Ajánlott szerzők : Nicholas Campion

Nicholas Campion azon szerzők egyike, akikre a legkevésbé sem illenek az ostoba, tanulatlan, babonás asztrológus sztereotípiák. A Bristolban élő író, újságíró  a cambridge-i Queen’s College-ban szerezett történészdiplomát, nemzetközi kapcsolatokat a London School of Economics-on tanult, történelmi és politikai ismereteit pedig a londoni School of Oriental and African Studies-on bővítette. Számos könyvet és cikket írt az asztrológia és a hozzá kapcsolódó mágikus és ezoterikus eszmék történetéről, valamint a csillagászat kultúrára gyakorolt hatásáról és a kulturális csillagászat új tudományágáról. Magyarországon sajnos kevesen ismerik.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Nicholas Campion (1953 március 4, Bristol, Egyesült Királyság,00:10) Bristolban élő író és újságíró. Antropológiai szakismeretekkel rendelkező történész. Leginkább a különböző világnézetek vagy kozmológiák felépítése foglalkoztatja, különös tekintettel arra, hogy hogyan strukturálják ezek a történelmet és hogyan értelmezték az égi jeleket a történelem folyamán.

Az asztrológiát 1971-ben, 18 évesen kezdte tanulmányozni, 1975-ben kezdett praktizálni, hosszabb szüneteket tartva; az utóbbi években már csak előad és publikál. Számos könyvet és cikket írt az asztrológia és a hozzá kapcsolódó mágikus és ezoterikus eszmék történetéről, valamint a csillagászat kultúrára gyakorolt hatásáról és a kulturális csillagászat új tudományágáról.

Nicholas Campion horoszkópja, forr: Astro.com
Campion azon szerzők egyike, akikre a legkevésbé  sem illenek az ostoba, tanulatlan, babonás asztrológus sztereotípiák. A cambridge-i Queen’s College-ban szerezett történészdiplomát, nemzetközi kapcsolatokat a London School of Economics-on tanult, történelmi és politikai ismereteit pedig a londoni School of Oriental and African Studies-on bővítette. 1994 és 1999 között a Nagy-Britanniai Asztrológiai Egyesület elnöke volt, és jelenleg is aktívan részt vesz a tanácsban. 1980 óta tanít asztrológiát, először a londoni Camden Institute-ban, majd az Asztrológiai Tanulmányok Karán és a Pszichológiai Asztrológiai Központban (CPA), később a Kepler College-ban (Seattle, Washingtonban).
Előadásokat tartott asztrológiáról asztrológiai, csillagászati és irodalmi egyesületeket az Egyesült Királyságban, valamint az Egyesült Államokban, Franciaországban, Spanyolországban, Németországban, Svájcban, Dániában, Új-Zélandon, Ausztráliában és Oroszországban. Olyan, rendkívül jelentős kutatási projektek létrejötténél (és finanszírozásuknál) bábáskodott, mint a Robert Hand, Robert Schmidt és Robert Zoller neveivel fémjelzett Project Hindsight, amely az antik és a középkori latin, görög, arab és héber nyelvű asztrológiai szövegeket ülteti át angolra. (Bár a “három Robert” útjai később elváltak, és közülük immár csak Robert Hand él, a vállalkozásnak köszönhetően már a már szép számban váltak angolul is elérhetővé a korábban hozzáférhetetlen tradicionális forrásmunkák. Az egyik legjelentősebb, latinból és arabból dolgozó kortárs fordító, Benjamin N. Dykes szintén ebből a közegből került ki.)

Világszerte jelentek meg asztrológiai cikkei újságokban és folyóiratokban, többek között a Daily Mail, a Today, a Harper’s Bazaar, a Zest, az Eve, a Company, a New Woman, a Woman’s Realm és a Vogue hasábjain, valamint Ausztráliában, Új-Zélandon, Indiában, Törökországban, Koreában, Malajziában, Szingapúrban, Litvániában és Latin-Amerikában.

1994-ben technikai kiválóságért kapott Marc Edmund Jones-díjat, 1994-ben a Prix George Antares díjat, 1999-ben pedig a Spica-díjat a szakmai imázsért. A Culture and Cosmos, A Journal of the History of Astrology és a Cultural Astronomy című folyóiratok szerkesztője.
Főbb munkái

Rendkívül termékeny szerző, asztrológusi pályafutása a Daily Mailnél kezdődött, ahol John Naylortól, az első napjegyasztrológus, R. H. Naylor fiától vette át a feladatot. Jóllehet ez önismereti-és prognosztikai szempontból kétes értékű, ún. bulvárasztrológiai műfaj, népszerűsége miatt igény van rá. Így adott esetben még jónevű, szakmailag hiteles asztrológusok is bevállalják, a horoszkópcsomagokért a laptól kapnak tiszteletdíjat, mint bármilyen más műfajban írt cikkért. Így, ebben a formában teljesen elfogadható bevételforrás mindaddig, amíg a szerzők tisztában vannak a műfaj korlátaival. Campion nagyon is tisztában volt vele; a nagy példányszámú, közismert angol lapként a Daily Mail kitűnő ugródeszka volt egy pályakezdő asztrológus számára.

