A pszichoterror természetrajza – 2.

A pszichoterrort alkalmazó (bully) lelkialkata

 

Az előző részben a pszichoterror (bullying, mobbing) mibenlétéről volt szó. A 2. rész az elkövető személyiségalkatát, a rá jellemző viselkedésmódokat mutatja be a pszichológia eszközeivel. (Az asztrológia módszerei szintén alkalmasak az ilyen típusú agresszió elkövetői és a potenciális áldozatok azonosítására, illetve azokéra az időszakokéra is, amikor ilyen típusú események a szokásosnál gyakrabban következhetnek be.)

 A vélemény fontos. A Tiéd is az. Mielőtt azonban hozzászólnál a Facebook-oldalon közzétett posztokhoz, kérlek tanulmányozd át gondosan a kommentelési etikettről szóló bejegyzést. Ezzel megelőzheted azt a mindkettőnk számára igen kellemetlen helyzetet, hogy hozzászólásod töröljem, vagy le kelljen tiltsalak az oldalról. Köszönöm.

Miről ismerhető fel a pszichoterrort elkövető intrikus ?

A pszichoterror mániákus, megszállott, kényszeres magatartásforma. Jóllehet az áskálódások nagy része egyetlen – férfi vagy nőnemű személyhez vezethető vissza: a pszichoterror független a nemektől. A sorozatos zaklatónak folyamatosan szüksége van valakire, akit piszkálhat, és úgy tűnik, életképtelen ügyeletes célpont nélkül.

Az ilyen emberek által viselt álarc ellenére a krónikus piszkálódóknak (bully) alacsony az önbizalmuk és az önértékelésük, így bizonytalannak érzik magukat. Az alacsony önértékelés olyan tényező, amit valamennyi, a pszichoterrorral foglakozó tanulmány kiemelten fontos elemként kezel. Mivel az ilyen emberek alkalmatlanok és nem képesek eleget tenni a pozíciójukból fakadó kötelezettségeknek és feladatoknak (de a fizetésre azért igényt tartanak), félnek a lelepleződéstől. Ez a lelepleződéstől való félelem gyakran a paranoia határát súrolja.

A notórius áskálódókban (bully) csak úgy fortyog a keserűség, a sérelmek, a gyűlölet és harag. Gyakran az előítéleteik legkülönbözőbb formáit táplálják, mivel ezek remek ürügyet szolgáltatnak arra, hogy mások nyakába zúdítsák őket. A féltékenység és irigység sarkallja őket. A (végleges, visszafordíthatatlan) elutasítás a pszichoterror egy másik erőteljes motivációs tényezője.

Olyan emberek akik nem tanulták meg az ok és okozat leckéjét: vagyis azt, hogy ha jól viselkednek, pozitív következményekre számíthatnak (pl. dicséret), de a helytelen viselkedésnek rossz következményei vannak (korlátozás, szankciók, büntetés,stb.). Ők gyerekkoruktól fogva azt tanulták meg, hogy a helytelen viselkedés negatív következményeit elkerülhetik a tagadás, vádaskodás, önmaguk áldozatnak tettetése révén.
A notórius piszkálódó (bully) olyan ember, aki:

 

  • soha nem tanult meg felelősséget vállalni viselkedéséért
  • élvezni akarja a felnőtt lét előnyeit, de képtelen és nem is hajlandó vállalni azokat a a felelősségeket, melyek, akár tetszik akár nem, szervesen hozzátartoznak a felnőtt léthez
  • nem csak nem vállalja, hanem el is utasítja, hogy felelősséget vállaljon viselkedéséért és annak következményeiért ( a felelősségről való lemondás és a tagadás a pszichoterror módszerét alkalmazó személy gyakori jellemzői)
  • képtelen- és nem is akarja felismerni, milyen hatással van viselkedése másokra
  • nem akar változtatni viselkedésén
  • nem hajlandó elismerni, hogy vannak más, megfelelőbb viselkedésformák is
 

Életed melyik szereplőjére jellemzők az alábbiak?

