Erőpróbáló Merkúr – Plútó kapcsolatok

Az erőpróbáló  Merkúr – Plútó kapcsolatokkal (együttállással, kvadráttal vagy szembenállással) rendelkezőket már – már rögeszmésen izgatja, mi rejtőzik a mélyben, a kimondott vagy leírt igazságok mögött.( The Astrology Place Membership)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kiveséznikomment formájában végképp nem. A TIÉDET sem   😀   Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Merkúr többek között azt jelképezi, hogyan ébredünk környezetünk és önmagunk tudatára. Jegyhelyzete és a horoszkóp többi bolygóival képezett fényszögei utalnak arra, hogyan tanulunk, hogyan érzékeljük, kategorizáljuk és emésztjük meg tapasztalatainkat, milyen módszerekkel konvertáljuk megértéssé benyomásainkat. Az asztrológiában a Plútóhoz társítható az intenzív összpontosítás, a láthatatlan erők, a természetfölötti képességek. Általános értelemben a Plútó az úthenger az életünkben, nagy hatással van ránk, ciklusaiban a teljes erőtlenség és a pszichés erőink visszanyerése váltogatja egymást. A Plútó gyakran áll kapcsolatban valamilyen összetett tabutémával, vagy, helyesebben fogalmazva, egy csomó tabutémával.

Az erőpróbáló  Merkúr – Plútó kapcsolatokkal (együttállással, kvadráttal vagy szembenállással) rendelkezők irtóznak a langyos és sekélyes dolgoktól. Az igazság után kutatva minden követ megmozgatnak. Mázsás szikladarabokat is képesek felemelni, hogy megvizsgálják, mi lapul alattuk. Már – már rögeszmésen izgatja őket, mi rejtőzik a mélyben, a kimondott vagy leírt igazságok mögött. Ez sokkal jobban érdekli őket mint a nyilvánvaló, felületes és csalóka látszat. A Merkúr – Plútó fényszögek tulajdonosa remekül átlátja az összefüggéseket, képes kitölteni a hiányzó részleteket és még az egymástól látszatra távoli dolgok között is képes felfedezni az összekötő szálat. Az igazság feltárása, a titkok és a titkolózás, cselszövés, manipuláció mind – mind részei e bonyolult mentális képletnek. Ez a fényszög a tényfeltáró újságírással, a legapróbb részletekre is kiterjedő nyomozómunkával, súlyos titkokkal is kapcsolatba hozható.
E bolygókapcsolat pozitív hozadéka a nyomozó – mentalitás, kimondott tehetség a titkok feltárására, rejtélyek felgöngyölítésére. A szülött főleg az intim szférába tartozó, tabuknak számító témákra fogékony. Az érzékelés az élethalálharc témáira van kihegyezve, a gondolatok soha nem nyugszanak. A fényszöget hihetetlen mentális erő és intenzitás jellemzi, ami gyakran szélsőséges gondolkodásmóddal párosul. Bármit tanul, bármivel foglalkozik is, nagyon alapos, minden részletre kiterjedő kutatást végez. Számos forráson átrágja magát, erre kimondott igénye van és folyamatosan megkérdőjelezi ezek hitelességét. A Merkúr- Plútó típusú oknyomozó újságíró például újságok, folyóiratok, naplók, iratok, archívumok, kéziratok, fényképek, rajzok, levelek, feljegyzések dzsungelén verekszi keresztül magát munkája közben.

A Merkúr – Plútó típus mély meggyőződéssel, szenvedéllyel és hatékonyan beszél. A tudat a plútói tartományokra irányul és intenzív érdeklődést tanúsít a pszichológia és a társadalom iránt. Az obszcén, durva, vulgáris kommunikációs stílus szintén jellemző lehet erre a fényszögre. A skála széles: az igénytelen trágárságoktól a nem mindig szalonképes, de szellemes és telibe találó poénokig terjed. Az akasztófahumor, a különböző helyzetek és viselkedésformák morbiditásának meglátására és megláttatására való képesség, a pszichoterror verbális eszköztára, a másik legérzékenyebb pontjait telibe találó, lélekgyilkos megjegyzések és a legnagyobb válságok idején megnevettető – ezért erőt adó, a túléléshez szükséges tartalékokat mozgósító, inspiráló beszélgetések, olvasmányok mind – mind a Merkúr – Plútó birodalmába tartoznak.

