Retrográd Merkúr – 2019 nyár

A Merkúr július 8-án, az Oroszlán 4°27′-án kezdte meg július 31-ig tartó tolatását. A Merkúr többek között a gondolkodási folyamatok, kommunikáció, kereskedelem, utazások princípiuma az asztrológiában. Retrográd időszakai arra szólítanak fel, hogy újra gondoljunk, átismételjünk dolgokat, jobban odafigyeljünk a részletekre, felfrissítsük tudásunkat. A „felszólítás” különféle malőrök, meghibásodások, elakadás formájában érkezik, a tudatosság azonban sokat javíthat a forgatókönyveken. Ezt idén, az egyidejűleg érvényesülő hatások miatt a szokásosnál is fontosabb szem előtt tartani.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Merkúr július 8-án, az Oroszlán 4°27′-án váltott retrográd stacionáriusba, július 11-én kezd el hátrálni, tolatása július 31-ig tart. Mint a retrogád Merkúr általános sajátosságait bemutató bejegyzésben szó volt róla, a tolatás időszaka a retrográd árnyékba lépés és az onnan való távozás közötti szakaszt is felöleli. Idén nyáron június 20-án lépett be a retrográd zónába és augusztus 16-án távozik onnan. Általánosságban elmondható, hogy a Merkúr retrográd időszakai arra szólítanak fel, hogy újra gondoljunk, átismételjünk dolgokat, jobban odafigyeljünk a részletekre, felfrissítsük tudásunkat. A „felszólítás” különféle malőrök, meghibásodások, elakadás formájában érkezik, a tudatosság azonban sokat javíthat a forgatókönyveken. Ezt idén, az egyidejűleg érvényesülő hatások miatt a szokásosnál is fontosabb szem előtt tartani.

Az előzmények: kardinális oppozíciók, a Merkúr a retrográd zónába lép

A Merkúr 2019 június 20-án, egy nappal a nyári napforduló előtt, a Rák 23°56′-án lépett be a retrográd zónába. Mint a Merkúr tolatásával kapcsolatos általános tudnivalókban már szó volt róla, ebben az első, retrográd árnyékban töltött szakaszban szerezhetünk benyomást arról, hogy milyen kommunikációnkkal, levelezéssel, tárgyalásokkal, ügyintézéssel, utazásokkal kapcsolatos témák kerülnek a figyelem középpontjába a tulajdonképpeni retrográd időszakban. A korábbi blogbejegyzések részletesen bemutatták az akkoriban érvényesülő, nagy feszültségeket jelző hatásokat. ( Júniusi előrejelzés, Kardinális oppozíciók – 2019 nyár, Termékeny, de veszélyes vizeken) Így most csak néhány gondolat, ismétlésül:

A Merkúr akkoriban a Rákban haladt, Marssal képezett együttállása június 18-án pontosult be. A két bolygó egyszersmind a Plútóval is szembenállást képezett (bővebben: Merkúr – Mars együttállás, Merkúr – Plútó fényszögek, Mars – Plútó fényszögek), ami az elviselhetetlenségig fokozta a feszültséget. A Merkúr és a Mars együttállása a Rák 23°28-on levő Polluxal, ezzel a harcias, Mars – Hold karakterű állócsillaggal újabb adag olajat jelentett a tűzre.
A nagy tűzijáték: Merkúr – Mars együttállás, Uránusz kvadrát

