Heti bolygóállások : 2019 április 8 -14

Ismét egy igen intenzív hét. Április 10 ígérkezik a legsűrűbbnek, amikor bepontosul a Vénusz – Neptunusz együttállás, a Nap – Szaturnusz kvadrát, a Merkúr – Plútó  szextilje és Jupiterrel való kvadrátja és a Jupiter megkezdi tolatását.  Ezek a befolyások az előző napokban is érvényesültek, részei voltak az április 5-i újhold- képletnek is, és egész héten befolyást gyakorolnak. A Nap Plútó kvadrát április 13-án, a Nap – Jupiter trigon 14-én pontosul be.  Természetesen ezek a befolyások nem elszigetelten, hanem összeadódva , személyes szinten a képlet egyéni sajátosságaitól, tudatossági szinttől függően érvényesülnek. Általánosságban elmondható, hogy nagy a nyomás, sok az akadály, pattanásig feszül a légkör, a tisztánlátást mindez önmagában is megnehezíti. Az időszak balesetveszélyes is.A frusztrációk azonban konstruktív irányba is terelhetők, így  kedvező forgatókönyvek is lehetségesek.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre kerülnek…

Április 10  -Vénusz – Neptunusz együttállás; Halak 17°24

A Vénusz – Neptun együttállása aznap pontosul be, amikor a Jupiter tolatni kezd. E konjunkció amellett, hogy kellemesen oldja a feszültséget, arra is hajlamossá tesz, hogy a későbbi következményekkel nem törődve bújjunk ki a felelősség alól, a dolgok könnyebbik végét fogjuk meg, destruktív hatású kapcsolattal, alkohol, drogok segítségével, túlköltekezéssel meneküljünk a valóság elől. Pedig a már egymáshoz elég közel levő Bak Szaturnusz és Plútó arra figyelmeztet: sokkal jobb lenne mindkét lábbal szilárdan a földön maradni. A közeljövőben minden józan ítélőképességünkre és gyakorlati érzékünkre szükség lesz, ha nem akarjuk, hogy magukkal sodorjanak az események. (Bővebben : Vénusz a Halakban 2019 )

Április 10 – Nap – Szaturnusz kvadrát ; Bak – Kos 20°12′

Nap – Szaturnusz kvadrát személyes életünkben és a nagyvilágban is a személyes szabadság, önmegvalósítás és a társadalom, a család, a hagyományok vagy a saját személyiségünk – szabta korlátok kérdéseit feszegeti. Az erőpróbáló fényszög hatásait a Felelősség súlya című, régebbi bejegyzés tárgyalja részletesen. Az erőpróbáló Nap – Szaturnusz kapcsolatok világviszonyban feszültséget jelezhetnek a hatalom képviselői, autoritásszemélyek és az ellenük lázadó csoportok között. Ezek helyektől függően sokféleképpen nyilvánulhatnak meg: a tüntetésektől kezdve a fegyveres konfliktusokig, háborúk kitörésééig széles a skála. Most, mivel a Plútó és a Szaturnusz már meglehetősen közel vannak egymáshoz, 2019 – 2020 e meghatározó konjunkciójához kapcsolódó témák is aktualizálódnak. Ez egyéni és közösségi szinten is érvényes.
Április 10 – Jupiter retrográd stacionárius: Nyilas 24°21′

Április 10-én, amikor a Jupiter megtorpan, hogy aztán megkezdje augusztus 11-ig (Nyilas 14°) tartó tolatását, újabb üzenetet kapunk a sorstól: ajánlott visszavenni a lendületből.

A Nagy Jótevő tolatásának időszakaiban a belső értékek gyarapítására kerül a hangsúly (némelyeket a szerencse látszólagos elpártolása ébreszt rá ezek fontosságára). Külső terjeszkedés helyett jobb ötlet most újra felfedezni a már ismert(nek vélt) tartományokat. Amennyiben nem a megfelelő térképet használjuk, nagy utazásaink megszakadhatnak . Az újfajta megközelítésmódokból, a régi hiedelmek, eszmék, ideológiák megkérdőjelezéséből új világkép, új lehetőségek bontakozhatnak ki, mire a Jupiter direktbe fordul. (Vigyázat: az asztrológiai hagyomány szerint a Jupiter tolatásának időszakában nem jó ölet nagyobb utazásokba, tanulmányokba, projektekbe kezdeni, jogi ügyeket bonyolítani ! )

Április 10 – Merkúr – Plútó szextil; Halak – Bak 23°04′

Ez a jótékony fényszög hozzásegíthet, hogy valamelyest tisztábban lássunk azokkal az ügyekkel kapcsolatban, amelyekkel a Merkúr Halakon való áthaladása, de különösen tolatása óta viaskodunk. (A Merkúr – Plútó szextil először február 23-án, aztán március 16-án pontosult be) A felismerések beszélgetések, üzenetek, levelek, egy hiányzó információ, „véletlenül” kezünkbe került könyvek, cikkek, megérzések formájában érkezhetnek. Tudatos erőfeszítéseket téve kapisgálni kezdhetjük, melyek a valóban fontos dolgok és kapcsolatok a számunkra, melyek a legértékesebb tulajdonságaink, miben vagyunk a legjobbak, melyek a valódi feladataink (és milyen pótcselekvések szipkázták el eddig az energiát előlük.)

