Nap-Plútó együttállás | Robert Hand

A személyi horoszkóp Plútóját érintő Nap együtt állás, valamint a Napját  érintő Plútó együtt állás értelmezése tranzithatásként  Robert Hand Planets in Transits; Life Cycles for Living   ( Bolygók tranzitként -Életciklusok útmutatója) című könyvéből származik

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Nap lárszólag egy év alatt tesz egy kört az Állatövön ( valójában – remélem nem kell külön kitérni rá – a Föld kering a Nap körül az ekliptikán) . Az én-tudat, életerő, autoritás, kreativitás jelölőjeként a Nap tranzitjai nagyon fontosak, és annak a bolygónak/ háznak a témáira irányítják a figyelmet, amellyel kapcsolatba kerülnek. Ezeket remélhetőleg tudatosabban fogjuk kezelni, a tanulságokat pedig a későbbiekben is megőrizzük. a hatás kb egy hétig tart. Munkásságának abban a szakaszában, amelyben a könyvet írta (1976), Hand még nagyon kis hatókörökkel számolt, ezért a Nap-tranzitok hatását is egy-két napra becsülte. A tradicionális asztrológiai irányzatok, amelyekbe később alaposan beleásta magát, sokkal tágabb orbiszokkal dolgoznak. A gyakorlat is inkább ezeket a megfigyeléseket igazolja.
Nap-Plútó együttállás

E tranzitnak sokféle hatása lehet, de általában olyan intenzív élményeket jelez, amelyek nem hagyják, hogy a felszíni megnyilvánulások szintjén maradj. Bármit teszel is ma, tényleg nagyon bele kell állnod, és az eredmények igen erőteljesek lehetnek. A Plútó a minden tapasztalat alapját képező erőkhöz kapcsolódik, amelyek gyökeres, belülről fakadó evolúciós változásokhoz vezetnek. E változások megkerülhetetlen ereje idézi elő a világ főbb eseményeit – a növekedést, az evolúciót, a hanyatlást és a halált, valamint az újjászületést és a regenerálódást. Mivel ez nem valami jelentős, hosszú távú tranzit, valószínűleg egyik ilyen hatás sem érint túl mélyrehatóan, hanem inkább a mindennapi életben mutatkozik meg.

Lehet, hogy olyan személlyel kell megküzdened ma, aki indokolatlan módon próbál hatalmat gyakorolni feletted, és így arra kényszerít, hogy megvédd a jogod ahhoz, hogy a saját utadat járd. Az illető úgy érezheti, hogy mindezt a te érdekedben teszi, de rendszerint nem ez a helyzet. A valódi plútói energia nem önös érdekeken keresztül nyilvánul meg. Ez inkább transzperszonális, kreatív vagy destruktív energiaáramlás.

Ritka körülmények között kapcsolatba kerülhetsz valakivel, aki a társadalom plútói energiáit testesíti meg, például egy hatalmi pozícióban lévő személlyel, vagy olyasvalakivel, aki a változás és/vagy a hanyatlás rejtett elemeit képviseli, például egy szegény emberrel, egy csavargóval, egy bűnözővel, vagy valakivel, aki a társadalmi változások radikális mozgalmához kapcsolódik. Kerüld a bűnözőkkel való érintkezést, és ne menj olyan helyekre, ahol jó eséllyel találkozhatsz utcai bűnözéssel. E tranzit alatt ugyanis könnyen sor kerülhet egy ilyen balszerencsés találkozásra.

Forr : Robert Hand, Planets in Transit – : Life Cycles for Living,  1976 Para Research Inc 84 old
Plútó – Nap együttállás

