Telihold a Nyilasban – 2018 május 29

A május 29 -i telihold a Nyilas 8°10′ -án teljesedik ki, budapesti idő szerint 14:20 -kor. A teliholdképletben két igen jelentős állócsillag is szerepet játszik: az Antares és az Aldebaran – még jobban kiélezve az ellentétek tematikáját. A feladat összetett, hiszen egyszerre kell egyértelműen elköteleződni valamelyik irány mellett, és törekedni az egyensúly megteremtésére. Mivel a következő hónapokban a Mars tolatása és az egyidejűleg érvényesülő Mars- Uránusz kvadrát befolyása miatt kevesebb lesz a cselekvési szabadságunk, mint általában, egyáltalán nem mindegy, melyik utat választjuk és mire/ ki(k)re mondunk határozott nemet.

A Nap és Hold közötti 180°-os oppozíciós tengely a lehető legerősebb az asztrológiában. A két szemben álló állócsillag egy ugyanilyen erős tengelyt képvisel. Az Ikrek 9°47′-án levő Aldebaran a Nyilas 9°47′ -on álló Antaressel néz farkasszemet. Az Aldebaran a Bika csillagkép legfontosabb állócsillaga, az Antares pedig a Skorpió csillagképé. Egyikük sem hétköznapi állócsillag. Nagyon fényesek és könnyen felismerhetők az éjszakai égbolton. Az arkangyal-csillagokként ismert Aldebaran és Antares rendkívül fontos szerepet játszanak a világ mitológiáiban, kultúráiban és vallásaiban . (Négy arkangyal – csillag van; a másik kettő a Szűz 00°05′-én levő Regulus és a Halak 04°08′-án álló Fomalhaut. A keresztény mitológiában a mennyek őrzőiként számon tartott négy arkangyalcsillagot a perzsák királycsillagokként ismerték.)

Ptolemaios Mars – Jupiter típusú csillagként határozta meg a Nyilas 9°47′-en álló Antarest, a Skorpió csillagkép legfontosabb csillagát. Valamennyi asztrológus felfigyelt arra, hogy a hadiszerencse, hadvezéri képességek egyik jelölője. Arról azonban megfeledkeztek, hogy az ellenfelet ilyenkor a vele szemben, az Ikrek 9°47′-en, a Bika csillagképben levő csillag, az Aldebaran támogatja. Az Aldebaran és az Antares asztrológiai hatásai ugyanannyira ellentétesek, mint pozíciójuk az égbolton. Amikor mindkét állócsillag szerepet kap egy horoszkópban, valamilyen komoly konfliktusra, hatalmas hullámhegyekre és hullámvölgyekre utalhatnak az életben.

Mundán asztrológiában – megfelelő bolygókkal kapcsolódva jelezhetik egy háború kezdetét is, a vezetők képletében pedig azt, hogy nincs győzelem a másik fél totális veresége révén. Amennyiben háborúról van szó – az agresszív Mars és az expanzív Jupiter jellegéből adódóan – hatalmas méreteket ölthet, akár az egész világra kiterjedhet – írja Jamie Partridge . A jelenlegi telihold ráadásul a december 3-i témájának is a folytatása, amikor a Nap állt együtt az Antaressel, a Hold pedig az Aldebarannal. (Most ennek a fordítottja látható az égbolton: a Nap áll együtt az Aldebarannal, a Hold pedig az Antaressel). Emlékezzünk vissza, milyen témák voltak aktuálisak akkoriban egyéni és kollektív szinten, milyen döntéseket kellett hoznunk. ( Telihold az IkrekbenNéhány észrevétel a telihold -cikk kapcsán )A görögök szerint az Antares a Mars és a Jupiter tulajdonságait egyesíti magában, jóllehet egyes asztrológusok vagy Szaturnusz – Mars vagy pedig Mars és Merkúr jellegűnek találták a hatását. A közös elem azonban minden verzióban a Mars, és az asztrológusok többsége egyetért abban, hogy az Antares Mars- tulajdonságokat mutat. Míg a perzsák a négy királycsillag egyikének tartották az és így szerencsésnek találták, nagyszerű emberi teljesítményekkel és kiválósággal hozva kapcsolatba, a rómaiak és a görögök nem voltak róla ilyen jó véleménnyel róla. Amellett, hogy olyan tulajdonságokat hoztak vele kapcsolatba, mint a hatalom, megbecsülés, függetlenség, vagyon, vezetői képesség, bátorság, éleselméjűség, stratégiai képesség, hozzá társították a meggondolatlanságot, a túlzott kockázatvállalási kedvet, gátlástalan ambíciókat, kötekedő hajlamot, könyörtelenséget, arroganciát, pusztítást és az erőszakot is.

Csillag-és bolygókombinációk című könyvében Bernadett Brady azt írja: „ha az Antares kiemelkedő szerepet játszik egy születési képletben, azt jelezheti, hogy a szülött saját maga oka balszerencséjének. Ennek a csillagnak természetes témája egy megtisztító élet- halál élményen keresztül bekövetkező siker. Ez arra is utalhat, hogy valaki akkor is az intenzitást keresi, amikor erre nem lenne szükség. Mitológiai szimbolikája szintén szélsőségekre utal, akár tudatosan választják ezeket akár nem.”

