Nap – Szaturnusz együttállás tranzitként

A nagy feladatosztónak és a tudatosság jelölőjének találkozóira évente egyszer kerül sor, és fontos fejezetet jelentenek az adott év történéseiben. A Nap és a Szaturnusz erőpróbáló kapcsolatai (együttállás, szembenállás, kvadrát) az év fontos fejlődési szakaszainak mérföldkövei, egyszersmind a felelősségvállalás, tehertétel, valamilyen megmérettetés kérdéseit is feszegetik.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Egy Nap-Szaturnusz tranzit mindannak a munkának, erőfeszítésnek a csúcspontját is jelentheti, amit céljaink érdekében kifejtettünk az előző évek folyamán. Más analógiák mellett ugyanis a Szaturnusz kitartó, következetes fáradozást jelképez, a Nap pedig mindazokat a dolgokat, amik a legtöbbet jelentik számunkra, amivel azonosítjuk magunkat. Az életerő, tudatosság, kreativitás, alkotószellem fő jelölőjeként (bővebben ld A Nap ereje ), a horoszkópban elfoglalt jegy és házhelyzete – akárcsak a Szaturnuszé – sok mindent elárul életfeladatunkról, az általa jelölt tartalmak megélése, kiteljesítése tehát testi – lelki egészségünk egyik alapfeltétele. Minél keményebben dolgozunk tehát céljaink megvalósításán, minél nagyobb felelősséget vállalunk e tranzitok alatt, annál inkább megtérülnek erőfeszítéseink.

E bolygókapcsolat egyszersmind nagy erőpróbát is jelent, hiszen jóllehet a Szaturnusz segít megvalósítani, fizikai formába önteni elképzeléseinket, először kemény próbatételek elé állít, melyek során be kell bizonyítanunk alkalmasságunkat. Ezeket az eredmények tehát nem pottyannak ölünkbe olyan könnyen, mint egy Jupiter – tranzit esetén. A legtöbbször csak nagy- nagy önfegyelem révén, jelentős többlet – terhet és felelősséget vállalva juthatunk előre- s ez persze egészségi állapotunkra, életerőnkre is hatással lehet.

A tudatosság jelölőjének és a karma urának a találkozója mindannyiunknak segíthet rálátni, milyen feladatok várnak ránk az elkövetkező időszakban. Ez a felhívás azonban nem mindig érkezik kellemes formában. Ezekben a napokban – különösen ha maradtak még restanciáink a fentebbi területeken, az autoritás külső képviselői (pl. főnökök, szülők, hatóságok, stb. ) kérhetik számon ezeket, vagy mulasztások, elszalasztott lehetőségek, hiányosságok formájában köszönhetnek vissza.
Nem csak Bak – Szaturnusz idején….

Nadia Gilchrist, a Ruby Slipper blog szerzője kimondottan a Bak Szaturnusz tranzit időszakában bekövetkezett Nap – Szaturnusz találkozókról ír, de a meglátások más Nap – Szaturnusz együttállások esetén is érvényesek.

Nadia Gilchrist így ír e tranzit sajátosságairól: „ A Szaturnuszt nem lehet elhanyagolni. Ő azért van itt, hogy szembesítsen a múlttal, a családi történetekkel, a hagyományokkal, a koroddal és mindazzal, amit elértél. Igen, a Bak Szaturnusz a megvalósításról szól még akkor is, ha ez a szó csúnyának számít bizonyos körökben. Hát nem több az élet holmi mesterségesen meghatározott siker – fogalomnál ?

Persze hogy több. De egy bizonyos ponton túl fel kell építened, és ennek nem szükséges mesterséges konstrukciónak lennie. Az idő (egy másik szaturnikus téma) könyörtelen, és most itt az ideje megerősítened valamit magadban. A teljesítmény egyénenként változik: a monumentális szakmai eredmények éppúgy hozzátartoznak, mint az élet olyan intim mérföldkövei, mint józannak maradni, felkelni az ágyból, megtanulni nemet mondani. Az ágyból való felállást nem viccből említettem: ha depressziós vagy, netán krónikus fájdalmaktól szenvedsz, ez hatalmas eredmény. Mások észre sem veszik, de számodra óriási dolog !”

