Az égető kérdés: hogyan működik a combustio a natális asztrológiában?

Helena Avelar és Luis Riberio

(Megjelent: The Astrological Journal, 47 köt. 4 szám, 2005)

A Nap együttállásairól és a közvetlen közelében levő, elégetett bolygókról kevés jó cikk érhető el. Helena Avelar és Luis Riberio tradicionális asztrológus házaspár 2005-ben, a The Astrological Journal 47 számában megjelent írása hiánypótló e tekintetben, és eddig még tudtommal nem fordította le senki magyarra. Bár elsősorban a modern asztrológia művelőinek szól, akik tudásukat a hagyományos anyaggal szeretnék kiegészíteni, alapszintű asztrológiai ismeretekkel rendelkezők számára is követhető. Akiknek jól megy az angol, a spanyol vagy a portugál (a szerzők anyanyelve): On the Heavenly Spheres : A Treatise on Traditional Astrology című munkájával is ajánlott megismerkedniük. Más tradicionális szerzőkhöz hasonlóan Avelarék csak a hét klasszikus bolygót veszik figyelembe; én a példahoroszkópoknál az Astro.com-on elérhető, transz-szaturnikus bolygókat tartalmazó képleteket is belinkeltem. Meglehetősen idő-és munkaigényes tető alá hozni egy ilyen terjedelmű fordítást, ezért kérlek, az oldalamon elérhető formában, linkkel oszd meg.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A mai asztrológia gyakran átsiklik a combustio (Ford megj: elégetettség, combusta állapot) felett, és nem veszi figyelembe a horoszkópok értelemzésekor; azonban fontos tényező az értelmezés során, amelytől nem szabad eltekinteni. Az elégetettség tradicionális koncepciója nem csak érvényesnek, hanem döntő fontosságúnak is bizonyult a horoszkóp átfogó megértésében. Az elégetettség töb  egyszerű “gyengeségnél ” (debilitás), és helyesen értelmezve precíz és helytálló információt adhat. Megmutatja a szülött életének azon területeit, amelyeket a körülmények valószínűleg ellehetetlenítenek, ily módon hírbe hozva vagy megszégyenülésbe taszítva az illetőt. Jelen cikkünkben a nativitásokban tanulmányozzuk a combustio értelmezési módjait, néhány szakmai tapasztalatainkból merített fejlesztéssel egészítve ki.
A combustio és hatásainak megértése

Mi a combustio?

Az elégetettség (és szatellitkoncepciói, a Nap sugarai alatt és a Cazimi) közvetlenül a bolygó Naphoz való közelségével áll kapcsolatban. Amikor egy bolygó a Nap közelébe kerül, a Mennyek Királya fokozatosan elhomályosítja a fényét. A Nap fényköréhez közeledve a bolygó egyre nehezebben figyelhető meg, míg végül láthatatlanná válik; ez a combustio csillagászati alapja.

Általánosságban elmondható, hogy egy bolygó akkor ég el, ha túl közel van a Naphoz, de az asztrológiai a hagyománynak pontosabb szabályai vannak erre a fogalomra. Így amikor egy bolygó 17º távolságnyira van a Naptól, azt mondják, hogy a Nap sugarai alatt van; láthatósága csökken. Amikor még közelebb, 8º-ra vagy ennél is közelebb kerül a Naphoz, akkor combustának, vagy elégetettnek nevezik. Ekkor már lehetetlen megfigyelni, és ahogy a bolygó fénye elhomályosul, úgy tűnnek el a bolygó asztrológiai hatásai is. Amikor a bolygó rendkívül közel kerül a Naphoz, kevesebb, mint 17′-ra, akkor Cazimi, vagyis a Nap szívében van, ez egy különleges pozíció, ahol a bolygó ereje nagymértékben megnő.

1 diagram: a Nap sugarai alatt, combusta és cazimi

Összefoglalva: egy bolygó elégetett, ha 8°-nál közelebb és a pontos együttállásnál 17′-nél nagyobb távolságra van a Naptól1.