Természetesen Campion az igényesebb műfajokban is bizonyított. Főbb kutatási területei: a hit természete, az asztrológia és a csillagászat története és kortárs kultúrája, a kozmológiák jelentésrendszerekként való mitikus felépítése, valamint ezek politikai és vallási következményei és alkalmazásai a mágia, a pogány és New Age hiedelmek és gyakorlatok, valamint az, hogy hogyan „találják ki” és strukturálják a történelmet a millenáris, apokaliptikus, aranykori és utópisztikus eszmék. Ez utóbbiakat a The Great Year /A Nagy Év (Penguin 1994) és a The New Age in the Modern West/ A New Age és a modern Nyugat valamint a Counter-Culture, Utopia and Prophecy from the late Eighthteenth Century to the Present Day / Ellenkultúra, utópia, prófécia a késő felvilágosodáskori tizennyolcadik századtól napjainkig (London: Bloomsbury 2015) című könyveiben vizsgálja.
Az ezredforduló előestéjén, 1994-ben megjelent The Great Year egy impozáns kultúrtörténeti tabló az asztrológia által is számon tartott kozmikus ciklusokról, az ún. aranykorról és a hanyatlásról, a középkori Európát lázban tartó, és a jelenkorra is jelentős hatást gyakorló apokaliptikus hiedelmekről. A másik két kötetben a frissebb eseményeket tanulmányozza, az aranykornak tekintett 1960-as éveket, Irak 2003-as invázióját mint az utópia megteremtésére tett kísérletet, a New Age mozgalmak sokféleségét, stb. E könyvek bizonyos szempontból egy fajta, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban művelt modern asztrológiát kutató szociológiai tanulmányoknak is tekinthetők. ( Akár tetszik, akár nem, ebbe az áramlatba tartozik a tradicionális asztrológia ’80-as évek végén-’90 es években kezdődött és napjainkban is tartó reneszánsza is. Más kérdés, hogy mondjuk egy latinból, görögből, arabból fordító, magasan kvalifikált szakember nem említhető egy napon az asztrológiai alapfogalmakat sem ismerő, de előző életekbe utaztató ezoterikus kisiparossal).

Az asztrológia történetével kapcsolatos kutatásainak egyik gyümölcs a két kötetes History of Western Astrology című munkája. Az 1. kötet az ókori világ, a 2. kötet pedig a középkori és modern asztrológia történetét tárgyalja. ( Mint már volt szó róla, az asztrológia a Közel-Keleten – Mezopotámia, Egyiptom- és a klasszikus Görögországban alakult ki az i. e. ötödik és az i.sz. első század között. A kereszténység  teret hódítását és Róma elestét követően gyakorlatilag eltűnt Európából, majd kb 500 év múlva, arab közvetítéssel jutott vissza Nyugatra. A görög és latin szakirodalom tekintélyes része arabra fordítva maradt fenn. Az arabok új elemeket is hozzátettek a görög rendszerhez –pl számítási módszerek, holdházak. Ez a korántsem homogén asztrológiai anyag további változásokon ment keresztül a későbbi évszázadokban; a folyamat napjainkig tart.) „Hamarosan a nyugati asztrológia történetének egyik legrangosabb hivatkozási alapjává válik” – így szól J. Edward Wright ajánlása, és a rangos vallástörténész jóslata be is vált. A 2008-2009-ben megjelent, eredetileg a Kepler College egyik tankönyvének szánt könyv mára az asztrológiát komolyabban tanulók és gyakorló asztrológusok könyvtárának alapvető tartozéka. Magyarországon sajnos nem annyira.
A szerző másik két, asztrológiát tanulók és asztrológusok számára fontos munkája : An Introduction to the History of Astrology, Mundane Astrology / Bevezetés az asztrológia történetébe, Mundánasztrológia ( Charles Harvey-val és Michael Baigenttel közösen, első kiadása 1987-ben, a második 2004-ben jelent meg) és a The Book of World Horoscopes (szintén 1987-ben jelent meg először, később, a történelmi változások hatására, 2004-ben pedig egy újabb, bővített kiadás.) E két könyv akkor is alapvető a mundánasztrológiát tanulók számára, ha a témára vonatkozó technikai ismereteket régebbi forrásokból is ki kell egészíteniük.  ( A blogomon elérhető  Külső bolygók történelemformáló ciklusai I rész, II rész például a Mundane Astrologyból tartalmaz fordításokat.)

