Szaturnusz a VII. házban : csatlakozás késéssel

Az iskolához hasonlóan – egy VII. házas Szaturnusz fejlődési lehetőségek széles skáláját jelképezi. (Ez mellesleg bármely asztrológiai konfigurációról elmondható). E pozícióval látunk olyanokat, akik nem kielégítő kapcsolatok csapdájában vergődnek. Olyanokat, akik elfogadják az egyedüllétet és az önmegtartóztatást és úgy tűnik, nem szenvednek miatta. És látunk olyanokat is, akik hosszú, példás, stabil kapcsolatokban élnek… (The Astrology Place Membership )

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan, receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem  Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A VII ház az az életterület, ahol a másikkal – és a tudattalan árnyékkal kerülünk kapcsolatba. A pszichének azon részének felel meg, ahol önmagunk „másik” dimenzióit hordozzuk. Mindez nagyon jungiánusan hangzik, de mélyebb szinten igen valóságos. Az itt képviselt minőségekkel gyakran „odakint”, partnerek, üzleti társulások, a nyilvánosság révén találkozunk. Liz Greene asztrológus sokszor hangsúlyozza munkáiban, hogy a dolgok, amelyekkel odakint találkozunk, valójában idebent vannak. Ez az az életterület, amelyből akkor tanulhatunk leginkább, ha kapcsolataink tükrében magunkra ismerünk.

A „másik fél” házában levő Szaturnusz kivetített félelemre és szorongásra utalhat. A pszichológusok azt mondják, hogy annak, ahogy másokra reagáljunk, több köze van hozzánk, mint hozzájuk. E házhelyzettel a kapcsolatok nagyon komoly szerepet játszanak a szülött életében, aki semmi esetre sem fogja félvállról venni őket. A Szaturnusz sokféle arca mutatkozhat itt meg, így pl az illető jelentős kapcsolatait valamilyen értelemben nehéz elköteleződés, kötelességtudat, felelősségérzet jellemzi. Egy másik forgatókönyv hozhat olyan partnert is, aki kontrolláló, merev, vagy nagyon gátlásos és nem mutatja ki túlságosan szerelmét vagy érzelmeit. Jelezhet kimondottan üzletszerű kapcsolatot is, ahol a szexuális vagy érzelmi komponensek nem kapnak semmiféle szerepet.

A Szaturnusz késleltetheti, korlátozhatja vagy lehetetlenné is teheti a megfelelő kapcsolatok kialakítását. A partner lehet mozgáskorlátozott vagy valamilyen más fajta testi fogyatékosságban is szenvedhet, amely akadályozza a mozgásban, és ezért, tudatosan vagy tudat alatt tehernek tekinthető. (Természetesen ez csak egy lehetőség a sokféle megélési mód közül, nem általános szabály) Úgy tűnik azonban, hogy a korlátok, az autoritás, a szabályok, korlátozások majdnem mindig szerepelnek a kapcsolat témái között. Talán az illető egy apafigurához vonzódik, így jelentősebb korkülönbség van a felek között, vagy vonzódik a partner bölcsességéhez és két lábon a földön járó hozzáállásához.

A szeretetenergiát egy cuki Androctonus Crassicauda (a világ 25 legmérgezőbb skorpiófajának egyike) küldi. De – akárcsak az oldal tulajdonosa – nagyon jó fej, békés, remekül ki lehet vele jönni – amíg nem kezded el hülyeségekkel cseszegetni 🙂

A receptszerű sablon-értelmezésekkel az a gond, hogy a Szaturnusz számos más módon is megnyilvánulhat és korántsem egyoldalú módon fejeződik ki. Ráadásul mindenki a maga módján, egyéni szűrőjén keresztül ítéli meg, hogy egy tapasztalás pozitív-e vagy negatív. Ez a házhelyzet olyan (negatív) elvárásokat is jelezhet, hogy a szülött csalódni fog kapcsolataiban, így aztán minden áron az intimitás elkerülésére törekszik. A Szaturnusz rendszerint az egyénnek egy olyan komplexusára utal, amely valamilyen kapcsolat okozta sérülésre vezethető vissza. Ez pedig bánatot, elszigetelődést, védekező álláspontot idéz elő mindaddig, amíg rá nem jönnek okára. Kora gyermekkori környezetüket például korlátozó kapcsolatuk jellemezhették, vagy nevelőik a tagadás álarca mögé rejtették valódi érzelmeiket. Ily módon inkább az önvédelmet semmint a kapcsolódás valódi formáit sajátították el. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az ellenség lényeglében láthatatlan.
A szülött életében volt legalább egy nagyon fájdalmas kapcsolata, amely lebéklyózta. Ez a házhelyzet az elválás és a magány nem kívánatos időszakait is hozhatja. A Szaturnusz nagyon szigorú, egy jottányit sem enged szabályaiból és senki nem úszhatja meg néhány, élete során szerzett fájdalmas tapasztalat nélkül. E Szaturnusz – állással rendelkezők teljesen lehúzhatják a redőnyt társulásaik életterületén vagy pedig úgy viselkednek, ahogy érzéseik szerint mások várják tőlük. A kapcsolatok ilyenkor kalitkának tűnnek számukra és úgy érzik, olyan csapdába estek, amely legmélyebb lényegüket életük egy bizonyos szereplőjéhez köti. Egy szaturnikus kapcsolat azonban nagyon szeretetteljes is lehet, amelyet a szó legjobb értelmében vett kötelességérzet hat át. Két személyt a tisztelet és a szeretet olyan erős köteléke is összeköthet hosszú időn keresztül, amelyet mások soha nem tapasztalnak meg.

