Ajánlott szerzők: Robert Hand

„ Szeretném, ha olyan emberként emlékeznének rám, aki segített összekötni az asztrológia jövőjét a múltjával.” Robert Hand

A blogon gyakran teszek közzé fordításokat olyan nemzetközileg elismert asztrológusok könyveiből, akik jószerivel ismeretlenek vagy nem eléggé ismertek Magyarországon. A posztok végén, ha van időm, röviden bemutatom őket. Ezeknek a szerzőknek azonban olyan kiterjedt a munkásságuk és akkora hatást gyakoroltak/ gyakorolnak, hogy külön posztokat is érdemes írni róluk. Így, ha nem is napi rendszerességgel, de ilyen bejegyzések is lesznek. Robert Hand egyike a régi vágású polihisztoroknak: amellett, hogy asztrológus, történész, nyelvész, programozó, író és tanár is. Munkássága az asztrológia legkülönbözőbb irányzatait öleli fel.

 A vélemény fontos. A Tiéd is az. Mielőtt azonban hozzászólnál a Facebook-oldalon közzétett posztokhoz, kérlek tanulmányozd át gondosan a kommentelési etikettről szóló bejegyzést. Ezzel megelőzheted azt a mindkettőnk számára igen kellemetlen helyzetet, hogy hozzászólásod töröljem, vagy le kelljen tiltsalak az oldalról. Köszönöm.

Robert Hand egyike a régi vágású polihisztoroknak: amellett, hogy asztrológus, történész, nyelvész, programozó, író és tanár is. 1942 december 5 -én született Plainfieldben (New Jersey) és Orleansban (Massachusetts) nőtt fel. 17 évesen kezdett asztrológiát tanulni. Apja, Wilfried Hand kozmobiológiával és heliocentrikus asztrológiával foglalkozott; az 50-es és a 60-as években pedig tőzsdeasztrológiai előrejelzéseket készített. A pénzpiacok változásait a bolygóciklusok összefüggéseiben vizsgálta és e téren úttörő munkát végzett. Robert Hand tőle sajátította el a horoszkóp kiszámításának és elemzésének alapjait, de a későbbiekben túlszárnyalta apját. 1965-ben végzett a Brandeis Egyetem történelem szakán, aztán a Princeton Egyetemre ment, de félbehagyta tanulmányait és 1972 óta főállású asztrológusként dolgozik.Donna Cunningham így ír róla a blogomon magyarul is elérhető, Szaturnusz – Uránusz aspektusokról szóló cikkében (l. Realista fantaszták, épelméjű örültek)

„Horoszkópjában az Ikrek Szaturnusz – Uránusz együttállás a 12 háza csúcsán helyezkedik el, Szaturnusza pedig (a 12 házból) szembenállást képez 6 házas Nyilas Napjával és Merkúrjával. A felsőbb szintű tanulmányokat is magában foglaló 9 háza az Uránusz uralma alatt áll. Az 1970-es években ő írt elsőként számítógépes asztrológia-programokat, és ezzel előkészítette a terepet a következő évtizedek során rohamosan fejlődő szoftverek számára, amelyek megkönnyítették az asztrológia gyakorlását és korábban nem is álmodott kutatási lehetőségeknek nyitottak utat. (..)

Robert Hand horoszkópja, forr. Astrodienst

A többi uránikus alkathoz hasonlóan úgy tűnik, Rob is újra meg újra kitalálja magát. Munkássága az asztrológia legkülönbözőbb irányzatait öleli fel. Az 1990-es évek óta elsősorban az ókori és középkori technikákra összpontosít, és társaival az eredeti művek lefordításán fáradozik. (Rob egyik legnagyobb tehetsége abban áll, hogy valódi agytrösztöket képes maga köré gyűjteni, hogy közösen kutassák területünk fejlesztési és felhasználási lehetőségeit) . További részletekért ld a vele készített interjút a The Mountain Astrologer 2008 augusztus-szeptemberi számában, amelyben Rob ezt mondja: „ Szeretném, ha olyan emberként emlékeznének rám, aki segített összekötni az asztrológia jövőjét a múltjával.” Hát nem ez a Szaturnusz – Uránusz együttállás lényege ?”

1977 – ben kezdett asztrológiai számítások elvégzésére alkalmas programokat írni, azzal a célllal, hogy gyorsabbá tegye ezeket az egyébként igen időigényes műveleteket. A másik prioritás a számítások pontossága volt. Bár azóta rengeteg fejlesztés történt az asztrológiai szoftverek területén, Handnak köszönhető, hogy az asztrológia tanulása és művelése olyanok számára is lehetségessé vált, akiknek a matematika nem erősségük. Első ilyen jellegű szolgáltatását az Astro- Graphic Servicest 1980-ban hozta létre. Ebből lett később az Astrolabe.