Július 8-án a Merkúr az Oroszlán 4°27′-en torpant meg és kezdte el július 31-ig tartó tolatását. Amikor hátraarcot vág, egyszersmind másodszorra is együttállást képez a most már Oroszlánban haladó Marssal. A Merkúr aspektusai általában gyorsan fel szoktak bomlani, de most, tolatása miatt július 8 – július 15 között 2°-os hatókörön belül folyamatosan érvényesül az együttállás hatása. A két bolygó egyszersmind erőpróbáló fényszögben van az Uránusszal is. Jóllehet amikor a Merkúr hátraarcot vág, nem képez egzakt kvadrátot az Uránusszal, a fényszög befolyása erőteljesen érvényesül. (Augusztus 16-án pontosul csak be, amikor a Merkúr már direktben halad, és akkortájt derül ki a végeredmény is.) A július 5- 14 közötti időszak tehát igen robbanékony, főleg július 11 – 12-én, amikor a Mars – Uránusz kvadrát bepontosul. A Merkúr – Mars együttállás, Merkúr – Uránusz kvadrát, Mars – Uránusz kvadrát hatása összeadódik és jószerével július közepéig izzítják a légkört. E bolygókapcsolatok balesetveszélyesek is.

Mint az előző bejegyzésekben már szó volt róla, a Mars/Merkúr tranzitok általában intenzív szellemi tevékenységre utalnak, egyszersmind megnövelik a vitatkozókedvet, ingerlékennyé tesznek és elhamarkodott véleményalkotásra is hajlamosíthatnak. Ha a figyelem fókuszába kerülő témák kapcsolatban vannak is egymással, a jelenlegi együttállás más típusú feszültségeket jelez, mint a néhány héttel ezelőtti. A vizes típusú gondolkodásmód és agresszió jelentősen különbözik a tüzes jellegűtől, így aztán a forgatókönyvek is eltérők lesznek. Míg a Rák közvetett módon, a háttérből, passzív-agresszív stílusban fejezi ki rosszallását, az Oroszlán harsányan bömböl, és nem bánja, ha minél nagyobb közönsége van a cirkusznak. Júniusban, amikor a Merkúr és a Mars a Szaturnusszal és a Plútóval képezett kardinális oppozíciókat, inkább a felszín alatt ment a gyilok, júliusban, amikor az Uránusszal kerülnek kvadrátba, a lőporos hordó hatalmas detonációval robbanhat Mivel mindhárom bolygó fix jegyben áll, a szócsatába bonyolódó felek a szokásosnál is merevebben ragaszkodhatnak álláspontjukhoz- ami persze tovább mélyíti az ellentéteket

Az Oroszlán Merkúr hatására a kommunikációs stílus merészebbé, lendületesebbé és közvetlenebbé válik. Az információcsere nem nevezhető kimondottan tárgyilagosnak ; a mondanivalót pátosz, drámaiság hatja át míg a részletek és a gyakorlati szempontok általában háttérbe szorulnak A teatrális elemek célja, hogy hatást keltsenek, felhívják a figyelmet a beszélő kiválóságára és/vagy a helyzet/ téma különleges mivoltára. Rosszabb esetben a tényszerűséget teljes mértékben háttérbe szoríthatja a hatáskeltés, a hangerő, a megalapozott ellenérveket pedig tekintélyelvű visszavágás, a vitapartner durva ledorongolása váltja fel. A tapintat és a reflexió ugyanis nem erőssége a királyi jegynek. A szintén Oroszlánban tartózkodó Mars hatása fokozza a lendületet és a harci kedvet.