Pszichológiai értelemben a Szaturnuszhoz köthető belső munkához és folyamatokhoz szükség is van az egyén által szabott határokra. Az átélt szenvedés valódi okának felfedezéséhez ugyanis nélkülözhetetlen némi lélekbúvárkodás. A VII házban levő bolygók esetén gyakran kell időről időre visszavonni másokra vetített tartalmaikat. Az asztropszichológia tanításai szerint ugyanis azt keressük másokban, amit mi nem tudunk tudatosan kifejezni magunkban, és azt is gyűlöljük másokban, amit mi nem tudunk magunkban kifejezni. Életük folyamán párkapcsolataik mély és tartós hatást gyakorolnak rájuk, de ezek gyakran negatív tapasztalatok mindaddig, amíg nem változik meg bennük valami. Gyakran csak egy mély analízis során derül ki, miért is ragaszkodnak ezekhez a kiábrándító kapcsolatokhoz.
Liz Greene rámutat, hogy a VII. házas Szaturnusszal rendelkező egyének partnerei gyakran nem támogatják őket álmaik megvalósításában sem abban, hogy valóban önmaguk legyenek. Az illető a kontrolláló és birtokló partner által rárakott maszkot viseli, aki akadályozza növekedésüket, és a bolygó fényszögeitől függően kritizálhatja az illető gondolatait (pl. Merkúr – Szaturnusz kvadrát – ford megj) vagy önkifejezésének többi formáját. A szerző bemutatja a többi lehetséges fájdalmas kapcsolat típust is, amely e házhelyzetből adódhat az élet folyamán.

„Csalódhat (partnerében) azért, mert az egyszerűen inkompatibilis vele, vagy elhagyja, vagy emocionális és/vagy fizikai értelemben vett hűtlenségével okoz neki fájdalma….Úgy tűnik, hogy a VII. házas Szaturnusz számos kifejeződési módján egyetlen fonál vonul keresztül következetesen : az egyén sikeresen kerüli el azokat a kapcsolatokat, amelyek a tényleges, valamennyi szinten való egyesülés lehetőségét hordozzák magukban, nem csak a fizikai vagy érzelmi jellegűét. A Szaturnusz hatása révén az egyén óvatosan elkerüli a függőség és a sebezhetőség veszélyeit, jóllehet talán nincs is tudatában, hogy ezt teszi.”

A pszichénkben élő Szaturnusz utálja a kockázatokat. Arra törekszik, hogy a lehető legbiztonságosabb útvonalat válassza, és ezzel végső soron korlátozza fejlődésünket. Így játszik túl biztonságosan a VII házas Szaturnusz, mi pedig így kerüljük el a Szaturnuszt:

„ A pártatlan megfigyelő nézőpontjából a szaturnikus hatás alatt létrejött kapcsolatok gyakran ‘biztonságosak’ abban az értelemben, hogy a partner valamilyen értelemben függ a szülöttől, szüksége van rá, gyenge, nem jelent rá nézve semmiféle fenyegetést, de támogatni sem tudja. A partner lehet rideg, vagy hűtlen, vagy nem képes tényleges kapcsolatot kialakítani, stb. Ez a mechanizmus kiválóan alkalmas egy teljesen tudatos társulással járó erőfeszítések és felelősség elkerülésére; miközben ott van egy bűnbak is, akit hibáztatni lehet a kapcsolat kudarca miatt.”
Steven Forrest végül, kiváló kutatási eredményeire támaszkodva így foglalja össze frappánsan ezt a jegyhelyzetet :

