Szaturnusz – Plútó fényszögek a szinasztriában | Liz Greene

Ahhoz, hogy átlássuk, hogyan működnek a Szaturnusz – Plútó aspektusok a szinasztriában, először a személyi horoszkópok ilyen jellegű bolygókapcsolatát kell megértenünk. Részlet Liz Greene the Outer Planets and Their Cycles. The Astrology of the Collective (A külső bolygók és ciklusaik. A kollektív asztrológiája) című, magyarul szintén nem elérhető könyvéből. A szerző elsősorban a Szaturnusz – Plútó együttállásokról beszél, de meglátásai a két bolygó más fényszögeire is érvényesek.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Személyi horoszkópok Szaturnusz – Plútó aspektusai esetén : Erőteljes késztetések és képek törnek fel a mélyből, amelyeket az ego határait őrző Szaturnusz megállít. A Plútó esetén ezek a civilizálatlan ősember késztetései. Személyi horoszkóp esetén azon az életterületen, ahol a Szaturnusz – Plútó együttállás létrejött, e primitív vágyak és késztetések megrémítik az egyént, és valószínűleg megpróbálja kontrollálni őket. Végül áttörik a gátat, és minél durvább módszerekkel próbálta az illető ellenőrzés alatt tartani őket, annál durvább lesz a visszahatás. Szaturnusz – Plútó fényszögekkel rendelkezőknél szinte tapinthatóan érzékelhető, milyen kétségbeesett dühvel igyekeznek elfojtani érzéseiket – ha csak nem hajlandók vállalni a kihívást és elfogadni, integrálni azt az állati énjük mélyén lakozó, vad, dühödt, szenvedélyes ösztönlényt. (Ford megj: ez főleg együttállás és az erőpróbáló fényszögek – félkvadrát, kvadrát, kvinkunx, szembenállás – esetén van így, az ún harmonikus kapcsolatok – trigon, szextil – valamivel könnyebben kezelhetők).
Ugyanez az elv érvényes abban az esetben is, amikor két születési képlet között jön létre ez a kapcsolat. (Ford megj : ez a szinasztria)

Amit rögtön megérzek ilyenkor, az a hatalmi harc, és ez nem feltétlenül rossz, amennyiben mindketten tudatában vagytok. A Plútó megpróbálja letörni a Szaturnusz védelmi rendszerét. Ez rendszerint érzelmi vagy szexuális csatornákon keresztül történik. A kapcsolatba törő intenzitástól való félelmében a Szaturnusz cserében megpróbálja kontrollálni és korlátozni a Plútót.Amikor a Plútó sötét hangulatok, jelenetek és nehezen elviselhető csend formájában valóban dolgozni kezd a Szaturnuszon, gyakran érezheted ezt a súlyos légkört. Végül azt hiszem, a Plútó nyeri meg a mérkőzést, már amennyiben a győzelem a megfelelő szó erre, a Plútó ugyanis kollektív bolygó, így nem csupán a személyes egyéni érzelmeket, hanem a valamennyi férfiben és nőben jelenlévő életösztönt is jelképezi. A Szaturnusz retteg a Plútó hatalmától. Tipikusan szaturnuszi védekezésmódok: a hiper – racionalitás, ridegség, kritika, elutasítás, és az a fajta hidegzuhany-szerű légkör, ami tönkreteszi a másik fél minden örömét. Hosszú távon a Plútó bizonyos szintig fokozatosan erodálja a Szaturnusz merevségét, a Szaturnusz pedig segít civilizálni a Plútót. Nem hiszem, hogy rossz kombináció. De nagyon nagyfokú őszinteségre van szükség: magadhoz és a másik személyhez egyaránt őszintének kell lenned. A Plútó a Sötét Anya projekcióját hordozza magában, és ha egy nőre vetíted ki ezt az archetipális képet, valószínűleg nagyon fogsz félni szexualitásának és érzelmeinek az erejétől. Azt hiszem, meg kell próbálnod leválasztani az archetipális képet a valóságos nőről, aki valószínűleg nem az a boszorkány, akiként fantáziáidban megjelenik. (Ford megj : A projekciókról és visszavonásuk folyamatáról bővebben: Marie – Louise von Franz Projection and re-collection in Jungian Psychology. Ha a plútói projekció alanya férfi, a nő rá fogja kivetíteni animuszának, azaz tudattalan, férfi lélekrészének plútói aspektusát. Ilyen, tipikusan Plútó – karakter pl Heathcliff, Emily Bronte Üvöltő szelek c regényének egyik főszereplője)
Az ilyen aspektusokat az teszi annyira nehezen kezelhetővé, hogy az emberek nem nagyon hajlandók dolgozni velük. Azt hiszem, az ilyen kombinációkkal rendelkező kapcsolatokban egy fajta meztelenség szükséges, defenzív hozzáállásunkból kifolyólag azonban mindenféle hamis büszkeségből fakadó fogáshoz, manipulációhoz, mocskos trükkhöz folyamodunk azt megakadályozandó, hogy partnerünk észrevegye félelmünket és igényeinket. A Plútó különösen zavarba ejtő, hiszen legtöbben szeretjük azt képzelni magunkról, hogy bennünk nincsenek meg ezek a vad, zabolátlan érzelmek. De az a gyanúm, hogy ha valaki kész szembenézni a kihívással, e képletek közötti aspektusok csodálatos ajándékok is lehetnek. Az ilyen kapcsolatok arra kényszerítenek bennünket, hogy mélyebbé váljunk és fejlődjünk. Amennyiben nem akarsz többet annál, hogy a dolgok könnyedén és kényelmesen menjenek, és nem szereted ha fenyegetés éri személyedet, tartsd távol magad. Egy ilyen kapcsolatot nem kezelhetsz hagyományos módon, abban reménykedve, hogy minden csendes és nyugis marad odahaza, miközben te egyre többet és egyre jobb dolgokat kapsz. De az a tény, hogy belebonyolódtál, azt sugallja nekem, hogy valami mélyebbre vágysz, így pontosan azt kaptad, amire szükséged van.

