A Mars 2018-as áthaladása a Bak jegyén

Március 17-én a Mars belépett a Bakba, ahol május 15-ig időzik, aztán augusztus 14 – szeptember 11 között újra visszatér. Az elmúlt hónapokéhoz képest ez jelentős váltás, ráadásul egy, november 15-ig tartó időszak kezdete is. Hosszas retrográd időszaka miatt ezek alatt a hónapok alatt a Mars mindössze két jegyet fog bejárni: a Bakot és a Vízöntőt. Ebben a bejegyzésben Bakon való áthaladásának első, május 15-ig tartó szakaszáról, az időszak által tartogatott lehetőségekről és korlátokról lesz szó.

Az előző bejegyzés azt mutatta be, hogyan működik a Bak Mars a radixban , a születési képlet állandó szereplőjeként, a jelenlegi pedig a tranzit hatásával foglalkozik. Hacsak nem tolat, a Mars átlagosan hat hetet tölt egy jegyben és két évente tér vissza. Legutóbb 2016 szeptember 27 – 2016 november 9 között haladt végig a Bakon. Emlékezetes időszak volt az a hat hét, amikor is az év első felét jellemző bizonytalanság és az egy helyben toporgást követően (Mars áthaladása és tolatása a Skorpió és a Nyilas jegyén, változó T kvadrát [Jupiter, Szaturnusz, Neptun]) újra lendületet vettek a dolgok. Az akkori indulás nem volt se zökkenőmentes se veszélytelen, de mint egy Szaturnusz uralma alatt álló bolygó esetén, a kemény munka akkor is áttörést hozott. Ez azonban még jó esetben is kisebb-nagyobb összeomlással, komoly erőfeszítésekkel, áldozathozatallal járt.

A jelenlegi tranzit bizonyos szempontból ellentéte a két évvel ezelőttinek, ugyanis részét képezi a Mars nyáron át tartó retrográd szakasza is. Egy tolató bolygó mindig valamilyen fajta lelassulást, késlekedést jelez. Jó esetben átértékelést, erőgyűjtést, a részletek pontosabb kidolgozását, a testi – lelki állóképesség növelését, kevésbé szerencsés forgatókönyvek esetén a leállás, megrekedés igen frusztráló időszakát. A Mars a Bakban a Szaturnusz uralma alatt áll, így a lelassulás folyamata még szembetűnőbb, a kanyarok levágásra, a folyamatok erőszakos siettetésére irányuló törekvéseknek még komolyabb következményei lehetnek, mint általában.

Az előzmények

Ami a jelenlegi időszakot illeti, az elmúlt hónapok folyamán bőséges idő állt rendelkezésre ahhoz, hogy mialatt a Mars a Skorpióban járt, lebányásszunk érzelmi motivációink legmélyére, tisztába jöjjünk legsürgetőbb igényeinkkel, szelektáljunk a belső világunk labirintusában talált hasznos eszközök, veszélyes hulladékok, már semmire sem jó, de szívünknek kedves ereklyék és a még több- kevesebb átalakítással újrahasznosítható holmik között. Így mostanra jó esetben az is kiderülhetett, mit kell felhozni, mit kell lent hagyni és mi az, amit el kell égetni. A Mars Nyilasban való vendégeskedésének hat hete alatt volt idő elvi kérdéseken lovagolni, megvitatni, hogy ez most morális-e vagy sem, jó-e vagy rossz, összhangban van-e látomásainkkal, hosszabb távú terveinkkel, világképünkkel, hiedelmeinkkel.

A feladatok

Ha mindezzel tisztába jöttünk, itt az ideje annak is, hogy az elmúlt hónapokban szerzett benyomások alapján elinduljunk. Ha értékes volt, ami összeomlott, újat, erősebbet építsünk helyette. Ha már úgyis elavult, jelenlegi külső-belső realitásainkkal nagyobb összhangban levő struktúrákat létrehoznunk. Az eddigi eredmények és kudarcok alapján megítélnünk: hol tartunk. Mit csináltunk eddig és mi mindenre kell ez után sort kerítenünk ? Hasznos-e számunkra, összhangban van-e hosszabb és rövidebb távú terveinkkel jelenlegi magatartásunk, vagy teljesen új stratégiákat kell kidolgoznunk, új prioritásokkal?

