Jupiter – Neptun aspektusok | Liz Greene

“A Jupiter-Neptun aspektus tulajdonosa az istenek ragyogó és ártatlan ivadéka, aki soha senkinek nem akar rosszat, de a kelleténél túlságosan többször vár túl sokat az élettől”. Liz Greene : The Astrological Neptune and the Quest for Redemption

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Halak uralkodói egyaránt vonzódnak a határtalansághoz. Amikor a Jupiter és a Neptun kapcsolatba kerülnek egymással, az anyagi világ és a halandóság korlátainak meghaladása utáni sóvárgás sokféle formát ölthet. Ez azonban mindenekelőtt az álmodozó és a látnok szignatúrája, aki teljes szívéből érzi az élet egységét, egyszersmind azonban döbbenetes, ostobaságig fajuló naivitással viszonyul az élet korlátaihoz. Az aljasság és a rosszindulat még a nehezebb Jupiter – Neptun aspektusokra sem jellemző. Utalhatnak azonban minden mértéket felülmúló pszichés inflációra, így az egyén olyan szinten azonosulhat az őt átható isteni küldetés érzésével, hogy a határokat – sajátjait és másokét is beleértve – teljesen figyelmen kívül hagyja. Ebertin „látszólagos vagy mesterkélt boldogsáként” jellemzi a Jupiter – Neptun kombinációkat, az idealizmusról, az emberiség szeretetéről, miszticizmusról és művészi érdeklődésről is említést téve. Az alábbi negatív sajátosságokra hívja fel a figyelmet: „ könnyen elcsábíthatő személy”, „ pazarlásra és spekulációkra való hajlam”. Kedvezőbb tulajdonságok közé sorolja: a „könyörületes és együtt érző természetet”, a „nyereséget erőfeszítések nélkül”. ( Reinhold Ebertin : The Combination of Stellar Influences, 1972) A Jupiter-Neptun aspektus tulajdonosa az istenek ragyogó és ártatlan ivadéka, aki soha senkinek nem akar rosszat, de a kelleténél túlságosan többször vár túl sokat az élettől.A Jupitert hagyományosan a vallásos késztetésekkel hozzák összefüggésbe és gyakran „hitként” definiálják. Arra való igényünket jelképezi, hogy az életet jelentőségteljesnek és jóindulatúnak tapasztaljuk meg, Valami vagy Valaki figyel ránk odaföntről, és még ha fájdalmas vagy szerencsétlen tapasztalatokban van is részünk, még mindig profitálhatunk belőlük, hiszen létünknek a tanulás és a növekedés az értelme. Mivel a Jupiter egyaránt működik racionális és intuitív szinten, nem szükségszerűen vallásos abban az értelemben, hogy valamilyen hiedelemrendszert követne. Az ingatlanfejlesztő vagy a pénzügyi spekulás rendkívül jupiteri alkat lehet akkor is, ha a vallás a lehető legtávolabb áll tőle; a hazardírozás vágya és képessége ugyanis feltételezi, hogy az illető biztos benne, hogy élete a szerencse vagy a jó sors alapelvei szerint működik, ezért ügyei előbb – utóbb kedvező irányt vesznek. A valamit a semmiért típusú álmok kimondottan jupiteri álmok. Az élet mindig tartogat egy arannyal teli fazekat a szivárvány túlsó oldalán, és ha valaki kitartóan keresi, végül megtalálja. E lelki beállítottságnak mély gyökerei vannak és valóban vallásos, noha gyakran nem evilági és gyermeteg módon az. A szerencsébe vetett jupiteri hit szintén feltételezi egy fajta különlegesség érzetét – miért én és miért nem valaki más? – amely arra vár, hogy a világegyetem bősége mindenfajta látható erőfeszítés nélkül elárassza. Ez néha meg is adatik neki. Az abba vetett hit, hogy másoknak meg kell dolgozniuk azért, amijük van, de ő pusztán pozitív elvárásaival is minden földi jót életébe tud vonzani, különösen jupiteri jellegű. Az illető puszta létéből kifolyólag a leges-legjobbat érdemli; és ha ez a legeslegjobb még nem érkezett meg, csakis azt jelentheti, hogy még nem jött el az ideje, vagy pedig az illetőnek különleges leckéket kell elsajátítania – de aztán minden rendbe jön. Abba vetett mély hitéből kifolyólag, hogy az élet végül megjutalmazza, ő is lehet nagyvonalú és nyíltszívű, hiszen defenzív viselkedésre vagy önvédelemre semmi szükség. Ha valaki odaföntről figyeli, az illető nyugodtan eltékozolhatja magát vagy holmiit. Bárcsak mások is felismernék az életnek ezt a hatalmas igazságát, és akkor ők is eldobnák fegyvereiket, tágra nyitnák ajtóikat és pénztárcáikat, és felismernék azt a jóindulatú istenséget, aki minden lényre gondot visel.