A The Book of World Horoscopes több mint 400 ország és mundánasztrológiai szempontból jelentős esemény horoszkópja van benne; ez a bővített, 2004-ben felújított változat. Az Egyesült Államok alapítási horoszkópjaival pl nagyon részletesen, kb húsz oldalon keresztül foglalkozik a szerző.  Mint tudjuk, vitatott, hogy a Nyilas 12°11-en levő Aszcendensű, 17:10 philadelphiai helyi időre számított Sibley ill az Ikrek 8°53′ Aszcendensű, hajnali 02:17-re felállított változat az érvényes változat. Campion részletesen kifejti mi szól egyik és mi a másik képlet mellett. Egyébként több más Egyesült Államok – alapítási horoszkóp-variánson is végigmegy ugyanott.Az elmúltsokév folyamán apránként sikerült összegyűjtenem Nicholas Campion munkáit. Ezek az asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok számára egyaránt fontos könyvek Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlenek. Tudom, a jelenlegi gazdasági -társadalmi környezetekben gyakorlatilag mission impossible, de ha mégis, netalán-tán… 🙂 Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel fordítanék belőlük.

Sajnos ezeknek az egyébként nagyon fontos szakmunkáknak a nyomtatott változatai elég borsós áron kaphatók. Időnként irreálisan drágák – akár 30000-70000 forintnak megfelelő, vagy még magasabb összegekért. Némi szerencsével, online antikváriumban ki lehet fogni pénztárcabarátabb árú példányokat is. (pl 5000 – 8000 ft között). Nekem pl az oldalamon is  többször ajánlott WOB-on sikerült így hozzájutni a Great Yearhez, a Mundane Astrology-t pedig az AbeBooks-ról szereztem be, több éves vadászatot (!!!) követően, hihetetlen nagy mázlival, nagyon jó árban. Ez néhány éve történt, de ha az ember rendszeresen figyeli az online antikváriumokat, még mindig sikerülhet. A másik két frissebb kiadvány, a The New Age in the Modern West és a Counter-Culture, Utopia and Prophecy from the late Eighthteenth Century to the Present Day e-könyv változata a talán még elfogadható, bár így sem a legolcsóbb kategória. Viszont határozottan jobb befektetés az ezogagyi gyorstalpalóknál. Ugyanez vonatkozik a Book Depositoryn ( a szerző jelenleg itt elérhető könyveit belinkeltem) még mindig elérhető  Astrology, history and apocalypse, The Book of World Horoscopes, History of Western Astrology vol I, vol II című kötetekre. (Utóbbiak a budapesti székhelyű Bestsellers könyvesboltból is megrendelhetők, itt és itt. Tudtommal még nagyjából hasonló árkategóriákban, mint a Book Depositoryn, a Magyar Posta szopatásait kihagyva. A “nem beszerezhető” kategóriába tartozó könyveknél érdemes a tulajjal egyeztetni, mert hátha mégis rendelhetők).

Felhasznált források

Wikipédia, Astro.com, CPA, University of Wales
Kapcsolódó

The Astrology Podcast : The Modern Revival of Astrology with Nick Campion (2017 június 29)