A Mars kiszámíthatóan, hatékonyan, módszeresen, remek stratégiákat alkalmazva működik a Bakban, de nem valami gyors. Haladását most nem csupán közelgő tolatása, hanem erőpróbáló fényszögei is nehezítik – elsősorban a Szaturnusszal képezett együttállása. A közeljövő legnagyobb kihívása abban áll, hogy közben a Nap és a Merkúr a türelmetlen Kosban tartózkodik – így, az elmúlt időszak zűrzavarát követően hajlamosak lehetünk arra, hogy mindent egyszerre akarjunk bepótolni. Persze ok is van rá bőven, hiszen az eddigi mulasztásoknak, iránytévesztéseknek egyre nyilvánvalóbb a következménye, így egyre nagyobb a nyomás terel a korrekció irányába.A Bak Mars – tranzit fontosabb állomásai (2018 tavasz)

A későbbi bejegyzésekben még sok szó lesz az idei Bak Mars – tranzit fontosabb állomásairól. Egy rövid összefoglaló addig is hasznos lehet, de ne feledjétek, általános általános ismertetőről van szó. Az alább írtak a személyi horoszkóp adottságaitól, a tudatossági szinttől, energiaállapottól, szabad akarattal hozott döntésektől függően egyénenként változnak. A „rám hogyan hat ?” típusú kérdések megválaszolására tehát kizárólag egy részletes horoszkópelemzés alkalmas.

Mars – Nap kvadrát (március 24, Bak – Kos 3°30′)

Mindkét bolygó erőben van, így aztán saját karakterüknek megfelelően, igen vehemensen bizonygatják igazukat. Bővebben: Tűz jegyek: az éltető konfliktus; Föld jegyek: a nagy földindulás. Az energiák túlfűtöttek, feszültek, szenvedélyesek. Az egók közötti összecsapások gyakoribbakká válnak, ugyanis erőteljesen azonosulunk a szívünkhöz közel álló ügyekkel és szükségét érezzük, hogy teljes mellszélességgel kiálljunk értük. Az önbizalom túlcsordul, így hajlamosakká válhatunk arra, hogy túl erőszakosan vagy túl gyorsan nyomuljunk. Azonban, ha tisztában vagyunk motivációinkkal, könnyebben felismerhetjük, mikor elég az elég. Az erős vágyak konfliktust gerjeszthetnek vagy vakmerő cselekedetekre sarkallnak.

Mars – Szaturnusz együttállás (április 2/3, Bak 8°56′)

A Mars és Szaturnusz e találkozásai gyakran hozhatók kapcsolatba áttörésekkel (ezek rendszerint a sokadik nekifutásra következnek be, illetve nagy áldozatokat követelnek) vagy összeomlásokkal. A tranzit már jóval a bepontosulás előtt, jelen esetben azóta érezteti hatását, hogy a Mars március 17-én belépett a Bakba, így március hátralevő részére és április első két hetére is befolyással lesz. A Szaturnusz és a Mars találkozásának időszakait mindenki másképp és másképp éli meg, képlete sajátosságai szerint. Általánosságban véve elmondható, hogy a vágy, a lendület, a cselekvési szándék egyidejűleg érvényesül valamilyen gátlással, frusztrációval. Gyakran érezzük úgy, hogy az akadályok mások részéről, a külvilágból érkeznek. Akarunk valamit, de nem sikerül. Újra meg újra nekirugaszkodunk, egyre erőszakosabban, egyre görcsösebben nyomulunk, mígnem valami összetörik. [ Persze ha valamit annak ellenére akarunk tovább erőltetni, hogy már elértük a végső határt, az intenzív frusztráció mindig borítékolható. Amikor azonban a Szaturnusz (diszharmonikus) tranzitba kerül a Marssal, különösen kritikus számunkra az aktuális energiaszintünket meghaladó erőlködés.] Ami ilyenkor eltörik, az jó darabig úgy is marad. Mindez nem azt jelenti, hogy le kell mondanunk vágyainkról, de az eddiginél fegyelmezettebb mederbe terelve, bizonyos korlátokat figyelembe véve kell megélnünk őket. A választási szabadság ezekben a napokban is érvényesül: szabadon eldönthetjük például, valamilyen értelmes dologgal, kreatívan töltjük a kényszerparkolás időszakát, addig is növelve állóképességünket, míg ki nem gyullad a zöld lámpa, vagy újra meg újra nekimegyünk a falnak, míg összezúzzuk magunkat. (Bővebben l. a fényszöggel foglalkozó bejegyzést)

