegű. Túl sok köze nincs a materiális világhoz, maximum annyi, hogy a jupiteri személyiségtípus általában hisz abban, hogy a lehető legjobbat érdemli az életben, és ezért ezt általában be is vonzza életébe. A Szaturnusz inkább földies jellegű, többet küzd a személyes ambíciók eléréséért, de az általa szimbolizált lelki működés vagy archetípus inkább összefügg az anyagiakkal való azonosulás elhagyásával, mint az evilági sikerekkel. Ennek a két bolygónak a kapcsolata lehetőséget teremt arra, hogy egy más fajta, objektívebb értékrend alakuljon ki a szülött világszemléletében és az élet értelmének ösztönös érzékelésében. A kudarctól való félelem, mivel a szülött képtelen intuitív módon érzékelni alapvető énjét – a Jupiter – Szaturnusz kapcsolattal rendelkező egyén esetén gyakran felelős azért, hogy hajlamos sokkal kevesebbet elfogadni az élettől annál, mint amit megérdemelne, és feláldozni a magasabb rendű törekvéseit a hétköznapi élet szokásos céljaiért, a számlák rendszeres befizetéséért. Inkább az alapvető életszemlélet, mint a szerencsétlenség juttatja a Jupiter – Szaturnusz kapcsolattal rendelkező szülöttet az egyik anyagi csődből a másikba.” Liz Greene: Szaturnusz – egy ősi démon új megvilágításban , Bioenergetic kiadó 2004, 146 old

Mivel mindkét bolygó kapcsolatban van a nagyvilág eseményeivel, a Jupiter – Szaturnusz fényszögek tulajdonosait intenzíven foglalkoztatja a társadalom, a történelem, gyakran a gazdaság is. Jövővel kapcsolatos erőteljes látomásaik a megvalósításukra tett nagy erőfeszítésekkel kombinálódik. Az impozáns eredmények eléréséhez ezek nélkülözhetetlenek is. Érdeklődhetnek igazságszolgáltatással, joggal, oktatással, vallással kapcsolatos témák iránt is. E bolygókapcsolat lassú növekedést, bölcs döntéseket is jelezhet, de húzd meg-ereszd meg jellegéből adódóan a bőségszaru fedele hatalmas csattanással be is záródhat. Győzelmek és sikerek csak folyamatos erőfeszítések, kitartás árán várhatók, tartósításuk pedig csak komoly próbatételek révén lehetséges. Ezek során nagy kihívás megőrizni a hitet. E fényszögek tulajdonosainak egyensúlyt kell teremteniük a hit és a realitások között, nyitott és befogadó személyiségrészeik és a zárkózott, biztonságra vágyók között.Bármely bolygó kerül is kapcsolatba a Szaturnusszal, lelkesedésének ki kell állnia a próbákat. Jupiter esetén a magabiztosság, a pozitív életszemlélet, hit kerül tesztelésre. Ily módon a fényszög olyan személyt is jelezhet, akinek cseppet sem kedvez a szerencse, de utolsó tartalékait összekaparva várja, süssön ki a Nap. Mint ellentétpároknál lenni szokott, egymás nélkül nem létezhetnek; így remény sincs hullámvölgy nélkül. Esetenként azonban komoly akadályok gátolhatják az egyén haladását. Választásaink és ezek következményei a Szaturnusz uralma alatt állnak; így a szülött talán igen sikeres hosszú távú szakmai döntéseket hoz. Ezek révén idővel egyre magasabb pozícióba kerül. E fényszögek a hosszú évek kitartó munkája révén szerzett bölcsességet is jelképezhetik. A fényszögek tulajdonosai az idő múltával egyre inkább képesek lesznek kézben tartani életüket.

Aki azért él, mert eszik, és azért eszik, hogy éljen, lehet, hogy anyagi értelemben nagyon sikeres, de ezért cserében eladta a lelkét. A Szaturnusz lélekkel kapcsolatos szerepe szemben áll az ilyen üzlettel, és azzal a haszontalanságérzettel, amit a szülött fizetségként megtapasztal cserébe. Elfojtani egy működést, ahogy azt a Jupiter szimbolizálja, nagyon drága ‘mulatság’, mert pszichológiai értelemben ez a tudattalanba száműzve erőt gyűjt és végül egy irracionális és kényszeres viselkedésmintában tör a felszínre. Ezért az olyan Jupiter – Szaturnusz kapcsolattal rendelkező egyénen, aki ezt a megnyilvánulási módot választotta, általában időszakonként eluralkodik a hiszékenység és a babonásság, amely többnyire rossz ítélőképességgel és félrevezető sejtelmekkel párosul. Hajlamos mély depressziós rohamokra is, mivel nem érzi, mi az élete alapvető értelme. Nyilvánvaló tehát, hogy a Jupiter – Szaturnusz kapcsolat szélsőséges formában miért függ össze a depresszív, öngyilkosságra hajlamos személyiséggel.