Naaagy kérés kleptomániás félig- sem- barátaimhoz 😈 Sajnálatos módon az oldalamon levő másolásvédő dacára is még mindig nagyon sokan „inspirálódnak” ( = gátlástalanul lopják a tartalmakat) innen. Igen, ezt a tevékenységet akkor is LOPÁSNAK nevezik, ha már nem tudják olyan könnyen szó szerint lemásolni, “csak” összefoglalózzák, esetleg más igényes blogokról, YouTube-csatornákról összemazsolázott tartalmakkal kombinálva) . Amennyiben Te magad is azon „kollégák” cseppet sem tisztelt csoportjába tartozol, aki tárgyi tudása mélyítése helyett kizárólag oldala marketingezésével, és azon platformok tallózásával foglalkozik, ahol igényes tudásanyagokból lopkodhat ( többek között pl  az én oldalamat is e céllal követed, ahogy teszitek sajnos elég sokan), kérlek, a változatosság kedvéért most tegyél kivételt. Nagyon sok munkám van  az ilyen típusú összefoglalókban, akárcsak az oldalamon elérhető fordításokban, meg a többi posztban is. Ezért, ha merítesz  belőlük, kérlek jelöld meg a forrást ÉS csatold a cikkemre mutató linket !!! Ez az egyik olyan fontos gesztus, amely megkülönböztet a  tartalomtolvajoktól. Nagyon jó lenne, ha ez szokásoddá válna, és nem csak az én írásaimat illetően, hanem akkor is, amikor a többi hiteles tudással rendelkező, posztjaikba, videóikba komoly munkát fektető asztrológus- társam oldalain „tallózgatsz” ( = nézel lenyúlnivaló tartalom után).

Ha valami korlátozza a Jupiter kifejeződését, főleg egy hangsúlyos Szaturnusz, nem hiszünk a Fogtündérben, a szerencsében vagy a jóindulatú világegyetemben, és az életet barátságtalan, kietlen, kemény helyként tapasztaljuk meg. Ha más, ugyanennyire érvényes világszemléletek rovására azonosulunk a Jupiterrel, feltételezzük, hogy az élet határtalan és sosem taglózhat le bennünket. Vagy ha mégis, egész biztos egy magasabb terv miatt történt, amely ma jóllehet felfoghatatlan számunkra, egy nap egész biztos feltárul értelme. Továbbá valószínűleg azt is feltételezzük, hogy mások önvédelemből emelt határjai a legjobb esetben teljesen feleslegesek, rossz esetben betegesek; és arról is meggyőzhetjük magunkat, hogy jogunk van erkölcsi ítéletet mondani azok felett, akik nem olyan nagylelkű, humanitárius és fenkölt szellemek, mint mi.

