Liz Greene 1980-ban a Szovjetunió összeomlásáról

Liz Greene The Outer Planets and Their Cycles. The Astrology and the Collective című könyvének ötödik fejezete egy, a volt Szovjetunió horoszkópjáról szóló előadást tartalmaz. A szerző Nicholas Campion The Book of World Horoscopes című könyvében elérhető egyik képletet használta, a bolsevik forradalom győzelme- és Lenin hatalomra jutásának időpontjáét (1917 november 7, Leningrád, 22:52). A képletet érő tranzitok ismeretében azonban meglehetősen találó előrejelzést készített a Szovjetunió összeomlásáról. 1980-ban, amikor az előadás elhangzott, nagyon kevés realitásuk volt az ilyen prognózisoknak, akárcsak 1983-ban, a könyv első megjelenésekor. 

Kommentelők, akiket nem szabad kibontakozni hagyni…
A mundánasztrológiai posztok rendszerint megosztó jellegű tartalmak, ezért már az elején szükségesnek látom tisztázni az alábbiakat. (Persze ez minden más bejegyzésre érvényes) :A leírtak a saját véleményemet tükrözik, amit jogom van képviselni. Különösen egy, a tulajdonomat képező és általam finanszírozott oldalon. Természetesen neked is jogod van a saját véleményedet kifejteni. A saját térfeleden. Ahova én nem megyek észt osztani, még akkor sem, ha nagyon nem értek veled egyet. Ahogy az ablakod alá sem piszkítanék azért, mert épp ott jött rám a hasmenés. 🙂 Világkép-értelmezésbeli vitáknak egyébként alapból nem látom értelmét. Nem is szoktam ilyesmikbe belebonyolódni.

Az oldalamon felbukkanó tendenciákat azonban csírájában kezelem, mert seperc alatt hajlamosak kommentháborúkká eszkalálódni. Erre se nekem nincs szükségem, sem tényleges célközönségemnek, a normális olvasóknak.

Tehát : amint észreveszem, a hozzászóló jelentésével és letiltásával „jutalmazom” az efféle sziporkákat. Ha privát üzenetben/mailben, “olvasói észrevételnek” álcázott fontoskodás formájában  próbálsz felhomályosítani a dolgok (saját narratívád szerint) “valódi állásáról”, koncepciót diktálni (= pofátlanul betörsz az intimszférámba és f@sságokkal rabolod az értékes időmet),  erre való esélyeid meghatványozódnak…

Ugye már leesett, nemkívánatos kommentelő édesbogaram, aki fontoskodásodon kívül semmit nem teszel az oldalért, hogy  ezzel nem a Te szólásszabadságodat korlátozom. Ha nem tetszenek a kiposztolt tartalmak, tudok egy szuper megoldást: abbahagyod az oldalam követését 🙂

Keményvonalas ellenfelei, pl John Frawley -aki egyébként szintén jó asztrológus ,csak más műfajban – gyakran vádolják minden konkrétumot nélkülöző halandzsázással Liz Greenet. Elemzésmódja valóban eltér a hagyományos asztrológiai írányzatok stílusától, és, mint ebben a részletben is látni fogjuk, a számításokban sajnos nem mindig elég precíz. Ettől függetlenül munkássága nem említhető egy napon konyhapszichologizálással maszatoló későbbi epigonjaival.

1980-ban, a külső bolygók ciklusairól tartott szemináriumsorozatban pontosan előrejelezte Leonyid Iljics Brezsnyev halálát, illetve a Szovjetunió 1987 – 1990 közötti felbomlását. Mint maga is megjegyezte, a pontos aszcendenst nem garantálhatta, hiszen senki sem állt ott stopperórával az esemény időpontjában. A képletet érő tranzitok ismeretében azonban meglehetősen találó “jóslatot” adott. 1980-ban, amikor az előadás elhangzott, nagyon kevés realitásuk volt az ilyen prognózisoknak, akárcsak 1983-ban, a könyv első megjelenésekor. A nekem meglévő, 1996-os kiadásban már a visszaigazoló jegyzetek is megtalálhatók.

Figyeljünk a fordításban szereplő időpontokra!

