A nem is olyan ördögi Skorpió

Liz Greene The Astrology of Fate című könyvének blogomon magyarul is elérhető, Skorpióról szóló fejezete a jegy problémásabb oldalát tárgyalja. Ebben a bejegyzésben azokról a Skorpió – sajátosságokról lesz szó, amelyeket a közvélemény általában negatívan ítél meg, a típus harmonikus változatainál azonban egészséges és konstruktív módokon fejeződhetnek ki.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Skorpió az Állatöv legrettegettebb és leginkább csodált jegye. Az emberek valamiféle morbid bűvölettel csüngenek rajta. A jegy szimbóluma a farka végén mérgező fullánkkal rendelkező skorpió cseppet sem könnyítette meg a dolgokat. Másik, gyakran hozzárendelt állatának, a kígyónak, szintén meglehetősen negatív a megítélése a keresztény kultúrkörben. De arról szó sincs, hogy a sötét és gonosz hatalmak princípiuma lenne.

„Először is nézzük meg a Skorpiót szimbolizáló alakot. A nagyon ősi asztrológiákban – az egyiptomiban, a káldeusban és a héberben – a jegyet nem az ismert skorpió képviselte, hanem a kígyó. Ez egy mély értelmű szimbólum, amely nagyon sokat elárul a Skorpióról. Először is a kígyó időről időre levedli a bőrét, és az ősök úgy gondolták, halhatatlan és képes a folyamatos önmegújításra. A bőr kinövése, levedlése és új növesztése végigkíséri a Skorpió életét. Élete néha világosan elkülönülő fejezetekre tagolódik, ahogy egyik ciklust hagyja maga mögött a másik után. Végül mind lezárul, ezután újraépíti és elölről kezdi. Az ősi mitológiában a kígyó magának a földnek a bölcsességét szimbolizálja – időtlen, ősi, ismeri minden élet titkát” . Liz Greene : Szerelmesek asztrológiája, Bioenergetic 2005

Persze a któnikus princípiumot magáról lehasító és démonizáló kereszténységben a kígyó leginkább a gonosz princípiuma volt. Hogy ez a lehasítás mivel járt a gyakorlatban, elég felidézni az inkvizíció gyakran félreérthetetlen szexuális töltettől áthatott, szadista rémtetteit, a természeti népek -pl indiánok – tömeges lemészárlásával járó hittérítői tevékenységet, a pedofil katolikus papoknak mai napig tartó visszaéléseit, amelyek jóllehet egyre nagyobb nyilvánosságot kapnak, a hatékony felelősségrevonás még várat magára, nyugati kultúránk önvédelemre való képtelenségét. A listát még bőven lehetne folytatni.Az inkvizíció gaztettei élő példák voltak arra is, hogy teljességgel elhibázott hozzáállás sarokba szorítani a Skorpió/ plútói típusokat, kikényszeríteni belőlük, hogy „megbánják bűneiket”, és azt ígérve nekik, hogy akkor majd megmenekülnek a boszorkányoknak és varázslóknak járó máglyahaláltól, megpróbálni őket rávenni, hogy elvágják magukat létük alapját képező archaikus ösztönbázisuktól. Hogy milyen rombolást okozott ez a mentalitás a kereszténység évezredei folyamán a kollektív tudattalanban, már számos nemzetközi hírű pszichológus (köztük C.G. Jung, Marie – Louise von Franz, James Hillman ), néprajzkutató, szociológus, vallástörténész több könyvtárnyíra rúgó részletességgel kifejtette. Én semmi újat nem tudok hozzátenni; műveiket nagy szeretettel ajánlom figyelmetekbe. Claus Riemann, a híres pszichológus, Fritz Riemann fia, aki asztrológusi képzettsége mellett maga is pszichológus, igen találóan így ir róla:

