Történnek rossz dolgok az emberekkel: pozitív helyett tényszerű asztrológia

Demetra George: Astrology and the Authentic Self – részlet

Az asztrológia tanulmányozásának több szintje és rétege van, ahogy irányzatokból is  akad jónéhány. Demetra George Astrology and the Authentic Self. Integrating Traditional and Modern Astrology to Uncover the Essence of the Birth Chart (Asztrológia és a hiteles én. A tradicionális és a modern asztrológia integrálása a születési horoszkóp lényegének feltárásához ) azoknak kíván segíteni, akik a pszichológiai irányzatok hiányosságait  megtapasztalva a hagyományos, régebbi műfajokkal is meg akarnak ismerkedni. A cél: mindkettőt konstruktív módon integrálni.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad

A váltás azonban nem könnyű, hiszen már az is több évet vesz igénybe, hogy az egyikben valamelyest elmélyedjünk. (Intuíciók és revelációk sok-sok s@ggelés után szoktak jönni; a „tudást” úgymond a horoszkópra nézve “lehívók” közönséges kóklerek. Jobb esetben csak magukat hülyítik, de másokat sokkal szívesebben néznek verébnek.)

Egy új vonallal megismerkedni időnként szinte az alapokról való kezdéssel jár. Hagyományos irányzatok esetén még inkább (viszonylag tág gyűjtőfogalom, nagyjából a hellenisztikus, vagyis ókori, a babiloni és egyiptomi vonalat magába olvasztó görög, római, kb a VII.századig és arab közvetítéssel Európában meghonosított középkori- kora újkori, mondjuk William Lillyig).  Egyből  nekirugaszkodni a szakszövegeknek azonban nem szerencsés, hiszen az elmúlt századok/évezredek során akkor is sokat változott értékrendünk, gondolkodásmódunk, ha az emberiséget foglalkoztató kérdések nagyjából azonosak maradtak. A megközelítésmódok, értelmezés menete szintén. Az elmúlt években több ilyen, bevezető jellegű tankönyv  is megjelent a témában –én főleg az angol szakirodalommal vagyok képben. (Magyarul csak John Frawley már csak aranyárban kapható két könyve érhető –pontosabban fogalmazva, inkább nem érhető el,  A valódi asztrológia és A valódi asztrológia alkalmazása, főleg a középkori asztrológiára és azon belül a horarira fókuszálva. Ezek a munkák gondolatébresztőként rendben vannak, de lépésről-lépésre való tanulásra mások alkalmasabbak.)

Demetra George 2008-ban megjelent, a modern és a hagyományos irányzatok szintézisét elősegítő tankönyve éppen ilyen. Az amerikai asztrológusnő pszichológiai vonalról indult, pl ő követte el bohó ifjúkorában az Asteroid Goddesses  című, kétes értékű asztrológiai bestsellert. Nehezen feledhető szakmai malőrjét mára már olyan értékes munkákkal tette jóvá, mint az Ancient Astrology I-II kötete. Astrology and the Authentic Self című kötete, ha úgy tetszik, a bevezetőnek is a bevezetője, ugyanis ugródeszkát jelent a valamivel nehezebben emészthető, tradicionális tankönyvekhez és /vagy tanfolyamokhoz. Olvasmányos, egyszerű a nyelvezete, jól struktúrált, gyakorló asztrológusok számára éppen úgy ajánlható, mint középhaladóknak. Sajnos, magyarul ez sem kapható; a Libriston viszonylag baráti árban érhető el. Horoszkóp értelmezését segítő tankönyvként nagyságrendekkel hasznosabb, és …olcsóbb befektetés, mint mondjuk Stephen Arroyo: A horoszkóp értelmezése című munkája, mostanában  huszonvalahányezerért.  (Ford megj)
A tradicionális asztrológia egyik sarkalatos pontja, hogy mielőtt bármi módon értelmeznénk egy bolygó jelentését – akár a születési horoszkópban, akár valamilyen időzítési eljárásban-, meg kell vizsgálni a bolygó állapotát. A hellenisztikus, középkori, reneszánsz és indiai (védikus) asztrológusok klasszikus szövegei tele vannak a bolygók állapotát taglaló terjedelmes tanításokkal, kidolgozott szabályokkal, receptekkel és részletekkel, amelyek célja, hogy mélyrehatóan megismerjük az egyes bolygók hatékonyságát az általuk jelzett dolgok előidézésében, valamint azt, hogy mennyire képesek biztosítani a pozitív életeseményekhez szükséges körülményeket.