A Jupiter – Szaturnusz kapcsolat ellenkező jellegű megnyilvánulása szintén érdekes. Az aspektus hatásának lassú kibontakozása során az egyén gyakran mindkét szélsőséget megéli. Miközben megpróbál elmenekülni a Szaturnusz által megkövetelt valódi erőfeszítések és az ösztönös megérzések megtapasztalása és beigazolása elől, könnyen válhat a Jupiter – Szaturnusz kapcsolat hatásának egyik jellegzetes típusává, aki mindig megpróbálja összekapargatni az utolsó filléreket, és aki valami hatalmas áttörésre számít a jó szerencse által, ami valahogy sohasem érkezik meg. Ez nem teljesen jupiteri személyiségtípus, hanem inkább olyan jupiter – szaturnuszi, aki még nem értette meg az aspektusban rejlő szubjektív és objektív lehetőségeket. A jupiteri embernek tényleg szerencséje van. A jupiter – szaturnuszinak viszont nincs és meglehetősen gyakran szorul barátai segítségére. Végül gyakran a szaturnuszi követelés hallatja a belső hangját, az aspektus megnyilvánulása alapján pedig talán jobban érthetővé válik, hogy hatása mivel vívta ki a tisztességtelenség negatív jelzőjét. A tisztességtelenség éppoly félreérthető fogalom, mint az erkölcstelenség. Össze kell hasonlítani az üzleti ügyek becsületességét annak az éhező embernek a becsületes voltával, aki elcsen egy almát miközben kifele megy a boltból, ahhoz, hogy észrevegyük e mögött a hétköznapi szó mögött álló többféle értékrendet. A Jupiter – Szaturnusz kapcsolat tisztességtelensége relatív, és nagyban függ a szülött életszemléletétől. Általában egyszerűen csak arról a naivitásról van szó, hogy valaki hisz abban, hogy a semmiért cserébe kapni fog valamit”. Liz Greene: Szaturnusz – egy ősi démon új megvilágításban , Bioenergetic kiadó 2004, 147 -148 old
Megjegyzés:

A két kronokrátornak, a Jupiternek és a Szaturnusznak a ciklusai döntő befolyással vannak a világ sorsára. E ciklusok képezik az emberi fejlődés alapjait: annak a folyamatnak a mérföldkövei, amelynek során a kollektív eszmék, képzetek, fejlődési potenciálok és lehetőségek konkrét formát öltenek az anyagi világban. Bővebben: Jupiter- Szaturnusz együttállás tematikus oldala,  Liz Greene: Jupiter és Szaturnusz,

A Jupiter- Szaturnusz ciklusok a két bolygó együttállásával kezdődnek (azaz, amikor ugyanannak az állatövi jegynek ugyanannak a fokán helyezkednek el), és következő találkozásukig tartanak. 20 évenként megismétlődő együttállásuk, az ún. Nagy Konjunkció egyaránt kulcsfontosságú szerepet játszik az egyéni sors és a nagyvilág eseményeinek alakulásában. A jelenlegi 2000 májusában kezdődött, a Bikában, amely a 2. ház és a bevételek, tulajdon, pénzügyek ura. Az új ciklus 2020-ban veszi kezdetét, a következő Jupiter- Szaturnusz együttállás már a Bakban elkezdődik, legközelebb egymáshoz 2020 márciusában, majd 2020 november -decemberében állnak, de a Vízöntő legelején, a jegy 0°29-en pontosul be, 2020 december 21-én.Ez egyszersmind elemváltás, ún mutáció is: az elmúlt 240 évben majdnem minden Nagy Konjunkció föld elemben jött létre, most meg egy levegős ciklus veszi kezdetét.

A Jupiter – Szaturnusz közötti fényszögek e ciklusok fontos mérföldkövei. Az erőpróbáló aspektusok: együttállás, kvadrát, szembenállás látványosabb és nehézkesebb változásokat jeleznek. A velük összefüggésbe hozható kollektív folyamatok mellett az általuk fémjelzett időszakban születettek életére is erőteljes hatással vannak. Az alábbi, a The Astrology Place Membership oldal cikkei és Liz Greene, A Szaturnusz, egy ősi démon új megvilágításban című, magyarul is elérhető könyve alapján készült válogatás azt járja körül, miképp.

E fényszögeknél is érvényesül az a lassú bolygók kapcsolatai esetén érvényes aranyszabály, hogy akiknek születési képleteiben is jelen vannak, a hangvilla érzékenységével – gyakran már jóval a bepontosulás előtt- reagálnak a tranzit aspektusokra. A 2020-as, más jelentős kombinációknak is részét képező együttállás fontos változásokat jelezhet életükben. Minél többet tudnak e sajátos bolygókapcsolatokról, annál tudatosabban kezelik majd ezeket, így az egyéni megélési szintek is kedvezőbbek lehetnek. Természetesen a cikk szükségszerűen általánosít; személyes vonatkozások ezúttal is csak horoszkópelemzés deríthet fényt.
Kapcsolódó

Jupiter – Szaturnusz kvadrát a horoszkópban és tranzitként (Astrology King)

A Jupiter és a Szaturnusz kiegyensúlyozása (Stephen Arroyo)

A Jupiter és a Szaturnusz ciklusai ( a 2010 – 2011 -es szembenállások kapcsán)

Liz Greene: Jupiter és Szaturnusz,

Jupiter – Szaturnusz együttállás – általános tudnivalók

Jupiter – Szaturnusz félkvadrát : hajszálrepedések, törésvonalak (2017  – 2018)

Érettek és éretlenek, felelősek, felelőtlenek

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

A Szaturnusz tanításai az akarattalan kihívásról (Erin Sullivan)

A Jupiter általános jelentéstartalma

A Jupiter, a kilences ház és a Nyilas

A Jupiter és Mr Hyde

 

Könyvajánló

Liz Greene: Szaturnusz – egy ősi démon új megvilágításban, Bioenergetic kiadó 2004

Erin Sullivan : A Szaturnusz tanításai , Édesvíz kiadó 1999

Stephen Arroyo : Exploring Jupiter. The Astrological Key to Progress, Prosperity and Potential

Stephen Arroyo – Liz Greene : The Jupiter/Saturn Conference Lectures

Charles E. O. Carter : A horoszkóp felvázolásának néhány alapelve (Some Principles of Horoscopic Delineation)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!