Az elégetettség fogalma tehát alapvető fontosságú, de gyakran alábecsült asztrológiai tényre vezethető vissza: a Nap horoszkópbeli szerepének jelentőségére2. A Nap erejét és jelentőségét nem lehet nem lehet eléggé hangsúlyozni ebben a kérdésben. Először is, a Nap választja el a nappalt az éjszakától, így ez képezi a szekták alapját (ford megj: azaz, hogy nappali vagy éjszakai születésről van-e szó) ; a Nap mozgása jelzi az évszakokat, és hozza létre az Állatövet, a zodiákusban elfoglalt helye határozza meg a jegyekben uralkodó bolygókat, és az égi rendszerben elfoglalt helye definiálja a planéták természetét és tulajdonságait (felső és alsó3 , férfias és nőies4, keleti és nyugati5 ).

A combustio megértéséhez alapvető fontosságú az a tény, hogy szintén a Nap határozza meg a bolygók által hordozott fény mennyiségét: minél távolabb van egy bolygó a Naptól, annál több napfényt ver vissza. Amikor ez bekövetkezik, azt mondják, hogy a bolygó fénye növekszik6. Mivel a bolygó erejének alapját a fény (láthatóság) képezi, minél több fényt közvetít, annál nagyobb az ereje. Amikor egy bolygó a Naphoz közeledik (vagy a Nap közeledik hozzá, a felső bolygók esetében), a bolygó fénye háttérbe szorul a Napéhoz képest, és ahogy a bolygó fénye csökken, úgy veszít erejéből. Ezen a ponton kezdenek érvényesülni a combustio  következményei, egy ilyen helyzetben levő bolygó ugyanis nem látható a földi megfigyelő számára.
Hogyan hat a combustio ?

Az elégetettség hatásának feltárásához a Tradícióhoz kell fordulnunk, ahol ez az elv az értelmezési rendszer szerves részét képezte. A legnagyobb arab és később európai szaktekintélyek kutatásából kiderül, hogy az elégetettséget akadálynak tekintik, amely meggyengíti a bolygót, és így kihatással van a bolygó cselekvőképességére.

Íme néhány példa:

“Az elégett [bolygó] olyan, mint egy fogoly, bebörtönözve, rágalmazva és hatalom nélkül”

“Amikor egy elégetett [bolygó] a saját házában vagy a egzaltációjának házában áll, olyan emberhez hasonlít, akit ura vagy a királya az otthonában tart fogva

“Amikor [egy bolygó] együtt van a Nappal, ereje gyenge, és jelentősége csökken”

Bethem centriloquiuma (Kr. u. 10. század)

“Az 53. megfontolás az, hogy vajon a szignifikátor a Nap sugarai alatt van-e, mert akkor ő a fentebb említettek szerint kevéssé lesz hatásos. Mégis a Rossztevők valamivel gonoszabbak lesznek mint amennyire jótékonyak a Jótevők .”

Guido Bonatti 146 aforizmája (13 század)  (Ford. megj: szabad fordítás tőlem, az utóbbi időszak költözései-felfordulásai miatt a saját magyar Bonatti-aforizmáim nemtudommelyik dobozban hibernálnak. Nagy köszönet, ha valaki ki tudja másolni belőle és elküldeni az 53 aforizma pontos fordítását :-); Guido Bonatus: Anima Astrologiae, Mediter kft, 2003)

„Ha a kérdező jelölője kombuszta, azt mutatja, hogy nagyon aggódik és valami tekintélyes ember igáját nyögi”

William Lilly, Keresztény asztrológia 1647, 113 old

Az elégetést tehát rendkívüli teljesítményveszteséggel azonosítják. Jelentőségét illetően ez a sérülés a zodiakális helyzet szerinti száműzetéshez vagy fallhoz, hanyatló házbeli pozícióhoz, vagy a rossztevők általi támadottsághoz (melyen általában a Marstól vagy a Szaturnusztól kapott kvadrátokat vagy oppozíciókat értik) hasonlítható. Ezt láthatjuk Zahel művében7,  vagy később Bonatti munkájában8.

Amikor ezek a szerzők felsorolják a bolygók fő gyengeségeit, a Nap sugarai alatti állapot (gyakran az elégetettség szinonimájaként használják) a harmadik helyen szerepel; a kádens -pozíció (ford. megj: hanyatló, vagyis 3, 6, 9, 12 házak, bár a 3 és a 9 annyira nem rossz) és a retrográd mozgás az első, illetve a második helyet foglalja el. Amikor azonban a Hold debilitásairól van szó, combustio az első helyre kerül.