A nyugati asztrológiai hagyomány első 2000 évében a bolygók állapotára vonatkozó tanok szerves részét képezték a horoszkópelemzésnek. Csak a 20. század elejétől kezdve kerültek ki a használatból. Most, a 21. század első évtizedében az ókori görög és latin asztrológiai szövegek angolra fordításának köszönhetően az asztrológiai elemzésnek ezek az elsődleges alapelvei újra megjelennek a közösségben. Itt most azt vizsgáljuk, hogyan használhatják ezeket az alaptanításokat a modern gyakorló szakemberek. A bolygók állapotának ez a leegyszerűsített elemzése horoszkóp felvázolási módod szerves részévé válik majd, egyszersmind a hagyományos asztrológia további tanulmányozására is felkészít, amennyiben folytatni szeretnéd.
Az egyes bolygók előzetes értékelése azon a felismerésen alapul, hogy nem minden planéta képes egyformán pozitív eredményeket hozni az egyén számára – jó egészséget, bőséget, boldogságot, lehetőségeket, sikert és jólétet, szemben a gyenge egészséggel, szegénységgel, szenvedéssel és kudarccal. Az az elképzelés, miszerint egyes bolygók, állapotuk miatt jobbak másoknál egy adott horoszkópban, szöges ellentétben áll a modern pszichológiai modellel, amelyben minden bolygó egyformán képes az általa képviselt dolgokat előidézni – bár különféle módokon.

A bolygók állapotának meghatározásáról szóló alábbi értekezésben figyelmen kívül hagyjuk a modern asztrológia két bevett doktrínáját: a tizenkét betűs ábécét (ford megj: alfabetikus zodiákus) és a modern uralkodók rendszerét. A tizenkét betűs ábécé azt sugalmazza, hogy a bolygók, a jegyek és a házak lényegében azonosak és felcserélhetők. Ez a könyv abból indul ki, hogy minden bolygó, jegy és ház külön jelentéssel bír, és nem cserélhetők fel egymással. A modern uralkodók rendszerében az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó a Vízöntő, a Halak és a Skorpió jegyek urai. Ez a könyv a hagyományos beosztást használja, amely szerint e jegyek a Szaturnusz, a Jupiter és a Mars uralma alatt állnak. A külső bolygókat és az aszteroidákat nem használjuk a jegyek uralkodóiként.
A modern asztrológia ellentmondásosan kezeli a horoszkóp- tényezők által jelzett problémás viszonyokat. Ezeket a tényezőket a további fejlődés leckéinek tekintik – ha egyáltalán figyelembe veszik őket. A IV. részben a születési horoszkópban megjelenített szenvedés problematikáját fogjuk megvizsgálni, és átgondoljuk, hogyan segíthetünk az ügyfeleknek abban, hogy megváltó értéket találjanak fájdalmas élettapasztalataikban.Fontos azonban felismerni, hogy történnek rossz dolgok az emberekkel, és hogy bizonyos asztrológiai tényezők jelezhetik és jelzik is ezeket a szerencsétlenségeket.

A régebbi korokban az asztrológusok tisztában voltak azzal, hogy egyes horoszkópok vagy bolygók gyengék és nehezek, és hogy az ilyen képletek vagy bolygók tulajdonosai kevésbé tudják megvalósítani magukat bizonyos életterületeken, és valószínűbb, hogy boldogtalansággal, veszteséggel és szerencsétlenséggel kell ezeken  szembenézniük. Ez túlságosan fatalista szemléletnek tűnhet, amely tagadja számos olyan önsegítő technika értékét, mint a pozitív gondolkodás, a kreatív vizualizáció és a terápiás módszerek, amelyek nagyobb önismeretet adva, és a szabad akarat erejét fejlesztve járulnak hozzá életünk alakításához. A valóság azonban az, hogy sokak számára legnagyobb erőfeszítéseik és figyelemreméltó erőfeszítéseik dacára az élet továbbra is tele van magánnyal, megvalósulatlan lehetőségekkel, szenvedéssel és kudarccal.