Hand az asztrológia számos területén mozog otthonosan: olyanokon is, melynek képviselői folyamatosan háborúznak egymással. Hogy csak egy példát említsek: mint annyi kortársára, rá is nagy hatással volt Jung és a pszichológiai asztrológia. Csakhamar rá kellett jönnie azonban, hogy a pszichológiai asztrológia eszköztára önmagában nem elegendő reális elemzések készítéséhez, az asztrológiai ismeretek megalapozásáról már nem is beszélve. Ekkor mélyedt el a klasszikus és a középkori asztrológiában.
Ugyanakkor, más kortársaival, pl. a kimondottan középkori asztrológiára szakosodott, szintén hiteles szakmai alapokon álló John Frawley-el (magyarul: A valódi asztrológia, A valódi asztrológia alkalmazása), vagy volt munkatárásval, Robert Zollerrel ellentétben – nem vetette el a modern és az ún. posztmodern asztrológia eredményeit sem. Az utóbbi irányzattal kapcsolatos jogos kritikákat természetesen ő maga is osztja, de azt is hozzáteszi, hogy ilyen problémák akkor merülnek fel, ha az illető szakembernek hiányosak vagy teljes mértékben hiányoznak a klasszikus asztrológiai ismeretei és eszközei. (E kritikák legáltalánosabbika szerint pszichológiai megállapításokat – beleértve a jungiánus pszichológiáét is – rengeteg bolygóformációra rá lehet húzni, és ezek birtokában összevissza halandzsázni. Az így “készített” jellemportrék túl általánosak és semmitmondók lesznek, érdemi előrejelzésekről pedig még kevésbé lehet beszélni.) Álláspontja szerint azonban, amennyiben megvannak a stabil klasszikus asztrológiai alapok, a pszichológiai megközelítás fontos és szükséges részét képezi egy elemzésnek. A kisbolygókkal, aszteroidákkal kapcsolatos fejtegetéseket, a karmikus asztrológia túlzásait azonban nettó f@sságnak tekinti. Különösen ha ezeket a hagyományos és beváltan működő eszköztár nem-ismerete miatt alkalmazzák. E szempontokkal magam is egyetértek.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.
Hand 1997-ben indította el másik, felbecsülhetetlen értékű projektjét, az Arhat Mediát. ( Az „Archive for the Retrieval of Historical Astrological Texts” rövidítése, vagyis a Archívum a történelmi asztrológiai szövegek visszaállításáért) Az alapítvány célja a régi asztrológiai szövegek megszerzése, megőrzése és lefordítása. Ezek az anyagok részben a tárgy iránt komolyan érdeklődő asztrológusok és asztrológiát tanulók számára is elérhetők. A fordítómunkában a latin és az ógörög nyelv területén otthonosan mozgó Robert Hand is részt vesz. Más munkatársak arabból és héberből fordítanak. Az Arhat Médiában őrzött anyagok egy része a Robert Hand Könyvtárban is elérhető. Ebben egyébként a legtöbb ókori és középkori asztrológiai szöveg, a régi idők szakembereinek munkái is eredeti nyelvben hozzáférhetők; közben pedig folyamatosan készülnek új fordítások is. A könyvtárban számos más, ókori – középkori asztrológiához kapcsolódó tudományos, filozófiai, misztikus, vallásos írás is található.

Hand világszerte rengeteg előadást és szemináriumot tartott, cikkeket, tanulmányokat írt. Számos asztrológiai és történelmi szervezet munkatársa. Tagja volt a Kepler College igazgatótanácsának, a National Council of Geocosmic Research igazgatója is volt. További szervezetek és egyesületek, amelyeknek mindmáig tagja: American Historical Association, Association for Astrological Networking (AFAN), International Society for Astrological Research (ISAR), Astrological Lodge of London, Astrological Association of Great Britain illetve az egyesült Királyságban levő Faculty of Astrological Studies of Great Britain patrónusa.

Könyvei :

Planets in Transit: Life Cycles for Living (Whitford Press, 1976)

Planets in Composite: Analyzing Human Relationships (Para Research, 1975)

Planets in Youth: Patterns of Early Development (Para Research, 1977)

Essays on Astrology (Schiffer Publishing, 1982)

Night and Day: Planetary Sect in Astrology (ARHAT Publications, 1995).

Horoscope Symbols. (Para Research, 1981)

Whole Sign Houses: The Oldest House System. (ARHAT Publications, 1999)

Források

Wikipedia, Robert Hand

Arhat Media

Asro Databank, Robert Hand

Donna CunninghamRealista fantaszták, épelméjű örültek

Kapcsolódó

Ajánlott szerzők – ajánlott angol nyelvű irodalom

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!