Újhold a Nyilasban

A december 18 -i újhold bp. idő szerint 19:30 -kor született meg, a Nyilas 26°31′ -en . Jóllehet együttállást képez a Szaturnusszal, a képletben érvényesülő kedvező hatások azt sugallják, hogy felelősséget vállalva, levonva a Nyilas Szaturnusz tanulságait (2014. december 23 – 2017. december 20) és a megfelelő javításokat eszközölve új fejezetet kezdhetünk

Az újholdképletben erőteljesen érvényesül a Nyilas hatása: nem csupán a két fővilágító, hanem a tolató Merkúr, a Vénusz, és a Szaturnusz is itt tartózkodik. Nem sokkal ezt követően, december 20-án a nagy tanító átlép a Bakba, amivel egy újabb két és fél éves ciklus kezdődik. Az újholddal kezdődő 28 napos ciklusban azonban még az a feladat, hogy mielőtt új fejezetet nyitnánk, leltárt készítsünk arról az időszakról, mialatt a Szaturnusz a Nyilasban tartózkodott.

Az asztrológiában a Nyilas uralma alá tartozik a világnézetet, hiedelmeket, hitet, vallásos és politikai meggyőződést, felsőoktatási intézményeket, külügyet, nagyobb – konkrét és átvitt értelemben vett – utazásokat, nagy álmokat, ideálokat jelképező 9 ház. A Jupiter uralma alatt álló Nyilas a legexpanzívabb jegy. A Szaturnusz összehúz, korlátoz, struktúrákkal, megvalósítással, a kötelességekkel, a felelősséggel, az élet különféle próbatételeivel áll összefüggésben. Realizmusa, „földhözragadtsága” nehezen egyeztethető össze a Nyilas vizionárius természetével.
Az elmúlt három év folyamán, a Szaturnusz Nyilason való áthaladása időszakában részletes tapasztalatokat szerezhettünk a kombináció jótékony és kevésbé áldásos megnyilvánulási módjairól. 2014 decembere óta sok minden megváltozott a nagyvilágban és személyes életünkben is. A jelenlegi újhold jó alkalmat adhat, hogy végiggondoljuk, mit jelentett számunkra ez a tranzit, mi változott meg az általa érintett életterületeken. ( Tehát, nagyon – nagyon leegyszerűsítve, a horoszkóp Nyilasba eső házaiban, illetve azokban, ahol a Jupiter és a Szaturnusz áll. Ez személyenként változó). Melyek ennek az időszaknak a tanulságai ? Mi mindenen kell változtatni, hol kell több felelősséget vállalni, az elmúlt évek tapasztalatainak fényében milyen témákat kell lezárni és melyek a tovább fejlesztésre, konkretizálásra érdemes projektek.

Hozzá kell tenni, hogy az év végi értékelő már novemberben elkezdődött, amikor a Merkúr (gondolkodás, kommunikáció, tanulás) a Nyilasba lépett és együttállást képezett a Szaturnusszal. Mint az előző bejegyzésekben szó volt róla, tolatása miatt a Merkúr az idén a szokásosnál több időt (2017 november 5 – 2018 január 10) tölt ebben a jegyben, december 3 óta tartó retrográd fázisa december 23 – án ér véget, így aztán bőven van idő a vesézésre.

A Merkúr – Szaturnusz találkozókat (november 28, december 6) bemutató bejegyzésekben arról is szó volt, hogy az általuk jelzett felismerések, legyenek bármennyire hasznosak is – nem mindegyike volt szívderítő. Az újholdképletben már nem képeznek szoros együttállást, de a hatás még mindig érződik. Annál szorosabb kapcsolatban van azonban a két érzelmi- kapcsolati jelölő, a Hold és a Vénusz a Szaturnusszal. (Jóllehet a Vénusz – Szaturnusz együttállás csak december 25-én, immár a Bakban pontosul be, már most is markáns befolyást gyakorol)

A Hold/Vénusz – Szaturnusz együttállások általában komor témákat feszegetnek : érzelmi minták, kapcsolatok értékelése, a felelősség, anyagi, érzelmi biztonság kérdései. Ezek többféleképpen is felmerülhetnek, de a Szaturnusz közelségéből adódóan valamilyen fajta csalódás, kiábrándulás, lezárás, elválás katalizálja a társulások átértékelését. Ebből aztán további kérdések is adódhatnak: górcső alá kerülhet pl. hogy valamely kapcsolatról alkotott elképzeléseink, álmaink, ideáljaink összhangban vannak-e a valósággal, egyensúlyban áll-e az adok a kapokkal, becsüljük – e magunkat annyira, hogy ha kiderül, mégsem, a kölcsönösség elvén alapuló társulásokat keressünk ? (E kérdések leggyakrabban szerelmi ügyeket illetően merülnek fel, de más emberekkel témákkal kapcsolatban is felvetődhetnek.)

Az ilyen együttállásoknál szokásos nyomottságot ezúttal az Uránusz segítő fényszöge oldja, amely hozzásegíthetnek, hogy eredeti, kreatív módszerekkel javítsunk érzelmi mintáinkon, társas viszonyainkon, anyagi helyzetünkön, nagyobb külső- belső függetlenségre tegyünk szert. A Nap és a Szaturnusz közelsége (együttállásuk december 21-én, a téli napforduló napján, immár a Bak jegyében pontosul be) a tudatosság óriási jelentőségét hangsúlyozza.

Ez az újhold – ciklus, a benne érvényesülő bolygóhatásokat is beleértve ugyanis jó lehetőséget ad arra, hogy felelősséget vállalva, levonva a Nyilas Szaturnusz tanulságait (2014. december 23 – 2017. december 20) és a megfelelő javításokat eszközölve új fejezetet kezdhessünk. Jóllehet az ötletek megvalósítása sok erőfeszítést, lemondást követel, számottevő és kitartó háttérmunka is szükséges hozzá, a Bak Szaturnusz tranzit időszaka pedig bőven tartogat hangulati mélypontokat, késleltetést, nyomást, a fáradozás egész biztos megtérül.

Jóllehet az erőpróbáló fényszögek nem pontosak, érvényesül a Neptun összezavaró hatása is.( Vénusszal képezett kvadrátja már feloldódott, de még mindig elhomályosítja a képet, a Merkúrral képezett kvadrát, amely november közepén megnehezítette, hogy különbséget tegyünk a valóban lényeges és csak annak tűnő információk, eszmecserék és tevékenységek között – most újra bonyodalmakat okozhat.) E fényszögek befolyása arra is hajlamosíthat, hogy magától értetődőnek vegyük a jót, úgy tegyünk, mintha a jelenlegi lehetőségek örökké rendelkezésünkre állnának. A tartalékok elfecsérlése, a szétforgácsolódás, a nem megfelelő célokra fordított energia komoly károkat okozhat, amikor ténylegesen elkezdődik a Bak ciklusa.

Nem mindegy tehát, hogyan startolunk, mennyire tudatosan kezeljük, mennyire törekszünk a maximumot kihozni mostani helyzetünkből, eszközeinkből, készségeinkből…
Kapcsolódó

Szaturnusz a Bakban (tematikus oldal)

Szaturnusz a Nyilasban (tematikus cikkek)

Szaturnusz – tranzitok (tematikus oldal)

Decemberi előrejelzés

Merkúr a Nyilasban

Retrográd Merkúr a Nyilasban

Gondold újra át ! (Merkúr – Szaturnusz együttállás)

Karmikusan terhelt viszonyok ? (Vénusz – Szaturnusz kapcsolatok)

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!