Részleges holdfogyatkozás a Bakban – 2019

A telihold 2019 július 16 -án, helyi idő szerint 23:38′ – kor teljesedik ki a Bak 24°04’én. Egyszersmind részleges holdfogyatkozás is, amely Ázsia, Ausztrália, Afrika, Dél Afrika, Európa nagy részéről – így hazánkból is látható.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Nappal szembenállást, Holddal együttállást képező Plútó akkor is mély válságokat jelez, ha ezeket megújulás követi. Jóllehet a fővilágítók és a Szaturnusz között már nincs szoros kapcsolat, hatása erőteljesen érvényesül, hiszen a Hold ura, a Szaturnusz – Plútó együttállás pedig 2019 – 2020 meghatározó aspektusa . A július 17-én bepontosuló Vénusz – Szaturnusz szembenállás fokozza a nyomást. Nem szükségszerű, de előfordulhat, hogy a teliholdképletben érvényesülő erőpróbáló bolygóhatások komoly, akár az erőszakig fajuló kapcsolati problémákat, drámai elválásokat, hatalmi harcokat jeleznek. A nagyvilágban is erőszakhullám söpörhet végig: terrorakciók, merényletek, sok áldozatot követelő hadműveletek, az erődemonstrációk különböző formái.

Mint már többször szó volt róla, az eklipszek 19 évenként ismétlődnek. Legutóbb 2000 július 16-án került sor teljes holdfogyatkozásra a Rák- Bak tengelynek ezen a fokán. Mivel a fogyatkozás időtartama 5 óra, a tradicionális asztrológia szabályai értelmében nagyjából 5 hónapig tartó hatásra kell számítanunk. A legintenzívebb szakasz az augusztusi teliholdig tartó időszak. A tolató bolygók miatt (Merkúr, Jupiter, Szaturnusz, Neptun, Plútó) az eklipszhez köthető események némi késéssel, direktbe váltásukat követően is bekövetkezhetnek. (Nap – és holdfogyatkozások közös jellemzője, hogy egyes változásokra rögtön, az őket megelőző és követő napokban sor kerül, másokra csak később lehet számítani. Egyes folyamatok belső szinten és nem a külvilágban zajlanak.) 2020 január végén, amikor az immár direktben haladó Szaturnusz eléri az eklipsz fokát, további, e témához kapcsolódó eseményekre kell számítanunk.

A mundán asztrológiában a nap-és holdfogyatkozások hatása legerősebben azokban az országokban érvényesül, ahonnan láthatók, ill. amelyek az eklipszek jeleinek hatása alatt állnak vagy amelyek horoszkóp -elemeivel jelentős kapcsolatba kerül. Személyes szinten akkor a legerősebb befolyása, ha egybeesik az illető születésnapjával, fényszöget képez születési képletének bolygóival/ tengelyeivel. A hatás az eklipsz által érintett életterületeken lesz a legjelentősebb. Mivel végtelen számú horoszkóp -variáció létezik, ilyen részletekbe sem a blogon se komment formájában nem áll módomban belemenni.

Ami általánosságban elmondható:

Jóllehet a Szaturnusz és a Plútó valamelyest eltávolodott egymástól áprilishez és májushoz képest, együttállásuk a jelenlegi eklipsz – képletben is fontos tényező. (Ez 2019 – 2020 valamennyi, a Rák – Bak jegyben létrejövő fogyatkozására érvényes; a tavaly július 13-i részleges napfogyatkozás pedig felvezette a konjunkciójuk témáit.) A Szaturnusz és Plútó találkozásáról a Bakban, a történelmi Szaturnusz – Plútó fényszögekről és a személyi horoszkópot érő Szaturnusz – Plútó tranzitokról, radix Szaturnusz – Plútó fényszögekről a belinkelt bejegyzésekben olvashatók részletek. Az idei és jövő évi eklipszek jelentős mérföldkövei az együttállással összefüggésbe hozható folyamatoknak. Mivel a telihold egyszersmind az újholdnál kezdődött folyamatok beérésével, kulminálódásával is összefüggésben van, magától értetődő a kapcsolat az előző,  július 2-i újholddal -és teljes napfogyatkozással. Az idén január 6 -i Bak újhold és részleges napfogyatkozás szintén fontos kiindulópontokat adhat.

Az eklipsz a RákBak tengely mentén jön létre, így a jegyek analógiái mellett a IV – X házas témák is szerepet kapnak. A krízisek, lezárások, a mélyreható átalakulások ezekkel állhatnak kapcsolatban. Emlékeztetőül néhány kulcsszó Baktay Ervintől:

IV ház témái: Az eredethez és a múlthoz kapcsolódó viszonylatok: otthon, szülő, szülőház, a szülők általában, de elsősorban az apa, az átöröklött javak, hagyományok, kapcsolatok a szülőhelyhez és a hazához, belföldhöz, saját otthon és házias élet, visszatérés az eredethez, tehát életvég, öregkor, az élet utolsó szakasza, az ember anyagi helyzete ebben.