Jupiter – Neptun aspektusoknál ez a világkép, fényes és árnyékos elemeit is beleértve, túlzásokig fajulhat. A Jupiter felduzzasztja a Neptun sóvárgását, a Neptun hatására pedig a Jupiter már nem éri be a lottó főnyereménnyel, hanem az égi tartományokba kívánkozik. Amikor a jóságos világegyetemmel kapcsolatos intuíció az élet forrásával való egyesülés utáni sóvárgással kombinálódik, a nehezen megszerzett szaturnikus bölcsességnek nincs sok becsülete. Az élőlények fölött – a legapróbbaktól a legnagyobbakig – egy óceáni, feltétel nélkül szerető istenség uralkodik, és az események összes rejtélyes szinkronicitása folyamatosan azt az üzenetet közvetíti tőle, hogy az Édenkert kapui mindig nyitva állnak azok számára, akiket nem érintenek meg ennek a világnak a dolgai. Paradox módon ez a magatartás ambícióval és erős anyagi igényekkel társulhat. De ilyen esetekben az eredmények és a pénz talán nem sokat jelent az illetőnek; ami igazán számít, hogy a szülött minden egyes sikeres hazardírozást szerencséje és különlegessége bizonyítékaként értékel.

Vallási ügyekben a Jupiter – Neptun aspektus tulajdonosának istene olyan istenség, akiben Krisztus együttérzése és szeretetteljessége a Mikulás vidámságával és bőkezűségével kombinálódik. A Jupiter – Neptun kapcsolatok mélyen misztikus kombinációk, jóllehet egy meggyőződéses agnosztikus vagy ateista képletében is zavartalanul működhetnek. Az illető miszticizmusa ilyenkor tudattalanul, oly módon nyilvánul meg, hogy hisz benne, hogy bizonyos fajta mágikus hatást képes gyakorolni a formavilágra, A ’70-es évek elején , amikor a Neptun a Jupiter uralma alatt álló Nyilas jegyen haladt át , Amerikában divatba jött egy olyan ezoterikus kultusz, amely azt hirdette, hogy a sikerhez elegendő egy mantrát kántálni a célok vizualizálása közben. A legnagyobb ártatlansággal hirdették például, hogy ha valaki mondjuk egy új BMW 525i-t (ez a kedvenc színre utal) vizualizálva kántál, a gondolat-forma éterikus síkon energiát gyűjt magába, és az autó ilyen vagy olyan módon materializálódni fog. Az Amerikában oly népszerű „pozitív gondolkodás” iskolák *(Ld megjegyzés a cikk végén – ford megj) sokat köszönhetnek a Jupiter – Neptunnak, hiszen, ahogy Shakespeare Hamletje mondja:

„Semmi sem jó vagy rossz önmagában, csupán a gondolkodás teszi azzá” (William Shakespeare: Hamlet, dán királyfi)
A vizualizáció és a pozitív gondolkodás ereje fontos részét képezi a Jupiter – Neptun világszemléletének és a hozzá társítható adományoknak. Mivel ösztönösen tisztában van azzal, milyen sok szinten képes befolyást gyakorolni a képzelet az életre, a Jupiter – Neptun aspektus tulajdonosa talán egy fajta finom mágiát űz, ahol is a képek és a szimbólumok az anyagi világban is manifesztációkat vonzanak, és az illető álmai révén átalakíthatják életét. A Jupiter – Neptun gyakran nagyon érzékeny azokra az egyidejűleg történő eseményekre, sőt gyakran tisztában is van velük, amelyeket a cinikusok véletlennek neveznek.A Jupiter – Neptun kapcsolattal rendelkező személy azonban az isteni szándék jelének tekinti őket. Kreatív szinten ezen aspektusok fantáziadús adományai különféle művészi tevékenységek révén kamatoztathatók. A Jupiter – Neptun mágiája gyakran felbőszíti a földhözragadtabb elméket, ugyanis sokszor működik.A Jupiter ismeri annak titkát, hogyan válthat ki valakinek az optimizmusa és nagyvonalúsága hasonló reakciókat másokból; a Neptun pedig tisztában van azzal a titokkal, milyen folyékony és képlékeny valójában a „valóság”. A mágia azonban csődöt is mondhat, ugyanis összeütközhet azoknak a valóságával, akik makacsul elzárkóznak az együttműködéstől. A Jupiter – Neptun vizualizációi kudarcba fulladhatnak akkor is, amikor beleütköznek az életnek azokba a szaturnikus alaptörvényeibe, amelyeken semmilyen fajta egyéni pozitív gondolkodás nem változtathat.

