Jupiter és Szaturnusz – 1 rész | Liz Greene

Meghalt a király- éljen a király !

A Jupiter – Szaturnusz együttállások gyakran kapcsolódnak össze értékrend-és szemléletváltással. A középkori és a reneszánsz asztrológiában a Jupiter – Szaturnusz együttállásokról azt tartották, hogy uralkodóváltást jeleznek: a király halálát, a trón megüresedését követő káoszét, majd az új király megjelenését. A szűkebb és tágabb környezetben mindig nagy nehézségeket jeleztek, de az öreg király halála és az új király megszületése volt a fő téma. Ennek megfelelője gyakran az emberi pszichében is lezajlik: egy uralkodó elv aktualitását veszti és fokozatosan új váltja fel. Azt az átmeneti időszakot, amikor a régi már meghalt, az új még nem született meg, általában szorongás, depresszió, csalódás, illúziók elvesztése, változékony érzelmi állapotok és a zavarodottság érzései kísérik. A kétségbeesés érzése mellett valószínűleg ilyen kérdések merülnek fel : „ki vagyok én ? Mit csinálok ? Mit akarok valójában ? Merre tartok ?” Természetesen ezek az érzések más fajta átmenetek, pl első és második Szaturnusz-visszatérés, élet dele -időszakaiban is jelen vannak. Nagy konjunkciók idején azonban kollektív szinten, életkortól függetlenül is megjelenhetnek, különösen ha ezek más, jelentősebb bolygóhatásokkal is kombinálódnak. Liz Greene Jupiter és Szaturnusz című előadásának I. része.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

William Butler Yeats egy alkalommal ezt írta:

„Amikor a Jupiter és a Szaturnusz találkoznak,

Oh micsoda múmia-búza termés ez”

(szabad fordítás)

Nos, Yeats valami meglehetősen rejtélyes dologra utal, a múmiabúza ugyanis nem valami hétköznapi gabonaféle. Yeats behatóan ismerte az asztrológiát, a Jupiter – Szaturnusz együttállást pedig az elveszett ősi bölcsességhez társította. Fia születési képletében jelen volt ez az együttállás és Yeats úgy érezte, hogy a rejtett tudás – és a dolgok titkos filozófiai gyökere iránti érdeklődést jelenti. A múmiabúza Ozirisszel, az egyiptomi istenséggel hozható összefüggésbe, akit feltámadása előtti múmia-állapotában időnként olyan holttestként ábrázolnak, amelyből búzaszálak sarjadnak. A búza az új élet jele abban az időszakban, amikor a holttest még a sírban hever és a halál és újjászületés ciklusa még nem ért véget. A holttestből sarjadó búza valami régi dolog halála és az új megszületése közötti átmeneti állapot jelképe.

Ozirisz holttestéből búza sarjad

A középkori és a reneszánsz asztrológiában a Jupiter – Szaturnusz együttállásokról azt tartották, hogy uralkodóváltást jeleznek: a király halálát, a trón megüresedését követő káoszét, majd az új király megjelenését. A szűkebb és tágabb környezetben mindig nagy nehézségeket jeleztek, de az öreg király halála és az új király megszületése volt a fő téma. Ezt a motívumot mindenütt megtalálhatjátok, a görög mitológiáig visszamenőleg. A görögöknél Kronosznak és Zeusznak hívták ezt a két istent.