A kimondottan tradicionális irányzatok jelenlegi művelőinél nem találkoztam ilyen precizitású prognózisokkal ebben a témában, ahogy a 2020-2021-es pándémiát sem tudták olyan pontosan előrejelzni, mint André Barbault tette, 2014-ben. Vagy elkerülték a figyelmemet. Ettől függetlenül a modernebb megközelítésmódokat kedvelőknek is nagyon fontos ismerniük őket, amennyiben komolyan akarják tanulmányozni az asztrológiát. Csupán arra szeretnék rámutatni, hogy egyetlen módszer sem mindenható, egyetlen asztrológiai iskola sem tesz tévedhetetlenné
Az előadás azért is érdekes, mert a konkrét prognózis mellett a kollektív pszichés hátteret is bemutatja, máig is találó megállapításokat téve az orosz néplélekről. Az akkori meglátások különösen tanulágosak a jelenlegi események tükrében, akár magyarországi vonatkozásban is.

Akárcsak a volt Szovjetuniónak, a jelenlegi Oroszországnak is több horoszkópja van, Nicholas Campion The Book of World Horoscopes  című munkájában valamennyi megtalálható, a 862 szeptember 20-i novgorodi „államalapítástól” az 1991 december 25-i moszkvai zászlófelvonásig. A fontosabb események horoszkójai szintén fellelhetők benne. Ezekről talán egy másik alkalommal írok, ha egyáltalán…

Greene-nek azzal szemben is fenntartásai voltak, hogy az ezredforduló konstellációi a világvége hírnökei volnának. A milleniumi tömeghisztéria közepette nagy szó, bár e tekintetben nem volt teljesen egyedül, hiszen a szellemi műhely, amelyhez tartozott akkoriban, igyekezett a józan ész hangját képviselni. Nicholas Campion, akire többször is hivatkozik műveiben, The Great Year, Astrology, History and Apocalypse című könyvei például kimondottan ebben a szellemben íródtak, a millenarizmus kollektív tébolyát ellensúlyozandó.

(ford megj)A Szovjetunió horoszkópja, 1917 november 7, Leningrád 22:52, forr: Nicholas Campion, The Book of World Horoscopes, a könyv illusztrációja, 116 old – The Outer Planets and Their Cycles

Egy ideig Oroszország horoszkópjáról kívánok beszélni, aztán szeretnék kitérni a külső bolygók következő két évtizedben esedékes konjunkcióira, amelyek úgy tűnik, mindenkit nagyon megrémítenek. Ezt a bolsevik forradalom és Lenin hatalomátvétele idejére felállított horoszkópot az AFA (American Federation of Astrologers) adta meg. Ismételten hangsúlyozom, hogy az aszcendens pontosságát nem tudom garantálni, mert nem hiszem, hogy bárki is ott állt volna egy stopperórával, de a bolygók elhelyezése pontos, és rendkívül érdekes. [ Szerk. megjegyzés: Barry Lynes a Szovjetunió születési képletére vonatkozó átfogó kutatásainak eredménye egy 26°50′ Szűz-aszcendensű, 1917. november 8-án Petrográdra kiszámított horoszkóp. Az akkori káosz miatt számos hipotetikus képlet készült a Szovjetunióról.]
Talán érdemes megemlíteni, vagy megismételni, hogy ez a horoszkóp inkább egy politikai entitást képvisel, semmint a “nemzet lelkét”, ahogy egyesek egy nép tulajdonságait jellemzik. Mindaz, amivel képzeletben alapvető tulajdonságokként jellemezzük a különböző nemzetiségeket, azt hiszem, nagyon különbözik az ilyen horoszkópoktól. Egy nép pszichológiai tulajdonságai nem térképezhetők fel, mert nem deríthető ki az az időpont, amikor az adott nép megszületett. Úgy vélem, ha misztikusabban szeretnéd megközelíteni, ez kicsit olyan, mint az ember születési képlete és a lelke vagy Mély-Énje közötti kettősség, ami hatalmas rejtély, és egészen biztosan nincs benne a horoszkópban. Az én fantáziám szerint egy nemzet vagy egy nép lelke egy sor inkarnáción megy keresztül, amelyeket a különböző kormányok és a nemzetek születési képletei tükröznek.