Kapcsolatainkra is nyomás nehezedhet ezekben a napokban. Elszigeteltnek érezhetjük magunkat, akkor is szenvedhetünk a magánytól, ha éppenséggel párban élünk, úgy érezzük, túlságosan ridegen, szeretetlenül bánnak velünk és/vagy mi magunk nem tudjuk megfelelőképpen kifejezni érzéseinket. (A képletek adottságaitól, a kapcsolat minőségétől függ, hogy ez csupán múló hullámvölgy, vagy olyan krónikus állapot, amelynek hatására górcső alá kell vennünk társulásunkat és döntenünk kell a hogyan továbbról.) Az is megtörténhet, hogy valaki/ valamilyen ügy, eszme iránt fokozott felelősséget kell vállalnunk, szűkebb-tágabb környezetünkben mi vagyunk azok, akik stabilitást, kapaszkodót , támaszt nyújtanak, szavahihetőségükkel bizalmat ébresztenek. Sok esetben kell higgadtan, bölcsen kezelnünk azokat a szituációkat is, amikor mások elvesztették a fejüket.
Előfordulhat az is, hogy a szó szoros értelmében szemügyre kell vennünk életünk struktúráit. Ez a lakásfelújítástól nagytakarításon át napirendünk átstrukturálásáig sok mindenre kiterjedhet. Mindent egybevéve, az előttünk álló napok kitűnő alkalmakat szolgáltatnak ahhoz, hogy leegyszerűsítsük és eredményesebbé tegyük életünket. Konkrét és átvitt értelemben kerítsünk hát sort egy újabb, nagy lomtalanításra! Ennek köszönhetően könnyebben, hatékonyabban érhetjük majd el céljainkat. (Ettől függetlenül, ezek nem azok a napok, mikor tanácsos lenne új projektekbe kezdenünk, jogi ügyeket intéznünk és/vagy hatóságok, feljebbvalók, fennálló rend ellen lázadoznunk. A nagyvilágból is érkezhetnek nyomasztó hírek.)

Természetesen még a legnehezebb helyzetekben is van lehetőség a korrekciók végrehajtására: a kozmikus tanítómesternek a nevelés, az érési folyamatok elősegítése, nem pedig a büntetés a célja – még akkor sem, ha időnként nehezen elviselhető nyomás alá helyez. Jó esetben „csupán” annyi történik, hogy előléptetést kapunk, tapasztaljuk, hogy eddigi munkánk eredménye megtérül, roskadozunk feladataink súlya alatt, garmadával sorakoznak még előttünk a teendők, de már az új fejlődési irányokat is kijelölték számunkra.

A fentebbi bekezdés ellenére azonban hozzá kell tennem, hogy a Szaturnusz „végezd el a munkát” mantrája nem tesz automatikusan sebezhetetlenné. Szintén Nadia Gilchrist szavaival: „Lehetsz vérbeli Szaturnusz – rajongó, aki éjt nappallá téve dolgozik, egymás után haladja meg korlátait, és egész valójával céljára összpontosít…..és mégis belefutsz valami nagyon rosszba. Gyakran sokkal nagyobb nálad és még csak fel sem tudsz rá készülni. De még mindig módod van eldönteni, hogyan reagálsz rá. Ha tovább lépsz (még ha apró lépésenként is) akkor is, amikor a tiedénél sokkal hatalmasabb erők törnek ellened, akkor is, amikor legszívesebben egész kicsire húznád össze magad és feladnád – na ez a Szaturnusz.

Idén, amikor a Szaturnusz együttállásba kerül a Nappal, neked is felteszi a kérdést :

Mit fogsz felépíteni / csökkenteni / megerősíteni ?

Mit fogsz elérni ?Kapcsolódó

A Nap és a kreativitás kibontakoztatása

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

A Jupiter és a Szaturnusz kiegyensúlyozása (Arroyo)

A Szaturnusz tanításai az akarattalan kihívásról

Szaturnusz a Bakban – tematikus oldal

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!