 

 • Jekyll & Hyde természetű: négyszemközt rosszindulatú, gonoszkodó és bosszúálló, ártatlan és elbűvölő tanúk előtt, úgyhogy senki sem tudja (vagy nem akarja) elhinni, hogy ennek ez egyénnek ilyen gyűlölködő természete van, kivéve az aktuális célpontot, aki mindkét oldalát látja.
 • Meggyőző, megrögzött hazudozó, aki amikor felelősségre vonják, bármikor spontánul rögtönöz valami, az aktuális helyzetnek megfelelő választ
  lefegyverzően elbűvölő, az elöljárók, főnökök jelenlétében tökéletes látszatot kelt, meggyőző. A bájolgás természetesen az empátia hiányát kompenzáló merő színlelés
 • Álcázzák magukat, hogy meggyőzzék társaikat: “normális” emberi lények, de szavaik, írásaik, cselekedeteik felületesek, tartalmatlanok, síma beszédűek
 • Nagyfokú magabiztosságot, önbizalmat tanúsít, belső bizonytalanságát leplezendő
 • Rendkívül tehetséges csaló
 • A szexuális témákkal, szexuális viselkedéssel kapcsolatban szokatlan, nem megfelelő hozzáállást tanúsít: az elbűvölő külső mögött sokszor gyanítható a már szexuális zaklatásszámba menő bizalmaskodás, nemi diszkrimináció, szexuális zaklatás (gyakran faji előítélettel párosulva)
 • Szívesen ellenőriz másokat, a kontroll megszállottja
 • Kényszeresen bírál másokat, egyszersmind senki érdemeit nem ismeri el, nem értékel, nem dicsér másokat.
 • Amikor arra szólítják fel, hogy osztozzon a többiek igényeiben és szempontjaiban, vagy vegye tudomásul azokat, türelmetlenül, ingerlékenyen, agresszíven reagál.
 • Gyakori, hogy elemi erejű, beteges, nárcisztikus igényük van arra, hogy csodálatos, kedves, gondoskodó, együtt érző személy benyomását keltsék. Ez éles ellentétben áll azzal, ahogy másokkal bánnak. Az intrikusok egyik legnyilvánvalóbb ismérve az aközötti ellentmondás, milyen színben szeretnék látni magukat (és el is hiszik, hogy így látják őket) és amilyennek látják őket valójában.
 • Megingathatatlanul hisznek vezetői képességeikben, de nem tudnak különbséget tenni a valódi vezetői adottságok( érettség, döntőképesség, asszertivitás, bizalom, becsületesség) és a pszichoterror (éretlenség, impulzivitás, agresszió, bizalmatlanság, álnokság között)
 • Amikor felelősségre vonják őket, azonnal és agresszíven letagadnak mindent, majd ellentámadásba lendülnek, elferdített vagy kitalált kifogásokkal, hajuknál fogva előrángatott érvekkel hozakodnak elő, aztán ha ez nem elég , azonnal áldozatként állítják be magukat, gyakran könnyekben törve ki. (Így próbálják meg elkerülni, hogy válaszolniuk kelljen a kérdésre, és a többieket bűntudatkeltéssel manipulálva kicsúsznak a felelősségre vonás alól)
 • Hasonlóképpen, agresszív, fondorlatos, manipulatív, rosszindulatú, bosszúálló, senkire nem hallgat, képtelen érett, felnőtt társalgást folytatni, lelkiismeretlen, nincs bűntudata, vonzódik a hatalomhoz, érzelmileg hideg és sekélyes, örömtelen, hálátlan, személyiségzavara van, bomlasztó, megosztó, merev, rugalmatlan, önző, nem őszinte, bizonytalan, éretlen, mélyen alkalmatlan,tökéletesen híján van az interperszonális készségeknek.

*

Becsléseim szerint harminc emberből egyet jellemeznek ilyen magatartásformák. Meglátásom szerint ezek személyiségzavarban szenvedő, agresszív, de intelligens egyének, akik nem fizikai – (támadás/ bántalmazás), hanem ,  pszichológiai szinten juttatják kifejezésre erőszakos hajlamaikat . Teljes profilt ( ld link) A sorozatos zaklatások hátterében álló négy leggyakoribb típus beazonosításához ld a következő linket.
Kapcsolódó:

A pszichoterror természetrajza – 1.

3.rész.Miért pont én?

4.rész.A munkahelyi pszichoterror

5.rész.A kontroll visszaszerzése

A pszichoterror természetrajza (tematikus oldal)

forrás:  http://bullyonline.org

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!