Tehát nem Oroszország Anyácskát nézzük, ahogy a népe szívében él, hanem egy politikai entitást, amely 1917. november 7-én született bizonyos ideológiai elveknek megfelelően. Talán ez Oroszország Anyácska lelkének egyik megtestesülése. Talán nem is az utolsó. A nemzeteknek is van élettartama. Egyetlen nemzet sem létezik örökké ugyanabban a formában, bár egyesek sokkal hosszabb életűek másoknál. Úgy gondolom, hogy egy nemzet horoszkópja a konfliktusainak mélységére és makacsságára is utal. Amikor egy egyéni horoszkópban olyan konfigurációkat látok, amelyekben fix jegyek érintettek, például egy T-kvadrátot vagy Nagy Keresztet, az a benyomásom, hogy ezek a témák rendkívül mélyen vésődtek be az egyén jellemébe. Talán olyan kérdésekről van szó, amelyek már generációk óta jelen vannak a családi pszichében. A karakter és a problémák egyaránt rendkívüli szilárdsággal jellemezhetők, és minden változás, amit az illető megpróbál a személyiségében eszközölni, nagyon sokáig tart, és nagyon lassan halad. A kardinális és a változékony jegyeket érintő konfigurációk ezzel szemben meglehetősen drámai módon változtathatják meg kifejezésmódjukat.
Az orosz horoszkóp az egyik legszembetűnőbb sajátossága a Szaturnusz és a Neptunusz együttállása az Oroszlánban, valamint a Szaturnusz szembenállása a Vízöntő Uránusszal. Korábban már említettem, hogy a Szaturnusz és a külső bolygók kapcsolódásainak van valami kényszeres jellegük, mert a kollektív pszichéből származó erőteljes felszín alatti áramlatok áttörnek az egó burkán, és fenyegetést jelentenek számára, arra kényszerítve az embert, hogy aktívan kezdjen valamit a nyomással.

Mármost a Szaturnusz-Neptunusznak van egy misztikus vízió, egy vallásos sóvárgás színezete. Az Oroszlánban sajátosan autokratikus jelleget ölt. Az Oroszlán Szaturnusz-Neptunusz mintha valami ilyesmit mondana: “Én vagyok Isten földi küldötte, akinek az a rendeltetése, hogy elhozza nektek az Egyetlen Igazságot, amely legyőz minden rosszat, és megteremti Isten tökéletes királyságát a földön.” (Ford megj: Vlagyimir Putyin más konfigurációkkal ugyanezt az üzenetet közvetíti. Az ő képletében 12-es házas Mérleg Nap-Merkúr-Szaturnusz-Neptun együttállás van, szextilben az MC-n álló Oroszlán Plútóval és a Nyilas Marssal, egyszersmind kvadrátban a Rák Uránusszal. Karizmatikus, de elementárisan destruktív kombó. Bocs, oldalamon cseppet sem kívánatos pszichopata-rajongók, ha belerondítottam a lelkivilágotokba 🙂 ) Ebben az Oroszlán-konjunkcióban az egyént nagyon erősen áthatja saját belső isteniségének érzete, és ez nagyon kreatív lehet valakiben, ha a késztetés megfelelő kibontakozási lehetőségeket talál. Egy kissé bonyolultabb a helyzet egy országgal, mert egy Szaturnusz-Neptunusz- emberrel aki meg van győződve afelől, hogy neki mindig igaza van és övé az utolsó szó, legalább vitatkozni lehet. Érdekes módon ez a konjunkció az Oroszország tizenkettes házába esik, ahol a tudattalan mélyén rejtőzik. Ez egyfajta ősi maradvány a cárok idejéből. Az Uránusszal szemben álló Szaturnusz ismét egy meglehetősen kényszeres témát sugall a szabadságot, az egyéni jogokat, a demokráciát stb. illetően. A hatos házas Uránusz kimondottan a munkások szépen szervezett utópiájának érzését kelti bennem. A Szaturnusz-Uránusz minden bizonnyal egy, az egyenlőség és a megosztás kifogástalanul szervezett, gondosan kidolgozott mintája szerint működő társadalmat próbál majd létrehozni. Vagy legalábbis úgy tesz majd, mintha ezt csinálná, de a tizenkettes házas Szaturnusz-Neptunusz együttállás azt sugallja, hogy a felszín alatt valami más munkálkodik, ami a legkevésbé sem törekszik az egyenlőségre és a megosztásra.
És ha ez a két Szaturnusz-kapcsolat nem lenne elég nehéz, a Skorpióban álló Nap és a Merkúr mindhárommal kvadrátot képez. Tehát ebben a horoszkópban egy fix T-kvadrát dolgozik. A Nap-Szaturnusz kvadrátot az amerikai horoszkóp kapcsán már említettem. (Ford. megj: a szerző a Nyilas aszcendensű Sibley képletet használja). Ugyanaz a mélyen rejlő bizonytalanság sújtja mindkét nemzetet. Egy személyi horoszkópban általában az apával van probléma, amikor a Nap kvadrátban van a Szaturnusszal. Gyakran nincs apa, vagy van egy olyan érzés, hogy a kapcsolat kudarcot vallott, így az illető örökké a tekintély ellen harcol a világban, egyszersmind azonban vágyik is rá. Nem tartom ésszerűtlennek azt a felvetést, hogy az erős apai modellek hiánya mind Oroszország, mind Amerika számára problémát jelent. Amerikának soha nem volt uralkodó családja, olyan királlyal, aki be tudta volna tölteni az apa szerepét, Oroszország pedig meggyilkolta királyi családját, és megölte az apát és az örökségét. Az apával való kapcsolat elvesztését borzalmas elidegenedés kíséri. Angliában sok baloldali politikai beállítottságú ember szidja a királyi családot, de ez a család a stabilitás és a folytonosság nagyon erős archetipikus képzeteként működik. Más érzést kelt egy olyan ország, ahol nincs jelen egy ilyen figura, aki a szülői tekintély és erő tudattalan kivetítéseit magára venné.

