Termékeny, de veszélyes vizeken : 2019 június közepe

Rák Mars/Merkúr – Bak Szaturnusz/Plútó szembenállás, Halak Neptun trigon

Június folyamán, a hónap közepén a Rákban haladó Mars és Merkúr képeznek szembenállást a Szaturnusszal és a Plútóval. Ez a kvartett sokféle stresszt, elakadást, jelezhet. A fizikai és lelki értelemben vett erőszak, brutalitás, balesetek, lezárások is hozadékaik közét tartozhatnak. A Mars és a Merkúr egyszersmind a Neptunnal is trigont képez, amely megfelelő módon kezelve sokat enyhíthet a nyomáson. A legrosszabb forgatókönyvek így elkerülhetők. Mivel e fényszögek a nyári napforduló képletében is jelen vannak, a most terítékre kerülő témákkal egész nyáron kénytelenek leszünk foglalkozni. Így érdemes bővebben is szót ejteni róluk

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Igen összetett, egymással összeadódó, nagyjából június 10-tól a 27 -ig érvényesülő hatásokról van szó. A Rák jegy érintettsége miatt a családdal, otthonnal, szülőfölddel, hagyományokkal, emlékekkel kapcsolatos témák kavarhatják fel az eddig sem csendes vizeket. A paletta változatos: az ilyenkor szokásos költözésektől, lakásfelújítástól, nyári nagytakarítástól kezdve a családot érintő erőszakos eseményeken át ( szélsőséges esetekben akár tettlegességig is fajuló veszekedés, az otthon elvesztése, stb) egészen a tömegek életterét pusztulással fenyegető katasztrófákig, meglévő fegyveres konfliktusok eszkalálódásáig, terrorakciókig sok minden belefér. Nagy nyári viharok a szó konkrét értelmében is lehetségesek.

Mivel e fényszögek a nyári napforduló képletében is jelen vannak, a most terítékre kerülő témákkal egész nyáron kénytelenek leszünk foglalkozni. Így érdemes bővebben is szót ejteni róluk. A Mars aktivátor : az általa mozgásba hozott dolgoknak a július 2-i újhold-és napfogyatkozás képletben, illetve a július 15-i telihold és holdfogyatkozás képletben is fontos szerepük van. (Általános tudnivalók a Rák Marsról itt és itt). E bolygókapcsolatok ingerlékenységre, konfliktusokra utalnak és igen balesetveszélyesek.
Ami fokozza a nyomást: Mars/Merkúr – Szaturnusz – Plútó szembenállás

A Mars – Szaturnusz erőpróbáló kapcsolatairól már többször volt és még lesz is szó a blogban. Bővebben: Mars – Szaturnusz kapcsolatok, Erőpróbáló Mars- Szaturnusz fényszögek a horoszkópban. Ez a fényszög június 14-én pontosul be, de az azt megelőző és követő 5-6 napban is hat. Befolyása, mint fentebb szó volt róla, más bolygókéval is összeadódik. E hatások nehezen kezelhetők, mert a marsikus lendület, tetterő, önérvényesítés szaturnikus akadályokba ütközik. A blokk heves frusztrációt eredményez. A megrekedt marsi energia betegségeket, depresszív állapotokat, passzív – agresszív megnyilvánulásokat válthat ki és/ vagy támadásokat vonz a külvilágból. Lehetségesek váratlanul, általában nem a megfelelő helyen és időben kirobbanó konfliktusok is.

A nehéz Merkúr – Szaturnusz tranzitokat a Nem mindig az ér célba, aki a leggyorsabban fut című bejegyzés tárgyalja. (A szembenállás június 16-án pontosul be) Egyik lényeges bekezdése : „Már meglévő ismereteidet eredményesen kamatoztatod; elmélyítve őket sikeresebb lehetsz ebben az időszakban, mintha valami teljesen újat kezdenél tanulni. Az ilyen időszakban sokat segíthet, ha külön tudod választani a fontos információkat a jelentéktelenektől és csak a lényegesekre összpontosítasz. Ez sokszor jelent olyasfajta szelekciót is, hogy elszigeteled magad mindentől és mindenkitől, ami és aki megosztja a figyelmedet. (Pl. kevesebb időt töltesz a közösségi médiában, vagy néhány napon – heten keresztül teljes szünetet is tartasz, stb). Ellenkező esetben ugyanis fennállhat a veszélye, hogy elvesztődsz a részletekben, szétforgácsolod az idődet és emiatt majd beszűkül mozgástered. Ez akkor is fennáll, ha pontosan tisztában vagy a feladattal és prioritásaiddal, így okosabb nem kísérletezni.”

