Újhold a Kosban : 2019 április 5

Az újhold április 5-én délelőtt 10:51′ – kor születik meg a Kos 15°17′-en. Mint a bejegyzésekben már sokszor szó volt róla, az újholdak új ciklusok kezdetét jelzik. Egy Kosban létrejött újhold esetén még inkább így van ez: a légkört kezdeményezőszellem, lelkesedés, spontaneitás, lendület hatja át. Jelen helyzetben azonban mindez önmagában kevés az áttöréshez.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre kerülnek…

Azonban, jóllehet a Nap – Szaturnusz kvadrát csak április 10-én, a Nap – Plútó kvadrát pedig csak április 13-án pontosul be, minkét hatás erőteljesen érződik (A gyors mozgású Hold egyébként még ugyanaznap késő este/másnapra virradóan erőpróbáló fényszöget is képez velük, egyszersmind közvetítve közöttük. Ezt a későbbiekben a többi személyi bolygó: Nap, Merkúr, Vénusz is megteszi; jelen újholdnál így jelzéseket kaphatunk a következő hetekben aktuális témákról).

A Szaturnusz – hatás azt sugallja, hogy a lendületes kezdet akadályokba ütközik. A Plútóé sérüléseket, hatalmi harcokat sejtet. Az autoritásfigurákkal való szembeszegülés, felelősségek elleni lázadozás, vagy azok, mint a szabad kibontakozást gátló tényezők szintén téma lehet. A hosszú, kora tavaszi leállást követően érthető módon nagy a vágy a mielőbbi továbblépésre. A késleltető hatások (vagy késedelemmel, akadályoztatással kapcsolatos személyek) heves frusztrációt válthatnak ki. A felmerülő helyzetek valamiképpen kapcsolatban lehetnek januárral, amikor a Mars a Kosban haladt – kezelésükre azonban még annyira sem elég a nyers erő és lendület, mint akkoriban.újhold a Kosban, 2019 április 5, Bp, 10h51′

A Mars, a Nap és a Hold ura, egyszersmind a kivitelezőkészség, önérvényesítés, megvalósítóerő, agresszió jelölője nem valami erős az Ikrekben. Jó esetben sokoldalú, képes egyszerre több feladattal zsonglőrözni, módszereiben intelligens, találékony. A türelem, kitartás, összpontosító képesség, alaposság azonban még ekkor sem erős oldala. Jelenleg a szokásosnál is könnyebben veszítheti el a fonalat, szétforgácsolódik, váltogatja álláspontját, a nyomást pedig kifejezetten rosszul tűri. Emiatt nem tanácsos most túl nagyszabású projektekbe kezdeni.

A kivárás, részletek alaposabb kidolgozása, vagy egyszerűen csak a rájuk való odafigyelés sok kellemetlenségtől menthet meg. Ha a nagy dobbantásra nem is alkalmas ez az időszak, a terep ehhez való előkészítésére, az erőviszonyok, igények, lehetőségek és korlátok felmérésére annál inkább. Viszonylag alkalmasabb időszak a kezdetekre majd csak az augusztus 1-i újhold környékén kínálkozik, bár még akkor is sok minden alakulhat másképp, mint elterveztük, a vágyfantáziák és a tényleges lehetőségek között pedig nem lesz mindig könnyű különbséget tenni.

Természetesen, a horoszkóp egyéni adottságaitól függően ezt megelőzően is kezdődhetnek új folyamatok. E hatások mellett az egyik tipikus forgatókönyv, amikor az új irányokat az egyén akaratától függetlenül, vagy kifejezetten annak ellenére bekövetkező lezárások kényszerítik ki. (Pl. munkahely, párkapcsolat megszűnése, egészségi probléma, stb). Ez többé – kevésbé a következő hónapok újholdjairól is elmondható. A júliusi eklipszek vízválasztónak tekinthetők azt illetően, hogy mi a megtartható, fenntartható és mi az, amit el kell engedni. Őket követően haladási irányok is körvonalazottabbak lesznek.
A jelenlegi újholdnál azonban még általában nincsenek meg a továbblépéshez szükséges irányok és az eszköztár sem teljes, ezért tudni kell elviselni a bizonytalanságot). A pszichoterror, bullying, mobbing, hatalmi harcok – okozta nyomás szintén jelenthet kihívást. Ez egyébként valamennyi nehéz Plútó- hatás időszakáról elmondható, erőpróbáló Szaturnusz – Plútó fényszögek esetén még inkább. Az időszak baleset -és sérülésveszélyes.

Hozzá kell tenni azt is, hogy a kardinális jegyekben (Kos, Bak) levő bolygók között létrejövő kvadrátok egyszersmind azt is jelzik, hogy a félrevonulás, tétlenség önmagában nem garancia a problémák elkerülésére. Jóllehet az excentrikus ötletek, a szüntelen cselekvésinger, kapkodás, vitatkozásra, revans-vételre való kényszer ellen mindenkinek ajánlatos küzdeni, a lassú reakciók, passzivitás, a fizikai erőkifejtés hiánya ugyanannyira káros lehet.

A később bepontosuló Nap – Szaturnusz, Nap -Plútó kvadrátok a következő napokban is erőteljes impulzusokkal bombáznak, és az egész holdhónapra témáját meghatározzák. A gyakorlatban ez olyan helyzeteket idézhet elő, amikor az akadályok, lassító tényezők ellenére is mozgásba kell lendülnünk, ill. folytatni kell az eddigi tevékenységeket. Ha a hosszú távú folyamatok most még nem is láthatók előre, rövid távon fontos lesz áthidaló megoldásokat eszközölni, ehhez lehetőségeket, eszközöket keresni. Az álmokkal, belső képekkel való munka, a testi – lelki állóképesség növelése ennek az időszaknak a kezelését is megkönnyítheti.
Kapcsolódó

Áprilisi előrejelzés

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!