A Nap-Szaturnusz másik sajátossága az enyhe paranoiás színezet, ami szerintem részben ugyanebből a problémából, a folytonosság érzésének hiányából fakad. Az az érzés, hogy senki sem nyújt támogatást, mindent saját maguknak kell megoldaniuk. Ez csodálatos önállóságot eredményez, de nagyon nehéz a másokkal való kapcsolatok szempontjából is, mert az ember soha semmit nem kaphat kényelmesen anélkül, hogy ne merülne fel a függőség gyanúja. Gyakori a nagyfokú túlkompenzáció, és a sértődöttség, ha bármilyen segítséget vagy ajándékot kapnak. Ezeket a mintákat kisebb-nagyobb mértékben az egyéni horoszkóp bármelyik Nap-Szaturnusz konfigurációjában megfigyelhetjük. Azt hiszem, ugyanez vonatkozik az országra is. Most már egy kicsit érthetőbb, miért feneklenek meg végül azok a tárgyalások, amelyek során Amerika és Oroszország összeülnek, hogy a nukleáris fegyverkezés csökkentéséről és az egymásban való bizalom megtanulásáról beszélgessenek. Mindkét nemzet horoszkópjában ott a Nap-Szaturnusz, és egyikük sem képes senkiben megbízni.
Remélem, hogy a Nap, Szaturnusz, Neptunusz, Uránusz, Merkúr e konfigurációjából már kezdhetnek ráérezni a nemzeti pszichére. A mérhetetlen idealizmusnak kéz a kézben kell járnia a politikai ideológia által megtagadott vallásos buzgalommal, és az abszolút ellenőrzés és az autokrácia iránti igénynek meg kell küzdenie az egyéni szabadságba vetett őszinte hittel. Ha ez egy személy [horoszkópja] lenne, azonnal analízisbe küldeném. Oroszország oly módon birkózik meg a rettenetes feszültséggel és nyomással, hogy más országokat száll meg, és a szabad társadalom álcája alatt rendőrállamot működtet, ahol az emberek örökké menekülnek és megpróbálnak eltűnni, és ahol cenzúrázni kell minden olyan kommunikációt, amely felfedhetné az igazságot. (Ford megj: azóta részben a vallásos buzgalom vált a szerző által pontosan azonosított hatalmi mechanizmus és ideológia egyik alapelemévé. Jóóótudom, laposföld hívőink és a ruszki konteókat kajáló többi egyszerű elme, vagy szimplán opportunista gazember terjesztőik szerint Oroszország a Vízöntő-kor Messiása. Reálisabb értékelések szerint azonban inkább a Rómát elpusztító barbár hordák modernkori megfelelője, a muszlim oszágokból érkező bevándorlók áradata mellett. Orkfanok és pszichopata társaik beröfögéseit jelentéssel és tiltással díjazom, az oldalamról lehet eltakarodni! ) Ez nagyon szomorú, mert az Uránusz és a Neptunusz álma valószínűleg nagyon is valóságos a nemzeti pszichében. Az Oroszlánban álló Szaturnusz autokratikus minősége belső háborút folytat az Uránusz liberális ideológiája ellen, és mindkettő aláássa a Nap által képviselt stabil identitástudatot.
Az e képletet érintő tranzitok a nemzeti horoszkópok eleven mivoltát tükrözik. Minden alkalommal, amikor a Szaturnusz áthaladt a radix Nap felett, az orosz vezető meghalt vagy eltávolították hivatalából. Ez történt, amikor Sztálin átvette a hatalmat Lenintől, amikor Hruscsov átvette a hatalmat Sztálintól, és amikor Brezsnyev átvette a hatalmat Hruscsovtól. Brezsnyev természetesen hamarosan sorra kerül, mert a Szaturnusz néhány éven belül a Skorpióban lesz. [ Szerk. megjegyzés: Brezsnyev 1982 novemberében halt meg. A tranzit Szaturnusz még csak a Mérleg végén járt, de a tranzit Uránusz a Nyilas 3°-án kvadrátot képezett a Szovjetunió horoszkópjának Marsával (2° 56′ Szűz).] Ez nem valami eget rengető jóslat, mert öregkorára