A combustio sajátos funkciókat is kaphat. Ali Ben Ragel9 például az élethossz kérdésével kapcsolatban ezt mondja: “Amikor az Alcocodem10 elég, és olyan közel van a Naphoz, hogy [azt] nem lehet látni, elveszíti minden évét; amikor ebben az állapotban van, nem ad többet, mint napokat vagy órákat, vagy olyan dolgokat, amelyeknek nincs nevük11“. Íme egy szemléletes példa arra az elképzelésre, miszerint az elégetettség megfosztja a bolygót a cselekvőképességétől. Ugyanebben a könyvben Ben Ragel a házasság témakörében ezt írja: “Ha a Vénusz a Nap sugarai alatt áll, [az] azt jelenti, hogy a szülött beteges nőt vesz feleségül, és hogy házasságai titokban és rejtőzködve köttetnek”. Ebben a passzusban két különböző koncepciót találunk: egyrészt a szerző azt állítja, hogy a combustio csökkenti a bolygó, jelen esetben a feleség minőségét (vagy erejét), és ez egyenértékű a gyengeséggel és a betegséggel; másrészt a combustio-t a titkos cselekedetekkel hozza összefüggésbe – kétségtelenül a bolygó ez idő alatti láthatatlanságának közvetlen következményeként.

A combustio akkor is kulcsfontosságú, amikor a bolygókat a szülöttel kapcsolatban álló emberek jelölőiként használjuk, mint például a szülők, gyermekek, partnerek és így tovább. Vagy csökkenti a bolygó azon képességét, hogy képviselje őket, vagy pedig valamiféle rájuk jellemző szerencsétlenséget jelez.

Így a combustio alábbi hatásait sorolhatjuk fel:

  • elveszi a bolygó jelentőségét;
  • csökkenti a bolygó arra való képességét, hogy jót vagy rosszat tegyen;
  • gyengíti a bolygó kifejezőképességét;
  • halált, bebörtönzést, betegséget, gyengeséget és félelmet jelent;
  • elveszi a bolygó azon képességét, hogy bizonyos embereket képviseljen a szülött életében, vagy azt jelenti, hogy ugyanezek a személyek rossz állapotban vannak, gyengék vagy betegek;
  • rejtett tevékenységekre utal.

A combustio értelmezése

Ha a combustio fontosságát már felismerték,  megfelelően integrálni kell a horoszkóp-értelmezésbe. Hogyan valósítható ez meg? Mindenekelőtt fel kell ismerni, hogy az elégetettség értelmezésének több szintje van; és minden következő szint az általánostól az egyre konkrétabbak felé viszi ezen elv értelmezését.
Az elégetett bolygó természetes jelentéstartalmára szorítkozó értelmezése

Ez a legalapvetőbb és a modern natális asztrológiában  leggyakrabban használt cikk. Az elégetett bolygók értelmezése (ha egyáltalán figyelembe veszik) általában az egyetemes jelentéstartalmuk alapján történik, vagyis a természetes szignifikációjuk alapján. Például a Merkúr az intellektussal van kapcsolatban; az elégetett Merkúr tehát az intellektusra van valamilyen módon hatással, és hasonlóképpen az elégetett Marsot valamiféle “meggyengült” cselekvésként értelmezik. (Ford megj: a hagyományos álláspont szerint a forró és száraz bolygókra, vagyis a Marsra és a Jupiterre nincs olyan rossz hatással a combustio, mint a többire. Egyes szerzők szerint semennyire nem árt nekik. Ezen  a téren is többféle álláspont létezik, vitatkozni felesleges. Saját tapasztaltam szerint a Marsnak és a Jupiternek sem tesz jót.)

Bár ez az értelmezés helyes, mégis hiányos és pontatlan, mivel a bolygók egyetemes jelentéstartalmából levezetett általánosításokon alapul, és figyelmen kívül hagyja a horoszkóp sajátosságait.
Az elégetett bolygó természetes és akcidentális jelentése alapján való értelmezése

A bolygó horoszkópban betöltött sajátos szerepéből, azaz akcidentális jelentéséből kiindulva teljesebb képet alkothatunk combustióról.

Ez a megközelítés nem hagyja figyelmen kívül a bolygó természetes jelentéstartalmát, de bolygó helyzetére és az általa uralt házakra helyezi a hangsúlyt, amely részletesebb értelmezést tesz lehetővé. Azonban még mindig vannak további szempontok, amelyeket figyelembe kell venni.
Az elégetett bolygó és a Nap természetes és akcidentális jelentésük alapján történő értelmezése.