X ház témái: Az én világi érvényesítésének területe: elérhető célok és eredmények, hivatás, állás, pozíció, társadalmi helyzet, rang, emelkedés és előrejutás, elismerés, megbecsülés, hírnév, az elérhető társadalmi hatalom mértéke. Szereplés a nagy nyilvánosság előtt, népszerűség, sikerek, a törekvések beteljesülése. Ezeken kívül az anyára és a vele való kapcsolatra is utal, s összefüggésben áll az ember erkölcsi felfogásával és magatartásával, amennyiben ezek kihatnak az életben elérhető eredményekre.

Ez persze nagyon durva általánosítás, hiszen a folyamatok valódi természetéről kizárólag a horoszkóp egésze adhat érdemi felvilágosítást. Kollektív szinten  nagyon fontos, hogy az adott ország képletének mely területeit érinti az eklipsz. Mundánasztrológiai részletekbe nem megyek bele.
A teliholdak általában felkorbácsolják az érzelmeket, holdfogyatkozások esetén ez a tendencia fokozottan érvényes. Jelen helyzetben a Hold – Plútó együttállás, Nap – Plútó szembenállás, a Szaturnusz szembenállástól a Plútó oppozíció felé tartó Vénusz az elviselhetetlenségig fokozza a feszültséget. Jóllehet a nap-és holdfogyatkozások lezárások időszakai is lehetnek ( különösen, ha az Öreg Kaszás és az Alvilág Ura is a közelben tartózkodik), elhamarkodott döntéseket hozni, a sorsot kísérteni nem tanácsos.

Míg a Szaturnusz agyonfegyelmez, elfojt, elnyom, szabályokkal és struktúrákkal operál, a Plútó elemi erejű indulatokat gerjeszt. Krízishelyzeteket teremt, amikor is földrengések, cunamik, megsemmisítő tűzvészek szabadulnak el. A romokon aztán új élet születik, de csak a régi formák pusztulását követően.

A Plútó tranzitjai gyakran hozzák felszínre személyiségünk sötétebb, árnyékosabb oldalait. A rettegés, a rögeszmék, magatartásformák szintén jellemzők lehetnek. A folyamatok, személyek ellenőrzésére való, időnként megszállottságig fajuló kényszer általában abból a félelemből fakad, nehogy azok kezdjenek el bennünket kontrollálni. Személyes szinten és a nagyvilágban is mélyreható változások tanúi lehetünk. A Plútó – tranzitok a szekrényből kiguruló csontvázakkal, hatalmi harcokkal, a hatalommal való visszaélésekkel, pszichoterrorral, pénzzel, szexualitással kapcsolatos témákkal állhatnak összefüggésben. A Nap – Plútó, Hold – Plútó közötti erőpróbáló fényszögekről többször volt szó a blogon. Jelen helyzetben az otthonnal, gyerekkorral, családi dinamikákkal, szülőkkel kapcsolatos ügyekkel is foglalkozni kell valamilyen szinten. Felmerülhetnek pl betegséggel, házasságban/családban bekövetkező fordulatokkal, gyerekekkel, gyerekneveléssel, nyugdíjba vonulással kapcsolatos témák is.

A múlt sebei feltépődhetnek; jó esetben azért, hogy kitisztítsuk őket és/vagy kivágjuk az üszkösödő részeket és elkezdődhessen a gyógyulás. A tudattalanban anyagot felszínre hozva mélyebb megértésre tehetünk szert, jobban átláthatunk összefüggéseket. A Szaturnusz és Plútó szomszédságában végbemenő holdfogyatkozások egyszersmind kitűnő alkalmat adnak arra, hogy a szó konkrét és átvitt értelmében is alapos nagytakarításra kerítsünk sort. Bármennyire fájdalmas is, a fejlődésünket már nem szolgáló helyzeteknek, kapcsolatoknak, magatartásformáknak el kell tűnniük életünkből akkor is, ha az elengedés folyamata nehéz. A Szaturnusz – Plútó duó egyebek mellett olyan krízispontokat is jelképez, amikor a korábbi állapot már nem tartható fenn tovább; átalakulásokra, lezárásokra van szükség. Ebben az időszakban azonban a dolgok ki is csúszhatnak az ellenőrzés alól. Az olyan jelentős sorsfordulatok, mint egy válás, munkahely elvesztése, költözés szintén felvethetnek olyan kérdéseket, melyek hatására át kell értékelnünk jövőbeli terveinket.