A Merkúr a Rák 21°44′-en együttállást képez a Marssal. (Az együttállás június 18-án pontosul be) A Mars/Merkúr tranzitok általában intenzív szellemi tevékenységre utalnak – már amennyiben az ingerültség, düh nem veszi át az irányítást. E formációnál ugyanis a szokásosnál könnyebben bonyolódhatunk szócsatákba. Az intuitív Rák könnyen ráhangolódik másokra, mintegy olvasva környezete gondolatában, egyszersmind azonban bolhából elefántot csinálhatunk. Ez a formáció nem csupán vitatkozókedvűvé tesz, hanem a balesetek veszélyét is megnöveli. (Mivel a két bolygó a Szaturnusszal és a Plútóval is szembenállást képez, ez most valószínűbb, mint általában. Tűzre olaj, hogy a Merkúr és a Mars eközben ráadásul Polluxxal, a Rák 23°13′-én levő, rosszindulatú állócsillaggal is együttállást képez. Találkozójuk növeli az erőszakos forgatókönyvek veszélyét. A Merkúr – Pollux együttállás június 20-án,a  nyári napforduló előtti napon pontosul be, így a napforduló képletben is jelen van. A Mars – Pollux együttállás éppen június 21-én, nyári napfordulókor pontosul be. )

Az erőpróbáló Mars – Plútó fényszögek szélsőségekkel, erőszakkal, veszélyekkel állnak kapcsolatban. Személyes – és kollektív szinten is pattanásig feszül a húr, de személyes szinten, a közvetlen környezetünkben több hatásunk lehet az eseményekre. A Merkúr/Mars – Plútó szembenállástól sarkallva miatt mások Achilles-pontjait is telibe találhatjuk. Ez, az esésben levő Mars hatásával kombinálódva olyan konfliktushelyzeteket, hatalmi játszmákat generálhat, amelyekből mi jövünk ki rosszul, hiszen érzelmileg, lelkileg (szélsőséges esetben fizikailag sem) vagyunk felkészülve az ellenféllel való összecsapásra. Hasonló impulzusok érkezhetnek szűkebb – tágabb környezetünkből is.

A kommunikáció (Merkúr) és a harc (Mars) princípiumának találkozása már önmagában is puskaporossá teszi a légkört, heves szócsatákra, elhamarkodott reakciókra ugyanúgy hajlamosíthat, mint jó időzítésű, gyors és hatékony megoldásokra. A Plútó, az alvilág ura tovább fokozza az ellentéteket és az intenzitást. A már eddig sem könnyen kezelhető konfliktushelyzetek kiéleződnek, a győztes mindent visz, a vesztes mindent elveszít.

Merkúr és a Plútó nehéz tranzitjai a szokásosnál szokásosnál jobban kiszolgáltatnak környezetünk rögeszméinek, de nekünk is lehetnek megszállott pillanataink. A mindent elárasztó propaganda hatására nehéz eldönteni, melyik félnek van igaza. Valószínűleg valamennyi érintett manipulál az információval: a klasszikus „ jó hősök – negatív hősök” szereposztás már réges – régóta nem működik. Ez szűkebb környezetünkben és a nagyvilágban egyaránt így van.

Amit fontos szem előtt tartani: a Plútó erőpróbáló fényszögei (a Merkúrral és Marssal, végül a júliusi eklipszekkor a Nappal való szembenállásai) arra szólítanak fel, hogy az ilyenkor szükségszerű fájdalmas elszakadási folyamatokat önkéntes leválásokkal enyhítsük. (Pl. váltás egészségesebb életmódra, felhagyás valamilyen rossz szokással, káros szenvedéllyel.)

