A Merkúr direktbe vált – 2019 nyár

A Merkúr július 31-én, a Rák 23°56′-en vált direkt stacionáriusba. Ezt követően ügyeink fokozatosan visszazökkennek a normális kerékvágásba, de addig, amíg ki nem lép a retrográd árnyékból, még bőven várható zűrzavar.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Idén pl direkt stacionáriusba váltásakor a Plútóval képezett szembenállása is megismétlődik, de a feszültségek talán könnyebben kezelhetők, mint a júniusi kardinális oppozíciók idején. A szembenállás ugyanis már nem egzakt és a Mars sem tartózkodik ott, így ha vannak is manipulációk, hatalmi harcok, erődemonstrációk, a helyzet remélhetőleg nem éleződik ki annyira. Körültekintés persze továbbra is ajánlott, hiszen a Pollux állócsillag, a sötétebbik iker jelenléte növeli az elfajuló viták, erőszak, balesetek veszélyét.

A Pollux hatása egyébként egész nyáron erőteljesen érvényesült a vele együttállást képező bolygók miatt. Ezek egyszersmind a Szaturnusszal és a Plútóval is szembenállást képeztek, így a személyes és kollektív tudattalan vizeinek mélyéről jó adag mérgező iszap kavarodott fel… A nyár legnagyobb a Rák – Bak, IV – X házak analógiáinak megfelelő gubancok bogozásával telt. (Pl. családdal, otthonnal, szülőkkel, karrierrel, egzisztenciával, státussal kapcsolatos feszültségek – vagy kimondott viszályok, megrekedések, hatalmi játszmák, váltások. Ezek nyilván a horoszkóp adottságaitól függően egyénre szabott témákkal is kiegészültek)
A „bajkeverő” állócsillag hatása a nyári napforduló képletében is markánsan jelen volt, így egy hosszabb, az őszi napéjegyenlőségig terjedő időszakot színez át. Erről a júniusi előrejelzésben és az egyik, kardinális oppozíciókról írt bejegyzésben részletesen volt szó. Most csak emlékeztető :

A Merkúr – Pollux együttállás június 20-án, a nyári napforduló előtti napon pontosult be, a Mars – Pollux együttállás pedig éppen június 21-én, nyári napfordulókor. Ugyanezen a napon került a Merkúr retrográd árnyékba. Mint a Merkúr tolatásával kapcsolatos általános tudnivalóknál volt róla szó, a retrográd időszakhoz kapcsolódó témák és problémakörök ebben a szakaszban mutatják meg magukat. A tulajdonképpeni retrográd fázis során ezekkel kell dolgozni. (Konkrétabban fogalmazva: van egy elakadás, a dolgok „nem akarnak” továbbmenni; minél dühödtebb erőfeszítéseket teszünk, annál több akadály tűnik fel a kényszerparkolópályán. A Mars, a Merkúr és a Pollux karakteréből adódóan ebben az esetben olyan konfliktusok törhettek ki, amelyekre nem sikerült kielégítő megoldást találni, valahogy függőben maradtak, a levegőben lógtak, az elmúlt hetek során olyan háttér -irritációt képviseltek, amelyeket nem lehetett figyelmen kívül hagyni.)

A július 16-i részleges holdfogyatkozás idején ismét markáns szerepet kapott a Pollux, hiszen a Nap együtt állt, a Hold és a Plútó meg szembenállást képezett vele. (Az oppozíciót azért vesszük figyelembe, mert erős hatású állócsillagról van szó.) Az eklipsznek szentelt cikkben, és egy, a nap és holdfogyatkozások általános sajátosságait taglaló másikban részletesen szó volt róla, hogy a retrográd bolygók miatt a vele kapcsolatos események csak később konkretizálódnak, amikor azok előre indulnak. A Merkúr, a kozmikus hírvivő teszi ezt meg legelőbb, ráadásul nagyjából azon a fokon, ahol a Nap tartózkodott július 16-án. A jelekre tanácsos nagyon odafigyelni.