A „rosszfiú” Antaressel ellentétben az Aldebarant pozitívnak tekintik, de ilyen  hatásait hajlamosak lehetnek eltúlozni. A valóságban ennél sokkal árnyaltabb a kép. Ezt a királycsillagot Ptolemaios Mars természetűként írja le, Alridas a Merkúr, Mars, Jupiter konjunkcióhoz hasonlítja. Sok értékes tulajdonsággal ruház fel, éles eszet, jó önkifejezést, állhatatosságot , integritást, bátorságot ad, népszerűvé tesz, egyszersmind kegyetlenkedésre, lázadásra, erőszakra is hajlamosít. A Bika csillagkép déli, bal szemén levő égitest, kedvezőtlenül kapcsolódva a Nappal vagy a Holddal rövidlátásra, szélsőségesen rossz esetekben vakságra hajlamosíthat. A látást azonban nem csupán a szó fizikai értelmében lehet elveszíteni, hanem szimbolikusan is: a helyzetre való vakság formájában. Az ilyen kaotikus lelkiállapotokban nehéz eldönteni, melyik részünkre hallgassunk. További Aldebaran -sajátosság, hogy támogatók révén felelősségteljes állásba emel, a hatalmat és vagyont gyarapítja a jótékony hatás azonban nem tartós, veszteségek, válságok, látványos bukás veszélye fenyeget folyamatosan. Bernadette Bardy szerint ez a kockázat valamennyi királyi csillagra jellemző, amennyiben ajándékaikat önző, önös célokra használják fel. A mundán asztrológiában az Aldebarant áradásokkal is kapcsolatba hozzák.
Még nagyobb káosz vagy a feszültségek feloldása ?

Az egyidejűleg ható, Rák Vénusz, Skorpió Jupiter, Halak Neptun közötti nagy víztrigon megkönnyítheti az ellentétek feszültségének elviselését. A harmonikus fényszög víz elemben levő bolygók közötti jön létre, amely harmonikus fényszög hagyományosan az emóciók, intuíció, spiritualitás, metafizika, látomások, megérzések, belső vezetés tartománya az asztrológiában. A május 25 -én újra bepontosult Jupiter- Neptun trigon táplálja lelkünk képeit, fantáziánkat, aktiválja öngyógyító erőinket, derűlátóbbá tesz, fogékonyabbakká válunk az élet szép dolgai iránt, bízunk a gondviselés erejében. Álmainknak köszönhetően, ihletett lelkiállapotokban, látomások révén mélyreható, személyes vallásos élményekben is részünk lehet.

A lehetőségekben rejlő kockázatok is jellemzőek a víz elemre: az elmúlt időszak megpróbáltatásai után egyszerűen csak élvezzük a nyarat, a jól megérdemelt pihenés punnyadásba fullad, túl kényelmesekké, álmodozókká válunk s emiatt nem váltjuk tettre elképzeléseinket, ha ügyeink végre mozgásba lendülnek azt hisszük, visszajönnek a régi szép idők s nekünk már kisujjunkat sem kell mozdítani, vágyteljesítő fantáziák, irreális képzelgések rabjaivá válunk.

Az egyidejűleg ható Vénusz – Szaturnusz szembenállás és Mars – Uránusz kvadrát „jóvoltából” azonban, ha túlságosan eltévedtünk volna az illúziók labirintusában, az ébresztő igen sokkoló lehet. Míg a Vénusz – Szaturnusz főleg a társas viszonyok és pénzügyek területeire nyomást helyező fényszöge már oldódóban van, a Mars – Uránusz -kvadrát jelezte destabilizáló hatás sokkal hosszabb ideig, egész nyáron velünk marad, és rövidesen más, nehezen kezelhető libikókát ígérő befolyásokkal is kiegészül.

Egyáltalán nem mindegy tehát, mire/ ki(k)re fordítjuk energiánkat, milyen fontossági sorrendeket választunk, milyen irányokba köteleződünk el. Kezeljük tehát nagyon óvatosan a kihagyhatatlannak tűnő ajánlatokat, önmegvalósítási lehetőségeket Gondoljuk meg kétszer is, mibe vágunk bele, hogy támogatóink valóban a javunkat akarják-e és hogy hosszú távon is jó ötlet ezt vagy azt az ügyet szolgálnunk, bizonyos döntéseket meghoznunk?

Jelen esetben úgy tűnik, egyszerre kell szilárd, teherbíró és rugalmas alapokat építenünk, melyek kibírják a közvetlen közelünkbe és távolabb zajló változásokat. Az ellentétek kiélezése helyett azok áthidalására, harmonikus egészbe ötvözésére összpontosítsunk, legyenek ezek akár a saját pszichénkben, egyforma erővel és jogosultsággal követelőző, látszólag összebékíthetetlen igények és kötelességek, vagy a külvilágban tapasztalható szakadékok. Cseppet sem könnyíti meg a dolgot, hogy ezzel egy időben meg kell vonnunk egészséges határainkat, akkor is szükség lesz egyértelmű lezárásokra (pl. egy destruktív kapcsolat, valamilyen káros szokás, improduktív magatartásforma, munka, stb. ), ha a hosszabb távú haladási irányok csak késő ősszel körvonalazódnak.
 

Kapcsolódó

Május

Neptun – Jupiter trigon: mélységeink kincsei

Mars – Uránusz kvadrát – 2018 nyár

A víz elem és a vizes típus

Antares – általános tudnivalók

Az Antares mitológiája és pszichológiája

 

Kép: Aldebaran és Antares – Antarel grafikája

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!