A gyakorlatban azt tapasztaltuk, hogy e fogalmak kiterjeszthetők. Az alábbi felvetések a tradicionális álláspont továbbfejlesztését képezik. Ebből kiindulva a combustio mélyebb megértése jelentős adalékokkal bővítette értelmezéseinket.
A combustio teljesebb értelmezésének a kulcsát a Nap által uralt ház képezi.

E tényező integrálásával értékes támpontokat kaphatunk arról, hogy pontosan milyen feltételeket szabtak az elégetett bolygóra. E feltételek a Nap uralma alatt álló ház által jelzett ügyekhez kapcsolódnak.

A combustio horoszkópbeli értelmezését az alábbiakban összefoglalt elvek mentén javasoljuk:

1) Egy elégetett bolygó “kondicionált” bolygó, és e kondicionáltságot a Nap idézi elő;

2) Ez a kondicionálás kihat mindarra, amit az elégetett bolygó általánosságban és konkrétan képvisel a horoszkópban;

3) A kondicionálás természetét a Nap uralma alá tartozó dolgok és az általa uralt ház ügyei írják le;

4) Ez a kondicionálás elsősorban azon ház ügyeivel kapcsolatban nyilvánul meg, amelyben a combustio bekövetkezik.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Nap által uralt ház ügyei (az a ház, amelynek csúcsa az Oroszlánban van) dominálják az elégetett bolygó által uralt ház vagy házak ügyeit. Az elégetett bolygó általános jelentése is figyelembe vehető, bár kisebb mértékben. Az elégetett bolygó házhelyzete jelzi az érintett életterületeket. A Nap szignifikációi tehát felülírják az elégetett bolygó szignifikációit, és ez a felülírás az elégetett bolygó házhelyzetéhez kapcsolódó életterületeken fog bekövetkezni. Ez természetesen még szembetűnőbbé válik a szülött életében, ha a combustio egy tengelyen történik, vagy ha az érintett bolygók (a Nap vagy az elégetett bolygó) uralják a horoszkóp egyik tengelyét.
Az alábbi ábra ezen elvek lépésről lépésre történő alkalmazását szemlélteti:

2 ábra: Példa lépésről lépésre

Ez III. János portugál király  horoszkópja12.  Tíz gyermeke született, de egyikük sem maradt életben, ami komoly utódlási problémát jelentett, és veszélyeztette a királyság függetlenségét. A közvetlen trónörökösök hiánya óriási viszályokat és gondokat okozott, és a király testvéreit az utódlási sorban folyamatosan érintették ezek a nehézségek. Egyikük végül trónra került, de csak rövid időre, és még így sem tudta biztosítani az ország Spanyolországtól való függetlenségét.

(Horoszkópja a transz-szaturnikus bolygókkal az Astro.com-on )

Néhány példa a combustio alkalmazására

A combustio által szolgáltatott információk viszonylag egyszerűen alkalmazhatók a horoszkópok értelmezésekor, ha ezeket az elveket világosan megértettük. Az elégetett bolygó és a Nap természetes és specifikus jelentéstartalmának használata több szintű információt nyújt a combustiós helyzetről.

Megjegyzés: Terjedelmi okokból itt eltekintünk a teljeskörű elemzéstől, de hangsúlyoznunk kell, hogy combustio a horoszkópértelmezés általános elveinek a kiegészítője.

Néhány gyakorlati példa segítségével bemutatjuk ezen elvek alkalmazását az értelmezés során.
1.példa  –   Mata Hari13

– A Nap az Oroszlánban áll a 9. házban, az öröme házában, az MC uralkodója.

– A Nap elégeti a Marsot (a Skorpió Asc uralkodója) és a Merkúrt (a 8. és 11. ház uralkodója).

Mata Hari (született Margaretha Geertruida Zelle, Leeuwardenben, Hollandiában) 18 évesen ment férjhez egy 40 éves férfihoz; házasságuk erőszakos és boldogtalan volt. Később úgy döntött, hogy elhagyja a férfit, és jávai otthonukból Európába költözött, ahol elkezdte hastáncosnői karrierjét. Hogy még misztikusabbá tegye fellépését, felvette az egzotikus Mata Hari nevet (a maláj kifejezés a Napot jelenti; szó szerint: “a hajnal szeme”). Rövid és kalandos, táncot, kémkedést és alkalmi prostitúciót is magában foglaló életútját követően egy francia kivégzőosztag végzett vele, mivel azzal vádolták, hogy a németeknek kémkedett.