„Érdekesnek és bölcsnek tartom, hogy a görögök számára Zeusz és Hádész egyenértékű volt, hiszen a felső világ istene az alvilág istenének a testvére volt. A mi értékrendünk szerint, Istenről alkotott képeinket illetően a dolgok igencsak eltolódtak. Kultúránkban sajnos nincs az alvilágnak olyan istene, akihez valahogyan viszonyulhatnánk. Szinte „elátkoztuk” Plútó vagyis Hádész különleges bölcsességét. Azok a női alvilág-istennők sem kaptak helyet kultúránkban, akik Skorpió-jellegű, plútói tulajdonságokkal bírnak, mint például Perszephoné vagy Hekaté a görögöknél, illetve az indiai Káli. A hozzájuk tartozó női istenségeket máglyára küldtük, boszorkánnyá kiáltottuk ki és megégettük őket. Ez tragikus, főleg a hangsúlyos Skorpióval rendelkező emberek számára, akik nagyrészt magukban hordozzák ezeket az alvilági istenségeket. Az évezredes folyamat következtében, amelynek révén leválasztottuk Isten sötét oldalát, nagy kérdéssé vált számunkra, hogyan bánjuk ezekkel az energiákkal.” Claus Riemann : Mély forrás, Bioenergetic 2004

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Az extroverziót istenítő kultúránkban magától értetődő, hogy a Skorpió karakterre jellemző introvertált- intuitív irányultság sem tartozik a legnyerőbbek közé.

Pedig a Skorpió típus képviselői (tehát nem csak, vagy nem feltétlenül a Nap jegy, hanem Aszcendens, több személyi bolygó is ebben a jegyben áll – a részletekre horoszkópelemzés deríthet fényt) többnyire teljesen normális emberek. Ha nem is kimondott társasági alkatok (legjobban szűk baráti körük, szerelműk társaságában érzik magukat, és több – kevesebb minőségi egyedüllétben töltött időre is szükségük van), a remeteség csak viszonylag kevesükre jellemző. Buliznak, szeretik a zenét, sajátos, fekete humorral előadott vicceik haláli szórakoztatók. Még azoknak a Skorpióknak sincsenek patáik és szarvaik, akik a világért sem válnának meg fekete cuccaiktól és csak szökőévente bújnak elő biztonságos kis barlangjaikból. Annak pedig végképp nem érzik szükségét, hogy koponyádba karcolják monogramjukat 🙂

Skorpiónkat azonban mindennél jobban taszítja kultúránk fiatalság, szépség, fitness iránti megszállottsága – ezek ugyanis,  mai túltolt formájukban a halál tagadásának szimbólumai.

A Skorpió a halál és a végleges lezárás jegye. Az előző hét jegy egyike sem töprengett túl sokat a halálról, míg a Skorpió színre nem lépett (na jó, az Oroszlán talán eljátszott egyszer a gondolattal, hogy látványos halált hal a színpadon – de soha nem foglalkozott a fizikai halál gondolatával – azzal a haláléval, amikor az ébredező tudatosság véglegesen kihúny). A Skorpió jegyében azonban tudatára ébredünk, hogy halandó lényekként életünk órája folyamatosan ketyeg. És csupán annyi ketyegés áll rendelkezésünkre, ameddig földi pályafutásunk tart. A Skorpió megbékélt ezzel, mert bölcsen megérezte, hogy testünk halálát követően a tudatosság másik dimenziója vár ránk. A Skorpió egyszerűen azért van tisztában vele, hogy a tudatosságnak számos, láthatatlan szintje létezik, mert nap mint nap bejárja őket. Jóllehet a Skorpió is szembeszáll az elmúlás folyamatával (orvosi szempontból ő az a „macska, akinek kilenc élete van” – bámulatos regenerációs képességről téve tanúságot), egy bizonyos ponton túl azonban önként felhagy ez ilyesfajta kontrollal és ellenállással, és átadja magát a végső átmenetnek.” Bil Tierney : All Around the Zodiac
Jóllehet a Skorpió gonoszul visszavághat, ezt csak az után teszi, ha sarokba szorították és nem marad más lehetősége. A ragadozók közé tartozik, de csak akkor öl, amikor táplálkozni akar. Céltalanul nem agresszív, de ha valaki óvatlanul rálép, védekezni fog. Ez azonban már az illető felelőssége: figyelmesebben kellett volna közlekednie. A megtámadott skorpió nála sokkal nagyobb élőlényekkel is jó eséllyel veszi fel a harcot.