kissé megroggyant. Ha a tranzit- Szaturnusz egy egyén horoszkópjában közelíti meg a Napot, a pontos tranzitot megelőző év általában rengeteg önvizsgálattal és belső értelemmel telik, az öreg király meghal, és az új értékek megjelenését zűrzavaros, olykor depressziós időszak előzi meg. Oroszországban az történt, hogy közvetlenül a tranzit előtt a régi vezető meghal vagy leváltják, és hatalmi harc folyik, amely addig tart, amíg valaki fel nem kerül a csúcsra. Az ország természetesen nem dönthet szavazással az uralkodóról, mint egy demokratikus rendszerben, így aztán önvizsgálatra és reflexióra sincs esély.
Oroszország azonban még nem élte meg a Plútó közelgő tranzitját a Skorpióban. A jelenlegi politikai entitás még túl fiatal ahhoz, hogy korábban már megtapasztalta volna ezt a tranzitot. Valóban nagyon kíváncsi leszek, mi sül ki belőle. Ha a Szaturnusz megbuktatja a kormányfőt, mit tesz majd a Plútó? Talán az egész struktúra megváltozik. A Plútó mindig mélyreható változásokat hoz, és megszabadítja az embert azoktól a dolgoktól, amelyeken túlnőtt. Ez egyfajta sorsszerűség. Ha az illető nem képes megfelelni a változás kihívásának, akkor összeomlik. Oroszországban nagy valószínűséggel ez fog bekövetkezni, mert nem sok hajlandóság mutatkozik a rendszer bármiféle megváltoztatására, kivéve annak szigorítását. A Szaturnusz, Uránusz és Neptunusz az évtized vége felé esedékes együttállása a Bakban konjunkciót képez majd Oroszország képletének ötös házas Vénuszával és szembe kerül a 11-es házas radix Plútóval. Ez nagyjából egybeesik a tranzit Plútó radix Naphoz való megérkezésével.
Mármost, egyéni horoszkópokban a Vénusz a kapcsolatokkal és a társulásokkal áll összefüggésben, és az ilyen átvonulások óriási nyomást gyakorolnak az élet eme területére. Gyakran láthatjuk, hogy a házasságok felbomlanak, amikor külső bolygók vonulnak át a Vénuszon. Oroszország sok különböző nemzet konglomerátuma, és nem mindegyikük ment bele a házasságba valami szívesen. Lengyelország és Csehszlovákia és Magyarország váláson gondolkodhat. Én ezeket a tranzitokat részben úgy értelmezném, hogy a Szovjetuniót alkotó, egymáshoz kapcsolódó országok valamilyen módon szétválnak, amit természetesen csak a központi kormányzat összeomlása esetén tudnának megtenni. Ellenkező esetben egyszerűen újra eltipornák őket, ahogyan a múltban is tették. Leegyszerűsítve azt mondanám, hogy a kollektív [tudattalan] hatalmas kitörése várható, talán belső forradalom kezdődik, és ugyanakkor a központi hatalom nem lesz abban a helyzetben, hogy megakadályozhassa azt. Ezután következne a felbomlás időszaka, és egy újjászületés lehetősége. Ha egy egyénről lenne szó, akkor többféle segítséget is kérhetne, hogy a változások ideje alatt megőrizhessen némi egó-folytonosságot. De egy ország nem kaphat ilyen jellegű segítséget. Egy Nap-Szaturnusz ország pedig amúgy sem kérne belőle. Így lehetséges, hogy a Plútó a halál szó szerinti értelmében vállal szerepet, és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége nem lesz többé szövetség. [Szerk. megjegyzés. Ez az 1980-as jóslat a Szovjetunió 1991. augusztusi felbomlásával teljesedett be. A tranzit Plútó 1989 és 1990 között többször is áthaladt a Szovjetunió radix Napja (14° Skorpió) felett. A központi kormányzat drámai felbomlásának idején a tranzit stacionárius Plútó a radix Merkúrral képezett konjunkciót a Skorpió 17°-on ]