Kronosz az öreg király, a földies titán, az istenek uralkodója. Ősi, féltékenyen őrzi trónját és igen paranoid. Egy emberemlékezet óta fennálló, erőre és agresszióra épülő struktúrát jelképez. Végülis oly módon lett az istenek királya, hogy félreállította, majd kasztrálta apját, Uranoszt. Egyszer azonban azt jósolták Kronosznak, hogy tette következményeként egyik fia majd őt is ugyanígy fogja félreállítani. Hogy ennek az új dolognak, amely majd megfosztja hatalmától – a létrejöttét megakadályozza, felfalja tulajdon gyerekeit. Az egyetlen gond, hogy egyikük megmenekül. Ő Zeusz. Zeusz anyja, Rhea segítségével menekül meg a felfalatástól, és egy barlangba rejtőzik. Tehát újra adott a változást megelőző várakozás, a mumifikáció képe. Rhea egy gyerektakaróba burkolt követ ad Kronosznak, hogy azt egye meg Zeusz helyett. Álmos és ostoba, így nem ismeri fel a gyerek és a kőszikla közötti különbséget, csak felfalja. Bizonyos idő elteltével – ami isteni léptékekben értendő és nem azonos a mi időnkkel, kihányja lakomáját, ugyanis a kő megfekszi gyomrát. Sebezhetőségének éppen ebben a pillanatában bújik elő Zeusz a barlangjából és egy lázadás élére áll. Megfosztja apját a tróntól és az alvilágba száműzi, és az istenek királya lesz. Itt ismét találkozhatunk a régi halálának, a káosz és a zűrzavar ezt követő, átmeneti állapotának, és a régi elv látszólagos fölényének a motívumával – melynek úgy tűnik, sikerült elnyomnia mindennemű új életformát, amely megpróbált megszületni.Nicolaes Pietersz Berchem, Zeusz gyerekkora – 1648

Megfigyeltem, hogyan működik a Jupiter – Szaturnusz konjunkció tranzitként azoknak az embereknek a horoszkópjában, akiknek Neptunja a Mérleg első dekádjában áll, végső soron ugyanis csak a valóságos emberek élményein keresztül értelmezhetjük ezeket a folyamatokat.

( Ford. megj A Jupiter – Szaturnusz konferenciára, amelyen Liz Greene előadása is elhangzott, 1981 júliusában került sor; a Mérlegben tolató Jupiter és Szaturnusz július 24-én találkozott másodszor, a jegy 4°56-én. Mérlegben tartózkodott a Neptun 1942 okt 3 – 1943 április 17, majd 1943 aug 2 – 1955 december 24, majd 1956 március 11 – 1956 október 18, majd 1957 június 15 – 1957 augusztus 5 között. Greene erről a korosztályról beszél.

Az itt leírtak azonban a többi erőpróbáló Neptun – Jupiter/Szaturnusz tranzit esetén is érvényesek többé- kevésbé. 2020 tavaszán a Bakban tartózkodó Jupiter és a Szaturnusz meglehetősen közel áll egymáshoz, akárcsak év végén, a jegyváltásuk előtt. Így akiknek a Bak végén áll a Neptunja, szintén érvényesek a leírtak. Bak Neptunjuk van az alábbi időpontokban születetteknek: 1984 január 18 – 1984 június 22, majd 1984 november 21 – 1998 január 28, majd 1998 augusztus 22 – 1998 november 27

2020 folyamán a Bak Jupiter és Szaturnusz kvadrátot képez a Mérleg Neptunokkal. A két bolygó hatása azonban csak azoknál érvényesül egyidejűleg, akiknél a Neptun a Mérleg végén van. Ingyenes efemerida azért van belinkelve az oldalra, hogy ahelyett hogy kommentben kérdeznéd, hol áll a Neptunod, ott nézd meg  🙂 Akiknek a Mérleg elején áll a Neptun, 2017 végén-2018 folyamán a Szaturnusz, 2020 elején a Jupiter vet rá kvadrátot.

A 2020 december 21-i konjunkció a Vízöntő 0°29′-en jön létre; a két bolygó pedig a Vízöntő Neptunok fölött fog áthaladni, a Skorpió Neptun-pozíciókkal pedig kvadrátot képeznek. Akiknek a Neptunja a jegyek elején áll, egyidejűleg érzik a Jupiter – Szaturnusz befolyást, akiknek a közepén- végén, jelentős különbséggel.