Családi és munkahelyi környezetben könnyű hatalmi harcokba bonyolódni. (Ez persze tágabb környezetünkben, a nagyvilágban is érvényes) Ilyenkor fontos feltenni magunknak a kérdést: csakugyan az illetővel van problémánk vagy valami megoldatlan érzelmi téma, vágy, frusztráció munkál bennünk? Egyesek önértékelési válságot élhetnek át. A Nap együttállást képez a Rák 23°13′-en levő Pollux állócsillaggal. Ennek a Ptolemaeus szerint Mars, Alvidas szerint Hold, Mars, Uránusz természetű, harcias állócsillagnak a hatása még inkább felkorbácsolja az amúgy sem nyugodt kedélyeket, fokozhatja az erőszak veszélyét és a baleseti hajlamot.
A Vénusz- Szaturnusz július 17-én bepontosuló szembenállása szintén fontos részét képezi az eklipszképletnek. A Vénusz és a Szaturnusz erőpróbáló fényszögeit általában és nem egészen alaptalanul, érzelmi és pénzügyi mélyrepülésekkel hozzák összefüggésbe. A Szaturnusz – Plútó együttállás általában véve is recessziót jelez; a két bolygó Vénusszal képezett szembenállása az eklipszképletben gazdasági szempontból sem túl jó ómen. Az önként hozott áldozat (pl szabadulás valamely káros szokástól, javunkat már nem szolgáló kapcsolattól , valamilyen önkéntes vállalás, böjt vagy más jellegű tisztítókúra, egy régóta halogatott, nem túl kellemes feladat elvégzése, átállás egy takarékosabb életformára stb) azonban csökkentheti a nemkívánatos veszteségek veszélyét.

Szembenállásoknál, főleg ha ezek a Szaturnusszal és a Plútóval is kapcsolatban vannak, a döntéshelyzetek, válaszutak is képbe kerülnek. Jelen helyzetben, mivel a Hold és a Vénusz is érzelmi, kapcsolati jelölő, a nehéz döntések érzelmi témákkal is kapcsolatba hozhatók. A szerelmi háromszögek és a belőlük fakadó patthelyzetek klasszikus analógiák, jelen helyzetben azonban a megoldás sem biztos, hogy rögtön kikristályosodik. A Plútó és a Szaturnusz ugyanis tolat. Mindkét bolygó igen lassan mozog, így az a benyomásunk lehet, mintha a helyzetek a végtelenségig húzódnának. Egyre erősebben merülhet fel annak igénye is, hogy visszatérjünk egy adott témára, korrekciókat eszközöljünk. A retrográd mozgás egyszersmind váratlan fordulatokat, irányváltást is jelezhet, így a dolgok még kevésbé fognak olajozottan működni és semmi sem az, aminek látszik. (A Merkúr, a Jupiter és a Neptun szintén tolat, a Jupiter és a Neptunusz gyakorlatilag késő őszig érvényesülő kvadrátja ld. I rész, II rész, fokozza  a zavart.) A Plútó, a Hold és a Szaturnusz együttállást képeznek a Déli Holdcsomóponttal, így a múlt beszippant, egyszersmind el is kell oldozódnunk tőle.

A Mars és a Merkúr még mindig kvadrátot képez az Uránusszal, amitől még robbanékonyabbá válik a légkör. A Merkúr – Mars együttállással, Merkúr- Uránusz , Mars- Uránusz erőpróbáló fényszögekkel régebbi bejegyzések foglalkoznak. Most annyit róluk, hogy ingerlékenységre, szétszórtságra hajlamosítanak, türelmetlenné tesznek, fokozhatják a balesetek, sérülések veszélyét. Ilyen körülmények között könnyű úgy érezni, hogy itt és most feltétlenül kell kezdeni valamit egy adott helyzettel, kapcsolattal, de azt is jó tudni, hogy a retrográd időszakok nem kedvezők a döntésekhez. Az eklipsz ténye szintén elhomályosíthatja a tisztánlátást.

Akármekkora is tehát a nyomás, amennyiben csak rajtunk áll, a fontos lépésekkel egy ideig ajánlott várni. (Ha valami ilyenkor lezárul, véget ér, más kérdés – fogalmazzunk úgy, sorsszerűség). A Nap és a Vénusz trigont, a Szaturnusz szextilt képez a Neptunnal, ami azt sejteti, hogy kreatív tevékenységekkel, meditációval, jógával egészséges mederbe terelhető a feszültség, sikerülhet elviselhető szinten tartani a nyomást. A Mars közeledik Jupiterrel képezett trigonjához (július 26-án) pontosul be, ami szintén azt sejteti: nemsokára sokkal barátságosabbá válik a terep. Jó esély van tehát arra is, hogy ha nem pufogtatjuk el a muníciót, nem akarunk mindenáron hadba vonulni, a későbbiekben jobb alternatívák is adódhatnak.

Kapcsolódó

Eklipszek tematikus oldala

Holdfogyatkozások: érzelmi átértékelések, lezárások, sorsfordulók

Érzelmi szakítópróbák – életmentő műtétek

Nap – Plútó szembenállás tranzitként és a radixban

Hold – Plútó: a dráma varázsa

Hold – Plútó : a családok sötét oldala

Erőpróbáló Hold- Plútó fényszögek

Az örök háromszög (Liz Greene)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!