A Merkúr és az Uránusz erőpróbáló fényszögei sok izgalmat és változást tartogathatnak – ezek azonban nem mindig kellemesek. Mint erős Uránusz – hatásoknál általában, csak a bizonytalan a biztos; az eredeti terveket váratlan hírek, események írhatják felül. A bizarr gondolati bukfencek, kapkodás, koncentrációhiány félreértések, rossz döntések, viták, kisebb- nagyobb balesetek forrása lehet. Az üzemzavarok, műszaki cikkek meghibásodásai is gyakoribbak ilyenkor.
A Mars – Uránusz kvadrát a tavaly nyarat is jószerivel végigkísérte, csak akkor a Mars a Vízöntőben tartózkodott, most pedig az Oroszlánban. Ez jelentős különbség. Most ismét részünk van ebből a destabilizáló hatásból. Általánosságban elmondható, hogy ez a fényszög is robbanékony helyzeteket, váratlan fordulatokat jelez. A Merkúr, Mars, Uránusz kapcsolatokat a legjobb esetben is türelmetlenség jellemzi. A korszakalkotó változásoknak itt és most kell bekövetkezniük. Csakhogy a Merkúr tolatása lelassítja a folyamatokat, zűrzavart teremt, csökkenti az eseményekre gyakorolt befolyásunkat, arról nem is beszélve, hogy a retrográd időszakok semennyire sem kedveznek az új kezdeteknek. Ez a sajátos egyveleg sokféle frusztrációt tartogathat; az akadályoztatás hatására a lelkesedés lángjai a düh emésztő tűzvészévé alakulhatnak. A Mars és a Merkúr ura, a Nap ráadásul szembenállást képez a Bakban otthonában tartózkodó Szaturnusszal. Ez a jelentős fékezőerőt képviselő hatás a július 9-i bepontosulás előtti és az azt követő 5 -6 nap folyamán is érvényesül. A túlterheltség különféle irritációk forrása lehet, a nyomás tiltakozást, autoritásfigurák elleni lázadást válthat ki. (Hogy mennyire jogos, helyzete válogatja)

Tárgyilagosnak lenni, önmérsékletet gyakorolni nem könnyű, hiszen a Mars – Uránusz, Merkúr – Uránusz erőpróbáló fényszögeit nagyfokú szabadságvágy, lázadó szellem hatja át. Jó esetben ahhoz adnak muníciót, hogy szembeszálljunk az értelmetlen szabályokkal, megkérdőjelezzük a fejlődést már nem szolgáló, élettelen konvenciókat. Sajnos azonban a forrófejűség, impulzív reakciók még jellemzőbbek lehetnek, így aztán újító szellemű és kreatív áttörések helyett egyszerűen fejjel megyünk a falnak. A későbbi következményekkel nem törődve lázadozunk, felrobbantva az okkal emelt korlátokat is. Ha valamikor, most nagyfokú óvatosságra van szükség, ugyanis mi is, környezetünk is hajlamosak lehetünk túlzásokba esni, a dolgok pedig könnyen kifuthatnak az ellenőrzés alól. A féktelen indulatkitörések, a fennálló rend, a struktúrák elsöprésének a szándéka személyes és kollektív szinteken is okozhat károkat.

Ezek a fényszögek rendkívül balesetveszélyesek is: a szétszórtság, impulzivitás, türelmetlenség, dühöngés tragikus láncreakciókat indíthat el. A balesetek tűzzel, árammal, műszaki eszközökkel, közlekedéssel – főleg repülőgépekkel – állhatnak kapcsolatban. Műszaki cikkek – különösen számítógépek, távközlési eszközök meghibásodása, eltűnése is gyakori lehet mostanság; a Marssal együtt álló, az Uránusszal szintén kvadrátban levő, tolató Merkúr pedig tovább bonyolítja a helyzetet. Sajnálatos módon ebben az időszakban – ahogy az elmúlt hónapokban is – terrorakciókról, eldurvuló demonstrációkról, robbantásokról, tűzesetekről, az időjárás szélsőségeiről is hallhatunk.

Az ilyenkor szokásos csapdák elkerülhetőbbek, ha kreatív, művészi tevékenységekkel az Oroszlán játékosabb oldalát engedjük érvényesülni. Mindez ráadásul intuitív, nem – racionális oldalunknak is nagyobb mozgásteret ad, így közelebb juthatunk a megoldáshoz.
Július 19 – augusztus 11 : a Merkúr újra a Rákban