A kérdéses évek Neptun – pozíciói:

Neptun a Skorpióban 1955 december 24 – 1956 március 11, majd 1956 október 18 – 1957 június15, majd 1957 augusztus 5 – 1970 január 4, majd 1970 május 2 – 1971 november 6

Neptun a Vízöntőben : 1998 január 28 – 1998 augusztus 22, majd 1998 november 27 – 2011 április 4, majd 2011 augusztus 4 – 2012 február 3 )

Szaturnusz, az öreg király

( …) A mitológiai háttér inkább e megfigyelések amplifikációjára szolgál, semmint hogy bármiféle magyarázatra törekedne. Számos olyan személynél, akiknek képletében a Mérlegben tranzitáló Jupiter és Szaturnusz áthaladt radix Neptunjuk fölött, valami nagyon különöset figyeltem meg. Az első dolog, ami felkeltette a figyelmemet az volt, hogy néhányan olyan álmokat meséltek, amelyekben apjuk meghalt. Ezt analizáltjaimnál és horoszkópelemzésre jelentkező vendégeimnél egyaránt megfigyelhettem. Tesztelni is kezdtem, mert arra gondoltam, hogy aha, ennek bizonyára az apa halálához van köze. Ezért egy régi elv halálával kapcsolatos kérdéseket tettem fel, és egyre több ilyen jellegű álmot gyűjtöttem. Néha a tényleges apa halt meg. Esetenként az anya, de inkább az apa.

Ha inkább szimbolikusan értelmezed ezeket az álmokat, mint szó szerint – hiszen nyilvánvaló, hogy ezek közül az emberek közül nem mind vesztették el ténylegesen az apjukat, fel kell tenned a kérdést, mit jelent az apa? Ki ez az álmokban felbukkanó öreg ember, akit hosszú távon félreállítanak ? Milyen pszichés elvet jelképez ? Azt hiszem, e princípium részben mélyen gyökeredző szokásokat és véleményeket jelképez. Ez az öreg király főleg nők esetén gyakran egy belső zsarnok, aki a nő saját magáról alkotott véleményein keresztül uralkodik fölötte. (Ford megj : Ez az animus, a nő psziché tudattalan férfi részének a negatív aspektusa a jungi pszichológiában. Az animusnak természetesen pozitív megnyilvánulási formái is vannak.) Ő dönti el helyette, hogy kicsodának kellene lennie, milyen életet kellene élnie, hogyan kellene kinéznie, hogyan kellene gondolkoznia, milyennek kellene lenniük a férfiaknak és a nőknek. Az operatív szó a „kellene”. Azt hiszem, nagyon sokan felismerhetitek magatokban ezt a hangot – egy merev, nagyképű, kritikus hang, amely sokkal jobban tudja nálatok, milyen emberré kellene válnotok. Az öregember az összes választ ismeri az életre, és folyamatosan emlékeztet benneteket arra, hogy nem tudtok megfelelni elvárásainak. Gyakran ölti magára egy olyan spirituális meggyőződés vagy a tökéletességről alkotott intellektuális koncepció álruháját, amelyről úgy gondoljátok, hogy folyamatosan küzdenetek kell ahhoz, hogy elérjétek. A tökéletesség eme koncepciója általában hímnemű, hiszen az öregember az öregember. Egyszersmind ő a kötelesség hangja is, aki azt hajtogatja : „Nem lehetsz önző, érzelgős vagy puhány. Az én igazságaimnak kell szentelned magad, de sohasem a saját természetednek.”


Rex Mundi

Az öregember a negatív patriarchátus jelképe. Ő nem a kreatív, hanem az a férfielv, aki azáltal uralkodik, hogy lekicsinyel és megaláz. A középkorban Rex Mundi-ként, azaz a Világ Királyaként, Uraként emlegették Szaturnuszt vagy Kronoszt. Az albigensek számára isten volt, de nem ugyanaz az isten, mint a mennyei atya. Ő volt az az isten, aki megteremtette a formákat, és számukra ő volt az ördög. Az olyan dualista vallásokban, mint a katharizmus vagy manicheizmus az ördögnek is megadtad a járandóságát, mert elismerted, hogy két, egyformán erős isten létezik, az egyik a lélek, a másik az anyag ura.