Mata Harinak a Marsot és a Merkúrt érintő kétszeres combustiója van; a Mars az aszcendensét uralja, amely magát a szülöttet jelöli. Ezen az ügyek a Nap, a sikert, a státuszt és a foglalkozást jelző MC uralkodója alá rendelődnek. A combustio tehát így fejeződik ki: őt (az aszcendens ura) teljesen mértékben szakmai tevékenységei (MC) irányították. Ezek közvetlen kapcsolatban álltak a külföldi ügyekkel és az utazásokkal (9. ház), az életét ezek a témák határozták meg és uralták.

Káprázatos közéleti imázsa jó és rossz értelemben véve, egész életére rányomta bélyegét. A combustio a külföld és az utazások 9. házában következik be, és bár európai volt, élete nagy részét külföldön töltötte, és a Kelet ikonjává vált. Jelzésértékű, hogy valódi neve jóformán ismeretlen maradt, míg “keleti” neve a védjegyévé vált. Érdekes, hogy művészneve a Naphoz kapcsolódott, amely oly fontos szerepet játszik ebben a horoszkópban. (A Merkúr combustiójának következményei nem annyira szembetűnőek, mert e horoszkóp egyetlen tengelyének sem ura, és a hatásainak megértéséhez behatóbban kellene tanulmányozni életét).

(Horoszkópja a transz-szaturnikus bolygókkal az Astro.com-on)
2. példa –  Charles Manson14

– Nap a Skorpióban a 7.házban, az 5. ház ura.

– A Nap elégeti a Vénuszt (a Bika Asc ura).

– Jupiter, a 9. ura a Nap sugarai alatt.

Bár Manson 1971 óta börtönben van (Ford megj: a cikk 2005-ben jelent meg; Manson 2017-ben halt meg ), egyes neonácik, “skinheadek” és sátánisták még mindig példaképnek tekintik. Súlyos pszichózisban szenved, szektavezér lett, és követői máig isteni lénynek tartják. Jellemző, hogy szektája a szexet és a drogokat népszerűsítette mindenki számára, Manson vallási meggyőződése pedig a Biblia sajátos értelmezéséből fakadt. Csoportja gyilkolta meg Sharon Tate   színésznőt, Roman Polanski filmrendező 8 hónapos terhes feleségét, amiért Mansont életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Soha nem ismerte el részvételét ebben a bűncselekményben, és bebörtönzése után mentális állapota tovább romlott.

Ebben a horoszkópban az elégetett Vénusz, az Aszcendens uralkodója, a 7. házban áll. Rendkívül gyenge, nemcsak az elégetettség miatt, hanem azért is, mert száműzetésben van a Skorpióban, és a Szaturnusz kvadrátot képez vele. A Nap az 5. házat uralja, így az élvezetek és az önimádat meghatározó szerepet kapnak. A Vénusz, az elégetett bolygó, hátrányos helyzetben van, így hatása bűnök: kábítószerfüggőség és a szexuális kicsapongások formájában nyilvánul meg amelyek a torz és romlott Vénusz kifejeződései. A combustio a 7. házban következik be: csoportja legtöbb női tagjával viszonya volt.

Figyelemre méltó, hogy a Jupiter szoros együttállást képez a 7-es ház csúcsával, így a társulásokat összekapcsolja az általa uralt házak ügyeivel: a 8-as a halálé, a 9-es a vallásé és a 12-es a börtöné. Mindezen témák nagyon jellemzőek Manson életére.

Horoszkópja a transz-szaturnikus bolygókkal az Astro.com-on

Ford megj: Bár a tradicionális asztrológia nem veszi figyelembe a transz-szaturnikus bolygókat, belinkeltem Liz Greene Manson Mars-Neptun   együttállásával kapcsolatos eszmefuttatását is. A két szemléletmód jól kiegészíti egymást, bár szegény idő előtt elhunyt Helena Avelar forogna a sírjában, ha látná, hogy egy általa nem túlágosan kedvelt szerzővel említem egy platformon. Én mindkettőjüket szeretem, egyiket ezért, a másikat meg amazért  🙂 

Horoszkópja a transz-szaturnikus bolygókkal az Astro.com-on

További cikkek: What happened to the Manson ‘family’? A look at key figures, decades after horrific murders )

3.példa  –    Christina Onasszisz 15

– A Nap a Nyilasban, a 8. házban áll, a 4. ura.