A szintén június 16-án bepontosuló, de az év nagy részében érvényesülő Jupiter – Neptun kvadrát (bővebben I. rész, II. rész ) ráadásul túl is becsülhetjük lehetőségeinket és elbagatellizáljuk a kockázatokat, túl nagy ígéreteket teszünk, szeretnénk látványos eredményeket elérni, de érdemi erőfeszítéseket tenni értük már sokkal kevésbé. Ez önmagában is számos probléma forrása lehet , most azonban még inkább tudatában kell lenni e hozadékoknak.
Ami enyhíti a nyomást : Mars/Merkúr – Neptun trigon

Mivel a Mars és a Merkúr egyaránt trigont képez a Neptunnal, direkt konfrontáció helyett kreatív tevékenységekkel, meditációs gyakorlatokkal, belső képekkel való munkával lehet csökkenteni a feszültséget. Ezek akkor is sokat segíthetnek, ha adott pillanatban nem tudunk semmit sem kezdeni a kialakult helyzetekkel ( e szembenállások lebéníthatnak, különösen, hogy jelen esetben a Szaturnusz és a Plútó abszolút erőfölényben van), kényszerparkolásra vagyunk kárhoztatva, túlságosan nagy a zűrzavar semhogy érdemi döntést lehessen hozni.

Nagy segítség, hogy a Mars – Neptun trigon június 14-én, a Mars – Szaturnusz szembenállással egy időben pontosul be. Ez szintén hosszabb távon, a bepontosulás előtti és utáni 5-6 napban is érvényesülő hatás. Álmainkból és a körülöttünk zajló „véletlenekből” kaphatunk arra utaló jelzéseket, milyen irányba érdemes terelni az energiát, hogyan reagáljunk egy adott helyzetre, mi lehet a várható kimenetel, ki(k)től, mitől és miért kell elszakadni. Ezek a leválások lehetnek persze nagyon hasznosak is (pl. olyan kapcsolatból, környezetből távozunk, amely már nem szolgálja a javunkat, felhagyunk valamilyen rossz szokással, káros szenvedéllyel), ettől függetlenül azonban a folyamat nagyon fájdalmas is lehet.

Az új irányok belövésénél mindenképpen tanácsos figyelembe venni, hogy a Mars a Rákban erőteljesen az emóciók, hangulatok, emlékek hatása alatt áll, így leginkább olyan ügyek érdekében vethető be, amelyekkel lelkileg, érzelmileg is azonosulni tud. Az álmok, belső képek értékes segítséget nyújthatnak. A Rák archetípusában részletesen szó volt arról, milyen fontos szerepe van ennek ez az őselvnek abban, hogy életadó belső képeink kiemelkedjenek a tudattalan vizeiből, formát öltsenek és így a külvilágban is új lehetőségeket teremtsenek, gyógyulási, regenerálódási folyamatokat indítsanak el, új, magunk és mások számára is értékes alkotások szülessenek. Egy Rák Mars – Halak Neptun trigon esetén e folyamatok még intenzívebbek: érdemes kihasználni ezt az időszakot. Ily módon jó esély van arra is, hogy a feszültségek kezelhető szinten maradjanak, elkerüljük a legrosszabb forgatókönyveket. Bővebben: Párbeszéd álmainkkal, Az elnyelt életerő visszaszerzése

A június 16-án bepontosuló Merkúr – Neptun trigon szintén jelentős segítő erő. Többek között rávezethet, mi módon profitálhatunk megérzéseinkből, konkrét és átvitt értelemben vett látomásainkból, hogyan formálhatjuk a valóságot az álmainkban, fantáziáinkban felbukkanó lelki képekkel anélkül, hogy elvesznénk az illúziók labirintusában, milyen interakciókba kell belemennünk és melyeket inkább kihagynunk. Mint a Rák archetípusában szintén szó volt róla, tudattalanunk tengeri öregének ez a fajta „megkötözése” nélkülözhetetlen ahhoz, hogy intuícióinkat és inspirációinkat a tudat számára is emészthető formába öntsük és a hétköznapokban is hasznukat vehessük.