Április 12 – Merkúr – Jupiter kvadrát – Halak – Nyilas 24°20′

Fentebbi hatással egyszerre azonban a Merkúr – Jupiter kvadráté is érvényesül. Ebből a felfuvalkodottságra, dogmatizmusra, lehengerlő szájmenésre hajlamosító befolyásból már február 23-án és március 15-én is részünk lehetett. Hatására nehéz egy dologra koncentrálni, az apró részletekre való odafigyelés pedig különösen akkor lehet idegtépő, ha valaki épp egy nagy látomás bűvöletében ég. (Azonban tudva, hogy az ördög éppenséggel a részletekben lakozik, ajánlott.) Képességeinket, lehetőségeinket e fényszög esetén is hajlamosak lehetünk túlbecsülni, a dogmák, hiedelmek pedig sokkal fontosabbak lehetnek, mint a tények. Bővebben: Merkúr direktbenMerkúr – Jupiter aspektusok a horoszkópban.
Április 12 – Vénusz – Szaturnusz szextil , Halak – Bak 20°16

Ez a támogató jellegű bolygókapcsolat kitűnő alkalmat ad arra, hogy őszintén szembenézzünk érzelmi igényeinkkel, az adás és a kapás egyensúlyával társulásainkban, és ha szükséges, dolgozzunk kapcsolatmintánkon. Megfelelő realitásérzék, tudatos erőfeszítések mellett ez az aspektus abban is segíthet, hogy tőkét kovácsoljunk álmainkból. Rá lehet érezni azokra a stratégiákra és megoldásokra is, amelyek révén a jelenlegi és a közeljövőbeli szűkösebb időszak átvészelhető. És/ vagy, éppenséggel ennek tudatában gátat szabhat a Neptun – Jupiter hatások által támogatott felelőtlen költekezésnek is

Április 13 – Nap – Plútó kvadrát ; Kos – Bak 23°07

Ez az erőpróbáló fényszög rögeszmésségre hajlamosíthat, kisebb- nagyobb bosszúságokat, konfliktusokat hozhat. Az általa jelzett változások gyakran tartósak és valaminek az elmúlásához, valakinek a halálához, valamilyen dráma csúcspontjához kötődnek. A diszharmonikus Nap – Plútó – kapcsolatok lélektani hadviselésre, hatalmi harcokra is utalnak, így munkahelyünkön, magánéletünkben és a nagyvilágon is a pszichoterror különféle megnyilvánulásainak lehetünk tanúi. Felesleges hangsúlyozni, ezek nem azok a napok, amikor érdemes konfliktusokba kell bonyolódni. Bővebben: A természet elemi erejeA traumaAmi az Asztrológia, karma és átalakulásból kimaradt

Április 14 – Nap – Jupiter trigon ; Kos – Nyilas 24°19

Ez a fényszög hatalmas injekciót ad önbecsülésünknek. A kedvező alkalmakat és lehetőségeket világosabban látjuk, mint általában és könnyebben is ragadjuk meg őket. A kreativitás, vállalkozószellem, hosszú távban gondolkodás, optimizmus, inspiráció, szabadságvágy további növelik a siker esélyét. Gond csak akkor lehet, ha túlzásokba esünk (a Jupiter köztudottan mindent felnagyít), annyira beleéljük magunkat vízióinkba, hogy megvalósításukról már meg is feledkezünk, ill. sokkal szívesebben beszélünk róluk semmint érdemi erőfeszítéseket tennénk gyakorlatba ültetésükért.

Az egyidejűleg érvényesülő, a visszafogottságra intő fényszögek remélhetőleg elegendő ösztönzőerőt képviselnek ahhoz, hogy önfegyelmet gyakorolva megvalósítsuk álmainkat, tőkét kovácsoljunk az esetleges veszteségekből. Sajnálatos módon azonban a Merkúr – Jupiter kvadrát, Nap – Plútó kvadrát hatására a jupiteri impulzusok túl nagy kockázatvállalásra, felelőtlenségre, arrogáns, lehengerlő magatartásra is hajlamosíthatnak, vagy környezetünk részéről tapasztalhatunk hasonlót. A fontos döntéseket is jobb elhalasztani.

Fontosabb hatások listája
Kapcsolódó

Áprilisi előrejelzés

Újhold a Kosban – 2019

Merkúr -Jupiter fényszögek a horoszkópban (Charles E. O Carter)

Vénusz tranzitja a Halakban – 2019

Vénusz – Neptun: szerelmi csalódások, amelyekre nagy szükséged van

Vénusz – Neptun : elérhetetlen uraság

Nap – Szaturnusz kvadrát: a felelősség súlya

Jupiter – Neptun kvadrát I. rész, II. rész

Szaturnusz – Neptunusz : a Nagy Ismeretlen feltérképezése

Szaturnusz – Plútó együttállás (Leslie Hale)

Szaturnusz – Plútó fényszögek és a történelem (Marjorie Orr)

Erőpróbáló Szaturnusz – Plútó fényszögek a horoszkópban (Donna Cunningham)

A Plútó archetípusa

Nap- Plútó fényszögek: a trauma

Nap – Plútó : a természet elemi ereje

Ami az Asztrológia, karma és átalakulásból kimaradt

A Neptunusz szövevényes ösvényein

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!