A tranzit megértéséhez a Merkúr áthaladása és tolatása a Kos jegyén c. bejegyzésben írtakat is figyelembe kell fenni, hiszen az április elei Mars- Szaturnusz együttállás hatását átszínezi a 4-én/ 5-én bepontosuló Mars – Merkúr, Szaturnusz – Merkúr  kvadrát is. Ez az időszak balesetveszélyes is.

 

Vénusz – Mars trigon – április 11 (Bika, Bak 13°)

Április közepétől, a Vénusz – Mars trigon bepontosulásától kezdve a légkör folyamatosan oldódik; az akadályok mellett már a lehetőségek és eredmények is egyre jobban észrevétetik magukat. A következő két hét során, amikor a Jupiter – Mars szextil és Mars – Plútó együttállás bepontosul, ez a folyamat egyre erősödik.

Az eddigi erőfeszítések gyümölcse kezd beérni – persze csak akkor, ha eddig apait-anyait beleadtunk és ez után sem veszítjük el lendületünket. Jóllehet a Mars és a Plútó közötti fényszög csak a hónap végén válik egzakttá, energiája már most is érződik. A Vénusz Plútó trigon április 17-én pontosul be. Bár az április 16-i újholdképlet is sok feszültséget jelez, a Bikában a Vénusz otthon, a Bakban pedig a Mars erőben van, így a befektetett munka busásan megtérül. A Bakban Plútó növeli az erőfeszítések hatásfokát és a gyarapodást is látványosabbá teszi.

Ezek a fényszögek feltüzelik a szenvedélyeket is, így a kapcsolati feszültségeket szócsaták helyett párnacsaták oldják. Az egyéni képletek adottságai szerint ez az időszak új szerelmi vagy üzleti kapcsolatok kialakításának is kedvez. Ezek harmonikus vagy viharos mivoltát, tartóssága szintén radixok egyéni adottságai, egymással való összeillősége dönti el.

 

Mars – Jupiter szextil (április 24 Bak – Skorpió 20°)

Az április 24-én bepontosuló fényszög jótékony hatása már egy héttel az egzakttá válás előtt és után is érződik. Felerősíti az év elején összeállt és április 14-én újra egzakttá vált Plútó – Jupiter fényszög hatását is (Bővebben: A saját szerencséd kovácsa). Azonban, mint a szextilt, a Bak, a Plútó princípiumát, a Skorpió Jupitert és a Bak Marsot bemutató cikkekben már volt róla szó, a kedvező bolygókapcsolat korántsem jelenti azt, hogy tálcán kínálják majd a dolgokat. A kapkodás, felületes megközelítés ezúttal nem jön be. A Mars – Jupiter szextil jótékony sugárzása mellett sem elég pusztán a jó intuíció, a kalandvágy és a kockázatvállalási kedv. Alaposan meg is kell tervezni tehát mindent tervezni és módszeresen kell munkálkodni a hosszú távú siker érdekében.