Mary Baker Eddy portréja (forr Library of Congress/Getty Images) és horoszkópja (forr: Astro.com)

Mary Baker Eddynek, a Christian Science alapítójának élete az egyik legszemléletesebb példa a Jupiter – Neptun mágiájára és önbecsapására. Horoszkópjában van egy Nap – Jupiter kvadrát; az IC-vel együtt álló Jupiter pedig trigont képez az Aszcendensén levő Neptunnal. Azok számára, akik tanait követve képesek voltak meggyógyítani magukat, valódi megváltó. Azoknál, akik amiatt haltak meg ( gyerekeket is beleértve, akiknek szülei nem adtak választási lehetőséget), mert még súlyos betegségek esetében sem voltak hajlandók orvosi ellátást igénybe venni, ez a látomás nem csupán arrogáns, hanem életellenes is. Az isteni bőségbe vetett gyermeteg jupiteri hit mögött ugyanis ott ólálkodhat az ősi, neptuni nárcizmus végtelen felfuvalkodottsága, amely képes vízen járni, sőt magát a halált is legyőzni.
A Jupiterrel való kapcsolat talán enyhíti a Neptun mindent átható melankóliáját. Az illető talán nevetni is tud a keresztfán. A feloldódás utáni sóvárgás megszűnik a születést megelőző időszak tudattalansága utáni vágyakozás lenni, és az örök boldogság keresévé válik. A Jupiter a legjobbat is kihozhatja a Neptunból és az abba vetett hittel ellensúlyozhatja a Neptun ragályos szomorúságát, hogy az ember az inkarnáció elszenvedése közepette is élvezheti a világmindenség áldásait. Olyan misztikusként, aki nem mazochista, a Jupiter – Neptun nem hajlamos a megváltás eszközeként kezelni és keresni a szenvedést. A hisztérikusok érzelmi túlzásai azonban sok szempontból a Jupiter – Neptun számlájára írhatók, ugyanis, színpadias megnyilvánulásokhoz való vonzalmuk és önmagukból való kivetkőzésre való hajlamuk erősen dionüszoszi jelleget ölthet.

Nero császár szoborportréja, és realisztikus rekonstrukciója ennek alapján, ill. horoszkópja (forr: Astro.com)

A gazdagság és a szertartások szeretete a színekhez, hangokhoz, illatokhoz, kelmékhez és ízekhez való mély vonzalom formájában is kifejeződhet. Az illető teljesen beléjük feledkezhet. Nyilvánvaló, hogy egy szilárd ego-struktúrába ágyazódva mekkora értéket képvisel ez az aspektus mindazok számára, akik valamilyen művészi tevékenységet űznek. Egyszersmind azonban arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy Nero császár  , akinek horoszkópjában a Nyilas Nap és a Plútó szorosan együtt állt aszcendensével, a Jupiter, a Neptun és a Hold pedig egy szoros T-kvadrátot képezett egymással, olyan cifra érzelmi és művészi túlzásokba esett, amelyekhez foghatót ritkán látott a világ. Esetében nyoma sincs az ösztönös, emberi szeretetnek, de azt láthatjuk, mi történik, ha egy hatalmi pozícióban levő halandó egy istennel azonosítja magát.