Úgy gondolom, hogy ezek a nemzeti horoszkópok a néplélek egyfajta sajátos megtestesüléseit képviselik. A lélek tulajdonságairól valójában semmit sem lehet megállapítani, mint ahogyan az emberi lélek kvalitásai sem derülnek ki a születési képletből. Ez a bizonyos mundánhoroszkóp borzasztóan nehéz, azt hiszem, messze a legnehezebb az eddig vizsgáltak közül. Az aspektusok jellege és a házak, amelyekben a bolygók elhelyezkednek, valamiféle összeomlást sugallnak, mint eleve benne rejlő lehetőséget. Túl nagy a feszültség. Az egyén kezelheti és alkothat belőle. De az országok sorsa végzetszerűbb.
Közönség: Sztálin személyében Oroszország megpróbált egy apafigurát felépíteni, de végső soron ez nem bizonyult tartósnak. Le kellett rombolniuk.

Liz: Igen, azt hiszem, ezért engedték meg neki, hogy megússza, amiket művelt. Ekkora szükség volt egy erős apafigurára. A cárokat “Kis apának” nevezték, ami szerintem szintén érdekes. Sztálinnak a Bakban állt a Napja, így jó horgot jelentett a kollektív apai projekciók számára. (Ford megj: itt téved a szerző, ugyanis Sztálinnak Nyilas Napja volt, csak a Merkúrja állt a Bakban. De Nyilas Nap/Vénusz – Halak Szaturnusz kvadráttal hozta a szaturnikus elemet, és a Nap-Szaturnusz témát, ahogy a Nap-Szaturnusz-Neptun együttállással rendelkező Putyin is. Másik érdekesség, hogy míg  Sztálinnak Mars-Plútó szembenállása volt, Putyinnál Mars-Plútó trigon a zsarnokságig keménykezű, de karizmatikus vezető szignatúrája. Az Uránusz szintén hangsúlyos szerepet játszik mindkettőjüknél.) Bizonyos értelemben, amivel itt foglalkozunk, egy, az orosz psziché történelmén végigvonuló mitikus témának tekinthető. Legalábbis ez a téma az általunk ismert Oroszország megalapítása óta jelen van. A Nap – Szaturnusz aspektusok az apa körüli konfliktusokkal foglalkoznak, ami mitikus téma. Az egyén életét áthatják a mitikus témák, és némelyiket a hangsúlyos jegyeken és az aspektusokon keresztül ismerhetjük meg. Az öreg király és fia közötti viszályt részben a Nap és a Szaturnusz konfliktusa szimbolizálja. Íme, egy nemzet, amely egyszersmind az öreg király és fia közötti mitikus kapcsolatot is megtestesíti. Természetesen nem foghatunk egy horoszkópot, és nem állíthatjuk csak úgy, hogy egy személy mítosza, abban az értelemben, hogy Jung értette, ilyen meg ilyen formában alapul a horoszkópján. Csak következtethetünk bizonyos, az élet folyamán valószínűleg számos különböző szinten újra meg újra megismétlődő drámákra. Az egyik dráma vagy téma, amelyet a Nap-Szaturnuszhoz társítok, az apa elvesztése, és az utána való kutatás, hogy valamilyen formában megtaláljuk őt, és az örökös elégedetlenség és harag, amely akkor tör felszínre, amikor rátalálunk. Ugyanakkor, akkor is keresik az apát, amikor meg kell dönteni. Úgy gondolom, hogy Oroszország állandóan keresi ezeket az apafigurákat, de ha már egy ideje uralkodnak, akkor szörnyen elnyomónak találják őket, és akkor el kell taszítani őket, és újat kell találni. (Ford.meg: Ez olyan ismétlődő trend Oroszországban, amely nem szorítkozik kizárólag az 1917. november 7-re felállított horoszkópra.) A Nap-Szaturnusszal az apa óhatatlanul kudarcot vall, mert végső soron semmilyen “külső” apa nem lehet a keresés tárgya. Egy belső rendező elvet keresnek. Talán bizarrul hangzik, de bizonyos értelemben Szovjet-Oroszország sokkal jobban tenné, ha visszaállítaná a régi királyi vonalat. Persze nem tehetik, de a hierarchia és a hagyományok szeretetével a Nap-Szaturnusz nagyon hasonlít a Bak Naphoz. De kvadráttal óriási erőfeszítés kell ennek beismeréséhez, mert az ember harcol a kvadráttal.Egy olyan konfigurációval rendelkező személy esetében, mint az orosz horoszkópban található T-kvadrát, asztrológusként segíthetsz, ha kapcsolatba hozod az illetőt a tapasztalatai hátterét képező mitikus témákkal. Ezt a kapcsolatot Jung nagyon fontosnak tartotta, mert ha mélyrehatóan történik, és nem pusztán intellektuális elmélet formájában, méltóságot és rálátást ad az egyébként tényleg kicsinyesnek és szánalmasnak tűnő problémákra. A mítosz archetipikus mintát tükröz, és ez segíthet az embernek megérteni, hogy a pszichéjében és az életében a betegségén és a baján túl is működnek dolgok. Egy nemzettel is meg lehetne ezt tenni, de nagyon felvilágosult uralkodó kellene hozzá. Bizonyos értelemben ez egy vallásos feladat, a hétköznapi élet és a mítosz összekapcsolása. Valójában ez a pap szerepe, aki segít az egyénnek kapcsolatba kerülni az isteneivel. Bizonyos mélylélektani ismeretekkel talán vissza lehetne vezetni egy nemzetet az elveszett mítoszaihoz. (Ford. megj: a dolog fordítva is működik. A kollektív népmítosz elemeivel és a vallási tényezővel manipulálva olyan utópisztikus és végzetesen destruktív ideológiákat is létre lehet hozni, amelyek egy egész népet késztetnek ámokfutásra. Az egyenletnek a történelemhamisítás, a tényleges tradíciók és az ekként feltüntetett koholmányok összekotyvasztása is része. Ez a “feketemágia” érhető tetten most Putyin Oroszországában, ez működött a hitleri Németországban, materialista mezbe öltöztetve ebbe a kategóriába tartozott a Ceausescu-korszak dákoromán kontinuitás- maszlaga, és sajnálatos módon a jelenlegi Magyarországon is beválik a pokoli recept.) Érdekes abból a szempontból vizsgálni az orosz képletet, milyen mítoszok élnek benne, és mit lehetne a mítoszok mentén kínálni az embereknek. Oroszországot már régóta nagyon érdekli a parapszichológia és az elme ismeretlen területei, de elsősorban tudományos és nem mitológiai szempontból. A láthatatlan dolgokkal való foglalkozás jellemző a Skorpióra, de a mereven materialista megközelítés nem. Talán ez a Nap-Uránusz kvadrát következménye, de a Nap és a Neptunusz kvadrátja valami misztikusabbat, talán az ortodox rituáléktól való nagyobb szabadságot követel. Az orosz népben mindig is volt egy mély misztikus érzület, amelyet most nem engednek kifejeződni.
Úgy gondolom, érdemes már most figyelemmel kísérni az évtized vége felé esedékes konjunkciót, mert az általunk vizsgált nemzeti horoszkópok közül Oroszország képletét érinti a legerősebben. Ezért azt hiszem, hogy ez az ország minden bizonnyal egyike azoknak, amelyek erőteljesen fognak reagálni a konjunkcióra. A konjunkció először a Szaturnusz és az Uránusz között jön létre a Nyilasban 1986 végén. Ez 1987-ben folytatódik, majd végül 1988 februárjában a Szaturnusz és az Uránusz a Bakba lép, és elkezdenek együttállást képezni a Neptunusszal. Ugyanezen év júniusában a Szaturnusz és az Uránusz egy időre visszalép a Nyilasba, majd az év végén ismét felsorakoznak a Bakban. Ez 1990 februárjáig tart. Ezután a Szaturnusz kimozdul az 1997 teléig még meglévő Uránusz-Neptunusz együttállás hatóköréből.