Mivel a Magyarországról is látható eklipsz 5 órát tartott, 5 hónapig kell számolnunk a hatásával. Minden hónapban, amikor a Hold a Bakban jár és  eléri a 24°04′-et, szintén számíthatunk a témához kapcsolódó fejleményekre. A Szaturnusz 2020 január 24-én érkezik meg ugyanide, nem sokkal január 12-i,  Plútóval képezett együttállása bepontosulását követően. (Ez a Bak 22°44-on jön létre, tehát 24-én is igen szoros az együttállás.) A pontos Szaturnusz – Plútó konjunkciót 2020 január 10 én szintén egy, a Bak- Rák tengelyen végbemenő holdfogyatkozás előzi meg, így gyanítható, hogy a kísérő szinkronicitások összetéveszthetetlenek lesznek. És mindennek nevezhetők, csak szívderítőnek nem. Ez azonban legyen a jövő problémája .Teljesen biztosak lehetünk afelől, hogy AZ LESZ -és nem holmi apró-cseprő bosszúság – akárcsak az egész 2020-és későbbi folyományai…  Éppen ezért az isteni hírnök témába vágó üzeneteit életmentő lehet minél pontosan megjegyezni.
Július 31-én hajnalban az otthonában haladó Hold a Polluxxal és a Merkúrral is együttállást képez ( azt követően, hogy 30-án a Szaturnusszal képez szembenállást, 31-re virradóan pedig a Plútóval). Így az eklipsz témáinak tudatosítása és/vagy a vele kapcsolatos események valószínűleg erős érzelmeket korbácsolnak fel. Ha nincs is külső esemény, érdemes odafigyelni a bennünket foglalkoztató témákra, csak úgy a „semmiből” felmerülő emlékekre, hangulatokra. És persze az álmok most is sokatmondók lehetnek. Mivel a Merkúr – Hold együttállás hatására a gondolkodás igen szubjektívvé, érzelmekkel telítetté válik, Plútóval való szembenállásuk pedig ádáz vitákra, hatalmi harcokra, manipulációra hajlamosít, a Pollux pedig még több olajat önt a tűzre, a minimum, ami elmondható, hogy fontos kérdéseket nem most kell tisztázni. Különösen akkor nem, ha olyan érzékeny témákról van szó, melyek nyaralásunkat aknamezőn való piknikezéshez tették, teszik hasonlatossá. Lezárások, váltások is valószínűek. Az ugyanaznapi Oroszlán újhold persze új kezdeteket jelez (a Merkúr kb 45 perccel az újhold létrejöttét követően vált direktbe), és ezek ígéretesek is lehetnek, de könnyen előfordulhat, hogy viharos befejezések után kerül rájuk sor.

A Merkúr augusztus 11-én tér vissza az Oroszlán jegyébe. Uránusszal képezett kvadrátja augusztus 16-án pontosul be, éppen amikor kilép a retrográd zónából. Mint a témával foglalkozó bejegyzésben már szó volt róla, július 8-án a Merkúr az Oroszlán 4°27′ váltott retrográd stacionáriusba és kezdte el július 31-ig tartó tolatását. Amikor hátraarcot vágott, egyszersmind másodszorra is együttállást képez az akkor már Oroszlánban haladó Marssal. A Merkúr aspektusai általában gyorsan fel szoktak bomlani, de idén nyáron, tolatása miatt július 8 – július 15 között 2°-os hatókörön belül folyamatosan érvényesült az együttállás hatása.

A két bolygó egyszersmind erőpróbáló fényszögben volt az Uránusszal is. Jóllehet amikor a Merkúr hátraarcot vágott, nem képezett egzakt kvadrátot az Uránusszal, a fényszög befolyása erőteljesen érvényesült. Merkúr – Uránusz erőpróbáló fényszögeiről itt. A július 5- 14 közötti időszak tehát rendkívül robbanékony és balesetveszélyes is volt. A Merkúr Uránusszal képezett kvadrátja augusztus 16-án pontosul csak be, amikor a Merkúr már direktben halad. Akkortájt derül ki a végeredmény is. A Mars már szerencsére nem izzítja a légkört, az isteni hírnök pedig Jupiterrel képezett trigonja felé tart, így az előző hetek patthelyzeteit és konfliktusait követően kedvező irányváltásokra is jó esély van. A kedvező sorsfordulatokhoz természetesen most is szükség van aktív közreműködésünkre.
Kapcsolódó

Retrográd Merkúr – 2019 nyár

Retrográd Merkúr tüzes jegyekben

Retrográd Merkúr vizes jegyekben

A Pollux – a halhatatlan iker

Erőpróbáló Merkúr – Plútó aspektusok

Erőpróbáló Merkúr – Uránusz kapcsolatok

Termékeny, de veszélyes vizeken – kardinális oppozíciók – 2019 nyár

Újhold az Oroszlánban : 2019 augusztus 1

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!