„Hagyományosan a Szaturnuszt gyakran tekintik „kártékony” bolygónak, amely balszerencsét és nehézséget hoz minden házba, ahova beteszi a lábát. A VII. ház a házasság klasszikus életterülete. Egy ilyen házhelyzetű Szaturnusszal rendelkezni tehát rossz ómennek számít a szerelemben. Asztrológia: egy kozmikus tudomány ( Astrology: A Cosmic Science) című könyvében Isabel M Hickey ezt írja: ‘egy, a szülött lelke mélyén munkáló szeparációs törekvés megnehezíti, hogy ez a személy másokhoz kapcsolódjon’. Asztrológia (Astrology) című klasszikus könyvében Ronald C. Davison ‘balszerencsés párkapcsolatok’ vagy ‘idős, túl ambiciózus partnerek’ veszélyére figyelmeztet. Szaturnusz – egy régi démon új megvilágításban című könyvlében (Saturn a New Look at an Old Devil) Liz Greene mélyen kifejti e konfiguráció jelentéstartalmát, de ezt írja: ‘ a hetes házas Szaturnusz legalapvetőbb jelentése bánat, nehézségek, korlátok a házasságot vagy más szoros kapcsolatokat illetően. E problémák általában egy külső végzet munkájának tűnnek és az egyén gyakran látszólag semmilyen formában nem felelős miattuk.’

Bármennyire csüggesztő is mindez, a hagyományos asztrológia gyakran igen pontosan vázolja a helyzetet. (Ez a pozíció) a régi karmikus mintázatok nyers kifejeződés módját tükrözni. Így ezek a teljes asztrológiai irodalomban fellelhető, negatív értelmezésmódok tipikus sajátosságok lehetnek – legalábbis a szülött életének valamely korai szakaszában….

Elisabeth Roosevelt klasszikus példa lehet azokra a csalódásokra és nehézségekre, amelyeket a VII. házas Szaturnusszal rendelkezők megtapasztalhatnak házasságaikban. (horoszkópja itt ) VII házas Szaturnusszal rendelkező szülöttként kétségtelen, hogy egy ambiciózus férfihez ment feleségül. 13 évvel házasságkötését követően bizonyítékokat talált arra, hogy férjének viszonya van: a szaftos tartalmú levelek saját, személyi titkárnőjének szóltak (figyeljék meg a kettős árulást). Házasságuk további 27 éven keresztül, Franklin haláláig folytatódott, de a jelek szerint kirakatházasság volt. A bizonyítékok azt sugallják, a későbbiekben már nem volt köztük fizikai vagy érzelmi intimitás. Persze FDR ez idő nagy részében tolókocsiba kényszerült – egy másik „szaturnikus megnyilvánulás” Eleanor házasság – házában.

I. Erzsébet angol királynőnek  , a híres „szűz királynőnek” szintén VII. házas Szaturnusza volt. Valószínűleg nem volt szűz, de soha nem ment férjhez…(horoszkópja itt)

A Szaturnusznak vannak magasabb megnyilvánulási szintjei is – pl. elkötelezettség, hűség, érettség, önfegyelem. Nyilvánvaló, hogy ezek azok a tulajdonságok, amelyek révén tartós intimitás jöhet létre…Az én nemzedékem egyik leghíresebb love-sztorija Paul és Linda McCartney kapcsolata volt, amely 1998-ban, amikor Linda mellrákban meghalt, tragikus véget ért. Az ezt megelőző 29 év alatt Paul és Linda egyetlen éjszakát sem töltött külön ( ne felejtsük el, hogy egy Szaturnusz – ciklus 29 év). Lindának (horoszkóp itt  ) VII házas Szaturnusza volt….

Az iskolához hasonlóan – egy VII. házas Szaturnusz fejlődési lehetőségek széles skáláját jelképezi.(Ez mellesleg bármely asztrológiai konfigurációról elmondható). E pozícióval látunk olyanokat, akik nem kielégítő kapcsolatok csapdájában vergődnek. Olyanokat, akik elfogadják az egyedüllétet és az önmegtartóztatást és úgy tűnik, nem szenvednek miatta. És látunk olyanokat is, akik hosszú, példás, stabil kapcsolatokban élnek….”

Kapcsolódó

A Szaturnusz tanításai az akarattalan kihívásról

Szaturnusz – Vénusz kapcsolatok: “karmikusan terhelt” viszonyok ?

Bak Vénusz a horoszkópban

Szaturnusz és Plútó: az ember árnyéka

 

Könyvajánló

Liz Greene : Szaturnusz – egy régi démon új megvilágításban

Erin Sullivan : A Szaturnusz tanításai

Dr. Pressing Lajos : A Szaturnusz archetípusa

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!