A Rex Mundi a Világ Ura, aki azt mondja: „Ezek a határaid. Ezek a korlátaid. Nem nyújtózhatsz ezeknél tovább. Ez a te földi sorsod. Nem nőhetsz ennél nagyobbra. Az ember csupán egy szegény halandó lény, akinek meg kell halnia”. Önmagában véve egy szükséges őselvről van szó. De ha uralomra kerül, azt jelenti, hogy minden mást elpusztít, elpusztítja az összes, személyiségben rejlő új potenciált. Ha ez az alak meghal valakinek az álmában, elég érthető, hogy a depresszió és káosz időszaka következik. Történelmi összefüggésekben egy interregnumot ( trónüresedést, rendszerváltást) mindig forradalmak és zavargások és összeesküvések és általános káosz kísér, ugyanis valamennyi hosszú időn keresztül elnyomott társadalmi csoport egyszerűen tombolni kezd. A katonaság is megvadul, és úgy tűnik, minden szervezet és struktúra szétesik, ugyanis összeomlott az, ami fegyelmezte és korlátozta őket.

Ha ezt az egyén belső történései szintjére fordítod le, el kell gondolkoznod, mi történik akkor ha valami olyasmi távolítódik el, amely mindig is a korlátozó és uralkodó elvet képezte. A depresszió, a csalódás, a változékony érzelmi állapotok és a zavarodottság nagyon jellemzők ilyenkor. A kétségbeesés érzése mellett valószínűleg ilyen kérdések merülnek fel : „ki vagyok én ? Mit csinálok ? Mit akarok valójában ? Merre tartok ?” Amikor az öregember meghal, egyéni és kollektív szinten is nagy pánik tapasztalható. Ha egy ország uralkodója hal meg, az emberek azon kezdenek el tépelődni, vajon mi fog történni az országukkal. A domináns érzelem a pánik. Ki ad majd struktúrát és biztonságérzetet? Gyűlölt uralkodó esetén is ugyanígy fognak reagálni. Azt hiszem, mindnyájan emlékeztek rá, mi volt itt, amikor John Kennedyt lelőtték.Peter Paul Rubens – Jupiternek könyörgő Cupido, 1615, Princeton Art Museum Princeton NJ

Szóval egy régi uralkodóelv meghal. De mi az az új, ami megjelenik ? Még nem sokat beszéltem Zeuszról. Azt hiszem az egyik, Jung által is említett alak, aki kapcsolatban áll a fiatal Zeusszal, a puer aeternus alakja. Ez örökifút jelent. Ő a potencialitások jelképes alakja. Ő képviseli az aspirációkat is, és e konferencián már találkoztunk vele néhányszor a szép, fiatal isten képében. A trónüresedés után ő örökli a trónt, de ő még nem bizonyított, így nem is valami hiteles. A mítoszokban a puer gyakran sérült vagy sánta, vagy veszélyeztetett gyermek, tehát valami hátránnyal indul, ami miatt gyengének tűnik. Mindene ami van, a remény és az optimizmus. Az optimizmus és az új lehetőségek érzését tehát nagy félelem kíséri, amikor ugyanis az öreg király meghal és az ifjú átveszi a trónt, mindenki retteg a királyságban. Talán gyenge lesz és erőtlen. Talán életben sem marad addig, hogy megvalósíthassa a benne rejlő lehetőségeket. Így az eseményt szörnyű ambivalencia kíséri. Azzal a reménnyel egyidejűleg, hogy a dolgok végre jobbak vagy kreatívabbak lesznek, jelen van az attól való félelem is, hogy az új lehetőségek, potenciálok nem futják ki formájukat vagy csalódást okoznak. Ez a fajta ambivalencia jellemző a tranzitot átélő személy belső állapotára.