Amikor a Szaturnusz kapcsolatba kerül a külső bolygókkal, az egyik lehetséges következmény, hogy a dolgok konkrétan megnyilvánulnak a külvilágban. Ezért azt várnám, jóllehet a konjunkció mélyebb szinten sok más dolgot képvisel, hogy egyik hatásaként konkrét változásokat hoz Oroszországban. Jelenleg számos asztrológus és médium hajlamos holokausztokban, szökőárakban, nukleáris katasztrófában és a Föld pólusainak össze-vissza ugrándozásában gondolkodni. De a külső bolygók kapcsolódásának lényege, mint azt a Marx születésekor bekövetkezett Uránusz-Neptunusz együttállásnál láttuk, a kollektív értékek és szükségletek megváltozása. Ez önmagában véve még nem jelent katasztrófát. Akik e konjunkció alatt születtek, az új évezredben érik el a felnőttkort, és kétségtelenül a konjunkció által tükrözött víziót fogják megvalósítani az életükben. Nem állítom, hogy nem lesznek politikai vagy gazdasági jellegű problémák. De meglepődnék, ha vége lenne a világnak. Nagyon is lehetséges, hogy az orosz rezsim megbukik, de ez – nézőpontunktól függően – inkább egy új világ kezdetének tekinthető, semmint a világ végének. Az olyan nemzetek, mint Magyarország, Csehszlovákia és Lengyelország alighanem így éreznék. (Ford megj: Hogy a magyar néplélek milyen sajátosságai kellettek ahhoz a történelmi amnéziához, hogy az oly nehezen kivívott szabadság után, az Európához csatlakozás egyedülálló lehetőségét elszalasztva, Stockholm-szindrómások módjára lelkesen kéredzkedjék vissza a csizmatalp alá, amely két évszázad alatt kétszer is gyalázatosan megtaposta, egy másik tanulmány tárgyát képezhetné. Egyébként evilágibb műfajokban van irodalma, utána lehet nézni, sok cikk is megjelenik a témában. Az asztrológia eszköztárával szintén beazonosíthatók a trendek és az analógiák. Talán egyszer, ha fel leszek készülve rá, hogy még az eddiginél is több s@ggfejet tiltsak le és jelentsek, megírom. De akkor már nem biztos, hogy Magyarországon fogok élni. Ha a nagy orosz-barátság Magyarország uniós tagságába kerül, biztos nem, Többi, még itt élő és még gondolkodóképes honfitársamnak is hasonlót javaslok, amennyiben nem szeretnének egy újfajta Gulágon, kínzókamrákban, börtönökben, politikai pszichiátrián kikötni, vagy “csak” egy jurtakeresztény inkvizíció folyamatos vegzálásának áldozatává válni. Mondani sem kell, hogy utóbbinak semmi köze a szó jó értelmében vett kereszténységhez és hagyományőrzéshez.)
(…)