A kedélyek valamelyest enyhülnek amikor július 19-én a Merkúr visszatolat a Rákba. Amikor a Merkúr a Rákban tarttózkodik, az információ feldolgozása nem intellektuális szinten, hanem inkább érzelmek, képek formájában zajlik. A különböző hangulatokat, lelkiállapotokat könnyebb lehet festmények, rajzok, zene formájában kifejezni, mint szavakba önteni. A gondolkodás szubjektív, erősen átszínezik az emóciók, a nagyvilág dolgairól a közvetlen környezetre, a család, gyerekkor, a múlt témáira irányul. A fokozott érzékenység túlérzékenységbe, sértődékenységbe csaphat át. A kétértelműség, a téma tudatos kerülgetése vagy nehezen megragadható mivolta szintén jellemző lehet. Az álmok is megélénkülhetnek. Mivel a Merkúr tolat, az emlékek még nagyobb szerepet kapnak. Ebben a visszahúzódó, vizes jegyben sokkal könnyebb eleget tenni a retrográd Merkúr időszakok legfontosabb feladatainak: az introspekciónak és a reflexiónak. Az előző két hét tűzijátéka folyamán keletkezett esetleges tűzkárok miatt a befele figyelés, felelősségvállalás, a korrekciók eszközlése aktuálisabb mint máskor.

Július 21 : Nap – Merkúr együttállás

A Nap és a Merkúr együttállása július 21-én hajnalban pontosul be a Rák 28°-án, a Merkúr tolatásának félidejét jelezve. Általánosságban elmondható, hogy a két bolygó találkozásai a tudatosság, kommunikáció, információk felhasználása, eszmecserék tekintetében nyitnak új fejezeteket. (Ezek jelentősége a többi bolygó szerepétől és a képlet egyéni sajátosságaitól függ). Akár markáns, érzékelhető módon, akár leheletfinoman, akár hirtelen, akár fokozatosan megy végbe, a tudatosság fókuszpontjának áttevődése fordulópontot jelez a Merkúr tolatási szakaszában, ezért figyelmet érdemel.

A retrográd ciklus történései és felismerései eredményeként születő újfajta tudatosság, szemléletváltás első jelei is felbukkanhatnak, jóllehet még jó néhány lényeges információ hiányzik, így most még nem sikerül összerakni a képet. A folyamat természetesen nem mindig kellemes, különösen ha a retrográd ciklus bizonyos velejárói – pl. késések, meghibásodások, a rejtett szépséghibák felszínre kerülése, kommunikációs zsákutcák révén zajlik. Akár markáns, érzékelhető módon, akár leheletfinoman, akár hirtelen, akár fokozatosan megy végbe, a figyelem, a tudatosság fókuszpontjának eme áttevődése fordulópontot jelez a Merkúr tolatási szakaszában. (Ugyanezen a napon egy Vénusz – Plútó szembenállás is bepontosul, amelyet július 25 én a Merkúr – Vénusz együttállása követ. Ez szintén valamilyen, értékrendben, társulásainkban bekövetkezett szempontváltás, lezárások és átértékelések fontosságát hangsúlyozza)

Július 25 Merkúr – Vénusz együttállás Rák 26°13

A július 25-én bepontosuló Merkúr – Vénusz együttállás abban segíthet, hogy érzelmi témákat objektívebben, racionálisabban kezeljünk. (Természetesen az érzelmek túlagyalása sokszor kimondottan kártékony, az elmúlt hetekben azonban a sérüléseket éppenséggel túláradásuk, nem megfelelő célpontokra való irányultságuk okozhatta, így tökéletesen indokolt a reflexió).