Asztrológiai szempontból bizonyos bolygók rossz állapota a horoszkópban azt jelezheti, hogy ezeknek az egyéneknek rendkívül nehéz lesz bizonyos dolgokat oly módon véghezvinni, hogy azok a javukra váljanak. Egy bolygó állapota nem predesztinálja az embert arra, hogy helyesen vagy helytelenül cselekedjen – az erkölcsi viselkedés a szabad akarat szférájában marad; amit jelez, az az, hogy kedvező vagy kedvezőtlen életeseményekről van-e szó, és mi lehet ezeknek a valószínű kimenetele.
A védikus és a tibeti asztrológia gyógyító eljárásokat kínál e nehézségek ellensúlyozására – a drágakövek, a mantrák, az amulettek és a jó cselekedetek gyógyító erejét. Az ima, a meditáció és a spirituális gyakorlatok szintén enyhíthetik a korlátozó hiedelem-mintákat vagy a mérgező érzelmi szokásokat. A nyugati mágikus hagyomány szertartásos rituálékat és talizmánokat ajánl, amelyek képesek elhárítani a negatív energiákat és pozitívakat vonzani. A modern pszichoterápia pedig benyúl a tudattalanba, hogy felszínre hozza és felszabadítsa azon elfelejtett traumák emlékeit, amelyek visszatartanak teljes potenciálunk megvalósításától. Mielőtt azonban te, mint tanácsadó-asztrológus, rávezethetnéd ügyfeleidet jövőjük tudatos alakításának ezen és más módjaira, képesnek kell lenned felismerni, mikor jelent valami problémát a horoszkópban, és hogy lehet-e egyáltalán valamit tenni ellene.

Ez felvet egy filozófiai kérdést. Mert jóllehet minden életnek lehet célja, nem mindenki rendelkezik azonos képességekkel vagy erőforrásokkal e cél betöltéséhez. Az, hogy tanácsokat adunk ezen egyenlőtlenségek és annak valószínűtlensége kapcsán, hogy bizonyos típusú eseményeket, például a házasságot vagy a gyermekvállalást – akár a karma, a sors, Isten akarata, a balszerencse vagy a személytelen véletlen folytán – támogatja vajon a horoszkóp, olyan kérdés, amellyel a könyv későbbi részében foglalkozunk. Egyelőre vegyünk fontolóra két olyan kérdést, amelyet minden bolygóval kapcsolatban feltehetünk:

  • Mennyire hatékony egy bolygó az általa jelzett dolgok előidézésében?
  • Milyen mértékben eredményeznek szerencsés kimeneteleket egy bolygó jelentéstartalma az egyén életében?

Hogy mennyire lesznek hatékonyak és kedvezőek a bolygók a horoszkópban, minden esetben jegy-és házhelyzetükön, aspektusaikon és Nappal való kapcsolatukon múlik. Néha úgy tűnhet, mintha túlságosan szigorúan és dogmatikusan értékelnéd egy bolygó állapotát. Ez azért van mert asztrológusként tisztában akarsz lenni vele, mit is látsz pontosan, és milyen tényleges erősségek és gyengeségek vannak jelen. Tanácsadóként azonban ajánlott visszafogottan fogalmaznod, hacsak nem vagy biztos benne, hogy ügyfeled a kemény, rideg igazságot akarja, bármi legyen is az. A gyakorlatban az előzetes elemzésből nyert információkat ügyfeleid tájékoztatására fogod használni,valamint arra, hogy olyan életterületekre irányítsd őket, ahol erőfeszítéseik nagyobb valószínűséggel vezetnek sikeres és pozitív eredményekhez. Az alaposság kedvéért elmondom, mit hagyok ki ebből a beszélgetésből, és kifejtem azt is, miért döntöttem úgy, hogy belefoglalok valamit.

Részlet a könyv A bolygó állapotának meghatározása c fejezetéből, 34 – 37 old

Kapcsolódó

A rossztevők kezelése – Robert Hand

Egy posztmodern asztrológia felé – Robert Hand

Sors, szabad akarat, mágia a középkori asztrológiában (Nicholas Campion)

James Herschel Holden: Sors vs szabad akarat

Az asztrológusoknak mindenekelőtt a valóságot kell figyelembe venniük (Deborah Houlding)

Gondolkodásunk formája – Charlie Obert

A pozitív gondolkodás veszélyei – Charlie Obert

Nem csak Ptolemaioszról

Kallódó értékeink

Augiász istállója

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!