Magyarán mondva: bármivel foglalkozol is, még véletlenül se ücsörögj tétlenül, arra várva, hogy a lehetőség az öledbe hulljon! A Jupiter a terjeszkedésről szól, a Mars pedig az akció és a vágy princípiuma, így tehát egy Mars – Jupiter szextilnek vajmi kevés hatása lesz, ha egész nap a tévé vagy számítógép előtt ülsz, neadj’Isten még nassolsz is és közben azon agyalsz, hogy a világnak vajon melyik sarkából köszönt rád a szerencse. Neked kell kezdeményezned. Ez maszkulin energia. Most minden az önérvényesítésről, a határozott cselekvésről szól és arról, hogy erőfeszítéseket tegyünk azért, amit el szeretnénk érni.

 

Mars – Plútó együttállás (április 26 – Bak 21°16)

A két bolygó találkozója egyfelől aktiválhatja belső tartalékainkat, megnöveli teherbírásunkat, teljesítményünket – de ezt teheti valamilyen válság kirobbantása formájában is. (A Plútó működésének egyik legjellemzőbb vonása, hogy ezáltal, ilyen vagy olyan formában kikényszeríti a helyzet megoldását. A végeredmény persze nem mindig az ego kedvére való. Ha ugyanis nem sikerül kielégítő választ adni a kihívásra, akár a korábbi struktúra/ létforma megsemmisülését is jelentheti. Ebben az esetben, mivel úgy a Plútó mint a Mars föld jegyben állnak, az alkalmazott stratégiáknak a gyakorlatban is meg kell állniuk a helyüket.)

Természetesen, mint fentebb már szó volt róla, adottak a kedvező forgatókönyvek is, így ha ebben az időszakban megragadjuk az utunkba kerülő lehetőségeket, nagyon jó eredményeket érhetünk el.

 

Mars – Uránusz kvadrát (május 15-május 16, Bak – Kos legvége, majd Vízöntő – Bika 0°)

A május közepén bepontosuló kvadrátja újabb radikális és váratlan irányváltást jelezhet. Ez, a képletek egyéni adottságaitól függően szintén eltérő módokon konkretizálódhat. Jó esetben oly módon, hogy egy utolsó nagy hajrával áttörjük (vagy inkább felrobbantjuk) az elénk tornyosuló akadályokat is, vagy pedig azok valamilyen drámai, de számunkra mégis pozitív kimenetelű esemény formájában tűnnek el. Ekkor, ha kissé szeszélyes volt is a hullámvasutazás, ismeretlen, de későbbi fejlődésünk szempontjából igen kedvező terepen landolhatunk.

Az irányváltás azonban sokkal kellemetlenebbre, sőt kimondottan brutálisra is sikerülhet, ha a robbanást az idézte elő, hogy a különféle élethelyzetekről és személyekről kialakított elméleti modell, ideál köszönőviszonyban sem volt a realitásokkal. Ilyen forgatókönyvek természetesen kollektív szinten, világviszonylatban is lehetségesek. (A kvadrát bepontosulása egybeesik az Uránusz jegyváltásával is, amely egy újabb, 7 -8 éves ciklus kezdetét jelzi, így kiemelt jelentőséggel bír.) 

Kapcsolódó

Bak Mars a radixban

A téli napforduló és a Bak princípiuma

A Mars princípiuma az asztrológiában

A nagy földindulás: a föld jegyek és az agresszió

Az éltető konfliktus: tüzes jegyek és az agresszió

Mars – Szaturnusz együttállás: áttörés vagy összeomlás ?

A Plútó archetípusa

Mars – Plútó együttállás a Bakban 2018

A Bak Szaturnusz tranzit tematikus oldala

Hozd ki  a legtöbbet a Skorpió Jupiter tranzitból !

Retrográd Jupiter a Skorpióban: találkozás a belső guruval

Plútó – Jupiter szextil: a saját szerencséd kovácsa

A Merkúr áthaladása és tolatása a Kos jegyén

Hogy bírod a gyűrődést ?

Növeljük állóképességünket

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!