Ezt a jegyet a bosszúállással is kapcsolatba hozzák, de ez is csak akkor igaz, ha oly mértékben sértették meg a határait , ahonnan már nincs visszaút. A tudattalan sötétebb tartományaira való fogékonyságuk miatt e jegy képviselői gyakran válnak projekciók áldozatává és bűnbaknak, fekete báránynak is „ideálisak”. Emiatt aztán – sokszor minden tényleges ok nélkül is – elutasítják, elhanyagolják őket, igen méltatlan módon bánnak velük. Ez az a pont, amikor a Skorpió visszaszúr.

Ösztönvilága ugyanis elég egészséges ahhoz, hogy tökéletesen tisztában legyen vele: vannak olyan szituációk, amelyekben „a tartsd oda a másik orcádat is” nem erény, hanem önveszélyes balgaság. A természetben egyszerűen nem így működnek a dolgok : az effajta magatartás egyenlő lenne azzal, hogy az adott faj/egyed halálra ítélte magát. A Skorpió ura, a Plútó egyik megnyilvánulási formája maga a túlélési ösztön, az állat-skorpió pedig nem véletlenül egyike a Föld legrégebb óta fennmaradt fajainak. Biológiai szempontból ez azt jelenti, hogy a legsikerültebbek egyike. Ha csak a teljes földgolyót levegőbe nem röpítjük, jóval az után is bolygónk lakója lesz, hogy az emberi faj elpusztította magát. Ahogy jóval az ember megjelenése előtt is itt volt. Halálos pontossággal lesújtó fullánkja ilyenkor az „amilyen az adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten” igazságából ad életreszóló tanítást. Nem minden skorpió mérge halálos (még emberi változataiké sem), de aki csak kisebb adagot kapott belőle kóstolóba, ezerszer meggondolja, betolakodjon-e még egyszer illetéktelenül a területére. Attól is elmegy garantáltan a kedve, hogy boxzsáknak használja.

„A Skorpió szülöttek igazságérzete igen erős. Egy pillanatig sem hisznek a ‘tartsd oda a másik orcádat is’ szentimentális tanításában. Azt adja vissza, amit kapott, mert számára ez a túlélés egyetlen módja. A Skorpiókból rossz mártírok lesznek – hacsak, ahogy Gandhinál ( horoszkóp itt) is, ez a szerep szükséges ahhoz, hogy próbára tegye nézetét.(..) Liz Greene: Szerelmesek asztrológiája, Bioenergetic 2005

„Bár azt tanultuk, hogy nem keresztényi, egy kis őszinte bosszúvágy sokszor egészségesebb, mint látszólag belenyugodni és belül elnyomni a haragot, ami azután közvetett csatornákon át kerül a felszínre, vagyis amit sokan úgy hívnak: ‘jónak lenni’. Ráadásul talán épp az fogja visszatartani legközelebb a másikat, hogy egyszer már visszakapta, amit ő okozott.” Liz Greene : Szerelmesek asztrológiája, Bioenergetic 2005

(Videón: A császárskorpió a világ egyik legszebb legszebb és legszelídebb skorpió fajtája. A videón indiai változata látható, aki jámborul tűri, hogy gazdija kivegye terráriumából és a kezén másztassa. Én  a helyében azért már rég odaszúrtam volna 🙂 )