Mint az összes bolygókapcsolatnál, a Jupiter – Neptun aspektusok esetén is figyelembe kell venni horoszkópbeli pozíciójukat és más bolygókkal létesített fényszögeiket is. Egyetemes látomásaik, szeretet utáni határtalan sóvárgásuk alkotótevékenység, anyagi sikerek, humanitárius tevékenység, sprirituális törekvések formájában kamatoztatható. Önbecsapásra és nagyzásra való figyelemreméltő hajlamuk miatt azonban ugyanennyire hozzájárulhatnak a fájdalmas veszteségekhez, csalódásokhoz, az önpusztítás tragikus megnyilvánulásaihoz. Mint általában valamennyi Neptun – aspektusnál, itt is minden azon múlik, mennyire képes bárkát építeni az egyén és hajózni vele.Kommentelők, akiket nem szabad kibontakozni hagyni…
A mundánasztrológiai posztok rendszerint megosztó jellegű tartalmak, ezért már az elején szükségesnek látom tisztázni az alábbiakat. A leírtak a saját véleményemet tükrözik, amit jogom van képviselni. Különösen egy, a tulajdonomat képező és általam finanszírozott oldalon. Természetesen neked is jogod van a saját véleményedet kifejteni. A saját térfeleden. Ahova én nem megyek észt osztani, még akkor sem, ha nagyon nem értek veled egyet. Ahogy az ablakod alá sem piszkítanék azért, mert épp ott jött rám a hasmenés. 🙂 Világkép-értelmezésbeli vitáknak egyébként alapból nem látom értelmét. Nem is szoktam ilyesmikbe belebonyolódni. Az oldalamon felbukkanó tendenciákat azonban csírájában kezelem, mert seperc alatt hajlamosak kommentháborúkká eszkalálódni. Erre se nekem nincs szükségem, sem tényleges célközönségemnek, a normális olvasóknak. Tehát : amint észreveszem, a hozzászóló jelentésével és letiltásával „jutalmazom” az efféle sziporkákat. Ugye már leesett, nemkívánatos kommentelő édesbogaram, aki fontoskodásodon kívül semmit nem teszel az oldalért, hogy  ezzel nem a Te szólásszabadságodat korlátozom. Ha nem tetszenek a kiposztolt tartalmak, tudok egy szuper megoldást: abbahagyod az oldalam követését 🙂

Amerikai álom vs amerikai valóság 2020 ( fordítói megjegyzés)

Az amerikai álom – Mick Porez montázsa

Az Egyesült Államok horoszkópjában a Neptun a Nyilashoz rendelhető 9 házban található, így bizonyos szempontból az amerikai álom szimbólumának is tekinthető. Föld jegyben, a Szűz 22°25′-en áll, trigonban a 2 házas Bak Plútóval (Bak 27°33). Az álmok anyagi szinten való megvalósítása így fontos téma, önmagában nincs is benne semmi rossz: számos egyéni és kollektív sikertörténet feltételét teremtette meg. (A radixban a Plútó egyébként szemben áll a Rák Merkúrral, amellyel a Neptun szextilt képez: tehát az álmok konstruktív megvalósítása érdekében komoly erőfeszítést kell tenni, és némi megkülönböztető készség sem árt. Persze ezeknek a formációk sok más dolgot is jeleznek, én csak a jelenlegi kontextusban lényeges szempontokra hívom fel a figyelmet ). A Neptun azonban egyszersmind kellemetlen kvadrátot is képez az Ikrek Marssal, utalva ezeknek az álmoknak, eszméknek, ideológiáknak a felületességére, naivitására is. Természetesen ez nem minden esetre igaz, de azért kár lenne tagadni, hogy az amerikai mentalitásnak van egy ilyen árnyoldala. (Az sem véletlen ugyebár, hogy Csögyam Trungpa buddhista tanítót amerikai emigrációja inspirálta a A szellemi materializmus meghaladása című könyvének megírására).Az Amerikai Egyesült Államok horoszkópja, forr: Astro.com

A Liz Greene által említett Jupiter – Neptun együttállás 1971 február 1-jén pontosult be, a Nyilas 3°-án, amellyel egy új, 13 éves Jupiter – Neptun ciklus vette kezdetét. A későbbiekben mindkét bolygó kvadrátba került a radix Neptunnal, az álmok pedig kezdtek messze kerülni a valóságtól. A 2009 május 27-én, a Vízöntő 26°-on bepontosult Jupiter – Neptun konjunkció, kvinkunxban a radix Neptunnal – mint az azt követő eseményekből láthattuk, az utópisztikus idiotizmus áradatának elszabadulását jelezte. Nem volt jó ómen, hogy akkorra már a Plútó tranzitja is elkezdődött a Bakban, borítélkolva, hogy az örökifjú szellemiség kollektív tobzódásának nagyon nagy ára lesz.