Azt hiszem az ilyen kapcsolatok időnként nagyon fájdalmasak és csúnyák is lehetnek. Járhatnak nagyon kellemetlen lezárásokkal és elválásokkal is. De ennek az ellenkezője is igaz, és ilyenkor az intimitás és az összetartozás érzése sokkal mélyebb és tartósabb, és a kapcsolat nem válik a boxmérkőzéseknek azzá az arénájává, amivé felületességre hajlamosabb egyének esetén. Ha kapcsolatodat saját értékrended szerint ítéled meg és nem hagyatkozol a kollektív modellre, az ilyen aspektusokkal is elboldogulsz. A normális kapcsolatokról alkotott kollektív elképzeléseket azonban egyszer és mindenkorra ki kell verned a fejedből.
( Ford megj: A fentebbieket azért ajánlatos kicsit árnyalni. Bármennyire szeretem is Liz Greenet, ő is beleesik időnként a modern asztrológia egyik tipikus hibájába. Eszerint nincs „rossz fényszög”, minden csak belső munka és tudatosság kérdése. Bizonyos határok között persze csakugyan így van, de a lehetőségek nem végtelenek.

A Szaturnusz – Plútó aspektusok a szinasztriában, különösen az erőpróbáló jellegűek, utalhatnak kimondottan bántalmazó jellegű kapcsolatokra is. Egyéni horoszkópokban meg arra, hogy a szülöttnek affinitása lehet ilyen viszonyokba belebonyolódni – esetleg azért, mert gyermekkorában is súlyos atrocitások áldozata volt. Ilyen előzményekkel persze tettes is lehet. Ha más tényezők is ebbe az irányba mutatnak, a Szaturnusz – Plútó szinasztria-fényszögek jelezhetnek akár nagyon durva fizikai bántalmazást, a pszichoterror, manipuláció, szadizmus különböző formáit, sőt akár gyilkosságot is. Az ilyen veszélyeket hordozó társulásokon nem „dolgozni” kell, hanem menekülni belőlük – vagy jobb esetben beléjük se menni. A szinasztriák egyik alapszabálya itt is megszívlelendő: csak saját viselkedésünkön, hozzáállásunkon változtathatunk. Ha minden tudatosság, előítélet-mentesség és jó szándék ellenére a kapcsolat bántalmazó jellegű, a kilépés az egyetlen lehetőség. A képletek összevetése segítheti a megkülönböztetés folyamatát. Mindez nem csak párkapcsolatokra, hanem a társas viszonyok más formáira is vonatkozik.

Szaturnusz – Plútó fényszögeknél az ilyesmire fokozottan oda kell figyelni, mert egyikei az ún. karmikusnak tekintett kapcsolódásoknak. A new ages „asztrológia” álláspontja szerint az ilyeneken dolgozni kell, ha beledöglünk is, az alkalmatlan, netán kimondottan személyiségzavaros partner ikerlánggá, lélektárssá lényegül, és minél zavarosabb, minél betegebb a társulás, annál nyilvánvalóbb a “karmikus ledolgoznivaló”. Bővebben: “Karmikus kapcsolatok”: az önbecsapás eszköztárából. A gond csak az, hogy nehéz Szaturnusz – Plútó kapcsolódásoknál, ha más tényezők is megerősítik, a beledöglés akár szó szerint is bekövetkezhet. Az ilyen társulásoknál a legfőbb tanulási feladat annak elsajátítása, hogyan lépjünk ki belőlük és hogyan NE menjünk többé ilyen kötődésekbe, Ehhez persze fontos azt is tudatosítani, bennünk mi az, ami ilyen kapcsolattípusokat „vonz” életünkbe, és hogyan lehetne átalakítani a mintát. Az asztrológia akkor is hasznos támpontokat adhat, ha nem helyettesítheti az olyan hosszabb távú gyógyulási utakat, mint pl a pszichoterápia, valamilyen szellemi út, teljeskörű életmódváltás, és/vagy ezek kombinációja )

Liz Greene the Outer Planets and Their Cycles. The Astrology of the Collective, 139 – 141 old , CRCS Publications 1983
Kapcsolódó

Illik hozzám a párom ?

Karmikus kapcsolatok : az önbecsapás eszköztárából

A mérgező kapcsolatokról más nézőpontból

Ikerlángok, lélektársak

Veszedelmes viszonyok

Nyolcas házas kapcsolatok

Szaturnusz a VII házban

Plútó a VII házban

Szaturnusz és Plútó : az ember árnyéka

Vénusz – Szaturnusz fényszögek: karmikusan terhelt kapcsolatok?

A Plútó archetípusa

Szaturnusz és Plútó – nemcsak 2020 – tematikus oldal

Szaturnusz – Plútó fényszögek a horoszkópban (Donna Cunningham)

Glenn Perry : A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata

A pszichoterror természetrajza

Vigyázat, manipuláció !

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!