A Skorpiók egyszerűen nem hajlandók mosolyogva szemet hunyni a napi sz@r felett. Kitűnő radarjaikkal pontosan érzik, mi nem működik, hol vannak titkok, tabuk, féligazságok vagy akár teljes hazugságok is a cukira kozmetikázott felszín alatt. Ha ilyet tapasztalnak, elemi késztetést éreznek arra, hogy átalakításk és orvosolják ezeket az áldatlan állapotokat. A jegy egyes képviselői nem érik be a személyes szinttel, hanem mindjárt a társadalom és a kollektív magatartásformák visszásságait is korrigálni akarják. (Persze, a típus diszharmonikus változatainál ez átcsap a mindenáron való válság- kreálásba. Mint más bejegyzésekben már szó volt róla, ilyen esetekben nem a krízis megoldásában, hanem fenntartásában érdekeltek. Ez azonban, nem győzöm ismételni: a torzult működési forma. Egészséges Skorpió karakterre nem csak nem jellemző, hanem éppenséggel könyörtelenül leleplezi az effajta játszmákat és elszántan küzd felszámolásukért.)

„A Skorpió fix víz jegy. A szilárd vízről azonnal a jég jut eszünkbe. A Skorpiót időnként azz al vádolják, hogy amint kivonja túlfűtött érzelmeit egy kapcsolatból, jégheggyé változik. Odalent, a mélyben azonban szenvedélyek tombolnak, így ez az a jegy, amely jóformán képtelen ridegen, hűvösen reagálni az életre. Akkor sem, ha egy mélyen megbántott Skorpió pontosan ilyen benyomást kelt.

Mivel a víz az emóciók tartományát képviseli, a fix víz olyan, kontrollált érzelmeket sejtet, amelyek csak ritkán csordulnak túl és exponálják magukat feleslegesen. A Skorpió kiválóan tudja fegyelmezni érzelmeit – aminek köszönhetően ezek talán kevesebb problémát okoznak. Azonban éppen e kontroll mikéntje jelenti a különbséget a beteges elfojtás és a bámulatra méltó önuralom között.

A fix minőségből következik az érzelmek fókuszáltságára való hajlam is. Ez a fajta tartós érdeklődés olyan intenzítással jár, ami rögeszmésségbe is átcsaphat. Persze , a Skorpiót erőteljes érzelmei kényszerítik rarra, hogy próbatételek sorozatának vessen alá mindent és legmélyéig hatoljon azoknak a dolgoknak, amelyek felkeltették érdeklődését, egy véreb szívósságával tapadva rájuk.

A szilárd víz minőség azt is jelenti, hogy a Skorpió érzelmei – akár szeretetről, akár gyűlöletröl legyen szó – lassan fejlődnek ki, de nem változnak meg egykönnyen. Ezek a legritkábban felületesek vagy futó jellegűek. A Skorpió hosszú – hosszú időn át képes erőteljes érzelmeket táplálni valaki vagy valami iránt. A gyanakvás és a neheztelés is közéjük tartozik. A fix minőség segít stabilizálni a víz érzelmességét – a külvilágból érkező fenyegetések esetén minimálisra csökkentve a hangulatingadozásokat és a pánikreakciókat. A Skorpió emiatt csodálatraméltó lélekjelenlétről tesz tanúságot még közelgő veszély esetében is. Ez hatalmas szolgálatot tesz neki, amikor vészhelyzeteket kell kezelnie”. (Bil Tierney : All Around the Zodiac)
A Skorpió nagyfokú sebezhetőségét, szorongását, bizonytalanságát is gondosan leplezi. Ebből fakad az a mélyreható igénye is, hogy a dolgokat átláthatóvá tegye és ellenőrzése alatt tartsa. Ennek természetesen – elsősorban a típus diszharmonikus képviselőinél – megvan az a hátulütője is, hogy rögeszmésen, kényszeresen kontrollál. Az ügy érdekében a lélektani hadviselés eszközeit is bevetheti, jó pszichológiai érzékének köszönhetően inkább több, mint kevesebb sikerrel. Profin zongorázik a másik fél indítógombjain. gyakorlottan játszmázik, provokál,  manipulál. Az érzelmi zsarolás, pszichoterror, hazudozás, fizikai és lelki erőszak sem áll távol tőle ilyenkor. E technikák azonban hosszú távon csupán phürroszi győzelmet tesznek lehetővé. Olyan ördögi körbe zárják ugyanis, amikor minél szorosabbra zárja a markát, annál kevésbé képes kézben tartani azokat a helyzeteket és személyeket, akik /amelyek aláaknázzák biztonságérzetét. A hatás ellenhatást vált ki, így olyasfajta önpusztító mechanizmusok lavinája szabadulhat el. amelyeket Az örökifjú archetípusa, Vénusz a Skorpióban: a boszorkány, a kurtizán és a lélekvezető, Mars a Skorpióban- mélységeink ösvényén, Megszállott szerelem: Medeától don Joséig című bejegyzésekben részletesen bemutattam.