A Plútó természete hasonlít a teremtő és a romboló Siva istenéhez. A Plútó rendszerint egy struktúra lerombolásával kezdi, aztán újat hoz létre a helyében. A halál, rombolás, megújulás teljes ciklusa folyamán hatalmas erők hatnak, ugyanis a Plútó nem valami szelíd, de még csak nem is kimondottan finom bolygóhatás. Hatásait mindig igen világosan láthatod: a lerobbanó- és generáljavítást igénylő gépektől kezdve a minden szinten végbemenő rombolásig és a pusztulásig. Az egyik vagy másik szinten tapasztalható hanyatlás, amelyet követően a régi formákból új élet sarjad, tipikusan plútói folyamat. Bővebben: A tranzitáló Plútó jelentősége, Robert Hand
Ford megj : E tranzitok hatása nem csupán egzakttá válásukkor, hanem 5°-kal bepontosulásuk előtt és 5° -kal azt követően is érvényesül. (Egyeseknél előbb vagy később is: a hatókörökre vonatkozó szabályok hasznosak, de nem alkalmazhatók mechanikusan. ) A Plútó lassú mozgású bolygó, kb egy éven és 8 hónapon belül háromszor pontosul be tranzitfényszöge : egyszer, amikor direktben halad, aztán amikor tolat, aztán amikor újra direktbe vált. Azonban az ezt megelőző és követő 2 -3 év folyamán is orbison belül marad. Így, mindent egybevéve 4 – 5 éven keresztül, vagy akár tovább is érvényesül a hatása. Általánosítani most sem lehet: a legtalálóbb következtetések a személyes tapasztalatokból vonhatók le. Asztrológiában járatosabbak megfigyelhetik, esetükben mi módon és milyen időintervallumon belül érvényesül a tranzit hatása.
Meglátásom szerint részben találó, de még így is kissé felületes összefoglaló. Írom ezt annak ellenére, hogy nagyon fontos munkának találom a Planets in Transitot, hosszú éveken át napi szinten használtam sok más asztrológushoz hasonlóan, és időnként még ma is előveszem. A szerzőnek ez a munkája azonban nagyon fiatalon, még élete dele előtt, 34 éves (1976) korában jelent meg. Ami azt jelenti, hogy 32-33 évesen írhatta. Annak, aki elmélyülten foglalkozik az asztrológiával, ennyi idősen már lehet figyelemreméltó tárgyi tudása, és ha jó intuíciója és karakterérzéke is van, amivel Hand kétségtelenül rendelkezett, a jellemzései is igen találók lehetnek. De az élettapasztalatok hiánya még így is súlyos hátrány. Ehhez hozzáadódik még az is, hogy az ún. pozitív asztrológia agymosásának hatása akkor már igencsak tettenérhető volt, bár a destrukció még nem érte el a későbbi évek szintjét. Robert Hand akkoriban még nem tudta annyira kivonni magát e befolyás alól, mint később, amikor a régebbi iskolák tanításaiban is elmélyedt. És ami a leglényegesebb, hiszen asztrológusoknál is a SAJÁT élmények a legmérvadóbbak, a Plútó csak sokkal később, nem sokkal második Szaturnusz-visszatérése után 2000 decembere – 2001 novembere között képezett együttállást a saját Napjával. Ez a tranzit egybeesett 2001 szeptember 11-el, ami némi ízelítőt adhatott a kollektív árnyék ama tartományaiból, amelyekről, mint A rossztevők kezelése című, fiatalkori esszéjében írta, békeidőben az ún jóléti társadalmakban élő középosztálybelieknek halvány segédfogalmuk sincs. 

Márpedig, ezért vagy azért, a tranzit Plútó-Nap konjunkciók bővelkednek súlyos traumákat tartogató élményekben. Ezeket egyaránt okozhatják egyéni sorsfordulatok, kollektív események, vagy a kettő kombinációi. Az újjászületésnek örülni lehet persze- de az akkor még nagyon fiatal és nagyon naiv szerző igyekszik minél kevesebb figyelmet szentelni ennek az apróságnak: csak azt követően, hogy már átkeltél a könnyek völgyén. Ha jelen életedben akarsz örülni, ahhoz életben is kell maradnod-amire szintén nincs garancia ennél a tranzitnál. Végül, de nem utolsó sorban persze azt sem árt szem előtt tartani, hogy a jelen életbe való “reinkarnáció” nem csak főnixmadár, hanem farkasember formájában is történhet. Ez a lehetőség persze minden más Plútó – hatás esetén is fennáll.
Ez a nagy változások időszaka az életedben, amikor úgy igyekszel majd megvalósítani ambícióidat, mint eddig még soha. Keményebben fogsz dolgozni, mint valaha, és nem hagyod, hogy az akadályok megakadályozzanak céljaid elérésében. Ha ügyesen kezeled e tranzit energiáit, messzire juthatsz, de tisztában kell lenned bizonyos buktatókkal.

A Plútó a halál és a megújulás planétája, ami a régi és elavult dolgok felszámolását és egy új, magasabb szintű rend születését jelenti. A Napodon álló Plútóval te lehetsz ennek a folyamatnak az ágense. Dolgozhatsz azon, hogy eltávolítsd a régi, elavult struktúrákat saját és a körülötted lévők életéből, hogy mindannyian megtapasztalhassatok egy új életet. De két korlátot figyelembe kell venned. Először is, a Plútó óriási lendületet és energiát ad, de csak a valóban régi és elavult dolgok felszámolására, nem pedig arra, hogy bármit megtegyél, amit csak akarsz. Másodszor pedig, a többi Szaturnuszon túli bolygóhoz hasonlóan a Plútó is transzcendentális bolygó. Ezért energiái nem könnyen hasznosíthatók a szemellenzős egoizmus céljaira.