Ajánlott szerzők : Robert HandMunkái

 • Campion, Nicholas (1982). An introduction to the history of astrology. London: Institute for the Study of Cycles in World Affairs. ISBN 0-9508412-0-X.
 • Campion, Nicholas; Baigent, Michael; Harvey, Charles (1984). Mundane Astrology. Wellingborough, Northamptonshire: Aquarian Press. ISBN 0-85030-302-8.
 • Campion, Nicholas; Jaine, Tom (1988). Cosmic Cuisine. Harper & Row.[13]
 • Campion, Nicholas (1994). The great year : astrology, millenarianism, and history in the Western tradition. London: Penguin. ISBN 0-14-019296-4.[14][15]
 • Campion, Nicholas (1997). The Practical Astrologer.
 • Campion, Nicholas (2000). Zodiac: Enhance your life through astrology. Quadrille.[16]
 • Campion, Nicholas (2000). Astrology, history and apocalypse. London: Centre for Psychological Astrology Press. ISBN 1-900869-15-2.
 • Campion, Nicholas (2001). Cosmos : a cultural history of astrology. London: Hambledon and London. ISBN 1-85285-257-7.
 • Campion, Nicholas; Kollerstrom, Nick, eds. (2003). Galileo’s Astrology. Culture and Cosmos. Cinnabar Books.[17]
 • Campion, Nicholas (2003). The Ultimate Astrologer: A Simple Guide to Calculating and Interpreting Birth Charts for Effective Application in Daily Life. Rider.
 • Campion, Nicholas (2004). The Book of World Horoscopes. Wessex Astrologer.
 • Campion, Nicholas (2006). What do astrologers believe?. London: Granta. ISBN 1-86207-838-6.
 • Campion, Nicholas (2008). Horoscopes and Popular Culture, in Franklin, Bob (ed.), Pulling Newspapers Apart: Analysing Print Journalism. Oxford, England: Routledge. p. 253. ISBN 978-0-415-42555-1.
 • Campion, Nicholas (2009). A History of Western Astrology Vol. 1: The Ancient World (first published as The Dawn of Astrology: A Cultural History of Western Astrology Vol. 1, The Ancient and Classical Worlds). London: Continuum. ISBN 978-1-4411-2737-2.
 • Campion, Nicholas (2009). A History of Western Astrology Vol. 2: The Medieval and Modern Worlds. London: Continuum. ISBN 978-1-4411-2737-2.
 • Campion, Nicholas (2012). Astrology and Cosmology in the World’s Religions. New York, NY: New York University Press. ISBN 978-0-8147-1714-1.
 • Campion, Nicholas (2012). Astrology and Popular Religion in the Modern West: Prophecy, Cosmology and the New Age Movement. Farnham, England: Ashgate. ISBN 978-1-4094-3514-3.
 • Campion, Nicholas (2015). The Moral Philosophy of Space Travel: A Historical Review, in Jai Galliot (ed.), Commercial Space Exploration: Ethics, Policy, Governance (Abingdon: Ashgate; London: Routledge 2016), pp. 9-22. ISBN 9781472436115.
 • Campion, Nicholas (2015). The New Age in the Modern West: Counter-Culture, Utopia and Prophecy from the late Eighteenth Century to the Present Day. London: Bloomsbury 2015. ISBN 978-1-4725-2279-5.
 • Campion, Nicholas; Pimenta, F.; Ribeiro, N.; Silva, F.; Joaquinito, A.; Tirapicos, L. (2015). Stars and Stones: Voyages in Archaeoastronomy and Cultural Astronomy – a Meeting of Different Worlds. Oxford: British Archaeology Reports. ISBN 978-1-4073-1441-9.
 • Campion, Nicholas; Silva, Fabio (2015). Skyscapes: The Role and Importance of the Sky in Archaeology. Oxford: Oxbow. ISBN 978-1-78297-840-4.
 • Campion, Nicholas; Greenbaum, Dorian (2016). Astrology in Time and Place: Cross-Cultural Currents in the History of Astrology. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. ISBN 1-4438-8381-6.
 • Campion, Nicholas; Rappenglück, Barbara; Rappenglück, Michael; Silva, Fabio (2016). Astronomy and Power: How Worlds are Structured. Oxford: British Archaeology Reports. ISBN 978-1-4073-1441-9.
 • Campion, Nicholas (2016). Archaeoastronomy and Calendar Cities in Daniel Brown (ed.), Modern Archaeoastronomy: From Material Culture to Cosmology, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 865, 2016, pp. 1-7.
 • Campion, Nicholas (2016). Heavenly Discourses. Proceedings of the Heavenly Discourses Conference, University of Bristol, 14-16 October 2011. Lampeter: Sophia Centre Press. ISBN 978-1-907767-07-4.
 • Campion, Nicholas (2017). The Importance of Cosmology in Culture: Contexts and Consequences, in Abraao Jesse Capistrano de Souza (ed.), Cosmology, InTech Open, pp. 3-17. ISBN 978-953-51-3209-7.
 • Campion, Nicholas; Zahrt, Jennifer (2018). Astrology as Art: Representation and Practice. Lampeter: Sophia Centre Press. ISBN 978-1-907767-10-4.
 • Campion, Nicholas; Impey, Chris (2018). Imagining Other Worlds: Explorations in Astronomy and Culture. Lampeter: Sophia Centre Press. ISBN 978-1-907767-11-1.
 • Campion, Nicholas (2020). The Harmony Debates: Exploring a Practical Philosophy for a Sustainable Future. Lampeter: Sophia Centre Press. ISBN 978-1-907767-22-7.
A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!