Ilyen forgatókönyvek főként párkapcsolataiban, vagy más, szexuális érintettséget feltételező helyzetekben valószínűsíthetők. (A Skorpió ösztönszférával az ebben a jegyben álló Vénuszról és Marsról szóló cikkek foglalkoznak). A jegynek és urának, a Plútónak is sajátossága ugyanis, hogy effajta, tartós frusztrációk esetén az agresszió önmaga ellen fordul. „A skorpió azon kevés állat közé tartozik, amelyek önmagukat ölik meg. Azt mondják, az a skorpió, amely tűzgyűrűbe kerül, önmagán ejt halálos szűrást a tüskéjével. Azt is mesélik, hogy a skorpió, amelyik nem kapja meg áldozatát, önmagát öli meg. Előrebocsátjuk, hogy a Skorpió – jellegű kapcsolatokban ez nagyon lényeges momentum lesz, és akár igaz ez az állítás, akár nem, a kapcsolatok szintjén legalábbis értelmet nyer.” Claus Riemann : Mély forrás, Bioenergetic 2004
Az átalakulás, újjászületés, regeneráció azonban szintén a Skorpió és a Plútó őselvekhez társítható. Pozitív értelemben a Skorpió típus oly módon ejthet magán halálos marást, hogy egyszer és mindenkorra végez beteges kapcsolatokhoz, élethelyzetekhez ragaszkodó korábbi önmagával, felszámolja önsorsrontó játszmáit. Jóllehet ezekre a nagyszabású átalakulásokra kríziseket követően kerül sor ( Skorpió -típusoknak általában gyakrabban van bennük része, mint másoknak), szó sincs fizikai értelemben vett öngyilkosságról. A testi, lelki, érzelmi, egzisztenciális bukóspirál esete sem forog fenn, sőt éppen az ellenkezője igaz. Az effajta mélypontokról feltápászkodott Skorpió karakter például tudatára ébredhet lehetőségeinek és korlátainak. Ezekbe beletartozik a különbségtétel aközött, amit tud és amit nem tud kontrollálni, amin lehetséges és amin nem lehetséges változtatnia. A típus érettebb képviselői egy életre okulnak az ilyen tapasztalatokból. Mivel energiáival jól gazdálkodó jegyről van szó, valószínű, ezt követően eleve nem fognak belemenni számukra tolerálhatatlan helyzetekbe (beleértve bizonyos típusú párkapcsolatokat is), ahogy a megnyerhetetlen csatákat is elkerülik. Van éppen elég nekik való egészséges kihívás : ezeket jó érzékkel meg is találják és sikeresen teljesítik is. Ebből rajtuk kívül mások is bőségesen profitálhatnak.

Kapcsolódó

A Skorpió ( Liz Greene)

A Plútó archetípusa

Merkúr a Skorpióban

Mars a Skorpióban : mélységeink ösvényen

Mars a Skorpióban : tranzitként és a radixban

Vénusz a Skorpióban :a boszorkány, a kurtizán és a lélekvezető

Durga, a harcos istennő : a Mars és a Plútó princípiuma női horoszkópban

 

Könyvajánló:

Claus Riemann : Mély forrás, Bioenergetic 2004

Fritz Riemann : Útmutató asztrológia – egy pszichoanalitikus gondolatai és tapasztalatai

Liz Greene : Szerelmesek asztrológiája

Liz Greene : The Astrology of Fate

Bil tierney : All Around the Zodiac

Bil Tierney : Békességben a Plútóval

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!