Amit e tranzit idején teszel, annak a körülötted lévő emberek javát is szolgálnia kell, nem csak a sajátodét. Te ennek az energiának csatornája, nem pedig a tulajdonosa vagy. Ha pusztán önző célokra használod a Plútótól kapott energiát, akkor olyan dühödt ellenállást fogsz kiváltani, hogy végül képtelen leszel bármit is tenni. Akár erőszakot is tapasztalhatsz olyanok részéről, akik elkeseredetten próbálnak leállítani. Hasonlóképpen, ha olyan struktúrákat próbálsz eltávolítani ezzel az energiával, amelyek még nem állnak készen az elmúlásra, képtelen leszel előre lépni. A Plútó azt jelzi, hogy egy régi, alacsonyabb rendű állapotot egy új, valóban magasabb rendű állapottal kell felváltanod. Nem csak úgy önkényesen lecserélve egyiket a másikkal. Legjobban akkor kezelhetjük e tranzit energiáját, ha a saját életünkre összpontosítjuk. Legjobb, ha még “a saját érdekükben” sem próbálsz meg uralkodni másokon. Inkább arra használd fel az energiát, hogy oly módon alakítsd át életedet, hogy kifinomultabb önkifejezést tegyen lehetővé. Tegyél meg minden tőled telhetőt annak tudatosítására, hogy ki és mi vagy, és e tudást a gyakorlatban is kamatoztasd az életedben. És mindezt azért tedd, hogy tökéletesebben fejezd ki magad, ne pedig azért, hogy jobban kielégíthesd becsvágyadat.

Végezetül pedig ne feledd, hogy most tenned kell valamit. Nem dőlhetsz hátra, és nem hagyhatod elmúlni ezt a tranzitot anélkül, hogy változtatásokat eszközölnél. Ha nem teszed meg tudatosan, a körülmények átveszik az irányítást, valószínűleg kellemetlen következményekkel. Lehet, szembe kell nézned önmagad néhány olyan aspektusával, amelyet nem szeretsz, de ez a folyamat része, és rá fogsz jönni, hogy ezek az aspektusok valójában nem is annyira gonoszak. Csak azért tűntek ilyennek, mert soha nem adtál nekik helyet a tudatos személyiségedben.

A most bekövetkező nagyszabású változások emberpróbálónak tűnhetnek, de ez azért van, mert mindenfajta halál kellemetlen. De valami újnak a születése legalább annyira szép, mint amennyire félelmetes a régi halála.

 

Forr : Robert Hand, Planets in Transit – : Life Cycles for Living,  1976 Para Research Inc 486 – 487 old

Megjegyzés

Többször rámutattam már, hogy a „receptkönyveket” fenntartással kezelem és másoknak is azt ajánlom. Az ilyen összefoglalók nagyon hasznosak lehetnek, de ha kizárólag belőlük próbáltok összelegózni egy elemzést vagy megérteni egy időszak minőségét, a melléfogás borítékolható. A jelenlegi receptgyűjtemény a legigényesebbek közül való: Robert Handnek, a ma élő egyik legnagyobb asztrológusnak az első munkája. A  Planets in Transits; Life Cycles for Living ( Bolygók tranzitként -Életciklusok útmutatója) c. könyv  személyi horoszkópok bolygóival főfényszögeket – együttállás, szextil, kvadrát, trigon, szembenállás – képező tranzitbolygókat és ezek házakon való átvonulását vizsgáló, több mint 500 oldalas összefoglaló 1976 – ban jelent meg, de mit sem veszítetett aktualitásából. Asztrológiát kezdő – középhaladó szinten tanulók számára ajánlható a leginkább, de csak azzal a kikötéssel (amire egyébként a szerző is felhívja a figyelmet), hogy egy tranzit mindig csak a többi, egyidejűleg érvényesülő hatás és a személyi horoszkóp sajátosságaival összefüggésben vizsgálható. A hatások elbírálása a klasszikus asztrológia szabályai szerint történik úgy radix mint tranzit esetében. Sajnos ez a könyv sem érhető el magyarul.
Kapcsolódó

A Plútó archetípusa

Bolygómítoszok : A Plútó  (Jessica Davidson)

A Nap ereje

Nap-Plútó tranzitok (Howard Sasportas)

Ajánlott szerzők : Robert Hand

Robert Hand : Egy posztmodern asztrológia felé

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!