Van egy másik dimenzió is, amit klienseimnél láttam, és ez azt hiszem, legalább annyira betudható a Mérleg Neptunnak, mint a Jupiter- Szaturnusz együttállásnak. Az egyik dolog, ami feltűnt nekem a Mérleg Neptun generáció esetén, hogy a tökéletes párkapcsolat egy fantasztikus vízióját hordozzák magukban. Egy tökéletes világban és egy tökéletes életről alkotott tökéletes filozófiában hisznek. Úgy tűnik, hogy a Mérleg Neptunnal rendelkezők többségét az ideális kapcsolat foglalkoztatja és emberi társulásaikban semmivel nem érik be, ami kevesebb ennél. Azt hiszem, ez emberek teljes generációjára jellemző, a Neptun ugyanis 14 évet tölt egy jegyben. Ez az emberiség egy hatalmas csoportjának a romantikus fantáziája. Amikor a Jupiter és a Szaturnusz áthaladt a Neptun fölött, számos kliensemnél e fantázia összeomlását figyeltem meg. Ez nem jelentette szükségszerűen a kapcsolat megszakadását. De a fantázia szertefoszlik. Valami meghal. Végre eltemetik az öregembert. A tökéletes apa- szerető, aki majd eljön és vigyázni fog ránk, és örökkön – örökké imádni fog bennünket, már nem valóságos többé az illető számára. Már soha többé nem fog senki mindent tökéletessé és csodálatossá varázsolni, és bebizonyítani, hogy az élet igazságos. A tökéletes apa meghal – és ez a hatalmas kiábrándulás érzésével tölt el. (Ford megj: a neptuni fantáziák és ideálok más erőpróbáló Szaturnusz – Neptun tranzitok esetén is összeomlanak, vagy legalábbis komoly valóságteszten mennek keresztül, a két bolygó jegyhelyzetétől függetlenül)

A Szaturnusz súlya
Az Idő levágja Ámor szárnyait, Pierre Mignard festménye, 1694

Megfigyeltem, hogy egyeseknél nagyon nagyfokú ez a kiábrándulás, főleg ha ez a fantázia képezte az illető életének tartópillérét. Ha csak ennyid volt, ha ebbe a dologba vetettél minden reményt, ha ezt használtad az összes kudarcod és csalódásod igazolására, akkor összeomlasz e kiábrándultság-érzet súlya alatt. Azt hiszem, az emberek egy nagy csoportja tapasztal most mélyreható változásokat szerelemmel és társulásokkal kapcsolatos etikai nézeteikben. De itt a nagyszerű új lehetőség megszületése is, ami lehetővé teszi számukra, hogy istenek helyett inkább emberi lények legyenek. Egy új alak jelenik meg, aki többé már nem a tökéletes mennyei atya, de sokkal kreatívabb és együttérzőbb. Az öreg királyban nem volt együttérzés – ő engedelmességet követelt. Ez ugyanolyan kemény, mint egy, a házasságról alkotott régi kép összeomlása. A merev szabályokat valami sokkal szabadabb és emberségesebb váltja fel.

Egy férfi esetén a tökéletes apa képe/ apáról alkotott kép megköveteli, hogy maga a férfi is tökéletes legyen, különben nem nyeri el az apa szeretetét és támogatását. (Ford megj: Ez Bak – Neptunok esetén is érvényes) Spirituálisan fejlettnek kell lennie és nem lehetnek olyan gyarlóságai, amelyek elfogadhatatlanná tehetik Isten színe előtt. Nőkkel való kapcsolatában a nőre pakolja a tökéletesség terhét, de ez valójában az öregember irányában támasztott követelménye. Mindazért tehát, amit magában sötétnek és bűnösnek és szennyezettnek érez, a nőiséget fogja vádolni. Ha mindennél többre értékeled a tökéletességet, hogy a csodában tudnál élni egy másik személlyel ? Bármit mondjon ugyanis ez az ember, óhatatlanul híján lesz a tökélynek, így pedig saját tökéletlenségedet fogja visszatükrözni számodra. A Mérleg Neptun e fantáziája miatt tehát valamennyi kapcsolat kiábrándulásra van kárhoztatva, legyél akár nő, aki a tökéletes atya -istent keresed, akár férfi. Maga az élet is mindig csalódást fog okozni neked végül, a kudarc érzetével hagyva magadra, amely felfalja gyermekeit, megöli a reményt és a lehetőségeket/potenciálokat.

Na most az új királynak, akit a puer (örökifjú) alakjával hoztam összefüggésbe, nagyon rossz híre van egyes analitikus írásokban és nagyon jó másokban. De ha pusztán az új potenciál jelképének tekinted, anélkül, hogy moralizálásba bocsátkoznál vele kapcsolatban, miféle változást hoz ? Ha egy nőnek el kell engednie a tökéletes apafigurát (ez szintén nagyon érvényes a Bak Neptunokra), és elkezdi beengedni ezt az új alakot, akinek hatalmas kreatív potenciálja van, de nem használható arra, hogy tartópilléreket és struktúrát adjon az életnek, akkor nyilvánvaló, hogy saját magának kell megtalálni a módját, hogyan lehetne támasza életének. A puer senkinek sem akar az apja lenni. Így tehát inkább a saját értékeit kell struktúrákként felhasználnia, semmint az öreg királytól kapottakat. A puer a saját kreatív impulzusa, aki fölött anyáskodnia kell és meg kell tartania. De az öreg király nem fogja többé összezúzni.