Egyszersmind arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a Neptunusz nagy trükkmester, a konfrontáció és a cselekvés pedig nem erőssége. A valóságelhárítás különböző formáira is hajlamosíthat, pl arra, hogy alkohollal és más tudat-módosítószerekkel enyhítsük a nyomást, a tényleges feladatok elől pedig neptuni pótcselekvésekbe meneküljünk. Az ilyesféle a„megoldásoknak” jelen bolygóhatások mellett nagyon súlyos következményeik lehetnek.
Felmerülő témák, élethelyzetek, ajánlott és kerülendő magatartásformák

Nem csupán a június 10 – 27 közötti időszakban, hanem egész nyár folyamán mindenek előtt azt kell szem előtt tartani, hogy az oppozíciós fényszögek a különböző típusú projekcióknak is kedveznek, így, mielőtt szóvá tennénk mások szemében a szálkát, foglalkozzunk a sajátunkéban levő gerendákkal. A konfrontáció elkerülése ezúttal sem a gyengeség jele: megérzéseinkre hallgatva (Merkúr/Mars – Neptun trigon) eldönthetjük milyen csatákba érdemes belemenni és milyenekbe nem, illetve, ha valóban elkerülhetetlen, vajon tényleg a jelenlegi a legalkalmasabb pillanat.

Ezekben a napokban még a legjobb forgatókönyvek esetén is sok stresszre, súrlódásra lehet számítani. Ha épp most kell konfrontálódnunk másokkal, jó ha felkészülünk az erőteljes (és érzelmektől átszínezett visszavágásokra). A racionális érveknél, gyakorlati szempontoknál az álmokkal, belső képekkel való munka (pl. ilyen jellegű kreatív tevékenység) most hatékonyabban oldja a feszültséget.

Mostanában a cselekvést erőteljes érzelmi motivációk színezik át, mi is, környezetünk is hajlamos az irracionális, elfogult reakciókra. Ha eddig racionális megfontolásokból úgy is láttuk, jobb megtartanunk magunknak mondanivalónkat, most sokkal nehezebb lakatot tennünk a szánkra. Szerencsés esetben intuíciónknak köszönhetően kristálytisztán érzékeljük milyen is a helyzet valójában – bajban vagyunk azonban, ha szempontjainkat racionális indokokkal kell alátámasztanunk. A zsigeri impulzusok hatására sokkal jobb döntéseket is hozhatunk, mint ha túlagyalnák a dolgokat, az érzelmi hullámvasutazás azonban több hónap vagy év fáradozását is romba döntheti. A hangulatok és az energiaállapotok változása miatt szintén nem könnyű következetesnek maradni.

Az otthon tűzfészekké válhat, kísérteni kezdhet a múlt: egy családtag/ emlék felbukkanása fájdalmas gyerekkori élményeket hozhat felszínre. Ez jó esetben az otthoni minták tudatosítását vonja maga után, amely egyszersmind átalakításuk kezdetét is jelentheti. Szélsőséges esetben a destruktív hozzátartozókkal (akár a legközelebbiekkel is, pl. szülők, testvérek) való végleges szakítás és a tartós térbeli eltávolodás (pl. költözés, minél messzebb, annál jobb, akár más városba, országba is) az egyetlen egészséges megoldás. A rágódás, újabb, sehova nem vezető interakciókba bonyolódni „mérgező” (bővebben Susan Forward: Mérgező szülők, Mérgező anyósok és apósok) családtagokkal a kevésbé szerencsés forgatókönyvek közé tartozik.