Ezt a folyamatot egyébként Jim Lewis, egy fiatalon elhunyt amerikai asztrológus, maga is örökifjú típus ,  a korai halál tipikusan puer aeternusi forgatókönyvével, már 1999-ben tűpontosan előrejelezte Peter Pan in Midlife (Pán Péter az élet delén) című könyvében, amelyben kerek perec pánpéterkék társadalmának nevezte az amerikai társadalmat. Mit ad Isten, igaza lett…Mára egy betegesen túlérzékenyített, komfortzónájába belehülyült, a realitások elől safe space-ekbe menekülő, álproblémákon lovagoló, a reálisakkal szemben önpusztító struccpolitikát folytató kollektívummal van dolgunk.

Amerikai valóság 2020: a Szabadságszobor körül csapkodó villámok, Mikey Cee fotója

Mint több bejegyzésben is szó volt róla, az Egyesült Államok jelenleg Plútó- visszatérését éli ( még hozzá egy tranzit Szaturnusz – Plútó együttállással súlyosbítva). A Plútó Bakon való tranzitja persze már az előző években sem volt komplikációmentes: ahogy rendre szembenállást képezett az ország Rák Vénuszával, Jupiterével, kvadrátot a Mérleg Szaturnuszával, kezdtek szakadékká mélyülni a hajszálrepedések, csak ezt még valamelyest lehetett kozmetikázni. 2017 végétől azonban, amikor a Szaturnusz is csatlakozott, már egyre nehezebben, 2020 -ra pedig már a legnaivabb csodálók számára is erősen átértékelődött az amerikai álom.
2020 július 23 döbbenetes szinkronicitása: a Szabadságszobor körül csapkodó villámok. A július 20-i Rák újholdról írt posztban futólag megjegyeztem, hogy érdemes odafigyelni a Neowise üstökös július 23-i földközelbe kerülését kísérő “véletlenekre”, és hogy ezeknek nem kell nagy horderejű eseményeknek lenniük. Nos  a jelenlegi amerikai eseményeket és trendeket (Ld. Amerika teljes elsötétülése – 2017 aug, Merre tart Amerika ? – 2020 június, Penumbrális holdfogyatkozás a Bakban 2020 július- trendértékelő) mi sem szimbolizálja jobban, mint az alábbi viharról készült felvétel. Persze az amerikai álom toxikusan pozitív életszemléletű, BMW-ket vizualizáló hívei mai napig sem egészen ilyesfajta jupiter – neptuni előjelekben gondolkoznak, de ettől még a szinkronicitás félelmetesen valóságos….

A 2021- ben bepontosuló Neptun – Neptun szembenállásig még bőven lesznek valóságtesztek és keserves szembesülések. A 2022 április 12-én, (Halak 24°) bepontosuló Jupiter-Neptun konjunkcióval kezdődő új ciklusban már ezek tapasztalatait is integrálni kell ahhoz, hogy az amerikai álmot életképesebb formában lehessen újraálmodni. Az egyidejűleg és a későbbi években érvényesülő más hatások azonban arra utalnak: nehéz lesz. Gyakorlatba ültetése még nehezebb. SOKKAL NEHEZEBB …

Kapcsolódó

A Jupiter, a Nyilas és a kilences ház

A Jupiter és Mr Hyde

A Neptunusz szövevényes ösvényein – tematikus oldal

Jupiter – Neptun szextil tranzitként, Robert Hand

Jupiter és Neptun (Stephen Arroyo)

Toxikus pozitivitás (Pszichoforyou)

Kiemelt kép : Rob Gonsalves (  1959 július 10- 2017 június 17 )  festménye

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!