A merkúri- plútói gondolatfolyamot nagyon nehéz megállítani, és ha egyszer belőtte az irányt, más mederbe terelni. (Téves kiindulópontokkál ez paranoid gondolkodásmódhoz, összeesküvés -elméletekhez vezet. Ezek hátterében a tudattalan tartalmak külvilágba való vetítése, a külső – belső valóság összemosása áll, ami szélsőséges esetekben személyiségzavarok, pszichiátriai betegségek jele ) Nem véletlen, hogy a régi időkben a túlzott mentális instabilitást a démonoktól való megszállottsággal hozták összefüggésbe.

Ilyen problémák pozitív Merkúr – Plútó fényszögek esetén is lehetségesek. (Természetesen ilyen következtetések egyetlen fényszögből nem vonhatók le. Még a horoszkóp egészéből is bajosan, hiszen , mint ahogy Joseph Campbell, Mircea Eliade, C. G. Jung, Marie – Louise von Franz , Liz Greene és még sokan mások is leírják, a sámán, a jógi, a pszichológus és a mondjuk a skizofrén ugyanazzal a tudattalan anyaggal küszködik – csak az eredmény lesz más. Élete delén, 1913- 1917 között magának a Merkúr- Plútó szextillel rendelkező Jungnak is volt egy olyan életszakasza, amikor közel került a pszichózis állapotához. Alvilági utazása során azonban sikeresen dolgozott a tudattalanjából feltörő impulzusokkal, és ennek köszönhetően életműve is kiteljesedhetett. Jung horoszkópja más szempontokból is jó példa arra, hogy csak születési képlete alapján nem lehet „diagnosztizálni”. – ford megj)
Nem megfelelő módon kezelt Merkúr- Plútó aspektusok szélsőségesen paranoid gondolkodásra, a sötétnél is sötétebb gondolatokra is utalhatnak. (Főleg az ún nehéz kapcsolódások, együttállás, kvadrát, szembenállás, félkvadrát, kvinkunx) Rendkívül borúlátóvá tehetik a szülöttet, megmérgezhetik másokkal való kapcsolatait és tönkretehetik minden örömét. Jelezhetnek valamilyen fajta lelki gátlást is. Az illető hajlamos lehet mindent túlanalizálni, időnként pedig képtelen szabadulni attól a kínzó balsejtelemtől, hogy valóban ez és ez az igazság – csak éppen nem tudja bebizonyítani. Ilyenkor majd megöli a frusztráció.

Természetesen nem minden „megfoghatatlan” gyanú és balsejtelem légből kapott. Sokszor komoly valóságalapjuk van – főleg Plútó – aspektusok esetén. Ilyenkor éppenséggel a Merkúr – Plútó fényszög tulajdonosa az, aki jól látja az összefüggéseket, a felületes szemlélő számára rejtett dolgokat és kimondja a kellemetlen igazságokat is. Azonban, ha ezzel egyidejűleg nem tudja megvédeni magát, nincs érzéke az időzítéshez, nem akarja vagy nem tudja megfelelő módon, megfelelő közegben tálalni mondanivalóját, komoly bajokba keveredhet. Mások azt hihetik, nem teljesen épelméjű, talán veszélyes is, és nem valami kellemes társaság. Gyakran vagyunk hajlamosak másokra neheztelni olyasmik miatt, amit magunkban sem tudunk kontrollálni. És valahányszor a Plútó képbe kerül, kétségtelen, hogy ilyen témákról van szó. Mélységesen felkavaró dolgokról, amelyek ráadásul ki is csúsznak az ellenőrzés alól.
Kapcsolódó

Ami az asztrológia, karma és átalakulásból kimaradt

A Plútó archetípusa

Forr : The Astrology Place Membership

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!