– A Nap elégeti a Vénuszt (a Bika Asc és a 6. ház ura).

Christina 25 évesen lett a világ leggazdagabb nője, amikor megörökölte apja hatalmas vagyonát. Mesés jóléte ellenére azonban rendkívül boldogtalan volt. Az egyik legnagyobb bánata az énképével volt kapcsolatos: jelentős súlyproblémái voltak, amelyeket soha nem tudott leküzdeni. 38 éves korában, akut tüdőödémában halt meg.

A Nap – az apa természetes szignifikátora (Ford megj: nappali születés) és az apát jelölő 4. ház ura – elégeti a Vénuszt, az aszcendens uralkodóját, Krisztinát. A szülöttet erősen kondicionálta az apja,  Arisztotelész Onasszisz. A combustio a 8. házban következik be, így a halál, az örökségek és a nehezen kezelhető érzelmi állapotok, például a félelem és a szorongás témáin keresztül fejeződött ki. Az is érdekes, hogy a Vénusz a betegségek 6. házának is ura, és Christina egészségi állapota rossz volt – evészavarban szenvedett (vénuszi betegség) – az aszcendens elégetett ura a gyenge egészséget jelzi.

(Horoszkópja a transz-szaturnikus bolygókkal az Astro.com-on

További cikkek:  Christina Onassis (angol Wiki) , Christina Onassis died of a heart attack after years of having her heart broken )
4. példa –Samantha Fox16

– A Nap egzaltációban van a Kosban, az 1. házban, az 5. ház uralkodója (örömök).

– A Nap elégeti a Marsot (az Aszc és a 8. ház ura).

Samantha mindössze 16 éves volt, amikor a The Sun újságban topless modellként elkezdte karrierjét. Sikere nemcsak testi adottságainak, hanem a jellemének is köszönhető, különben csak egy újabb topless modell lett volna a sok közül. Ahogy a fotói széles körben ismertté váltak, énekesi karrierről kezdett álmodozni. A Touch Me című lemezével sikert aratott, és 21. születésnapjára úgy döntött, hogy elhagyja a “Harmadik oldalt”.

Itt a combustio az 1. házban megy végbe, és az elégetett Mars az Aszcendens ura, így közvetlen kapcsolatban áll imázsával. A Nap az 5. házban az élvezetek és a szerelmi tevékenységek felett uralkodik, mert az 5. ház a Vénusz öröme. Ezek az 5. házas ügyek (művészi karrierje, mind a modellkedés, mind a zene terén) uralták az életét: mindig a “Harmadik oldal” bűbájos lányaként emlékeznek majd rá.

Mivel mindkét bolygó méltóságban van (a Nap egzaltációban és a Mars uralmi helyzetben), a combustio okozta kondicionálás önmagában véve nem negatív. Mindazonáltal mind a Nap, mind a Mars forró és száraz bolygók, így erős kolerikus jelleget kölcsönöznek temperamentumának.

(Horoszkópja a transz-szaturnikus bolygókkal az Astro.com-on

További cikkek: Samantha Fox (angol Wiki)  , Samantha Fox: What Is The Singer Doing Today?)
5. példa – Férfi ügyfél17

– A Nap a Vízöntőben a 2. házban, a 9. ház ura.

– A Nap elégeti a Vénuszt, a Desc, az MC és a 6. ház urát.

Bár ez a férfi Finnországban született, korai éveit Egyiptomban töltötte, mert édesanyja a kairói nagykövetségen dolgozott. Kamaszkorában idegenvezetőként dolgozott, miközben az óegyiptomi nyelvet és kultúrát tanulmányozta. Az egyetem befejezését követően ösztöndíjat kapott egy angol egyetemre tanulmányai folytatásához. Mivel állandóan úton volt, soha nem tudott állandó és tartós kapcsolatokat kialakítani, sem rokonokkal, sem partnerekkel. Tanulmányai még mindig állandó utazást kívánnak tőle, és így ezek határozzák meg élete jelentős fordulópontjait.