Az oppozíciók kapcsolati fényszögek is; a Szaturnusz – Plútó hatások azonban arra is utalhatnak, hogy nem szokványos kapcsolati problémákról van szó. Olyan helyzetek is felmerülhetnek, amikor egy talán fizikailag is bántalmazó/ manipulatív kapcsolatból kell kiutat találni, egy ilyen szitu kellős közepén eltöprengeni – különösen, ha ismétlődő élethelyzetről van szó – miért is vonzzuk ezt be újra meg újra. Pl. egy különösen fájdalmas szakításból próbálunk regenerálódni, családi erőszak áldozatai vagyunk vagy ilyet tapasztalunk a környezetünkben – így pedig sürgősen közbe kell lépnünk. Az elügyetlenkedett beavatkozás azonban magunkat, másokat is bajba sodorhat, a segítő szándék pedig többet árt mint használ, ha a probléma megoldása helyett még nagyobb indulatokat kelt)

Sajnálatos módon ezek a bolygóállások tágabb környezetünkben és a nagyvilágban is megnövelik a kiszolgáltatottak, önvédelemre képtelenek (állatok, gyerekek, nők, öregek) elleni agresszió veszélyét. Ilyenkor természetesen, ha módunkban áll megakadályozni, emberi mivoltunkból fakadó kötelesség közbelépnünk. Eközben azonban saját biztonságunkról se feledkezzünk meg.

Nem ennyire kiélezett társulásokban is sokféle elfojtott düh, frusztráció kerülhet felszínre. Az ilyen intenzív reakciók valós igényekre és szükségletekre irányítják rá a figyelmet, más kérdés azonban, hogy milyen formában kezeljük őket. Néhány nap kivárás, mérlegelés, a legalkalmasabb megélési forma keresése rengeteg sérüléstől ment meg bennünket is, környezetünket is.

Ahelyett tehát, hogy megnyerhetetlen világnézeti és ideológiai csatákba bonyolódnánk, sokkal messzebbre vezet, ha saját belső igazságaink keresésére indulunk. E tranzitok ugyanis lélekbúvárkodásra is ideálisak: ha elkerüljük a terméketlen önmarcangolás csapdáit és ehelyett őszintén szembenézünk magunkkal, sok mindent megtudhatunk mélyebb motivációinkról, a kapcsolatainkat működtető mintákról. Intuíciónk felerősödik, így könnyebben ráérezhetünk, mit várhatunk környezetünktől, mi a következő lépés, hogy kezeljük ezt vagy azt a szitut vagy életünk adott szereplőit.

Álmaink is értékes információval szolgálhatnak e témákkal kapcsolatban. A Rák Mars/Merkúr – Bak Szaturnusz/Plútó, Merkúr/Mars – Neptun, Szaturnusz – Neptun, Plútó – Neptun fényszögek, legpozitívabb megnyilvánulási formájukban arra sarkallhat, hogy górcső alá vegyük társulásainkat (párunkkal, hozzátartozóinkkal, kollégákkal, felettesekkel való viszonyok elsősorban). A felszín alatti folyamatok felismerése mélyreható, pozitív átalakulásokat eredményezhet. Persze nem egyik napról a másikra, hanem hosszadalmas, gyakran kimondottan fájdalmas és ijesztő belső munka eredményeként, amihez talán szakember segítsége is szükséges.

Sok esetben jelenthet problémát, hogyan kapcsoljuk össze a tényekkel a megérzéseinket. Hiszen meglehet, valóban paranoid képzetek áldozatául estünk (főleg, ha érzelmi feszültségünket túlevéssel, alkohollal, drogokkal, vagy más kémiai módszerekkel tompítjuk), de ugyanennyire jól érzékelhetjük azt is, ha a valóság legvadabb elképzeléseinket is felülmúlja. S ilyenkor, akár akarjuk, akár nem, hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a csontvázak kiguruljanak a szekrényből.

Kapcsolódó

Júniusi előrejelzés

Június: kardinális oppozíciók, sok stressz

Mars – Szatunusz kapcsolatok

Erőpróbáló Mars – Szaturnusz fényszögek

Merkúr – Szaturnusz : nem mindig az ér célba, aki gyorsabban fut

Mars – Plútó fényszögek

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Párbeszéd álmainkkal

Az elnyelt vitalitás visszaszerzése

Intenzív álmok, rémálmok, jelentős véletlenek

Így kezeld a dühödet !

Így kezeld hullámvasutazásaidat !

 

 

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!