Július 31 – Merkúr direkt stacionárius

A Merkúr július 31-én, a Rák 23°56′-en vált direkt stacionáriusba. Ezt követően ügyeink visszazökkennek a normális kerékvágásba, de a stacionárius szakaszban, míg ki nem lép a retrográd árnyékból, még bőven várható zűrzavar. Idén pl a Plútóval képezett szembenállása is megismétlődik, de a feszültségek könnyebben kezelhetők, mint a júniusi kardinális oppozíciók idején. A szembenállás ugyanis már nem egzakt és a Mars sem tartózkodik ott, így ha vannak is manipulációk, hatalmi harcok, erődemonstrációk, a helyzet remélhetőleg nem éleződik ki annyira. Körültekintés persze továbbra is ajánlott, hiszen a Pollux állócsillag, a sötétebbik iker jelenléte növeli az elfajuló viták, erőszak veszélyét.
Augusztus 11 – augusztus 29 : Merkúr újra az Oroszlánban

Augusztus 11 – től a Merkúr újra az Oroszlánban halad. Augusztus 22-ig a Nap is saját jegyében jár. A teljesség igénye nélkül az alábbi néhány kulcsszó kiindulópontokat adhat az aktuális témákhoz. A Nap: tudatos énünk és mélymagunk, vitalitásunk, kreatív erőink, autoritás, Merkúr: gondolkodási folyamatok, kommunikáció, idegrendszer, kereskedelem, utazások, stb. Az Oroszlán témái: ez egyén, az individuum, az én szükségletei, a kreativitás -és ennek fontossága, önkifejezés, szenvedély, szerelem, szórakozás, hobbik, gyerekek, tanítás, sport.

Ha adódnak is hullámvölgyek, a Merkúr útjának ez a szakasza sokkal kellemesebbnek ígérkezik, mint az előző heteké. Eljött az ideje a kreatív ötletek, irányváltások gyakorlatba ültetésének. Így az augusztus 16-án bepontosuló Merkúr – Uránusz kvadrát, amely a retrográd árnyékból való kilépéssel is egybeesik több lehetőséget ad a feszültségek konstruktív kezelésére, mint az előző.

Az immár direktben haladó Merkúr és a Nyilas Jupiter közötti, augusztus 21-én bepontosuló trigon azt sejteti, hogy elgondolásaink megvalósításához megérkezik a segítség is, megtaláljuk a velünk egy hullámhosszon levő támogatókat. Saját forrásainkra hagyatkozva is felfedezhetünk egy eddigieknél akadálymentesebb utat. Vállalkozószellemünket, kockázatvállalási kedvünket biztonságosabb keretek között élhetjük meg, mint az előző hetekben.

Erőfeszítésre azonban továbbra is szükség van. Ugyancsak 21-én a Merkúr kvinkunxot, 150 °-os fényszöget képez a Bakban tolató Szaturnusszal, amelyet 24-én egy hasonló aspektus követ, a retrográd Plútóval. Ugyanezekben a napokban 150 fokos fényszögben van a Halak Neptunnal is, így egy ún Yod, Isten ujja formáció jön létre, amelynek a Merkúr éppen a csúcsán helyezkedik el. (Erről a számos kihívást tartogató alakzatról még lesz szó, hiszen az Oroszlánban haladó bolygók augusztus folyamán rendre a részévé válnak.) Mindez arra utal, hogy a nagyszabású ötletek gyakorlatba ültetése erőfeszítéseket igényel és a tervezettnél tovább tarthat. A lehetőségek sem állnak maguktól értetődően és korlátlanul rendelkezésre, nagy a kísértés a munka elbliccelésére – és így eltékozlásukra is. Aki azonban nem sajnálja az időt és az energiát, a későbbiekben is profitálni fog a most induló projektekből.

A szeptember 3-i , immár a Szűz jegyében létrejött Mars – Merkúr együttálláskor a két bolygó trigont képez az Uránusszal, így a szerencsés áttörések még valószínűbbek.Kapcsolódó

Júliusi előrejelzés

Merkúr az Oroszlánban

Mars az Oroszlánban tranzitként

Merkúr – Mars együttállás tranzitként

Merkúr – Uránusz erőpróbáló fényszögek

Mars – Uránusz kvadrát tranzitként

Retrográd Merkúr – általános tudnivalók

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!