Ez a konjunkció áthalad Oroszország radix Vénuszán, és szembe kerül születési Plútójával, és ez ugyanabban az időszakban történik, amikor a tranzit Plútó áthalad Oroszország születési Napján. Mivel a Vénusz a partnerségi megállapodásokkal van összefüggésben, ami országok esetében szövetségesekre és szatellit nemzetekre vonatkozik, arra számítanék, hogy a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége más lesz, mint egy unió. A Vénusz-Plútónak megvan az a sajátossága, hogy kényszeríteni próbálja a partnereket, mert a hatalom problematikája megjelenik a kapcsolatokban, és Oroszország pontosan ezt tette. Ezek a kényszerházasságok felrobbanhatnak. Ha a központi kormányzat a Plútó tranzitja folytán a káosz és a változás állapotába kerül, és egy új valóságszemlélet kezd beszivárogni a kollektívumba, amely aláássa a jelenlegi materiális etikát, nem lenne meglepő, ha forradalom törne ki az országban. Az orosz nép veleszületett vallásos szellemét bebörtönözték és elfojtották, és nagy valószínűséggel kitörne, ha kapna egy halvány esélyt.

Ha az egyént érne ilyen kihívás, egy nagyon viharos időszakon mehetne keresztül, és talán valamilyen értelemben összeomlana, hogy az egó merev nézőpontja megváltozzon, és rugalmasabbá váljon, és befogadja az új szemléletmódokat. Ez egybeeshet egy házasság felbomlásával, a depresszió és az elszigeteltség időszakával, valamint a fokozatos újraorientációval. Az orosz kormány azonban nem rendelkezik az egyéni psziché rugalmasságával. Ha Oroszország összeomlik, akkor egy merőben más típusú kormányzás válik szükségessé. Ebben az államrendszerben nincs olyan mozgástér, mint például Angliában a politikai pártok sokféleségével. Tehát csak összeomolhat.

 

115-122 old , Liz Greene: The Outer Planets and Their Cycles. The Astrology and the Collective, CRCS Publications

Kapcsolódó

Beigazolódott kortárs mundán-előrejelzések : André Barbault, Liz Greene
Külső bolygók történelemformáló ciklusai, I.rész, II rész
Liz Greene : Jupiter-Szaturnusz konjunkció
Ajánlott szerzők: Nicholas Campion

Putyin, az Egyesült Államok és a véres tetrád (2015)

Ugyanebből a könyvből a blogon:

Szaturnusz-Plútó fényszögek a szinasztriában
Könyvajánló

Nicholas Campion The Book of World Horoscopes
Liz Greene: The Outer Planets and Their Cycles. The Astrology and the Collective

 

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!