A Nap az utazások, a külföld és az oktatás 9. házát uralja. Az elégetett Vénusz a karriert jelölő MC és a kapcsolatok 7. házának uralkodója. Ezért hivatását és kapcsolatait a tanulmányok és az utazások határozzák meg. Továbbá, mivel a combustio a pénz 2. házában megy végbe, hatásai nagyrészt az anyagi helyzetén keresztül nyilvánulnak meg: soha nincs sok pénze, de a magánórákból (9. ház) fenn tudja tartani magát.

Valamennyi horoszkópban láthatjuk, miként igázza le a Nap az elégetett bolygókat az általa uralt ház ügyein keresztül. Ez hasznos információkkal bővíti és új összefüggéseket tár fel a horoszkópelemzés során. Reméljük, hogy javaslataink és példáink hozzájárulnak ahhoz, hogy a combustio visszakerüljön az őt megillető helyre az asztrológiai rendszerben.A combustio és az új bolygók: néhány gondolat

Mint fentebb említettük, a combustio abból ered, hogy a bolygó láthatatlanná válik, ha túl közel kerül a Naphoz. ilyenkor arról van szó, hogy a bolygó látható-e az égbolton vagy sem. Ez a tradicionális bolygók esetében jól működik, az új bolygók azonban ebből a szempontból problémásak, aminek fő oka abban rejlik, hogy eleve nem láthatók. Tehát felmerülhet a kérdés: eltakarhat-e a Nap egy olyan bolygót, amely (szabad szemmel) nem látható ?

Az új bolygók nem – láthatósága alapos mérlegelést igényel, mert ha az asztrológia a bolygók láthatóságán alapul, hogyan kezeljünk olyasmit, aminek a fénye nem látható a Földről? Egy ilyen vita meghaladja e cikk kereteit, mégis fontosnak tartjuk, hogy e cikk kapcsán szóba kerüljön.

A kérdés további megvitatásához ajánljuk Sue Ward Uranus, Neptune and Pluto: an investigation into the sources of their symbolism/ Uránusz, Neptunusz és Plútó: szimbolikájuk forrásainak vizsgálata , című kitűnő tanulmányát 2003 (honlapján érhető el: www.sue-ward.co.uk ).

(Ford megj: a honlapján úgy látom, már nem érhető el, de az alábbi linkről pdf formájában még letölthető.

A tradicionális asztrológusok véleménye megoszlik az „új bolygók” használatáról. Az ortodox iskolák képviselői –pl Robert Zoller, és tanítványai, mint Christina Avelar és Luis Riberio, John Frawley, a magyarra is lefordított Valódi asztrológia,  A valódi asztrológia alkalmazása, Kérdőasztrológia kézikönyv szerzője, Benjamin N. Dykes csak a klasszikus 7 bolygóval dolgoznak, mások, pl Charlie Obert használják az Uránuszt és a Neptunt, de a Plútót nem, J.Lee Lehman a Plútót is, de az aszteroidáknak már alig tulajdonít jelentőséget, Demetra George úgyszintén, Robert Hand és Dorian Gieseler Greenbaum a hét klasszikus és a három modern bolygóval dolgozik.  Utóbbi, megengedőbb szerzőknél az új bolygók figyelembevétele attól is függ, milyen rendszerben dolgoznak. Megint csak, vitázni értelmetlen, ha a klasszikus alapok megvannak, a rugalmasabb és a hagyományhűbb megközelítésmódoknak egyaránt van jogosultságuk.)

Lábjegyzetek

(1) Egyes szerzők, különösen az arabok, kissé eltérő módon defineálják ezeket a fogalmakat: legtöbbjüknél a bolygó akkor elégetett, ha 12º-nál kisebb távolságra van a Naptól; azt mondják, hogy a Nap sugarai alá kerül, ha 15º-nál kisebb távolságra van, és hogy Cazimi, ha a Nappal azonos állatövi fokon van. Úgy tűnik, hogy e régebbi szerzők némelyike a Nap sugarai alatt kifejezést a combustio megfelelőjeként is használja.