Ha egy férfiben hal meg az öreg király, vajon mi történik vele? Megint csak azt hiszem, hogy valamilyen, korábban szétzúzott kreatív potenciál fog felszabadulni. Ez annak a lehetősége is lehet, hogy ahelyett hogy folyamatosan kollektív jóváhagyást várna, örömét leli saját természetében. Elkezdheti megengedni magának, hogy tökéletlen legyen, ami lehetővé teszi számára, hogy anélkül alkosson, hogy áthatná a büntetéstől való szörnyű félelem. Azt hiszem, hogy kedvezőbb megnyilvánulási formájában az örökifjú egy fajta hiteles, belülről fakadó vallásos érzület lehetősége is egyszersmind. Kronosz – Szaturnusz paranoid isten, aki gyilkol, hogy megtartsa trónját, és az ő vallása inkább egy fajta dogma semmint belülről fakadó forrás. 

Oly sok férfit láthattok robotolni ennek a vén zsarnoknak az olyan, értelmetlen állásokban megnyilvánuló uralma alatt, melyeket soha nem akartak igazán és amelyek hatalmas kövekként nehezednek rájuk, de a társadalom megköveteli, hogy cipeljék őket, mert egy férfinak ezt kell tennie. Természetesen ezek a követelmények odabent vannak, ellenkező esetben ugyanis az illető nem érezné úgy, hogy összeroppan alattuk. Ha létezne bármi olyan potenciál a férfiben, hogy vándor legyen, vagy művész, vagy látnok, vagy csak önmaga- bármit jelentsen is ez – ez nem engedélyezett számára. Kronosz – Szaturnusz mindig erős és támogató és változatlan, és soha nem szabad instabilitást vagy zavarodottságot tanúsítania. Ő soha nem lehet bolond. Az örökifjú (puer), vagy ha úgy tetszik, Jupiter szoros kapcsolatban van a Bolonddal. Néhányan talán ismeritek a Bolond kártyáját a Tarotból. Ő ugyanaz, mint a foltozott öltözéket viselő Harlequin vagy Arlecchino. A bolond azért lehet bolond, mert az öregemberrel ellentétben neki nincs semmi vesztenivalója. Ő nem fél a jövőtől. A Tarot úgy ábrázolják, hogy táncoló lépésekkel halad, sarkában a kutyájával, hátán batyu, benne néhány holmi, amit magával tud vinni. Már-már lelép egy szikla pereméről, arcán a mosoly pedig azt sugallja, hogy tudja, akkor sem esik baja, ha kockára teszi életét. Most tehát lehet némi sejtelmetek arról, miféle felszabadulást kínál az új király az adott személynek.

Kapcsolódó

Jupiter és Szaturnusz | Liz Greene

Jupiter és Szaturnusz II. Egymást kiegészítő őselvek. Mit jelent, hogy egy levegős jegyben találkoznak ?

Jupiter és Szaturnusz III. Amikor az öreg királyt megfőzik….A Jupiter – Szaturnusz együttállás alkímiai analógiái

Jupiter és Szaturnusz IV : Gyilkossági kísérletek, államfők, politikusok, prominens személyiségek halála ?

Jupiter – Szaturnusz együttállás – általános tudnivalók

A Jupiter és a Szaturnusz kiegyensúlyozása (Stephen Arroyo)

Erőpróbálú Jupiter – Szaturnusz fényszögek a horoszkópban

Jupiter a Bakban

Szaturnusz a Bakban – tematikus oldal

Szaturnusz – Plútó együttállás – tematikus oldal

A Nyilas (Liz Greene)

A Bak (Liz Greene)

Külső  bolygók történelemformáló ciklusai, I részII rész

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!