(2) Számos értelmezés figyelmen kívül hagyja a bolygóknak a Naphoz való nem-aspektusok szerinti viszonyát, ami nemcsak a combustiot, hanem az occidentalitást és orientalitást, az almugeát, a fénynövekedést stb. is magában foglalja. Ezek a kapcsolatok arra emlékeztetnek, hogy a Nap kulcsszerepet játszik az égboltnak eme ősi, a ptolemaioszi modell által képviselt elrendezésében. Akik azért bírálják ezt a modellt, mert az csak kisebb szerepet tulajdonít a Napnak, tudomásul kell venniük, hogy a föntebb felsorolt viszonyok a Nap alapvető szerepét bizonyítják, amely nélkül az asztrológia megszűnik létezni.

(3) A felső bolygók a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz; ezek a leglassúbbak, és az égi szférákban a Nap fölött helyezkednek el; így hatásuk tartósabb. Az alsó bolygók a Vénusz, a Merkúr és a Hold; ezek a leggyorsabbak, és a Nap alatt helyezkednek el; hatásuk gyors és ritkán tartós.

(4) A férfias bolygók a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz, amelyek a Nap szférája fölött helyezkednek el az égbolt rendszerében. A női bolygók a Vénusz és a Hold, amelyek a Nap alatt helyezkednek el. A Merkúr szintén a Nap alatt van, de kétnemű.

(5) Az orientalitás és az occidentalitás a bolygó Naphoz viszonyított helyzetével közvetlenül összefüggő fogalmak. A legelterjedtebb meghatározás szerint egy bolygó akkor orientális, ha a Nap előtt kel fel, és akkor occidentális, ha a Nap után nyugszik. A felső, férfias bolygók jobb helyzetben vannak, ha orientálisak, míg az alsó, nőies bolygók jobb helyzetben vannak, ha occidentálisak (a Merkúr, ha egyedül van, ebben a vonatkozásban nőiesnek tekinthető).

(6) Tradicionálisan az asztrológia a fénnyel és a látással van kapcsolatban. Az asztrológiai rendszer teljes alapját az égbolt közvetlen megfigyelése képezi, ezért az értelmezésben meghatározó szerepet játszott a bolygó által hordozott fény mennyisége, a fény észlelésének módja (halványabb vagy világosabb) és színe. Bár nem mindig tették egyértelművé, ezek a gondolatok képezik az asztrológiai rendszer alappillérét.

(7) Zahel, Sobre las interrogaciones [On Interrogations], in Demetrio Santos’ Textos Astrológicos, Ediciones Teorema, Spain, 1985.

(8) Guido Bonnati, 146 Considerations, in The Astrologer’s Guide, London, 1886.

(9) Ali ben Ragel, El Libro Conplido en los Iudizios de las Estrellas [The Complete Book on the Judgment of the Stars], Ediciones Indigo S.A., Barcelona, 1997.

(10) Az Alcocoden az “éveket adó” bolygó. Az Alcocoden által “adott” évek a szülött becsült élettartamát jelentik.

(11) Nagyon kis időt jelent.

(12) Dom João III – Forrás: hivatalos dokumentumok idézve: Braga, Paulo Drumond, D. João III, Lisszabon, Hugin, 2002.

(13) Mata Hari – Forrás: Mata Hari ; Születési nyilvántartás (az Astrodatabankban  ).

(14) Charles Manson – Forrás: Charles Manson  ;  Születési anyakönyvi kivonat, ld  Contemporary American Horoscopes ( Astrodatabank)

(15) Christina Onassis   – Forrás: Kórházi feljegyzések (az Astrodatabankban   ).

(16) Samantha Fox   – Forrás: személyes nyilatkozat (az Astrodatabankban  ).

(17) Male Chart – Forrás: születési anyakönyvi kivonat és az ügyfél által rendelkezésre bocsátott családi feljegyzések.

Kapcsolódó

Blogomon

A Nap együttállásai ( D.Coleman)

Nap-Vénusz együttállások a horoszkópban
Angolul

In the Heart of the Sun – The Role of Latitude in the Definition of Cazimi | Patrizia Nava

Robert Zoller, a középkori asztrológia újraélesztésének úttörője (The Astrology Podcast, angolul)
A szerzőkről

Helena Avelar és Luis Riberio a tradicionális asztrológiáról (The Astrology Podcast, angolul)

Helena Avelar asztrológus (1964 szeptember 17 – 2021 március 9) élete és munkássága (The Astrology Podcast, angolul)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!